2016. május 2. – Hírek és programajánló

H Í R E K   E S T E

Örökös szentségimádási nap
A gyulafehérvári főegyházmegyében holnap Felsőszentgyörgyön tartják az örökös szentségimádási napot. Használjuk ezt a lehetőséget a húsvéti időben is, szenteljünk időt a hálaadásra, a kenyér színe alatt rejtőző Krisztus imádatára.

Folytatódnak a bérmálások a Gyulafehérvári Főegyházmegyében
Holnap Zetelakán a délelőtt tíz órakor kezdődő búcsús szentmise keretében 97 fiatalt részesül Tamás József püspök kézfeltétele által a nagykorúság szentségében. Délután öt órakor a fenyédi plébániatemplomban 37 fiatalt és 1 felnőttet fog megbérmálni a püspök úr.

Szent Antal nagykilencedek
-A csíksomlyói kegytemplomban június 7-ig keddenként reggel nyolc órakor, délelőtt fél tizenegy és este hét órakor lesznek a szentmisék. A reggel nyolc órakor kezdődő szentmise szónoka felváltva Bőjte Mihály csíksomlyói ferences házfőnök és  Urbán Erik, a csíksomlyói kegytemplom igazgatója lesz. A fél tizenegyes szentmisén Bilibók Géza tusnádfürdői plébános prédikál. Az este hét órakor kezdődő szentmise keretében Bátor Botond pálos szerzetes, hargitafürdői plébános mond szentbeszédet, amelybe a rádiónkon keresztül és a csiksomlyo.ro honlapon is bekapcsolódhatunk.
-Székelyudvarhelyen a ferences templomban, a jubileumi esztendőben a szentbeszédek az irgalmasság testi-lelki cselekedeteiről szólnak. A szentmiséket délelőtt tíz órakor a környék papjai végzik. Negyedik alkalommal Köllő Tibor szovátai plébános prédikációjában A bűnősőket meginteni témáról elmélkedik.
-Szárhegyen a ferences kolostor templomában a szentmisék délelőtt fél tizenegy és délután öt órakor lesznek. A negyedik keddi elmélkedést Baróti László ditrói plébános fogja tartani. Az elmélkedés mottója: „Boldogok, akik éhezik és szomjazzák az igazságot, mert majd eltelnek vele!”
-Esztelneken is a kilenced elmélkedéseinek témája az irgalmasság testi-lelki cselekedetei lesznek, amit más és más pap fog tartani a Kézdi-orbai főesperesi kerületből. A szentmisék minden kedden délután hat órakor kezdődnek.
-Marosvásárhelyen a Szent Antal kilenced az egyetemi lelkészség templomában, vagyis a Páduai Szent Antal-templomban délután öt órakor kezdődik. Az elmélkedést  Kiss Ulrich jezsuita atya tartja, melynek mottója: A szellemi nyomor áldozatain irgalmasan segíteni.

Búcsúk a Szatmári Egyházmegyében
Holnap, a csanálosi templom búcsúját tartják. Az ünnepi szentmise tizenegy órakor kezdődik, és Simon Attila a Kalazanci Szent József Római Katolikus Teologiai Líceum spirituálisa tartja a szentbeszédet.  Szakaszon május 4-én, Szent Flórián ünnepén, tizenegy órától Starmüller Ferenc csomaközi plébános tartja a homiliát.

Szerdai párbeszédek- Marosvásárhelyen
Május 4-én, lesz a második évad  következő találkozója, melynek témája: Negatív hozzáállás, panaszkodás témával.  A Szerdai párbeszédek program célja a család, a házasság erősítése, a lelki egészség védelme. A párkapcsolati témák mellett a még, vagy már nem házasságban élőkhöz, fiatalokhoz vagy egyedülállókhoz is szól. A meghívott szakemberek az adott témában felvezetőket tartanak, ezt követően közös beszélgetésre hívják az érdeklődőket este hét órára az Ama Deus cukrászdába.

