2016. március 2. – Hírek és programajánló

H Í R E K   E S T E

Isten az igazi apa
Tovább folytatta az irgalmasságról szóló katekézis-sorozatát Ferenc pápa a ma délelőtti általános kihallgatás alkalmából. Az audiencián, melyet rádiónk is élő adásban közvetített, a szentatya Izajás próféta könyvéből választott rész alapján kezdte el tanítását. Kihangsúlyozta: mikor az irgalmasságról beszélünk sokszor említjük az apa képét. Isten az igazi atya, aki jóságra és igazságra neveli gyermekét, aki minden embert magához hív és arra bíztat, hogy engedje, hogy szeresse őt. Ilyen az Isten irgalmas szíve, s ez mindannyiunkat reménnyel tölthet el. A bűn miatt azonban a gyermek elfordul apjától, mint ahogy a választott nép is elfordult Istenétől. De az Úr mindannyiunkat visszavár. Neki a mi nyitott szívünkre van szüksége, őszinte megtérésünkre, nem pedig a bűnből fakadó pénzre, az ilyen adományokkal nem tudjuk megmenteni lelkünket. Izajás próféta szavaival bíztatta a szentatya a jelenlevőket: „Tanuljatok meg jót tenni: keressétek az igazságot, segítsétek az elnyomottakat, szolgáltassatok igazságot az árvának, s védelmezzétek az özvegyet.” S ha ezt tesszük nekünk is azt mondja majd az Úr: „ha olyanok volnának is bűneitek, mint a skarlát, fehérek lesznek, mint a hó; és ha olyan vörösek is, mint a bíbor, olyanok lesznek, mint a gyapjú.” – zárta katekézisét Ferenc pápa.

Örökös szentségimádási nap
A Gyulafehérvári Főegyházmegyében holnap a székelykeresztúri plébániához tartozó Etéden tartják az örökös szentségimádási napot. Nagyböjt folyamán különösen jó alkalom ez az elcsendesedésre, az Oltáriszentségben jelen levő Krisztus imádatára és engesztelésére.
A nagyváradi egyházmegyében újraéledt örökös szentségimádási nap hagyományának megfelelően március hónap első vasárnapján, azaz 6-án, Belényesen és Szilágynagyfaluban lesz a híveknek lehetősége a szentségimádásba bekapcsolódni.

Szentévi zarándoklati nap Nagyváradon
Az Irgalmasság Évében a Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegye zarándoklatra várja a híveket a székesegyházhoz, hogy a megnyitott Szent Kapun átlépve Isten irgalmasságára tekintsenek és maguk is a megújulás útjára lépjenek. Az előzetesen összeállított beosztásnak megfelelően, holnap délután öt órakor a Várad-Környéki Esperesi Kerület hívei zarándokolnak a székesegyházhoz. A szentmisét, melyet rádiónk élő adásban közvetít, Böcskei László megyéspüspök mutatja be, az ünnepi szónok Fejes Rudolf Anzelm premontrei apát. A zarándoklati napon Nagyvárad többi templomában az esti szentmisék elmaradnak.

Ökumenikus világimanap Kolozsváron
Március 4-én, a nők ökimenikus világimanapja alkalmából, a kolozsmonostori bencés apátsági Nagyboldogasszony templomba hívják és várják azokat, akik szeretnének együtt imádkozni. Ebben az évben az imacsokrot a kubai nők állították össze. A közös imádságot a katolikus, evangélikus, református, unitárius és baptista felekezetű nőszövetségek tagjai eggyütt vezetik majd, pénteken délelőtt tizenegy órától.

