2016. június 30. – Hírek és programajánló

H Í R E K   E S T E

Örökös szentségimádási nap
A gyulafehérvári főegyházmegyében a holnapi nap folyamán Aninószán, Petrozsény oldallagosan ellátott plébániatemplomában tartják az örökös szentségimádási napot. Szánjunk időt a szentséglátogatásra, fejezzük ki íly módon is Krisztushoz való hűségünket és ragaszkodásunkat.

Elsőpénteki keresztút a Székely Kálvárián
Holnap délután öt órától keresztúti ájtatosságot tartanak a szejkefürdői Ugron-kápolna felé vezető Székely Kálvárián. Várják a székelyudvarhelyieket és környékbelieket, akik családjaikért felajánlanak egy keresztútjárásnyi időt és imát. Időjárástól függetlenül minden alkalommal megtartják a szabadtéri ájtatosságot – ajánlatos ennek megfelelő lábbelit és öltözéket viselni.

Monteverdi kórus hangversenye Kolozsváron
Holnap este hét órakor a Budapesti Monteverdi Kórus hangversenyt tart a kolozsvári Szent Mihály-plébániatemplomban. Műsorukkal boldogemlékű Márton Áron püspök életműve előtt tisztelegnek születésének 120. évfordulója alkalmából. Orgonán közremükődik: Krasznai Gáspár, vezényel: Kollár Éva. A hangversenyre a belépés ingyenes.
A Monteverdi Kórus másnap Sepsiszentgyörgyre érkezik, ahol a zenei szolgálatot biztosítja a Krisztus Király templomban az este hat órától kezdődő szentmisén, majd annak végén ott is megtartják Áron püspök tiszteletére a hangversenyt.

Ezer Székely Leány napja
Július 2-án seregszemlével kezdődik az idei, immár 85. Ezer Székely Leány Napja Csíkszeredában. A város főterén felvonulnak a székely falvak népviseletbe öltözött leányai és legényei, népi játékok bemutatásával, körtánccal szórakoztatják az összesereglett közönséget. Csíkszeredából együtt vonulnak ki a csíksomlyói nyeregbe Csík különböző vidékeiről és a Székelyföld távolabbi tájairól sajátos népviseletükben érkező hagyományőrző csoportok. Tizenegy órától a csíksomlyói kegytemplomban ünnepi szentmisét tartanak, ezt követi a népviselet, a népdal és a néptánc több órás ünnepe, a hagyományos népviseletbe öltözött csoportok bemutatkozása a nyeregben épült Hármashalom-Oltár színpadon. A részletes programot megtalálják a gyulafehérvári érsekség honlapján, a www. romkat.ro oldalon.

Sarlós Boldogasszony-napi búcsúk
- Futásfalván Sarlós Boldogasszony napján fogadalmi búcsút tartanak. A Szent András tiszteletére felszentelt templomban délelőtt tizenegy órakor kezdődik az ünnepi szentmise, melyen részt vesz Tamás József segédpüspök, a környékbeli papsággal együtt.
- Székelyszenttamás leányegyházközségében, a Sarlós Boldogasszony titulusú tibódi kápolnában szombaton délelőtt szintén tizenegy órakor kezdődik a búcsús szentmise. Az ünnepi szónok Madarász Attila bögözi plébános.
- Sarlós Boldogasszony, a csíksomlyói kegytemplom búcsú ünnepe is. Szentmisék reggel nyolc, fél tizenegy és este hét órakor lesznek. A délelőtt tizenegy órakor kezdődő búcsús szentmise egyben az Ezer Székely Leány Napja hagyományőrző találkozó szentmiséje is. Az ünnepélyes Mária-köszöntőn délután hat órától az kezdődő engesztelő imaórát a homoródkarácsonyfalvi hívek végzik. A szentmise után szintén ők vezetik a rózsafüzér imádkozását és ők viszik a Szűzanya kegyszobrának a másolatát a templom előtti téren. A köszöntőre Székelyudvarhelyről autóbuszt indítanak délután fél négytől a Patkóból. Az érdekeltek a székelyudvarhelyi stúdiónknál jelentkezhetnek Máyai Erzsébetnél. Mindazok, akik nem tudnak elzarándokolni a kegyhelyre, a szentmisébe bekapcsolódhatnak a csiksomlyo.ro honlapon vagy rádiónk hullámhosszán.
- Gyergyóújfaluban július 2-án, szombaton délelőtt tizenegy órától mutatják be a búcsús szentmisét.
- Homoródkarácsonyfalván a búcsú július 3-án, vasárnap déli tizenkét órától lesz. A szentmisén Simó Gáspár, a csíkszeredai Segítő Mária Gimnázium spirituálisa prédikál.