Elsőcsütörtöki szentségimádás
A Mária Rádió nagyváradi stúdiójának kápolnájában csendes szentségimádást tartunk  május 5-én, reggel kilenc és délután három óra között. Várjuk mindazokat, akik szívesen áldoznak időt az Oltáriszentségben jelenlevő Krisztus imádatára és engesztelésére.

Regionális Taizé találkozó Nagyváradon
Lakhatóvá tenni a Földet címmel második alkalommal szerveznek regionális Taizé találkozót a nagyváradi római katolikus püspökség közreműködésével, május 6-8. között Nagyváradon, a Posticumban. A találkozóra előzetes bejelentkezés szükséges. Egyéb részleteket a püspökség hírpotálján, a hirek.varad.org oldalon találhatnak.

Önkéntesket keresnek a csíksomlyói pünkösdi búcsúra
A csíksomlyói ferences atyák, a pünkösdi zarándoklat előkészítésében és lebonyolításában, idén is számítanak az önkéntes rendezőkre. Május 6-án, pénteken este fél nyolcra, a csíksomlyói ferences kolostorban tartandó megbeszélésre, várják mindazokat a férfiakat akik a Csíksomlyói Szűzanyáért és a magyarság legnagyobb ünnepének a lebonyolítása érdekében áldoznának idejükből és energiájukból.

Időjárás: Kedden marad a borús, változó idő. A déli megyékben villámlásoktól kísért heves záporok várhatók. A lehulló csapadék mennyisége helyenként a 25 litert is elérheti. A maximális hőmérséklet valamelyest csökken a keddi értékhez képest, napközben max. 20 fok várható.

MRE - Hírszolgálat, 2016. május 2.


H Í R E K   R E G G E L / D É L B E N

Örökös szentségimádási nap
A gyulafehérvári főegyházmegyében a mai napon Lázárfalván tartják az örökös szentségimádási napot. Használjuk ezt a lehetőséget a húsvéti időben is, szenteljünk időt a hálaadásra, a kenyér színe alatt rejtőző Krisztus imádatára.

Folytatódnak a bérmálások a Gyulafehérvári Főegyházmegyében
Ma délelőtt tíz órakor a székelyvarsági plébániatemplomban 104 fiatal, délután öt órakor a küküllőkeményfalvi plébániatemplomban 22 fiatal részesül Jakubinyi György érsek kézfeltétele által a bérmálás szentségében

Szent Antal nagykilencedek
-A csíksomlyói kegytemplomban június 7-ig keddenként reggel nyolc órakor, délelőtt fél tizenegy és este hét órakor lesznek a szentmisék. A reggel nyolc órakor kezdődő szentmise szónoka felváltva Bőjte Mihály csíksomlyói ferences házfőnök és  Urbán Erik, a csíksomlyói kegytemplom igazgatója lesz. A fél tizenegyes szentmisén Bilibók Géza tusnádfürdői plébános prédikál. Az este hét órakor kezdődő szentmise keretében Bátor Botond pálos szerzetes, hargitafürdői plébános mond szentbeszédet, amelybe a rádiónkon keresztül és a csiksomlyo.ro honlapon is bekapcsolódhatunk.
-Székelyudvarhelyen a ferences templomban, a jubileumi esztendőben a szentbeszédek az irgalmasság testi-lelki cselekedeteiről szólnak. A szentmiséket délelőtt tíz órakor a környék papjai végzik. Negyedik alkalommal Köllő Tibor, szovátai plébános prédikációjában A bűnősőket meginteni témáról elmélkedik.
-Szárhegyen a ferences kolostor templomában a szentmisék délelőtt fél tizenegy és délután öt órakor lesznek. A negyedik keddi elmélkedést Baróti László ditrói plébános fogja tartani. Az elmélkedés mottója: „Boldogok, akik éhezik és szomjazzák az igazságot, mert majd eltelnek vele!”
-Esztelneken is a kilenced elmélkedéseinek témája az irgalmasság testi-lelki cselekedetei lesznek, amit más és más pap fog tartani a Kézdi-orbai főesperesi kerületből. A szentmisék minden kedden délután hat órakor kezdődnek.
-Marosvásárhelyen a Szent Antal kilenced az egyetemi lelkészség templomában, vagyis a Páduai Szent Antal-templomban délután öt órakor kezdődik.

