2016. május 3. – Hírek és programajánló

H Í R E K   D É L B E N
Folytatódnak a bérmálások a Gyulafehérvári Főegyházmegyében
Ma délután öt órakor a fenyédi plébániatemplomban 37 fiatalt és 1 felnőtt részesül Tamás József püspök úr kézfeltétele által a bérmálás szentségében.

Szent Antal nagykilencedek
-Csíksomlyón, az este hét órakor kezdődő szentmise keretében Bátor Botond pálos szerzetes, hargitafürdői plébános mond szentbeszédet, amelybe a rádiónkon keresztül és a csiksomlyo.ro honlapon is bekapcsolódhatunk.
-Szárhegyen a ferences kolostor templomában a szentmise délután öt órakor kezdődik. A negyedik keddi elmélkedést Baróti László ditrói plébános fogja tartani. Az elmélkedés mottója: „Boldogok, akik éhezik és szomjazzák az igazságot, mert majd eltelnek vele!”
-Esztelneken is a kilenced elmélkedéseinek témája az irgalmasság testi-lelki cselekedetei lesznek, amit más és más pap fog tartani a Kézdi-orbai főesperesi kerületből. A szentmisék minden kedden délután hat órakor kezdődnek.
-Marosvásárhelyen a Szent Antal kilenced az egyetemi lelkészség templomában, vagyis a Páduai Szent Antal-templomban délután öt órakor kezdődik. Az elmélkedést  Kiss Ulrich jezsuita atya tartja, melynek mottója: A szellemi nyomor áldozatain irgalmasan segíteni.

Búcsú a Szatmári Egyházmegyében
Holnap, Szent Flórián ünnepén a szakaszi templom búcsúját tartják. Az ünnepi szentmise tizenegy órától kezdődik,  és Starmüller Ferenc csomaközi plébános tartja a szentbeszédet.

Engesztelő imavirrasztás Székelyudvarhelyen
A Mária Rádió székelyudvarhelyi stúdiójának kápolnájában minden hónap első szerdáján, azaz  holnap, egész éjjel virrasztást tartanak, este tizenegy órától szentmisét mutatnak be. Az engesztelő imavirrasztásra hívnak együtt imádkozni mindenkit, aki Jézussal szeretne időt tölteni. A virrasztást a városukért, az egyházközségeikért, a fiatalok testi-lelki tisztaságáért, a családokért, az egyedülállókért, a jegyesekért, a gyermeket vágyó és váró szülőkért, a betegekért, elhunyt szeretteikért, saját magukért és egyéni szándékokra ajánlják fel az udvarhelyiek. A kápolnában ugyanakkor minden reggel nyolc órától este nyolc óráig állandó, egész napos szentségimádás van. Várják az Istent imádni, engesztelni vágyókat.

Könyvbemutató  Székelyudvarhelyen
A Gyulafehérvári Főegyházmegye legöregebb papja, Bíró János Antal ferences atya, legújabb kötetében Erdély szentéletű püspökének, Márton Áronnak állít emléket. Az Íme az ember című könyvet Székelyudvarhelyen, a barátok templomában, május 4-én, szerdán délután hat órától Böjte Csaba atya mutatja be, majd beszélget a szerzővel.

Elsőcsütörtöki szentségimádás
A Mária Rádió nagyváradi stúdiójának kápolnájában csendes szentségimádást tartanak  május 5-én, reggel kilenc és délután három óra között. Várják mindazokat, akik szívesen áldoznak időt az Oltáriszentségben jelenlevő Krisztus imádatára és engesztelésére.

Elsőpénteki keresztút a Székely Kálvárián
Május 6-án, öt órától keresztúti ájtatosságot tartanak a szejkefürdői Ugron-kápolna felé vezető Székely Kálvárián. Várják a székelyudvarhelyieket és környékbelieket, akik családjainkért felajánlanak egy keresztútjárásnyi időt és imát. Időjárástól függetlenül minden alkalommal megtartják a szabadtéri ájtatosságot – ajánlatos ennek megfelelő lábbelit és öltözéket viselni.

