2016. május 20. – Hírek és programajánló

H Í R E K   E S T E

Örökös szentségimádási nap
A gyulafehérvári főegyházmegyében holnap Csíkborzsován tartják az örökös szentségimádási napot.
A nagyváradi egyházmegyében újraéledt örökös szentségimádási nap hagyományának megfelelően május hónap negyedik vasárnapján, Biharon és Asszonyvásárán lesz a híveknek lehetősége a szentségimádásba bekapcsolódni.  Járuljunk a kenyér színe alatt rejtőző Krisztus elé, imádjuk őt és adjunk hálát amiért kiárasztotta ránk Szentlelkét.

Folytatódnak a bérmálások egyházmegyékszerte
-A temesvári egyházmegyében, holnap a resicabányai Havas Boldogasszony templomban a délelőtt fél tizenegy órakor kezdődő szentmisén 40 fiatalnak, a zimándújfalui római katolikus templomban, vasárnap a délelőtt fél tizenkét órakor kezdődő szentmise keretében 35 fiatalnak szolgáltatja ki a bérmálás szentségét Dirschl Johann általános helynök.
-Szentháromság Vasárnapján a tíz órakor kezdődő szentmisén Böcskei László megyéspüspök 19 fiatalnak szolgáltatja ki a bérmálás szentségét a tasnádi plébániatemplomban. A fiatalok felkészítését Bodor Zoltán plébános végezte.
-holnap, Kolozsváron a Szent Mihály-plébániatemplomban a délelőtt tiz órakor kezdődő szentmisén 120 fiatal részesül a bérmálás szentségében Tamás József püspök kézfeltétele által. Délután öt órakor a monostori-plébániatemplomban 50 fiatalt fog megbérmálni Tamás József püspök.

Művészeti gyermekfesztivál Nagyváradon
Május 21-én, szombaton Művészeti fesztiválra várják a gyermekeket a nagyváradi Posticumba. A fesztivál színes műhelyfoglalkozásokon, ügyességi játékokon, tánc- és bábelőadásokon keresztül mutatja be a művészettörténeti korok legfontosabb újításait, legjellemzőbb alkotói tevékenységeit. A művészetek változó, folyton alakuló, izgalmas arcát, és a folyamatot szeretnék egy művészettörténeti barangolás során a gyermekek számára is értelmezhetővé, tapinthatóvá, alakíthatóvá tenni. A gyerekfesztivál kétnyelvű – magyar és román – és ingyenes, ám a helyszínen adományokat szivesen fogadnak majd el. A gyerekek lehetőség szerint vigyenek magukkal egy fél literes műanyag palackot és egy üres konzerves dobozt. A tárgyak a műhelymunkák során kerülnek felhasználásra. Várják a kicsiket és a nagyobbakat egyaránt. A fesztivál rossz idő esetén elmarad.

Múzeumok Éjszakája 2016
Holnap a Nagyváradi Római Katolikus Püspökség is csatlakozik a Múzeumok Éjszakája rendezvénysorozathoz, hisz fontosnak tarja, hogy az egyházi értékeket ily módon is népszerűsítsék. A program keretén belül a látogatók megtekinthetik a Püspöki Palotát, illetve egyedi módon a Székesegyház is nyitott kapukkal fogadja őket. Az érdeklődők jobban szemügyre vehetik a templomot, mely egy szakrális tér, de ugyanakkor kiemelkedő művészeti szépséggel bír; lesétálhatnak a kriptába vagy a kincstárban megtekinthetik az egyházművészeti gyűjtemény legszebb darabjait. A rendezvény teljes ideje alatt, azaz este hét és éjjel egy óra között a látogatás ingyenes, a kincstárba 20 percenként indulnak a csoportok.

Zarándoklat Szent László sírjához
A Váradi Esperesi kerület kezdeményezésére, vasárnap délután fél hat órakor újra gyalogos zarándoklatra indul Nagyvárad népe a nagyvárad-velencei római katolikus templomtól Szent László király sírjához, a Kárpát-medence keresztényeinek egykori zarándokhelyéhez, a nagyváradi várhoz. A zarándokokat már délután fél öt órától várják a nagyvárad-velencei templomba, ahol rózsafűzér imádsággal, énekekkel és szentgyónással készülhetnek a szentmisére. A zarándoklat csúcspontja a hat órakor kezdődő szentmise, amit Böcskei László megyéspüspök Szent László királynak, az egyházmegye alapítójának közbenjárását kérve mutat be a nagyváradi Vártemplomban. A szentmise után a zarándokok a Boldogságos Szűz közbenjárását kérik az ő tiszteletére szentelt első székesegyház helyén felállított Mária oltár körül. Ezen a napon a város többi templomában elmaradnak az esti szentmisék.