Engesztelő imavirrasztás Székelyudvarhelyen
A Mária Rádió székelyudvarhelyi stúdiójának kápolnájában minden hónap első szerdáján, azaz május 4-én egész éjjel virrasztást tartanak, este tizenegy órától szentmisét mutatnak be. Az engesztelő imavirrasztásra hívnak együtt imádkozni mindenkit, aki Jézussal szeretne időt tölteni. A virrasztást a városukért, az egyházközségeikért, a fiatalok testi-lelki tisztaságáért, a családokért, az egyedülállókért, a jegyesekért, a gyermeket vágyó és váró szülőkért, a betegekért, elhunyt szeretteikért, saját magukért és egyéni szándékokra ajánlják fel az udvarhelyiek. A kápolnában ugyanakkor minden reggel nyolc órától este nyolc óráig állandó, egész napos szentségimádás van. Várják az Istent imádni, engesztelni vágyókat.

Szerdai párbeszédek- Marosvásárhelyen
Május 4-én, lesz a második évad  következő találkozója, melynek témája: Negatív hozzáállás, panaszkodás témával.  A Szerdai párbeszédek program célja a család, a házasság erősítése, a lelki egészség védelme. A párkapcsolati témák mellett a még, vagy már nem házasságban élőkhöz, fiatalokhoz vagy egyedülállókhoz is szól. A meghívott szakemberek az adott témában felvezetőket tartanak, ezt követően közös beszélgetésre hívják az érdeklődőket este hét órára az Ama Deus cukrászdába.

Gyalogos zarándoklat Székelyudvarhelyről Csíksomlyóra
Idén is megszervezik Székelyudvarhelyről a pünkösdi, gyalogos zarándoklatot Csíksomlyóra. Arra kérik mindazokat, akik szeretnének részt venni a zarándoklaton, hogy előzetesen jelentkezzenek be a Kis Szent Teréz egyházközség honlapján vagy személyesen a plébánia irodájában. Bővebb információ és online regisztráció a www.romkat.ro oldalon is lehetséges.

Önkéntesket keresnek a csíksomlyói pünkösdi búcsúra
A csíksomlyói ferences atyák, a pünkösdi zarándoklat előkészítésében és lebonyolításában, idén is számítanak az önkéntes rendezőkre. Május 6-án, pénteken este fél nyolcra, a csíksomlyói ferences kolostorban tartandó megbeszélésre, várják mindazokat a férfiakat akik a Csíksomlyói Szűzanyáért és a magyarság legnagyobb ünnepének a lebonyolítása érdekében áldoznának idejükből és energiájukból.

Felvételi a gyulafehérvári kisszemináriumba
A gyulafehérvári Gróf Majláth Gusztáv Károly Római Katolikus Teológiai Líceum felvételit hirdet a 2016/2017-es tanévben induló IX. osztályának 28 helyére olyan fiúk számára, akik sikerrel elvégzik/elvégezték a VIII. osztályt, magaviseletük 10-es, és 2016. szeptember 15-ig nem töltik be a 18. életévüket. Várják azok jelentkezését, akik papi hivatást éreznek lelkükben, kántori oklevelet akarnak szerezni, vagy katolikus iskolában szeretnének továbbtanulni. Az I. szesszióban felvételizni szándékozók május 10-ig jelentsék szándékukat plébánosuk vagy iskolai hitoktatójuk által a Kisszeminárium igazgatóságán. Bővebb információ az iskoláról a www.gmgkliceum.ro honlapon található.

Időjárás: Többfelé esővel, záporokkal indul a hét! Ma keleten és az ország déli részén várható eső, zápor. A keleti-északkeleti szelet többfelé ismét élénk lökések kísérhetik. A csapadékosabb országrészben napközben 13-17, máshol 18-22 fok várható. 

MRE - Hírszolgálat, 2016. május 2.

 

About the author

maradmin

Leave a Comment