2016. június 2. – Hírek és programajánló

H Í R E K   E S T E

Örökös szentségimádási nap
A gyulafehérvári főegyházmegyében holnap Szentháromságon tartják az örökös szentségimádási napot. Szánjunk időt az engesztelésre és adjunk hálát Krisztusért, aki velünk maradt a legméltóságosabb Oltáriszentségben.

Folytatódnak a bérmálások a főegyházmegyében
A gyulafehérvári főegyházmegyében holnap a pusztakaláni Jézus Szent Szíve tiszteletére szentelt plébániatemplom búcsúünnepén, délelőtt tíz órakor 8 fiatal részesül a bérmálás szentségében Tamás József püspök kézfeltétele által. Lónyaytelepen délután öt órakor kezdődik a búcsús szentmise, melynek keretében 14 fiatalt fog megbérmálni szintén Tamás József püspök.

Jézus Szent Szíve ünnepe
Holnap lesz Jézus Szentséges Szívének ünnepe. Egyházmegyékszerte több templom búcsú ünnepét űlik ezen a napon. A gyulafehérvári egyházmegyében:
– Új harang kerül Gyergyóditróban az I. világháború idején rekvirált 22 mázsás nagyharang helyére. A harang, a ditrói származású, Siklódi Sándor, 2013-ban elhunyt clevelandi (ejtsd: klívlendi) plébános végrendeletében adományozott összegből és a hívek adományából, a székelyudvarhelyi Lázár Imre harangöntő műhelyében készült. Az új nagyharangot Jézus Szent Szíve napján, a nagytemplom búcsúünnepén Jakubinyi György érsek szenteli fel. A délelőtt tizenegye órakor kezdődő szentmisét rádiónk élő adásban közvetíti.
-Madéfalván délelőtt tizenegy órától tartják a búcsús szentmisét, az ünnepi szónok P. Bátor Botond pálos szerzetes, hargitafürdői plébános.
-Málnásfürdőn szintén holnap délelőtt tizenegy órakor kezdődik a búcsús szentmise, melyen Bilibók Géza tusnádfürdői plébános prédikál.
-A székelyudvarhelyi Jézus kápolna búcsúja délután öt órakor kezdődik. A szentbeszédet Jakab Lajos vágási plébános mondja.
-A Brassó-bolonyai plébániatemplomban délután öt órától román nyelven tartják a búcsút, szónoka Marius Talos bukaresti jezsuita provinciális lesz. Este hét órától a magyar nyelvű búcsús szentmisén Simó Ferenc gyergyószentmiklósi lelkész prédikál.
- Kolozsváron, a kerekdombi Jézus Szíve templomban a búcsú délután hat órakor kezdődik. Az ünnepi szentmisét, melynek szónoka Potyó Ferenc általános helynök, rádiónk élő adásban közvetíti.
A szatmári egyházmegyében holnap ünneplik búcsújukat az érkörtvélyesi, nagytarnai és tiszaveresmarti templomok. Érkörtvélyesen és Nagytarnán tizenegy órától kezdődik majd a szentmise - előbbi helyen Ulmer Mihály szakaszi plébános mond szentbeszédet, Nagytarnán pedig Ilyés Csaba nagykárolyi főesperes. Tiszaveresmarton holnap este hat órától tartják a templom búcsúját Tracsek Oszkár békéscsabai segédlelkész ünnepi szónoklatával.
-Június 5-én, vasárnap lesz a Szatmári Egyházmegye búcsúünnepe, a Jézus Szíve Búcsú. A délelőtt tizenegy órától kezdődő mise meghívott szónoka és főcelebránsa Dr. Székely János esztergom-budapesti segédpüspök.

Elsőpénteki keresztút a Székely Kálvárián
Június 3-án, öt órától keresztúti ájtatosságot tartanak a szejkefürdői Ugron-kápolna felé vezető Székely Kálvárián. Várják a székelyudvarhelyieket és környékbelieket, akik családjainkért felajánlanak egy keresztútjárásnyi időt és imát. Időjárástól függetlenül minden alkalommal megtartják a szabadtéri ájtatosságot – ajánlatos ennek megfelelő lábbelit és öltözéket viselni.