Zenei est Váradszöllősön
A nagyváradi püspökség és a váradszőllősi plébánia közös szervezésében, vasárnap este hét órakor folytatódik a Váradszöllősi Zenei Estek című programsorozat. Az harmadik alkalom előadója Erich Türk, kolozsvári orgonaművész. A belépés díjtalan, minden érdeklődőt szeretettel várnak.

Találkozzunk Árpád-házi Szent Erzsébettel
Böjte Csaba ferences atya ötlete nyomán május végéig tartó erdélyi körúton mutatják be Árpád-házi Szent Erzsébet ereklyéjét. Nagyvárad  Temesvár és Szászváros, után  holnap déli tizenkettő és délután hat óra között a petrozsényi római katolikus plébániatemplomban lesz az ereklye, majd vasárnap Dévára érkezik. Az Irgalmasság évében találkozzunk az irgalom nagy szentjével, Árpád-házi Szent Erzsébettel.

Orgonakoncert Kolozsváron
Szombatonként a kolozsvári Szent Mihály templomba várják az orgonamuzsika kedvelőit. Holnap délután öt órától Amalia Goje orgonajátékát hallhatják.

Szentháromság vasárnapi templombúcsúk
A pünkösdöt követő első vasárnapon ünnepli anyaszentegyházunk Szentháromság vasárnapját.
- Besztercén, Vicén és Kézdivásárhelyen a kantai Szentháromság-plébániatemplom,búcsúnapján bérmálás lesz.
- Kolozsváron, a Piarista templomban délelőtt tizenegy és este hét órakor kezdődik a búcsús szentmise. A szentbeszédet Nóda Mózes, a kolozsvári teológiai kar tanára mondja.
- Szovátán déli tizenkét órától tartják a búcsút. A szentmisén, melyet rádiónk élő adásban közvetít, Csibi József brassó-belvárosi plébános fog prédikálni.
- A medgyesi plébánia filiájában, Somogyomban a búcsús szentmise délelőtt tizenegy órakor kezdődik. A szentmise főcelebránsa és szónoka Simon Imre segesvári segédlelkész lesz.
- a Nagyszeben-belvárosi templom szintén a Szentháromság tiszteletére van felszentelve. Búcsúünnepén délelőtt tíz órakor Hurgoi János zalatnai plébános, érseki titkár prédikál. A szentmisén közreműkődik a gyulafehérvári Gróf Majláth Gusztáv Károly Római Katolikus Líceumi Szeminárium szkólája, amelynek vezetője és szakmai irányítója Farkas László, az intézet spirituálisa és zenetanára.
- A homorodalmási templomban déli tizenkét órakor kezdődik a búcsús szentmise. A szentbeszédet Tódor Attila, a csíkszeredai Szent Kereszt plébánia segédlelkésze tartja.
- A fenyédi egyházközség délután fél egy órától ünnepel. Az ünnepi szónok Tódor Szabolcs ditrói származású, a veszprémi egyházmegyében szolgálatot teljesítő segédlelkész.
- Gyergyóalfaluban a búcsús szentmise déli tizenkét órakor kezdődik.
- nagyvárad-szőllősi plébániatemplomban: a tizenkét órakor kezdődő szentmise főcelebránsa Fejes Rudolf Anzelm premontrei apát, szónoka pedig Székely Antal nagyvárad-olaszi segédlelkész.                                                      
-az éradonyi plébániatemplomban: az ünnepi szentmise  déli egy órakor kezdődik főcelebránsa és szónoka Kovács Ferencz  Zsolt irodaigazgató.
                        
Időjárás: Napsütéses, kora nyárias hétvégére számíthatunk. Holnap már országszerte sok lesz a napsütés, a megjelenő gomolyfelhőkből elszórtan még várható csapadék. Helyenként élénk lesz az északkeleti szél. Hajnalban 4-11, délután 18-25 fokra készülhetünk.

