2016. május 30. – Hírek és programajánló

H Í R E K   E S T E

Örök nyugalomra helyezték Tempfli József  nyugalmazott püspököt
A zsúfolásig megtelt székesegyházban, az egyházmegye tagjai, lelkipásztorok, szerzetesi közösségek, egyesületek és lovagrendek képviselői, világi elöljárók és politikusok- vettek részt a temetési szertartáson. Az engesztelő szentmiseáldozatot Böcskei László megyés püspök mutatta be más főpapok koncelebrálásával. A szertartáson tiszteletét tette Miguel Maury Buendía nuncius (vatikáni nagykövet),  Ioan Robu bukaresti érsek, aki a Romániai Katolikus Püspöki Konferencia vezetőjeként fejezte ki részvétét, valamint dr. Jakubinyi György gyulafehérvári érsek. A református egyházat Csűry István királyhágómelléki püspök, az evangélikus-lutheránust Mátyás Attila lelkipásztor, az unitáriust Bálint Benczédi Ferenc kolozsvári püspök, a görög katolikust Virgil Bercea püspök, az ortodoxot pedig Sofronie Drincec püspök képviselte. A román államot Victor Opaschi vallásügyi államtitkár, Magyarországot pedig Soltész Miklós egyházügyi államtitkár, illetve Mile Lajos főkonzul reprezentálták.
Bevezetőjében Böcskei László elmondta, hogy az elhunyt főpásztor olyan személyiség volt, akiket Jób próféta lámpásembereknek nevezett.
Ioan Robu bukaresti érsek arra hívta fel a figyelmet, hogy Tempfli József a gyakorlatban is teljesítette azt, amit pappá szentelésekor megígért. Dr. Jakubinyi György érsek arról beszélt, hogy a papi hivatás ma isteni elhívás kérdése. Felidézte: Tempfli József az isteni hívást olyan korban hallotta meg, amikor az egyház vezetői a kommunista diktatúra börtöneiben voltak.
A temetési szertartás végén a papok és a családtagok jelenlétében Tempfli Józsefet más püspökök, főpapok és székeskáptalani tagok mellé helyezték örök nyugalomra a Székesegyház kriptájába arra a helyre, melyet ő korábban kijelölt magának.

Örökös szentségimádási nap
A gyulafehérvári főegyházmegyében  holnap a Brassó-belvárosi templomban tartják az örökös szentségimádási napot. Szánjunk időt az engesztelésre és adjunk hálát Krisztusért, aki velünk maradt a legméltóságosabb Oltáriszentségben.

Szent Antal nagykilencedek
-A csíksomlyói kegytemplomban június 7-ig keddenként reggel nyolc órakor, délelőtt fél tizenegy és este hét órakor lesznek a szentmisék. A reggel nyolc órakor kezdődő szentmise szónoka felváltva Bőjte Mihály csíksomlyói ferences házfőnök és Urbán Erik, a csíksomlyói kegytemplom igazgatója lesz. A fél tizenegyes szentmisén Bilibók Géza tusnádfürdői plébános prédikál. Az este hét órakor kezdődő szentmise keretében Bátor Botond pálos szerzetes, hargitafürdői plébános mond szentbeszédet, amelybe a rádiónkon keresztül és a csiksomlyo.ro honlapon is bekapcsolódhatunk.
-Székelyudvarhelyen a ferences templomban, a jubileumi esztendőben a szentbeszédek az irgalmasság testi-lelki cselekedeteiről szólnak. A szentmiséket délelőtt tíz órakor a környék papjai végzik.  Nyolcadik alkalommal Sófalvi János nyugalmazott plébános prédikációjában A bántalmakat békével tűrni témáról beszél.
-Szárhegyen a ferences kolostor templomában a szentmisék délelőtt fél tizenegy és délután öt órakor lesznek. Az elmélkedést  Borka Ernő marosfői plébános fogja tartani. Az elmélkedés mottója: Boldogok a békességben élők, mert Isten fiainak hívják majd őket!
A nagykilencedre várnak minden egyes szárhegyi és környékbeli, szomszédos hívő lelket!
-Esztelneken is a kilenced elmélkedéseinek témája az irgalmasság testi-lelki cselekedetei lesznek, amit más és más pap fog tartani a Kézdi-orbai főesperesi kerületből. A szentmisék minden kedden délután hat órakor kezdődnek.
-Marosvásárhelyen a Szent Antal kilenced az egyetemi lelkészség templomában, vagyis a Páduai Szent Antal-templomban délután öt órakor kezdődik. Kiss Ulrich jezsuita atya szentbeszédének témája: Halottakért imádkozni.  

