2016. május 21. – Hírek és programajánló

H Í R E K   E S T E

Örökös szentségimádási nap
A gyulafehérvári főegyházmegyében holnap Gyimesközéplokon tartják az örökös szentségimádási napot. Járuljunk a kenyér színe alatt rejtőző Krisztus elé, imádjuk őt és adjunk hálát amiért kiárasztotta ránk Szentlelkét.

Folytatódnak a bérmálások egyházmegyékszerte
-A temesvári egyházmegyében, a zimándújfalui római katolikus templomban, holnap a délelőtt fél tizenkét órakor kezdődő szentmise keretében 35 fiatalnak szolgáltatja ki a bérmálás szentségét Dirschl Johann általános helynök.
-Szentháromság Vasárnapján a tíz órakor kezdődő szentmisén Böcskei László megyéspüspök 19 fiatalnak szolgáltatja ki a bérmálás szentségét a tasnádi plébániatemplomban. A fiatalok felkészítését Bodor Zoltán plébános végezte.
-Kézdivásárhelyen a kantai Szentháromság-plébániatemplom búcsúnapján délelőtt tizenegy órakor 51 fiatal részesül a bérmálás szentségében Tamás József püspök kézfeltétele által. Délután öt órakor a Boldog Özséb-plébániatemplomban 50 fiatalt fog megbérmálni Tamás József püspök.
-A besztercei és a vicei plébániatemplom szintén a Szentháromság tisztetére van felszentelve. Jakubinyi György érsek délelőtt tíz órakor Besztercén 52 fiatalt, a vicei templomban délután öt órakor pedig 21 fiatalt részesít a nagykórúság szentségében.

Szentháromság vasárnapi templombúcsúk
A pünkösdöt követő első vasárnapon ünnepli anyaszentegyházunk Szentháromság vasárnapját.
- Kolozsváron, a Piarista templomban délelőtt tizenegy és este hét órakor kezdődik a búcsús szentmise. A szentbeszédet Nóda Mózes, a kolozsvári teológiai kar tanára mondja.
- Szovátán déli tizenkét órától tartják a búcsút. A szentmisén, melyet rádiónk élő adásban közvetít, Csibi József brassó-belvárosi plébános fog prédikálni.
- A Nagyszeben-belvárosi templom szintén a Szentháromság tiszteletére van felszentelve. Búcsúünnepén délelőtt tíz órakor Hurgoi János zalatnai plébános, érseki titkár prédikál. A szentmisén közreműkődik a gyulafehérvári Gróf Majláth Gusztáv Károly Római Katolikus Líceumi Szeminárium szkólája, amelynek vezetője és szakmai irányítója Farkas László, az intézet spirituálisa és zenetanára.
- A homorodalmási templomban déli tizenkét órakor kezdődik a búcsús szentmise. A szentbeszédet Tódor Attila, a csíkszeredai Szent Kereszt plébánia segédlelkésze tartja.
- A fenyédi egyházközség délután fél egy órától ünnepel. Az ünnepi szónok Tódor Szabolcs ditrói származású, a veszprémi egyházmegyében szolgálatot teljesítő segédlelkész.
-Gyergyóalfaluban a búcsús szentmise déli tizenkét órakor kezdődik.
-Szentháromság vasárnapján fél egy órakor tartják a megújult csíkzsögödi plébániatemplom búcsúját. A szentmise keretében Kovács Sándor kolozsvári főesperes-plébános, az ünnep szónoka, megáldja a restaurált oltárokat és a liturgikus tér új berendezését.
-nagyvárad-szőllősi plébániatemplomban: a tizenkét órakor kezdődő szentmise főcelebránsa Fejes Rudolf Anzelm premontrei apát, szónoka pedig Székely Antal nagyvárad-olaszi segédlelkész.                                                 
-az éradonyi plébániatemplomban: az ünnepi szentmise  déli egy órakor kezdődik főcelebránsa és szónoka Kovács Ferencz  Zsolt irodaigazgató.
-A temesvári egyházmegyében a szentháromság jegyében felszentelt szapáryiligeti katolikus templom búcsúünnepségét holnap délelőtt kilenc órától tartják.

Boldog Apor Vilmos búcsú Hosszúfaluban
A Gyulafehérvári Főegyházmegye területén egyetlen egy Boldog Apor Vilmos tiszteletére szentelt templom Négyfalu filiájában, Hosszúfaluban található. Május 23-án, délután hat órakor tartják búcsúját. A szentmisét, melynek ünnepi szónoka Nagy László Eörs, szentivánlaborfalvi plébános, rádiónk élő adásban közvetíti.

Dicsőítő est Kolozsváron
Május 28-án, este hét órától a kolozsvári Báthory István Elméleti Líceum udvarában, Gyere ahogy vagy címmel dicsőítő estre várják az érdeklődőket. Részletek a   gyulafehérvári érsekség honlapján találhatók.

Időjárás: Holnap is sok napsütés várható, keleten és délen jelenhetnek meg gomolyfelhők az égen, de csapadék csak elszórtan. Nyugaton, északnyugaton napközben feltámad a szél. Hajnalban 5-12, délután 21-26 fokot mérhetünk. 

MRE - Hírszolgálat, 2016. május 21.