MRE - Hírszolgálat, 2016. május 20.


H Í R E K   D É L B E N

Csíkszeredába érkezett a „magyarok bibliája”
Rendhagyó hittanórán vettek részt csütörtökön a X. és XI. teológiai osztályok tanulói a Segítő Mária Római Katolikus Gimnáziumban, ahol Benyik György teológus professzor átnyújtotta a kézzel írt biblia első két kötetét-tudósít a székelyhon.ro portál. A Kárpát-medencében élő magyarok által kézzel másolt Bibliát a kezdeményező és koordinátor, a szegedi biblikus Benyik György 2015. október 14-én nyújtotta át Ferenc pápának a Vatikánban. A Szentírás elkészítésében részt vett a csíkszeredai Segítő Mária Római Katolikus Gimnázium 87 tanára és diákja is, akik Józsué könyvét másolták. Benyik György professzor személyesen látogatott el Csíkszeredába, hogy átadja az iskola könyvtára számára a tíz kötetből álló magyarok Bibliájának első két kötetét. A biblikus azt is elmondta, hogy a kézzel írt eredeti bibliát a vatikáni könyvtár ritka könyvek osztályán őrzik. A professzor ellátogatott rádiónk csíksomlyói súdiójába is, ahol Karácson Tibor műsorigazgatóval találkozott. Az ott készült beszélgetést egy későbbi időpontban hallhatják.

Folytatódnak a bérmálások egyházmegyékszerte
Ma délután öt órakor Felőrön szentmise keretében 2 fiatal részesül Jakubinyi György érsek kézfeltétele által a bérmálás szentségében.
A temesvári egyházmegyében május 21-én, holnap a resicabányai Havas Boldogasszony templomban a délelőtt fél tizenegy órakor kezdődő szentmisén 40 fiatalnak, a zimándújfalui római katolikus templomban május 22-én, vasárnap a délelőtt fél tizenkét órakor kezdődő szentmise keretében 35 fiatalnak szolgáltatja ki a bérmálás szentségét Dirschl Johann általános helynök.

Gyermekgondozó képzés indul
A Gyulafehérvári Caritas gyermekgondozó képzést indít Csíkszeredában és Marosvásárhelyen – tudtuk meg az érsekség honlapjáról. Jelentkezni még a mai nap folyamán lehetséges. Egyébb információkat az érsekség honlapján találhatnak.

Találkozzunk Árpád-házi Szent Erzsébettel
Böjte Csaba ferences atya ötlete nyomán május végéig tartó erdélyi körúton mutatják be Árpád-házi Szent Erzsébet ereklyéjét. Nagyvárad és Temesvár után, ma délután hat órától Szászvárosban, a római katolikus plébániatemplomban tekinthetik meg az ereklyét és imádkozhatnak a szent közbenjárásáért. Holnap déli tizenkettő és délután hat óra között a petrozsényi római katolikus plébániatemplomban lesz az ereklye, majd vasárnap Dévára érkezik. Az Irgalmasság évében találkozzunk az irgalom nagy szentjével, Árpád-házi Szent Erzsébettel.

Orgonakoncert Kolozsváron
Szombatonként a kolozsvári Szent Mihály templomba várják az orgonamuzsika kedvelőit. Holnap délután öt órától Amalia Goje orgonajátékát hallhatják.

