2016. március 17. – Hírek és programajánló

H Í R E K   E S T E

Örökös szentségimádási nap
A Gyulafehérvári Főegyházmegyében holnap Kadicsfalván tartják az örökös szentségimádási napot. Éljünk az egyház kínálta lehetőséggel, mely alkalmat ad az elcsendesedésre, az Oltáriszentségben jelen levő Krisztus imádatára és engesztelésére.

Főegyházmegyei lelkipásztori munkatársképzés indul Székelyudvarhelyen
A Gyulafehérvári Főegyházmegye Pasztorális Bizottsága újra meghirdeti a lelkipásztori munkatársképzést ez év márciusától, Székelyudvarhelyen, a Szent Pio Lelkigyakorlatos Házban. A kurzus egyben lektor- és akolitusképzést is magába foglal. A képzés időtartama 3 év, évi négy, hétvégi, tömbösített képzési alkalom. Az érdeklődők holnapig jelentkezhetnek a 0753-869706-os telefonszámon. Bővebb információ a gyulafehérvári érsekség honlapján található.

Belső Iránytű Gyergyószentmiklóson
A Szent István plébánián a Belső iránytű programsorozat keretében Dr. Almási Kitti klinikai szakpszichológus tart előadást Bátran élni – Félelmeink és gátlásaink leküzdése címmel. Minden érdeklődőt várnak holnap este hét órára.

Nagyböjti lelkinap fiataloknak Székelyudvarhelyen
Székelyudvarhelyi kerületi ifjúsági lelkinapot tartanak március 19-én, szombaton a Márton Áron Ifjúsági házban. A program délelőtt tíz órakor imával kezdődik, majd lesz elmélkedés, kiscsoportos megbeszélés, szentgyónási lehetőség, keresztúti ájtatosság. A lelkinap a délután négy órától kezdődő szentmisével ér véget. Várják a kerülethez tartozó fiatalokat.

Szent József, a Boldogságos Szűz Mária jegyese, főünnep
Csíkszeredában, a Szent József tiszteletére felszentelt püspöki kápolnában, március 19-én, szombaton délelőtt tizenegy órától tartják a búcsúünnepet. A szentmise főcelebránsa Tamás József püspök, szentbeszédet mond Bilibók Géza tusnádfürdői plébános.
A sepsiszentgyörgyi Szent József-plébániatemplomban triduummal készülnek a búcsúra. A szentmisék délután hat órakor kezdődnek, meghívott szónok Bakó Ferenc, sepsibükszádi plébános. Az ünnepi szentmise szombaton délelőtt tizenegy órától kezdődik, melyen szintén Bakó Ferenc plébános prédikál. A triduumot, valamint az ünnepi szentmisét is rádiónk élő adásban közvetíti.
Segesváron szombaton délután öt órától, míg a Kolozsvár-Írisztelepi templomban délután hat órától mutatják be a búcsús szentmiséket.

Virágvasárnapi passiók
Idén ünnepli a Csíksomlyói Passió Csoport 20 éves jubileumi évfordulóját. A passiót először 1996 virágvasárnapján mutatták be a helybéli fiatalok Svella Adél balett-tanárnő rendezésében. Hosszas készülődés és új tagok toborzása után március 20-án, virágvasárnap délelőtt féltizenegy órakor a csíksomlyói kegytemplom előtti tér ismét helyszíne lesz a passiójátéknak.
A Szent Gellért Alapítvány szervezésében a szentegyházi Szent Imre társulat passiójátékát mutatják be vasárnap, március 20-án délelőtt fél tíz órakor a kápolnásfalusi templomtéren.
Jézus Krisztus szenvedéstörténetét elevenítik meg a kolozsvári egyetemisták is, a városban dolgozó fiatalokkal együtt március 20-án, Virágvasárnap, délután fél kettőkor, a Ferences templom előtti Karolina téren. A fiatalok várnak mindenkit, akik Jézus Krisztus szenvedésén keresztül közelebb szeretnének kerülni a Húsvét méltó megünnepléséhez.
Szintén vasárnap a marosvásárhelyi fiatalok is bemutatják a Jézus Krisztus szenvedéstörténetét megjelenítő misztérium játékot, a Passiót. Várják mindazokat, akik velük együtt el kísérnék a Megváltót szenvedésének útján, a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház jobb oldalán lévő szabadtéri Kis Amfiteátrumában délután öt órára.