Ballagás a Gerhardinumban
Június 2-án, csütörtökön ballagnak a temesvári Gerhardinum Katolikus Líceum végzős növendékei. Az ünnepség délelőtt fél tíz órakor kezdődik a líceumban, a székesegyházban tizenegy órakor szentmise keretében búcsúznak a növendékek.

Szentévi zarándoklati nap Nagyváradon
Az Irgalmasság Évében a Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegye zarándoklatra várja a híveket a székesegyházhoz minden hónap első csütörtökén, hogy a megnyitott Szent Kapun átlépve Isten irgalmasságára tekintsenek és maguk is a megújulás útjára lépjenek. Az előzetesen összeállított programnak megfelelően június 2-án, csütörtökön délután hat órakor Székelyhídról, Asszonyvásáráról, Bihardiószegről, Éradonyból, Érkeserűből, Érmihályfalváról, Érsemjénből és Értarcsáról zarándokolnak a hívek a székesegyházhoz. A szentmise főcelebránsa Böcskei László megyéspüspök, az ünnepi szónok pedig Nagy János Csaba érsemjéni plébános lesz.  A zarándoklati napon Nagyvárad többi templomában az esti szentmisék elmaradnak.

Időjárás: Holnap a változóan felhős-napos időben lesz részünk. Főként északon és északnyugaton lehet több helyen zápor, zivatar. Gyakran lesz élénk, olykor erős a délnyugati szél. Hajnalban 8-14, délután 21-27 fokra számíthatunk.

MRE – Hírszolgálat, 2016. május 30.


H Í R E K   R E G G E L

Végső búcsú Tempfli József nyugalmazott püspöktől
Május 25-én, Tempfli József kiérdemesült nagyváradi római katolikus megyéspüspök, életének 86., papságának 54., püspökségének 27. évében, hosszú betegség után, szentségekkel ellátva visszaadta lelkét teremtőjének. Az elhunyt püspök földi maradványait ma délelőtt tizenegy órától tartandó engesztelő gyászmisét követően a nagyváradi székesegyház kriptájába helyezik örök nyugalomra. A gyászmisét rádiónk élő adásban közvetíti.

Örökös szentségimádási nap
A gyulafehérvári főegyházmegyében a türkösi templomban tartják az örökös szentségimádási napot. Szánjunk időt az engesztelésre és adjunk hálát Krisztusért, aki velünk maradt a legméltóságosabb Oltáriszentségben.

Folytatódnak a bérmálások a gyulafehérvári főegyházmegyében
Ma délelőtt tíz órakor a piskitelepi templomban, délután öt órakor pedig a csernakeresztúri templomban Tamás József püspök megbérmálja a felkészült fiatalokat.

Könyvbemutató Kolozsváron
Ma este fél héttől mutatják be Kolozsváron Bereczki Silvia Sok arcú irgalmasság című kötetét. Olyan hazai és külföldi világiak, papok és szerzetesek szólalnak meg ebben a könyvben, akik nemcsak és nem elsősorban beszélnek az irgalmasságról, hanem élik is azt. A bemutatón  közreműködnek a kolozsvári szerzők és interjúalanyok: Bodó Márta, Orbán Szabolcs OFM, Bodor Emőke és Fodor Rita, valamint Kovács Sándor főesperes-plébános, Szőcs Csaba, a Verbum kiadó igazgatója, Balla Lóránt korrektor és Bereczki Silvia, a könyv szerkesztője. A bemutató helyszíne a Szent Mihály Nőszövetség díszterme, Szentegyház utca 2. Várnak minden érdeklődőt