Szentháromság vasárnapi templombúcsúk
A pünkösdöt követő első vasárnapon ünnepli anyaszentegyházunk Szentháromság vasárnapját.
- Besztercén, Vicén és Kézdivásárhelyen a kantai Szentháromság-plébániatemplom,búcsúnapján bérmálás lesz.
- Kolozsváron, a Piarista templomban délelőtt tizenegy és este hét órakor kezdődik a búcsús szentmise. A szentbeszédet Nóda Mózes, a kolozsvári teológiai kar tanára mondja.
- Szovátán déli tizenkét órától tartják a búcsút. A szentmisén, melyet rádiónk élő adásban közvetít, Csibi József brassó-belvárosi plébános fog prédikálni.
- A medgyesi plébánia filiájában, Somogyomban a búcsús szentmise délelőtt tizenegy órakor kezdődik. A szentmise főcelebránsa és szónoka Simon Imre segesvári segédlelkész lesz.
- A Nagyszeben-belvárosi templom szintén a Szentháromság tiszteletére van felszentelve. Búcsúünnepén délelőtt tíz órakor Hurgoi János zalatnai plébános, érseki titkár prédikál. A szentmisén közreműkődik a gyulafehérvári Gróf Majláth Gusztáv Károly Római Katolikus Líceumi Szeminárium szkólája, amelynek vezetője és szakmai irányítója Farkas László, az intézet spirituálisa és zenetanára.
- A homorodalmási templomban déli tizenkét órakor kezdődik a búcsús szentmise. A szentbeszédet Tódor Attila, a csíkszeredai Szent Kereszt plébánia segédlelkésze tartja.
- A fenyédi egyházközség délután fél egy órától ünnepel. Az ünnepi szónok Tódor Szabolcs ditrói származású, a veszprémi egyházmegyében szolgálatot teljesítő segédlelkész.
- Gyergyóalfaluban a búcsús szentmise déli tizenkét órakor kezdődik.

Időjárás: Ma hazánk nagy részén már hosszabb napos időszakokra készülhetünk, az időnként erősen megnövekvő gomolyfelhőkből főként a nyugaton és az erdélyi medencében alakulhat ki elszórtan zápor, zivatar. Többfelé élénk lesz az északi, északkeleti szél. Hajnalban 4-10, délután 18-23 fokra számíthatunk.

MRE - Hírszolgálat, 2016. május 20.


H Í R E K   R E G G E L

Örökös szentségimádási nap
A gyulafehérvári főegyházmegyében ma Csíksomlyón, a kegytemplomban tartják az örökös szentségimádási napot. Járuljunk a kenyér színe alatt rejtőző Krisztus elé, imádjuk őt és adjunk hálát amiért kiárasztotta ránk Szentlelkét.

Könyvbemutató a nagyváradi Püspöki Palotában
„Valaki mondja meg, milyen az élet, valaki mondja meg, miért ilyen..." címmel tart könyvbemutatóval és dedikálással egybekötött előadást Homa Ildikó pszichológus, szociális testvér ma délután négy órától a nagyváradi püspöki palota dísztermében. Az Evangéliumi lélektan című könyvéről, az önismeret szükségességéről és lehetőségéről a szerzővel Szőcs Csaba, a kolozsvári Verbum kiadó igazgatója beszélget. Várják az érdeklődőket!

Folytatódnak a bérmálások
A Gyulafehérvári Főegyházmegyében ma délelőtt tíz órakor a dési ferences templomban 18 fiatal, Felőrön pedig a délután öt órakor kezdődő szentmise keretében 2 fiatal részesül Jakubinyi György érsek kézfeltétele által a bérmálás szentségében.
A temesvári egyházmegyében május 21-én, szombaton a resicabányai Havas Boldogasszony templomban a délelőtt fél tizenegy órakor kezdődő szentmisén 40 fiatalnak, a zimándúflui római katolikus templomban május 22-én,  vasárnap a délelőtt fél tizenkét órakor kezdődő szentmise keretében 35  fiatalnak szolgáltatja ki a bérmálás szentségét Dirschl Johann általános helynök.

Gyermekgondozó képzés indul
A Gyulafehérvári Caritas gyermekgondozó képzést indít Csíkszeredában és Marosvásárhelyen – tudtuk meg az       érsekség honlapjáról. Jelentkezni a mai nap folyamán még lehetséges. Egyébb információkat az érsekség honlapján találhatnak.

Tapasztalatcsere – Boldogabb családokért iskolai program
A Gyulafehérvári Főegyházmegyei Családpasztorációs Iroda tapasztalatcserét hirdet a Boldogabb családokért iskolai programban résztvevő önkéntes munkatársak, valamint a programba bekapcsolódni vágyó érdeklődők számára május 20-án és 21-én Csíksomlyón, a Szent István otthonban. Ízelítő a tapasztalatcsere témáiból: érzelmi intelligencia, önmagammal és másokkal való kapcsolat, önkontroll, az érzelmek felismerése, megélése, empátia; a családórák során tapasztalt élményeink, örömeink, kérdéseink megosztása,  tapasztalataink, beszélgetések, játékos együttlét. Várják a Boldogabb családokért iskolai programban résztvevő önkéntesek jelentkezését, valamint mindazokat, akik szeretnének bekapcsolódni a programba. Részletekért hívják a 0747-577794-es telefonszámot.

