2016. május 11. – Hírek és programajánló

H Í R E K   E S T E

Bármit is követünk el, Isten gyermekei vagyunk
Ma délelőtt a Szentatya folytatta katekézis-sorozatát az irgalmasságról. Ezúttal az irgalmas atyáról elmélkedett a tékozló fiú példabeszéde alapján. A kihallgatást, melyet rádiónk is élő adásban közvetített, a Szent Péter-téren tartották, de előtte a pápa a VI. Pál-teremben üdvözölte a betegeket. Katekézisében hangsúlyozta: az apa irgalmassága túláradó, feltétlen, ezért még az előtt megmutatkozik, hogy a fiú megszólalna. A fiú persze tudja és elismeri, hogy hibázott, az ölelés és a csók viszont megérteti vele, hogy apja mindig, minden dolog ellenére a gyermekének tekinti őt. Fontos Jézusnak ez a tanítása: nem érdemeinktől vagy tetteinktől függ, senki nem veheti el tőlünk ezt a méltóságot, még az ördög sem! Jézus e szavakkal arra bátorít minket, hogy ne csüggedjünk soha. Bármilyen élethelyzetben is vagyunk, nem szabad elfelejtenünk, hogy Isten gyermekei vagyunk. Egy olyan Atya gyermekei, aki szeret minket és várja visszatérésünket.
A példabeszédben ott van a másik fiú is, az idősebbik, aki ugyanúgy rászorul apja irgalmasságára, hiszen hiába volt egész idő alatt az apja mellett, ha mégsem állt közel hozzá. A történet nyitva hagyja a kérdést, nem tudjuk, mi történik az idősebb testvérrel. Ez ösztönöz minket, arra tanít, hogy mindannyiunknak szüksége van rá, hogy belépjen az Atya házába és kivegye a részét az örömből, az irgalmasság és a testvériség ünnepéből. Nyissuk meg szívünket, hogy irgalmasok legyünk, mint az Atya! – zárta katekézisét Ferenc pápa.

MARIATHON a Világcsaláddal!
Zajlik a Mariathon, melyet a Mária Rádiók Világcsaládja idén immár negyedik alkalommal szervez meg. Május 10 és 15 között a világ minden Mária Rádiója egy szívvel-lélekkel dolgozik azon, hogy lehetővé tegye a kitűzött tervek megvalósítását. Rádiónk keddtől péntekig (május 10-13 között) kapcsolódik be a rendezvénybe. Ezeken a napokon bemutatásra kerülnek majd a világcsalád projektjei, kissé közelebb hozva hallgatóink számára azok fontosságát és szükségességét. Tartsanak velünk, támogassák imáikkal és adományaikkal egyaránt e nemes ügy sikerét, tudva azt, hogy mindazt, amit szeretettel a legkissebbekért teszünk, magáért Krisztusért tesszük! Segítsünk, hogy a Szűzanya segíthessen!

Örökös szentségimádási nap
A gyulafehérvári főegyházmegyében holnap a Brassó-bolonyai templomban tartják az örökös szentségimádási napot. Járuljunk a kenyér színe alatt rejtőző Krisztus színe elé, imádjuk őt és kérjük árassza ránk Szenlelkét.

Folytatódnak a bérmálások
Holnap délelőtt tíz órakor a pálpataki plébániatemplomban 20 fiatal, délután öt órakor a fenyőkúti templomban 16 fiatal részesül Tamás József püspök kézfeltétele által a bérmálás szentségében.

Boldogasszony-vándorkiállítás Marosvásárhelyen
A Maros Megyei Múzeum várbeli kiállító teremben holnap délután öt órakor nyitják meg a Kárpát-haza Galéria által szervezett Boldogasszony vándorkiállítás újabb állomását jelentő tárlatot. A kiállítás 55 kortárs magyar művész Boldogasszony-ábrázolását mutatja be. Ünnepi köszöntőt mond: Oláh Dénes főesperes és Szász Jenő, a Nemzetstratégiai Kutatóintézet elnöke. A kiállítást szakmailag méltatja annak kurátora, Tóth Norbert, a Forrás Művészeti Intézet igazgatója. A kiállítást megnyitja Soós Zoltán, a Maros Megyei Múzeum igazgatója. Közreműködik a Tiberius Quartet.