Ferences papszentelés Csíksomlyón
Papszentelésre készül a Szent István királyról elnevezett Erdélyi Ferences Rendtartomány – tájékoztatta rádiónkat Borsodi L. László, ferences sajtóreferens. Szombaton, június 4-én, a csíksomlyói kegytemplomban a délelőtt fél tizenegykor kezdődő szentmise keretében Jakubinyi György gyulafehérvári érsek Guia Laurean fr. Hugó örökfogadalmas szerzetes diakónust szenteli pappá.
Hugó testvér 1988-ban született Temesváron. A jelöltségi időszakot Csíksomlyón, a noviciátust, a magyarországi Szécsényben tette le. A szászsebesi kolostor lakójaként teológiai tanulmányait a gyulafehérvári Hittudományi Főiskola és Papnevelő Intézetben végezte. Szerzetesi és papi élete jelszavát Péter apostol szavaiból választotta: „Ezüstöm, aranyom nincs, de amim van, azt neked adom.” Kísérjük őt imáinkkal, ugyanakkor kérjük az aratás Urát, hogy küldjön munkásokat aratásába.

Időjárás: Továbbra is megmarad időjárásunk záporos-zivataros jellege, emellett napos időszakokra is számíthatunk. A zivatarok környezetében átmenetileg feltámadhat a szél. Ennek ellenére kora nyárias idő várható, reggel 9-15 napközben 17-24 fok közötti maximumokkal.

MRE - Hírszolgálat, 2016. június 2.


H Í R E K   D É L B E N

Köszönet és újabb felvételi lehetőség
A gyulafehérvári Kisszeminárium igazgatósága köszönetét fejezi ki azon plébános és tisztelendő uraknak, valamint iskolai hitoktatóknak, akik közreműködtek abban, hogy plébániájuk területéről nyolcadik osztályt végzett tanulók a Gróf Majláth Gusztáv Károly Római Katolikus Teológiai Líceumot válasszák továbbtanulás céljából.
Ezúton hozzák az érdekeltek tudomására a II. felvételi szesszió lehetőségeit a Kisszemináriumban még megmaradt 10 helyre – az ősztől induló IX. osztályt tekintve. A II. vizsgaszsszió programja: július 20-án beíratkozás a képeségvizsgára, július 21-22-én lesz a képességvizsga lezajlása, 23-án pedig az eredmények kifüggesztése és az esetleges óvások megoldása. Elfogadják a képességvizsgát azon tanulók esetében, akik már letették azt valamelyik teológiai líceumban – de nem nyertek (vagy nem nyernek) felvételt és a GMGK-t választanák továbbtanulásra. Bővebb felvilágosításért – kérik – mielőbb forduljanak az iskola igazgatóságához a 0258-819869-es telefonszámon (9-15 óra között), vagy a gmgkdirector@gmail.com e-mail címen. Egyébb részleteket a felvételiről a mai Déli magazinban hallhatnak.

Folytatódnak a bérmálások egyházmegyékszerte
A gyulafehérvári főegyházmegyében holnap a pusztakaláni Jézus Szent Szíve tiszteletére szentelt plébániatemplom búcsúünnepén, délelőtt tíz órakor 8 fiatal részesül a bérmálás szentségében Tamás József püspök kézfeltétele által. Lónyaytelepen délután öt órakor kezdődik a búcsús szentmise, melynek keretében 14 fiatalt fog megbérmálni szintén Tamás József püspök.
A nagyváradi egyházmegyében a hétvégén Böcskei László megyéspüspök négy településen szolgáltatja ki a bérmálás szentségét: június 4-én szombaton, délelőtt tíz órakor Micskén 8 fiatal, délután három órakor Tótiban 5 fiatal részesül a keresztény nagykorúság szentségében. Vasárnap, június 5-én, a délelőtt tíz órakor kezdődő szentmisén a margittai plébániatemplomban 22 fiatalt, délután öt órakor a hegyközcsatári templomban pedig 8 fiatalt bérmál a főpásztor.
A temesvári egyházmegyében Dirschl Johann általános helynök június 4-én, szombaton, a perjámosi római katolikus templomban 13 fiatalnak szolgáltatja ki a bérmálás szentségét. Az ünnepi szentmise délelőtt tíz órakor kezdődik. Az arad-belvárosi római katolikus templomban június 5-én, vasárnap bérmál a vikárius. A délelőtt fél tizenegy órakor kezdődő szentmise keretében 45 fiatal részesül a második szentségben.

Szentévi zarándoklati nap Nagyváradon
Az Irgalmasság Évében a nagyváradi egyházmegye zarándoklatra várja a híveket a székesegyházhoz, hogy a megnyitott Szent Kapun átlépve Isten irgalmasságára tekintsenek, és maguk is a megújulás útjára lépjenek. Az összeállított programnak megfelelően ma délután hat órakor Székelyhídról, Asszonyvásáráról, Bihardiószegről, Éradonyból, Érkeserűből, Érmihályfalváról, Érsemjénből és Értarcsáról zarándokolnak a hívek a székesegyházhoz. A szentmisét, melyet rádiónk élő adásban közvetít, Böcskei László megyéspüspök mutatja be, ünnepi szónok Nagy János Csaba, érsemjéni plébános. A zarándoklati napon Nagyvárad többi templomában elmaradnak az esti szentmisék.