Találkozzunk Árpád-házi Szent Erzsébettel
Böjte Csaba ferences atya ötlete nyomán május végéig tartó erdélyi körúton mutatják be Árpád-házi Szent Erzsébet ereklyéjét. Nagyvárad és Temesvár után, ma délután hat órától Szászvárosban, a római katolikus plébániatemplomban tekinthetik meg az ereklyét és imádkozhatnak a szent közbenjárásáért. Az Irgalmasság évében találkozzunk az irgalom nagy szentjével, Árpád-házi Szent Erzsébettel.

Szentháromság vasárnapi templombúcsúk
A pünkösdöt követő első vasárnapon ünnepli anyaszentegyházunk Szentháromság vasárnapját.
-Kézdivásárhelyen a kantai Szentháromság-plébániatemplom búcsúnapján bérmálás lesz.
- Kolozsváron, a Piarista templomban délelőtt tizenegy és este hét órakor kezdődik a búcsús szentmise. A szentbeszédet Nóda Mózes, a kolozsvári teológiai kar tanára mondja.
- Szovátán déli tizenkét órától tartják a búcsút. A szentmisén, melyet rádiónk élő adásban közvetít, Csibi József brassó-belvárosi plébános fog prédikálni.
- A medgyesi plébánia filiájában, Somogyomban a búcsús szentmise délelőtt tizenegy órakor kezdődik. A szentmise főcelebránsa és szónoka Simon Imre segesvári segédlelkész lesz.
- A Nagyszeben-belvárosi templom szintén a Szentháromság tiszteletére van felszentelve. Búcsúünnepén délelőtt tíz órakor Hurgoi János zalatnai plébános, érseki titkár prédikál. A szentmisén közreműkődik a gyulafehérvári Gróf Majláth Gusztáv Károly Római Katolikus Líceumi Szeminárium szkólája, amelynek vezetője és szakmai irányítója Farkas László, az intézet spirituálisa és zenetanára.
- A homorodalmási templomban déli tizenkét órakor kezdődik a búcsús szentmise. A szentbeszédet Tódor Attila, a csíkszeredai Szent Kereszt plébánia segédlelkésze tartja.
- A fenyédi egyházközség délután fél egy órától ünnepel. Az ünnepi szónok Tódor Szabolcs ditrói származású, a veszprémi egyházmegyében szolgálatot teljesítő segédlelkész.

Csontváry-képek Erdélyben
A Csíki Székely Múzeum idén újabb nagyszabású kiállítással jelentkezett, melynek címe: Csontváry-képek Erdélyben. A május 7. és augusztus 20. közti  időszakban megtekinthető tárlat 48 alkotást foglal magába. Az anyagot öt magyarországi intézménytől kölcsönzték. Csontváry Kosztka Tivadar a magyar festészet történetének legkülönösebb figurája. Képei eddig soha nem szerepeltek Erdélyben.

Mustó Péter jezsuita Székelyudvarhelyen
Június 11-én, szombaton délelőtt tizenegy órától, a Szent Pio Lelkigyakorlatos Házban Mustó Péter jezsuita atyával találkozhatnak, a könyvszerzővel, lelkikísérővel és sokunk kedves ismerősével, aki könyveiről, életéről fog mesélni nekünk. Jó alkalom ez arra is, hogy dedikálást kérjünk a könyvek szerzőjétől, és hogy részesedjünk mély életbölcsességéből, választ kapva kérdéseinkre. Bejelentkezés nem szükséges ezen alkalomra. Várják szeretettel mindazokat, akik élni szeretnének ezen egyedi lehetőséggel!

Időjárás: Ma hazánk nagy részén már hosszabb napos időszakokra készülhetünk, az időnként erősen megnövekvő gomolyfelhőkből főként a nyugaton és az erdélyi medencében alakulhat ki elszórtan zápor, zivatar. Többfelé élénk lesz az északi, északkeleti szél. Hajnalban 4-10, délután 18-23 fokra számíthatunk.

MRE - Hírszolgálat, 2016. május 20.

About the author

maradmin

Leave a Comment