Szentségimádás Csíkszeredában
Szentsegimádást tartanak a Szent Kereszt plebánia Millenniumi templomában május 6-án, az esti hét órás szentmise után. Az ima célja, hogy a városban levő katolikus közösségek együtt imádkozzanak városukért, katolikus közösségeikért és a városba érkező zarándokokért, hogy minél nyitottabbak legyenek a Szentlélek befogadására, ahogyan nyitott volt a Boldogságos Szűzanya és szentéletű püspökünk Márton Áron is, akiknek közbenjárását kérik imaszándékukhoz. Ez a szentségimádás egyben a Szentlélek kilenced megnyitója. Várják a helyi katolikus közösségeket e szép imaalkalomra.

Önkéntesket keresnek a csíksomlyói pünkösdi búcsúra
A csíksomlyói ferences atyák, a pünkösdi zarándoklat előkészítésében és lebonyolításában, idén is számítanak az önkéntes rendezőkre. Május 6-án, pénteken este fél nyolcra, a csíksomlyói ferences kolostorban tartandó megbeszélésre, várják mindazokat a férfiakat akik a Csíksomlyói Szűzanyáért és a magyarság legnagyobb ünnepének a lebonyolítása érdekében áldoznának idejükből és energiájukból.

Időjárás: Marad a borús, változó idő. A déli megyékben villámlásoktól kísért heves záporok várhatók. A lehulló csapadék mennyisége helyenként a 25 litert is elérheti. A maximális hőmérséklet valamelyest csökken a tegnapi értékhez képest, napközben max. 20 fok várható.

MRE - Hírszolgálat, 2016. május 3.


H Í R E K   R E G G E L

Örökös szentségimádási nap
A gyulafehérvári főegyházmegyében a mai napon, Felsőszentgyörgyön tartják az örökös szentségimádási napot. Használjuk ezt a lehetőséget a húsvéti időben is, szenteljünk időt a hálaadásra, a kenyér színe alatt rejtőző Krisztus imádatára.

Folytatódnak a bérmálások a Gyulafehérvári Főegyházmegyében
A mai napon Zetelakán a délelőtt tíz órakor kezdődő búcsús szentmise keretében 97 fiatalt részesül Tamás József püspök kézfeltétele által a nagykorúság szentségében. Délután öt órakor a fenyédi plébániatemplomban 37 fiatalt és 1 felnőttet fog megbérmálni a püspök úr.

Szent Antal nagykilencedek
-A csíksomlyói kegytemplomban június 7-ig keddenként reggel nyolc órakor, délelőtt fél tizenegy és este hét órakor lesznek a szentmisék. A reggel nyolc órakor kezdődő szentmise szónoka felváltva Bőjte Mihály csíksomlyói ferences házfőnök és  Urbán Erik, a csíksomlyói kegytemplom igazgatója lesz. A fél tizenegyes szentmisén Bilibók Géza tusnádfürdői plébános prédikál. Az este hét órakor kezdődő szentmise keretében Bátor Botond pálos szerzetes, hargitafürdői plébános mond szentbeszédet, amelybe a rádiónkon keresztül és a csiksomlyo.ro honlapon is bekapcsolódhatunk.
-Székelyudvarhelyen a ferences templomban, a jubileumi esztendőben a szentbeszédek az irgalmasság testi-lelki cselekedeteiről szólnak. A szentmiséket délelőtt tíz órakor a környék papjai végzik. Negyedik alkalommal Köllő Tibor szovátai plébános prédikációjában A bűnősőket meginteni témáról elmélkedik.
-Szárhegyen a ferences kolostor templomában a szentmisék délelőtt fél tizenegy és délután öt órakor lesznek. A negyedik keddi elmélkedést Baróti László ditrói plébános fogja tartani. Az elmélkedés mottója: „Boldogok, akik éhezik és szomjazzák az igazságot, mert majd eltelnek vele!”
-Esztelneken is a kilenced elmélkedéseinek témája az irgalmasság testi-lelki cselekedetei lesznek, amit más és más pap fog tartani a Kézdi-orbai főesperesi kerületből. A szentmisék minden kedden délután hat órakor kezdődnek.
-Marosvásárhelyen a Szent Antal kilenced az egyetemi lelkészség templomában, vagyis a Páduai Szent Antal-templomban délután öt órakor kezdődik. Az elmélkedést  Kiss Ulrich jezsuita atya tartja, melynek mottója: A szellemi nyomor áldozatain irgalmasan segíteni.