Püspöki szentmise Hargítafürdőn
Július 3-án, vasárnap a hargitafürdői templomban a délelőtt fél tíz órakor kezdődő szentmisét Székely János, esztergom-budapesti segédpüspök mutatja be. A pálos testvérek várják és hívják a környékbelieket a szentmisére.

Könyvbemutató Szatmárnémetiben
Július 3-án, vasárnap, a székesegyházban tartott tizenegy órás szentmise után a püspökség dísztermében bemutatják a Verbum Keresztény Kulturális Egyesület kiadásában megjelent Sokarcú irgalmasság-vallomások, interjúk, tanulmányok című kötetet. Közreműködnek a kötet szatmári szerzői és szereplői, Sabău-Trifu Cristina egyházművész, valamint a szerkesztő, Bereczki Silvia segítőnővér, a Vasárnap hetilap munkatársa.

Évadzáró koncert
Július 8-án, pénteken délután hat órától lesz a gyergyószentmiklósi Szent Miklós Kamaraegyüttes évadzáró koncertje a gyergyószentmiklósi örménykatolikus templomban. Vezényel Kolcsár Árpád.

Időjárás: Ismét sok napsütésre számíthatunk, legfeljebb vékony fátyolfelhők, illetve helyenként kevés gomolyfelhő jelenhet meg az égen. Egy-egy zápor, zivatar nyugaton, délnyugaton várható. Északnyugaton megélénkül a szél. Délután igazi nyári hőmérsékletekre, 28-34 fokra van kilátás.

MRE - Hírszolgálat, 2016. június 30.


H Í R E K   R E G G E L / D É L B E N

Elhunyt Birman József nyugalmazott plébános
Tegnap, Szent Péter és Pál apostolok főünnepén, életének 73., papságának 50. évében, Birman József szentszéki tanácsos, nyugalmazott plébános hosszú betegség után elhunyt Gyergyószárhegyen, ahol az utóbbi években az Erdélyi Katolikus Karizmatikus Megújulás lelkipásztori felelőseként tevékenykedett.
Lelki üdvéért szentmisét mutatnak be ma délben tizenkét órakor Gyergyószárhegyen, majd holnap, július 1-jén, délután egy órakor helyezik örök nyugalomra szülővárosában, Borszéken. Az örök világosság fényeskedjék neki!

Örökös szentségimádási nap
A gyulafehérvári főegyházmegyében a mai nap folyamán a feketehalmi templomban tartják az örökös szentségimádási napot. Szánjunk időt a szentséglátogatásra, fejezzük ki íly módon is Krisztushoz való hűségünket és ragaszkodásunkat.

Kárpát-medencei Háló tábor
„Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket” mottóval XV. alkalommal szerveznek Kárpát-medencei családos Háló tábort Sátoraljaújhelyen július 31. – augusztus 7. között. Várnak fiatalokat, családokat és idősebbeket egyaránt, akik nyitottak arra, hogy mindent maguk mögött hagyva, Péterrel és a többi apostollal felmenjenek a hegyre, rácsodálkozva mások kereszténységére, együtt dolgozva keresni a válaszokat a kérdésekre és együtt evezni a mélyre. Ma van az utolsó jelentkezési nap. Bővebb információk a www.halo.hu weboldalon találhatók.