H Í R E K   D É L B E N

Örökös szentségimádási nap
A gyulafehérvári főegyházmegyében ma Csíkborzsován tartják az örökös szentségimádási napot.
A nagyváradi egyházmegyében újraéledt örökös szentségimádási nap hagyományának megfelelően május hónap negyedik vasárnapján, Biharon és Asszonyvásárán lesz a híveknek lehetősége a szentségimádásba bekapcsolódni.  Járuljunk a kenyér színe alatt rejtőző Krisztus elé, imádjuk őt és adjunk hálát amiért kiárasztotta ránk Szentlelkét.

Folytatódnak a bérmálások egyházmegyékszerte
-A temesvári egyházmegyében, a zimándújfalui római katolikus templomban, vasárnap a délelőtt fél tizenkét órakor kezdődő szentmise keretében 35 fiatalnak szolgáltatja ki a bérmálás szentségét Dirschl Johann általános helynök.
-Szentháromság Vasárnapján a tíz órakor kezdődő szentmisén Böcskei László megyéspüspök 19 fiatalnak szolgáltatja ki a bérmálás szentségét a tasnádi plébániatemplomban. A fiatalok felkészítését Bodor Zoltán plébános végezte.

Szentháromság vasárnapi templombúcsúk
A pünkösdöt követő első vasárnapon ünnepli anyaszentegyházunk Szentháromság vasárnapját.
- Besztercén, Vicén és Kézdivásárhelyen a kantai Szentháromság-plébániatemplom,búcsúnapján bérmálás lesz.
- Kolozsváron, a Piarista templomban délelőtt tizenegy és este hét órakor kezdődik a búcsús szentmise. A szentbeszédet Nóda Mózes, a kolozsvári teológiai kar tanára mondja.
- Szovátán déli tizenkét órától tartják a búcsút. A szentmisén, melyet rádiónk élő adásban közvetít, Csibi József brassó-belvárosi plébános fog prédikálni.
- A Nagyszeben-belvárosi templom szintén a Szentháromság tiszteletére van felszentelve. Búcsúünnepén délelőtt tíz órakor Hurgoi János zalatnai plébános, érseki titkár prédikál. A szentmisén közreműkődik a gyulafehérvári Gróf Majláth Gusztáv Károly Római Katolikus Líceumi Szeminárium szkólája, amelynek vezetője és szakmai irányítója Farkas László, az intézet spirituálisa és zenetanára.
- A homorodalmási templomban déli tizenkét órakor kezdődik a búcsús szentmise. A szentbeszédet Tódor Attila, a csíkszeredai Szent Kereszt plébánia segédlelkésze tartja.
- A fenyédi egyházközség délután fél egy órától ünnepel. Az ünnepi szónok Tódor Szabolcs ditrói származású, a veszprémi egyházmegyében szolgálatot teljesítő segédlelkész.
- Gyergyóalfaluban a búcsús szentmise déli tizenkét órakor kezdődik.
- Szentháromság vasárnapján fél egy órakor tartják a megújult csíkzsögödi plébániatemplom búcsúját. A szentmise keretében Kovács Sándor kolozsvári főesperes-plébános, az ünnep szónoka, megáldja a restaurált oltárokat és a liturgikus tér új berendezését.
- nagyvárad-szőllősi plébániatemplomban: a tizenkét órakor kezdődő szentmise főcelebránsa Fejes Rudolf Anzelm premontrei apát, szónoka pedig Székely Antal nagyvárad-olaszi segédlelkész.                                                 
- Az éradonyi plébániatemplomban: az ünnepi szentmise  déli egy órakor kezdődik főcelebránsa és szónoka Kovács Ferencz  Zsolt irodaigazgató.

Zarándoklat Szent László sírjához
A Váradi Esperesi kerület kezdeményezésére, vasárnap délután fél hat órakor újra gyalogos zarándoklatra indul Nagyvárad népe a nagyvárad-velencei római katolikus templomtól Szent László király sírjához, a Kárpát-medence keresztényeinek egykori zarándokhelyéhez, a nagyváradi várhoz. A zarándokokat már délután fél öt órától várják a nagyvárad-velencei templomba, ahol rózsafűzér imádsággal, énekekkel és szentgyónással készülhetnek a szentmisére. A zarándoklat csúcspontja a hat órakor kezdődő szentmise, amit Böcskei László megyéspüspök Szent László királynak, az egyházmegye alapítójának közbenjárását kérve mutat be a nagyváradi Vártemplomban. A szentmise után a zarándokok a Boldogságos Szűz közbenjárását kérik az ő tiszteletére szentelt első székesegyház helyén felállított Mária oltár körül. Ezen a napon a város többi templomában elmaradnak az esti szentmisék.

Boldog Apor Vilmos búcsú Hosszúfaluban
A Gyulafehérvári Főegyházmegye területén egyetlen egy Boldog Apor Vilmos tiszteletére szentelt templom Négyfalu filiájában, Hosszúfaluban található. Május 23-án, délután hat órakor tartják búcsúját. A szentmisét, melynek ünnepi szónoka Nagy László Eörs, szentivánlaborfalvi plébános, rádiónk élő adásban közvetíti.

Időjárás: Napsütéses, kora nyárias hétvégére számíthatunk. Ma már országszerte sok a napsütés, a megjelenő gomolyfelhőkből elszórtan még várható csapadék. Helyenként élénk lesz az északkeleti szél. Délután 18-25 fokra készülhetünk.

MRE - Hírszolgálat, 2016. május 21.

About the author

maradmin

Leave a Comment