Mária rádiós önkéntestalálkozók
Elkezdődtek a soron következő önkéntestalálkozók. Június 4-én, szombaton délután négy órától Csíksomlyón, a stúdiónál várjuk önkénteseinket. Vasárnap, június 5-én, Lemhényben várja az érdeklődőket a délelőtt kilenc és fél tizenegy órás szentmisék után Szilágyi László, promóciós munkatársunk. Délután három órától Sepsiszentgyörgyön tartják az önkéntes-találkozót a Krisztus Király templom hittantermében. A további helyszínekről hírműsorainkban tájékoztatjuk hallgatóinkat.

Jótékonysági Maraton Szatmárnémetiben
„Gyalogoljunk együtt az éhező családokért!” mottóval tizedik alkalommal rendezik meg a jótékonysági maratont Szatmárnémetiben június 11-én. Előregisztráció június 6-10 között lesz a helyi Caritas titkárságán, a Libertății tér 20. szám alaltt. Az érdeklődők a résztvételi díj befizetése által személyesen is támogathatják az ügyet. Egyéb információkat

Fogadalmi búcsú Nagyváradon
Jézus Szíve ünnepnapján, a nagyváradi Barátok templomában minden évben városközi engesztelő szentmisét tartanak, melynek keretében Jézus Szentséges Szívének ajánlják fel az egész várost. Holnap délután hat órakor Böcskei László megyéspüspök a jelenlévő papokkal és hívekkel közösen ünnepi szentmisét mutat be, meghívott szónok Karácson Tibor, rádiónk műsorigazgatója.

Ferences zsolozsmatábor Szárhegyen
„Minden élő dicsérje az Urat!” mottóval zsolozsmatábort szerveznek a szárhegyi ferences templomban és kolostorban június 23–26 között. Érdeklődni és jelentkezni június 13-ig lehet a következő elérhetőségek valamelyikén: e-mailen a zsolozsmastabor@gmail.com címen, vagy telefonon Gegő Julianus  testvérnél a 0757-795068-as, illetve Guia Hugó testvérnél a 0753-173263-as számon. A táborról bővebben a mai Déli magazinban hallhatnak.

Időjárás: Mára virradóra sokfelé várható jelentősebb csapadék és napközben is több helyen előfordulhat eső, zápor, zivatar.Rövid időszakokra hazánk nagy részén napsütésben is lesz részünk. Helyenként még élénk, zivatar idején erős lehet a szél. Hajnalban 10-15, délután 23-29 fok körüli értékekre lehet számítani.

MRE - Hírszolgálat, 2016. június 2.


H Í R E K   R E G G E L

Örökös szentségimádási nap
A gyulafehérvári főegyházmegyében  a mai napon Segesváron tartják az örökös szentségimádási napot. Szánjunk időt az engesztelésre és adjunk hálát Krisztusért, aki velünk maradt a legméltóságosabb Oltáriszentségben.

Első csütörtöki szentségimádás
Június hónap első csütörtöke lévén csendes szentségimádást tartunk a Mária Rádió nagyváradi stúdió kápolnájában reggel kilenc és délután három óra között. Várjuk mindazokat, akik szivesen áldoznak időt az imádságra.

Folytatódnak a bérmálások egyházmegyékszerte
A gyulafehérvári főegyházmegyében ma délelőtt tíz órakor a petrillai plébániatemplomban 19 fiatal és 1 felnőtt részesül a bérmálás szentségében Tamás József püspök kézfeltétele által.
A nagyváradi egyházmegyében a hétvégén Böcskei László megyéspüspök négy településen szolgáltatja ki a bérmálás szentségét: június 4-én szombaton, délelőtt tíz órakor Micskén 8 fiatal, délután három órakor Tótiban 5 fiatal részesül a keresztény nagykorúság szentségében. A fiatalok felkészítését mindkét településen Giosanu Leonard plébános végezte. Vasárnap, június 5-én, a délelőtt tíz órakor kezdődő szentmisén a margittai plébániatemplomban 22 fiatalt bérmál a főpásztor.  A fiatalok felkészítését Májernyik Mihály plébános végezte. Ugyanezen a napon délután öt órakor a hegyközcsatári templomban 8 fiatalt részesít a bérmálás szentségében Böcskei László megyéspüspök. A fiatalok felkészítését Kruzslitz Imre plébános végezte.
A temesvári egyházmegyében Dirschl Johann általános helynök június 4-én, szombaton, a perjámosi római katolikus templomban 13 fiatalnak szolgáltatja ki a bérmálás szentségét. Az ünnepi szentmise délelőtt tíz órakor kezdődik. Az arad-belvárosi római katolikus templomban június 5-én, vasárnap bérmál a vikárius. A délelőtt fél tizenegy órakor kezdődő szentmise keretében 45 fiatal részesül a második szentségben.