Orgonakoncert a székesegyházban
Ma este hét órai kezdettel Philip Crozier montreali orgonaművész ad koncert a nagyváradi római katolikus székesegyházban. Műsoron többek között Johann Sebastian Bach, Felix Mendelssohn, Girolamo Frescobaldi, Denis Bédard és más híres szerzők művei. Az eseményre várnak minden zenekedvelőt.

Gitártábor Tasnádszántón
Vedd és játssz! címmel szerveznek gitártábort a tasnádszántói plébánián. A július 6–10. között zajló programra 12 év fölötti, kezdő és haladó szinten gitározó fiatalokat várnak a szervezők. Jelentkezni még holnapig lehet a 0261-823082 vagy a 0747-931349 telefonszámokon, illetve a csuucsii@gmail.com emailcímen.

Felnőtt ifi Medgyesen
A medgyesi plébánia nagytermében holnap este hét órától a felnőtt ifi keretében Hitem alakulása témakörben lesz beszélgetés, melyre várnak minden érdeklődőt.

Pap- és diakónusszentelés Temesváron
Július 2-án, szombaton a temesvári székesegyházban Roos Márton megyés püspök kézrátétele és imája által pappá szenteli Gál Márton szalvatoriánus szerzetest, valamint diakónussá Váncsa Csaba teológiai hallgatót. Az ünnepi szentmise délelőtt tíz órakor kezdődik.

Zarándoklat Máriacsiklovára
Sarlós Boldogasszony ünnepe a hegyvidéki főesperesség horvát nemzetiségű római katolikus közösségeinek hagyományos zarándoknapja a máriacsiklovai kegytemplomhoz. Az ünnepi program holnap este szentmisével kezdődik fél nyolc órától. Másnap reggel fél kilenctől a horvát nemzetiségű közösségek számára mutatnak be szentmisét a kegytemplomban, majd az ünnepi liturgiát délelőtt tizenegy órakor Jäger Márton aninai plébános celebrálja.

Bérmálás Bodonoson
Július 3-án, vasárnap Böcskei László megyéspüspök Bodonoson szolgáltatja ki a bérmálás szentségét. A délelőtt tíz órakor kezdődő szentmisén 41 bodonosi és dernai fiatal részesül a keresztény nagykorúság szentségében. A fiatalok felkészítését a helyi plébános Frnka Jaroslav végezte.

Primicia Csíkszentgyörgyön
Farkas Zsombor újmisés  július 2-án, szombaton délelőtt tizenegy órai kezdettel a csíkszentgyörgyi plébániatemplomban mutatja be első ünnepélyes szentmiséjét. A primiciát rádiónk élő adásban közvetíti.

Hármas ünnep Küküllőkeményfalván
A küküllőkeményfalvi Szent László-plébániatemplom búcsúja a templom felújítás befejezésének örömünnepe is. A megújult templombelsőt és a Pap Zoltán, székelyudvarhelyi orgonaépítő műhelyében restaurált orgonát Tamás József püspök vasárnap, július 3-án, a déli tizenkét órakor kezdődő szentmisén áldja meg.

Lelkigyakorlat Hargitafürdőn
Július 22.-24. között Hargitafürdőn a Pálos kápolnában Jézus a gyógyítónk és szabadítónk címmel Lelkigyakorlatot tart Dr. Gál Péter atya a New Age Keresztény Szemmel című könyv írója. Téma lesz egyebek melett a családfa gyógyítás, egyéni és csoportos közbenjárás személyekért. Érdeklődni a 0744-145331 telefonszámon lehet.

Időjárás: Ma ismét sok napsütésre számíthatunk, legfeljebb vékony fátyolfelhők, illetve helyenként kevés gomolyfelhő jelenhet meg az égen. Csapadék nem valüszínű. Északnyugaton megélénkül a szél. Friss hajnalra ébredünk 9-18 C fok közötti értékekkel, délután 27-32 fokra van kilátás.

MRE - Hírszolgálat, 2016. június 30.

About the author

maradmin

Leave a Comment