Szent Antal nagykilencedek
-A csíksomlyói kegytemplomban június 7-ig keddenként reggel nyolc órakor, délelőtt fél tizenegy és este hét órakor lesznek a szentmisék. A reggel nyolc órakor kezdődő szentmise szónoka felváltva Bőjte Mihály csíksomlyói ferences házfőnök és  Urbán Erik, a csíksomlyói kegytemplom igazgatója lesz. A fél tizenegyes szentmisén Bilibók Géza tusnádfürdői plébános prédikál. Az este hét órakor kezdődő szentmise keretében Bátor Botond pálos szerzetes, hargitafürdői plébános mond szentbeszédet, amelybe a rádiónkon keresztül és a csiksomlyo.ro honlapon is bekapcsolódhatunk.
-Székelyudvarhelyen a ferences templomban, a jubileumi esztendőben a szentbeszédek az irgalmasság testi-lelki cselekedeteiről szólnak. A szentmiséket délelőtt tíz órakor a környék papjai végzik.  Nyolcadik alkalommal Sófalvi János nyugalmazott plébános prédikációjában A bántalmakat békével tűrni témáról beszél.
-Szárhegyen a ferences kolostor templomában a szentmisék délelőtt fél tizenegy és délután öt órakor lesznek. Az elmélkedést  Borka Ernő marosfői plébános fogja tartani. Az elmélkedés mottója: Boldogok a békességben élők, mert Isten fiainak hívják majd őket!
A nagykilencedre szeretettel várnak minden egyes szárhegyi és környékbeli, szomszédos hívő lelket!
-Esztelneken is a kilenced elmélkedéseinek témája az irgalmasság testi-lelki cselekedetei lesznek, amit más és más pap fog tartani a Kézdi-orbai főesperesi kerületből. A szentmisék minden kedden délután hat órakor kezdődnek.
-Marosvásárhelyen a Szent Antal kilenced az egyetemi lelkészség templomában, vagyis a Páduai Szent Antal-templomban délután öt órakor kezdődik. Kiss Ulrich jezsuita atya szentbeszédének témája: Halottakért imádkozni.  

Engesztelő imavirrasztás Székelyudvarhelyen
A Mária Rádió székelyudvarhelyi stúdiójának kápolnájában minden hónap első szerdáján, azaz június 1-jén egész éjjel virrasztást tartanak, majd este tizenegy órától szentmisét mutatnak be. Az engesztelő imavirrasztásra hívnak együtt imádkozni mindenkit, aki Jézussal szeretne időt tölteni. A virrasztást a városukért, az egyházközségeikért, a fiatalok testi-lelki tisztaságáért, a családokért, az egyedülállókért, a jegyesekért, a gyermeket vágyó és váró szülőkért, a betegekért, elhunyt szeretteikért, saját magukért és egyéni szándékokra ajánlják fel az udvarhelyiek. A kápolnában ugyanakkor minden reggel nyolc órától este nyolc óráig állandó, egész napos szentségimádás van. Várják az Istent imádni, engesztelni vágyókat.

Itt van a szívem! Fogjad kezem!
A székelyudvarhelyi egyházak női csoportjai és fiataljai közösen szerveznek gyermeknapot a közöttünk fogyatékkal élő gyermekek számára  június 10-én, délután 4 órától a baptista imaházban. Jelentkezni június 1-ig lehet a 0745-862294-es telefonszámon.

Állásajánlat
Nevelőt keresnek a Beszterce-Naszód megyében lévő Csicsókeresztúri Szent Anna gyermekotthonba. Szállás és teljes ellátás biztosítva. Érdeklődni lehet a 0744-224902-es telefonszámon, Lőrinczi Károly vicei plébánosnál lehet.

Időjárás: Ma reggeltől sokfelé, majd napközben inkább a keleti, északkeleti országrészben várható zivatar, helyenként erős zivatar felhőszakadással, jégesővel. Napközben a levegő hőmérséklete 24-30 fok köré melegszik.

MRE - Hírszolgálat, 2016. május 30.

About the author

maradmin

Leave a Comment