Szentévi zarándoklati nap Nagyváradon
Az Irgalmasság Évében a nagyváradi egyházmegye zarándoklatra várja a híveket a székesegyházhoz, hogy a megnyitott Szent Kapun átlépve Isten irgalmasságára tekintsenek, és maguk is a megújulás útjára lépjenek. Az összeállított programnak megfelelően ma délután hat órakor Székelyhídról, Asszonyvásáráról, Bihardiószegről, Éradonyból, Érkeserűből, Érmihályfalváról, Érsemjénből és Értarcsáról zarándokolnak a hívek a székesegyházhoz. A szentmisét, melyet rádiónk élő adásban közvetít, Böcskei László megyéspüspök mutatja be, ünnepi szónok Nagy János Csaba, érsemjéni plébános. A zarándoklati napon Nagyvárad többi templomában elmaradnak az esti szentmisék.

Mária rádiós önkéntestalálkozók
Elkezdődtek a soron következő önkéntestalálkozók. Június 4-én, szombaton délután négy órától Csíksomlyón, a stúdiónál várjuk önkénteseinket. Vasárnap, június 5-én, Lemhényben várja az érdeklődőket a délelőtt kilenc és fél tizenegy órás szentmisék után Szilágyi László, promóciós munkatársunk. Délután három órától Sepsiszentgyörgyön tartják az önkéntes-találkozót a Krisztus Király templom hittantermében. A további helyszínekről hírműsorainkban tájékoztatjuk hallgatóinkat.

Jótékonysági Maraton Szatmárnémetiben
„Gyalogoljunk együtt az éhező családokért!” mottóval tizedik alkalommal rendezik meg a jótékonysági maratont Szatmárnémetiben június 11-én. Előregisztráció június 6-10 között lesz a helyi Caritas titkárságán, a Libertății tér 20. szám alaltt. Az érdeklődők a résztvételi díj befizetése által személyesen is támogathatják az ügyet. Egyéb információkat

Fogadalmi búcsú Nagyváradon
Jézus Szíve ünnepnapján, a nagyváradi Barátok templomában minden évben városközi engesztelő szentmisét tartanak, melynek keretében Jézus Szentséges Szívének ajánlják fel az egész várost. Holnap délután hat órakor Böcskei László megyéspüspök a jelenlévő papokkal és hívekkel közösen ünnepi szentmisét mutat be, a szentmise szónoka Karácson Tibor, rádiónk műsorigazgatója.

Ferences zsolozsmatábor Szárhegyen
„Minden élő dicsérje az Urat!” mottóval zsolozsmatábort szerveznek a szárhegyi ferences templomban és kolostorban június 23–26 között. A szervezők célja, hogy a résztvevők a három nap folyamán együtt végezzék énekelve az egyház zsolozsmáját és ünnepeljék a szentmisét. A napirend az egyház által felkínált imádságos ritmushoz fog igazodni: a táborozók belehallgathatnak a liturgia sok évszázados kincseibe; a csönd, a zsolozsma és a folyamatos zsoltárimádság hangjain keresztül lehetőségük lesz mélyebb kapcsolatba kerülni az Úristen kinyilatkoztatott szavával.
Érdeklődni és jelentkezni június 13-ig lehet a következő elérhetőségek valamelyikén: e-mailen a zsolozsmastabor@gmail.com címen, vagy telefonon Gegő Julianus  testvérnél a 0757-795068-as, illetve Guia Hugó testvérnél a 0753-173263-as számon.

Időjárás: Mára virradóra sokfelé várható jelentősebb csapadék és napközben is több helyen előfordulhat eső, zápor, zivatar.Rövid időszakokra hazánk nagy részén napsütésben is lesz részünk. Helyenként még élénk, zivatar idején erős lehet a szél. Hajnalban 10-15, délután 23-29 fok körüli értékekre lehet számítani.

MRE - Hírszolgálat, 2016. június 2.

About the author

maradmin

Leave a Comment