Előadás és könyvbemutató Brassóban
Holnap délután hat órától a brassói Áprily Lajos Főgimnázium dísztermében, a belvárosi római katolikus plébánia és a Pax Romana szervezésében Bereczki Silvia segítőnővér, a Vasárnap hetilap felelős szerkesztője előadást tart „Az irgalom és szeretet átalakító ereje” címmel. Az előadás végen bemutatja a kolozsvári Verbum Keresztény Kulturális Kiadó által a szentévre megjelentett, Sokarcú irgalmasság - Vallomások, interjúk, tanulmányok című, a Keresztény Szó könyvek sorozat 5. kötetét.

Virrasztás a székesegyházban
A Boldogságos Szűz Mária fatimai jelenésének emlékére május 13-án, pénteken délután hat órakor szentségimádást tartanak, majd nyolc órától szentmisét mutatnak be a nagyváradi székesegyházban, este kilenc órától pedig az év első gyertyás körmenetére kerül sor a Püspöki Palota kertjében. A szentmise főcelebránsa és szónoka Pálos István
nagyvárad-szőllősi plébános.

Zarándoklat Máriaradnára
A hegyvidéki főesperesség lelkipásztorai és az ott élő hívek népes csoportja május 14-én, szombaton a temesvári egyházmegye ismert kegytemplomához, a máriaradnai Bazilikához zarándokol. Az ünnepi liturgiát délelőtt tizenegy órakor Roos Márton megyés püspök celebrálja.

Szentmise a Vártemplomban
Vasárnap, május 15-én, a hónap harmadik vasárnapján délután négy órakor a nagyváradi székeskáptalan tagjai, a jelenlevő papokkal és hívekkel közösen, esti dicsérettel egybekötött szentmisét végeznek a nagyváradi Vártemplomban. Várják a híveket a közös imára.

Időjárás: Marad a változékony idő. A megnövekvő felhőzetből szórványosan alakulhat ki eső, zápor, zivatar, emellett azonban hosszabb-rövidebb napos időszakokra is számíthatunk. Helyenként jelentős mennyiségű csapadék is eshet. Többfelé feltámad a szél, délután 17-23 fok várható, északkeleten lesz a legmelegebb.

MRE - Hírszolgálat, 2016. május 11.


H Í R E K   R E G G E L

MARIATHON a Világcsaláddal!
A Mária Rádiók Világcsaládja idén immár negyedik alkalommal szervezi meg ezt a világméretű eseményt, a Mariathont. Május 10 és 15 között a világ minden Mária Rádiója egy szívvel-lélekkel dolgozik azon, hogy lehetővé tegye a kitűzött tervek megvalósítását. Az Erdélyi Mária Rádió keddtől péntekig (május 10-13) kapcsolódik be a rendezvénybe. Ezeken a napokon bemutatásra kerülnek majd a világcsalád projektjei, kissé közelebb hozva hallgatóink számára azok fontosságát és szükségességét.
Tartsanak velünk, támogassák imáikkal és adományaikkal egyaránt e nemes ügy sikerét, tudva azt, hogy mindazt, amit szeretettel a legkissebbekért teszünk, magáért Krisztusért tesszük! Segítsünk, hogy a Szűzanya segíthessen!

Örökös szentségimádási nap
A gyulafehérvári főegyházmegyében a mai napon a  Csíkszépvízi latin templomban tartják az örökös szentségimádási napot. Járuljunk a kenyér színe alatt rejtőző Krisztus színe elé, imádjuk őt és kérjük árassza ránk Szent Lelkét.

Katolikus Akadémia Kolozsváron
A Babeş–Bolyai Tudományegyetem Római Katolikus Teológia Kara szervezésében működő Katolikus Akadémián Vincze Krisztián előadása betegség miatt elmarad. Helyette Bodó Márta, a Vasárnap és Keresztény Szó főszerkeesztője tart előadást Isten irgalma: az élő remény címmel. Az előadást május 12-én, este hét órától a kar Szentegyház utca 5. szám alatti székházának második emeleti dísztermében hallgathatják meg az érdeklődők.