Búcsúk a Szatmári Egyházmegyében
A mai napon a  csanálosi templom búcsúját tartják. Az ünnepi szentmise tizenegy órakor kezdődik, és Simon Attila a Kalazanci Szent József Római Katolikus Teológiai Líceum spirituálisa tartja a szentbeszédet.
 Szakaszon május 4-én,  Szent Flórián ünnepén, tizenegy órától Starmüller Ferenc csomaközi plébános tartja a homiliát.

Engesztelő imavirrasztás Székelyudvarhelyen
A Mária Rádió székelyudvarhelyi stúdiójának kápolnájában minden hónap első szerdáján, azaz  holnap, egész éjjel virrasztást tartanak, este tizenegy órától szentmisét mutatnak be. Az engesztelő imavirrasztásra hívnak együtt imádkozni mindenkit, aki Jézussal szeretne időt tölteni. A virrasztást a városukért, az egyházközségeikért, a fiatalok testi-lelki tisztaságáért, a családokért, az egyedülállókért, a jegyesekért, a gyermeket vágyó és váró szülőkért, a betegekért, elhunyt szeretteikért, saját magukért és egyéni szándékokra ajánlják fel az udvarhelyiek. A kápolnában ugyanakkor minden reggel nyolc órától este nyolc óráig állandó, egész napos szentségimádás van. Várják az Istent imádni, engesztelni vágyókat.

Elsőcsütörtöki szentségimádás
A Mária Rádió nagyváradi stúdiójának kápolnájában csendes szentségimádást tartanak  május 5-én, reggel kilenc és délután három óra között. Várják mindazokat, akik szívesen áldoznak időt az Oltáriszentségben jelenlevő Krisztus imádatára és engesztelésére.

Elsőpénteki keresztút a Székely Kálvárián
Május 6-án, öt órától keresztúti ájtatosságot tartanak a szejkefürdői Ugron-kápolna felé vezető Székely Kálvárián. Várják a székelyudvarhelyieket és környékbelieket, akik családjainkért felajánlanak egy keresztútjárásnyi időt és imát. Időjárástól függetlenül minden alkalommal megtartják a szabadtéri ájtatosságot – ajánlatos ennek megfelelő lábbelit és öltözéket viselni.

Önkéntesket keresnek a csíksomlyói pünkösdi búcsúra
A csíksomlyói ferences atyák, a pünkösdi zarándoklat előkészítésében és lebonyolításában, idén is számítanak az önkéntes rendezőkre. Május 6-án, pénteken este fél nyolcra, a csíksomlyói ferences kolostorban tartandó megbeszélésre, várják mindazokat a férfiakat akik a Csíksomlyói Szűzanyáért és a magyarság legnagyobb ünnepének a lebonyolítása érdekében áldoznának idejükből és energiájukból.

Időjárás: Marad a borús, változó idő. A déli megyékben villámlásoktól kísért heves záporok várhatók. A lehulló csapadék mennyisége helyenként a 25 litert is elérheti. A maximális hőmérséklet valamelyest csökken a keddi értékhez képest, napközben max. 20 fok várható.

MRE - Hírszolgálat, 2016. május 3.

About the author

maradmin

Leave a Comment