Zarándoklat a Mária Rádió 10 éves születésnapjára
Az Erdélyi Mária Rádió csíksomlyói stúdiója háromnapos zarándoklatot szervez a rádió tizedik születésnapja alkalmából. Az autóbusz Székelyudvarhelyről indul, útközben felveszi a fenyédi, máréfalvi, kápolnásfalusi, szentegyházi, csíkszeredai, felcsíki, gyergyói zarándokokat. Szamosújváron szentmisén vesznek részt a zarándokok, utána ebéd és tisztelgés a kommunizmus mártírjainak emlékénél, majd látogatás Rózsa Sándor sírjánál. Este érkeznek Nagyváradra, itt szállás és vacsora. Péntek reggel látogatás az Erdélyi Mária Rádió nagyváradi stúdiójában, majd részt vesznek a meghirdetett programon. Este vacsora a szálláson. Szombaton, a reggeli után indulás Kaplonyba. Itt meglátogatják a híres Károlyi kriptát, majd szentmisét hallgatnak az Ybl Miklós tervezte templomban. Ebéd a ferences kolostorban, után pedig hazaindulás. Iratkozni a csíksomlyói stúdióban a 0266-313407-es telefonszámon, illetve a székelyudvarhelyi stúdióban a 0266-212686-os számon, amíg a helyek betelnek.
Itt felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy a székelyudvarhelyi, illetve a kolozsvári stúdióktól olyan autóbuszokat is indítunk, amelyek kizárólag csak a rádió ünnepségére érkeznek és program után visszaindulnak. Ezekre jelentkezni Székelyudvarhelyen a 0266-212686-os, illetve a 0740-617687-es telefonszámokon, míg Kolozsváron a 0264-439495-ös irodai számon lehetséges. Várjuk és hívjuk hallgatóinkat, ünnepeljünk együtt!

Időjárás: Holnap ismét sok lesz a napsütés, inkább csak fátyolfelhők lehetnek az égen, de helyenként kisebb gomolyfelhők is kialakulhatnak. Csapadék nem várható. Napközben helyenként felélénkül a nyugati szél. Hajnalban még sokfelé előfordulhat gyenge fagy, délután 10-14 fok várható.

MRE – Hírszolgálat, 2016. március 17.


H Í R E K   R E G G E L / D É L B E N

Örökös szentségimádási nap
A Gyulafehérvári Főegyházmegyében a mai napon Parajddon tartják az örökös szentségimádási napot. A nagyváradi egyházmegyében március hónap harmadik vasárnapján, azaz 20-án Tenkén és Újsástelken lesz a híveknek lehetősége a szentségimádásba bekapcsolódni. Nagyböjt folyamán használjuk ezeket a lehetőségeket, melyek alkalmat adnak az elcsendesedésre, az Oltáriszentségben jelen levő Krisztus imádatára és engesztelésére.

Nagyböjti triduumok egyházmegyékszerte
A mai nappal kezdődően háromnapos nagyböjti lelkigyakorlatra várják a híveket több egyházközségben is:
A kolozsvári Szent Mihály-templomban az este hat órakor kezdődő szentmisék keretében Veres Attila felsőbányai plébános vezeti a lelkigyakorlatot.
A székelyudvarhelyi Szent Miklós-plébániatemplomban az esti hat órás szentmisék lelkigyakorlatos beszédeit Köllő Tibor szovátai plébános tartja.
A csíkszeredai Milleniumi-templomban a háromnapos lelki előkészület keretében az elmélkedéseket P. Bátor Botond hargitafürdői pálos perjel tartja. A szentmise előtt és alatt gyónási alkalom lesz.
A gyergyószentmiklósi Szent István egyházközségben Pál Vilmos gyergyóhodosi plébános vezeti a lelkigyakorlatot.
A Kézdivásárhely-kantai Szentháromság-plébániatemplomban este hat órakor kezdődik a triduum Kakucs Szilveszter esztelneki ferences atya vezetésével. A szentmisék előtt fél órával már gyóntatás lesz.
Marosludason a triduum témája az irgalmasság. Meghívott: Mihály Imre marosújvári plébános.
Szentdemeteren ma és holnap délután hat órakor, míg szombaton délelőtt tíz órakor kezdődnek a szentmisék melyek keretében Dr. Székely Dénes teológiai tanár tartja az elmélkedéseket. Várják a helyi és a filiákban lakó híveket is.
A nagyváradi Barátok templomában a szentmisék délután hat órakor kezdődnek, meghívott szónok Böjte Csaba ferences atya.
Érsemjénben szintén délután hat órakor kezdődnek a szentmisék, Karácson Tibor, rádiónk műsorigazgatójának vezetésével.