Előadás és könyvbemutató Brassóban
Május 12-én, csütörtökön délután hat órától a brassói Áprily Lajos Főgimnázium dísztermében, a belvárosi római katolikus plébánia és a Pax Romana szervezésében Bereczki Silvia segítőnővér, a Vasárnap hetilap felelős szerkesztője előadást tart „Az irgalom és szeretet átalakító ereje” címmel. Az előadás végen bemutatja a kolozsvári Verbum Keresztény Kulturális Kiadó által a szentévre megjelentett, Sokarcú irgalmasság - Vallomások, interjúk, tanulmányok című, a Keresztény Szó könyvek sorozat 5. kötetét.
 
Búcsú Bogárfalván
Május 13-án, délelőtt tizenegy órakor tartják Székelyszentlélek filiájában, Bogárfalván a templom búcsúját. Az ünnepi szentbeszédet Kiss Endre, a kolozsvári Szent Mihály plébánia segédlelkésze tartja.

Márton Áron-szoborcsoport avatás
Május 15-én, pünkösdvasárnap, délután egy órakor Csíkszeredában, a Szabadság-téren felavatják a Márton Áron-szoborcsoportot. Elkészítése hosszas folyamat eredménye, amelyben a helyi intézmények mellett az anyaország is támogatott. Az avatást megelőzi a tizenegy órakor kezdődő bérmálási szentmise a Millenniumi templomnál, és onnan a nagykorúság szentségében részesült ifjak vezetésével ünnepélyesen vonulnak át a Szabadság téri szoboravatásra.

Tiszta beszéd (?!). Kommunikáció a párkapcsolatban
A Gyulafehérvári Caritas tematikus hétvégét szervez május 20-22. között, melyre várnak minden olyan házaspárt, akiknek családjában nem ismeretlen a szenvedélybetegség, annak hatásai a családra, és akik a függőség által sérült kapcsolatban gyógyulni szeretnének. A rendezvény helyszíne a csíkszentdomokosi Szent Margit Lelkigyakorlatos Ház. Jelentkezni május 16-ig lehet a 0733- 773.577-es telefonszámon. Bővebb információ a www.romkat.ro oldalon található.  

Csontváry-képek Erdélyben
A Csíki Székely Múzeum idén újabb nagyszabású kiállítással jelentkezett, melynek címe: Csontváry-képek Erdélyben. A május 7. és augusztus 20. közötti időszakban megtekinthető tárlat 48 alkotást foglal magában. Az anyagot öt magyarországi intézménytől kölcsönzték. Csontváry Kosztka Tivadar a magyar festészet történetének legkülönösebb figurája. Képei eddig soha nem szerepeltek Erdélyben.

Ferences zsolozsmatábor Szárhegyen
Június 23–26. között Minden élő dicsérje az Urat! (Zsolt 150,6) mottóval zsolozsmatábort szerveznek a szárhegyi ferences templomban és kolostorban. A szervezők célja, hogy a résztvevők a három nap folyamán együtt végezzék énekelve az egyház zsolozsmáját és ünnepeljék a szentmisét. A napirend az egyház által felkínált imádságos ritmushoz fog igazodni: a táborozók belehallgathatnak a liturgia sok évszázados kincseibe; a csönd, a zsolozsma és a folyamatos zsoltárimádság hangjain keresztül lehetőségük lesz mélyebb kapcsolatba kerülni az Úristen kinyilatkoztatott szavával.
Érdeklődni és jelentkezni június 13-ig  lehet a következő elérhetőségek valamelyikén: zsolozsmastabor@gmail.com; fr. Gegő Julianus – 0757795068; vagy fr. Guia Hugó – 0753173263.

Időjárás: Ma északon, északkeleten lesz naposabb idő.  Az ország többi részén felhősebb, borongosabb időre van kilátás. Elszórtan alakulhat ki eső, zápor, zivatar. Ismét enyhe lesz a hajnal, délutánra pedig 18 és 24 fok közé melegszik a levegő.

MRE - Hírszolgálat, 2016. május 11.

About the author

maradmin

Leave a Comment