Főegyházmegyei lelkipásztori munkatársképzés indul Székelyudvarhelyen
A Gyulafehérvári Főegyházmegye Pasztorális Bizottsága újra meghirdeti a lelkipásztori munkatársképzést ez év márciusától, Székelyudvarhelyen, a Szent Pio Lelkigyakorlatos Házban. A kurzus egyben lektor- és akolitusképzést is magába foglal. A képzés időtartama 3 év, évi négy, hétvégi, tömbösített képzési alkalom. Az érdeklődők holnapig jelentkezhetnek a 0753-869706-os telefonszámon. Bővebb információ a gyulafehérvári érsekség honlapján található.

Pedagógusok lelkinapja Nagyváradon
Március 19-én, szombaton délelőtt tíz órától a nagyváradi Egyházmegyei Laikusképző Központ „Az irgalom és szeretet átalakító ereje” címmel lelkinapot szervez az egyházmegye katolikus pedagógusai számára a Posticum épületében. A program moderátora Bereczki Silvia segítőnővér.

Virágvasárnapi passiók
Idén ünnepli a Csíksomlyói Passió Csoport 20 éves jubileumi évfordulóját. A passiót először 1996 virágvasárnapján mutatták be a helybéli fiatalok Svella Adél balett-tanárnő rendezésében. Hosszas készülődés és új tagok toborzása után március 20-án, virágvasárnap délelőtt féltizenegy órakor a csíksomlyói kegytemplom előtti tér ismét helyszíne lesz a passiójátéknak.
Jézus Krisztus szenvedéstörténetét elevenítik meg a kolozsvári egyetemisták és a városban dolgozó fiatalok március 20-án, Virágvasárnap, délután fél kettőkor, a Ferences templom előtti Karolina téren. A fiatalok várnak mindenkit, akik Jézus Krisztus szenvedésén keresztül közelebb szeretnének kerülni a Húsvét méltó megünnepléséhez.
Szintén vasárnap a marosvásárhelyi fiatalok is bemutatják a Jézus Krisztus szenvedéstörténetét megjelenítő misztérium játékot, a Passiót. Várják mindazokat, akik velük együtt el kísérnék a Megváltót szenvedésének útján, a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház jobb oldalán lévő szabadtéri Kis Amfiteátrumában délután öt órára.

Szentmise a Vártemplomban
Március 20-án, a hónap harmadik vasárnapján délután négy órakor a nagyváradi székeskáptalan tagjai, a jelenlevő papokkal és hívekkel közösen, esti dicsérettel egybekötött szentmisét végeznek a Kárpát-medence keresztényeinek egykori zarándokhelyén, a nagyváradi Vártemplomban.

Resurrexit 2016
Elindult a jelentkezés az idei főegyházmegyei zenecsoportok találkozójára, mely április 25-27 között lesz megtartva Csíksomlyón, a Szent István Gyermekvédelmi központban. A Resurrexit zenefesztivál néhány kulcsszava: dicsőítés, szolgálat, szentmise, zenecsoportok, Isten és Te. Jelentkezni március 20-ig lehetséges a www.fif.ma/resurrexit2016 oldalon.

Időjárás: Mérséklődik a légmozgás, és többnyire napos, száraz idő várható a mai napra. Inkább csak nyugaton lehetnek gomolyfelhők az égen. A hajnal többfelé fagyos volt, helyenként köd- és párafoltok képződtek. Délutánra felmelegszik a levegő hőmérséklete 7-13 fok közötti értékekre kell számítani.

MRE – Hírszolgálat, 2016. március 17.

About the author

maradmin

Leave a Comment