24 óra az Úrért
Ferenc pápa a Misericordiae Vultus nevezetű bullájában nagyböjt negyedik vasárnapja előtti pénteken és szombaton megtartott 24 óra az Úrért elnevezésű ájtatosság gyakorlatára, valamint annak terjesztésére hívja fel az egyházmegyék figyelmét. Március 4-én és 5-én egyházmegyénik is csatlakoznak szentatyánk felkéréséhez.
A gyulafehérvári egyházmegyében, a következő helyszíneken kapcsolódnak az imanaphoz:
A csíksomlyói kegytemplomban március 4-én, pénteken délután negyed hat órától keresztúti ájtatosság, ezt követően szentségimádás lesz szombat délután három óráig.
A csíkszeredai Szent Kereszt templomban szintén pénteken este hét órától másnap este hét óráig tartanak szentségimádást. Ez idő alatt szentgyónást is lehet végezni.
A kolozsvári ferences templomban március 4-én reggel kilenc órától másnap reggel kilenc óráig lesz a szentségimádás.
Sepsiszentgyörgyön, Szentivánlaborfalván, Gyimesbükkön is bekapcsolódhatnak az imába.
Nagyváradon a székesegyházban pénteken délután öt órakor szentségimádással kezdődik az imaprogram és szombaton a délután hat órás szentmisével ér véget. Az ájtatosság alatt állandó gyónási lehetőséget biztosítanak a hívek számára.

Keresztény Agora Szatmárnémetiben
A Székesegyházi Plébánia szervezésében, szombaton március 5-én a Scheffler János Lelkipásztori Központ dísztermében, délelőtt tizenegy órakor egyházművészeti témára kerül sor. Sabau-Trifu Cristina szakrális művész tart előadást: Lehet-e szárnyalni keretek között?- Művészet és liturgia címmel. Várnak minden érdeklődőt.

Fiatalok lelkinapja Medgyesen
Március 5-én, Medgyesen szervezik a Szeben-Fogaras-Erzsébetváros Főesperesi Kerület gyermek és fiatalok nagyböjti lelkinapját. A lelkinap meghívottja: Balla Imre, a székelyudvarhelyi Szent Miklós Plébánia segédlelkésze, aki játékos, interaktív elmélkedéssel teszi gazdaggá az együttlétet. A lelki program magába foglal: szentmisét, elmélkedést, játékos csoportfoglalkozást és közös keresztutat. A szervező plébánia elsődleges célja, a gyermeki szíveket felkészíteni Húsvét szent ünnepére. Hívnak minden lelkes gyermeket és fiatalt, hogy együtt erősödjenek meg az életadó Istenben.

Időjárás: Holnap kezdetben nyugaton, délutántól délnyugat felől egyre többfelé kialakulhat eső, zápor, estétől nyugaton havas eső, havazás is. Az északi-északkeleti szél is megerősődik. Bár reggel 0 és 5 fok között alakul a hőmérséklet, napközben 9-15 C fokra lehet számítani.

MRE - Hírszolgálat, 2016. március 2.


H Í R E K   D É L B E N

Ökumenikus világimanap - Kolozsváron
Március 4-én, a nők ökimenikus világimanapján, a kolozsmonostori bencés apátsági Nagyboldogasszony templomba hívják és várják azokat, akik szeretnének együtt imádkozni. Ebben az évben az imacsokrot a kubai nők állították össze. A közös imádságot a katolikus, evangélikus, református, unitárius és baptista felekezetű nőszövetségek tagjai eggyütt vezetik majd, pénteken, délelőtt tizenegy órától.

Nagyböjti triduum és lelkinap a kolozsvári ferenceseknél
Március 4-6. között a kolozsvári Ferences templomban nagyböjti lelkigyakorlatot tartanak Simon Attila atya, a nagykárolyi Kalazanci Szent József katolikus iskola spirituálisának vezetésével. A szentmisék időpontjai pénteken, szombaton este hat óra, vasárnap reggel kilenc és déli tizenkét óra. Március 5-én, szombaton reggel kilenc órakor egész napos lelkinap kezdődik, amelyen előzetes bejelentkezéssel lehet részt venni. Az érdeklődők hívásait a 0746-774.701-es telefonszámon várják. Bővebb információkat az érsekség honlapján találhatnak, a www.romkat.ro oldalon.

Keresztény Agora Szatmárnémetiben
A Székesegyházi Plébánia szervezésében, szombaton március 5-én a Scheffler János Lelkipásztori Központ dísztermében, délelőtt tizenegy órakor egyházművészeti témára kerül sor. Sabau-Trifu Cristina szakrális művész tart előadást: Lehet-e szárnyalni keretek között?- Művészet és liturgia címmel. Várnak minden érdeklődőt.

Nagyböjti lelkinap Csíkszeredában
Március 5-én, szombaton lelkinapot tartanak a csíkszeredai Szent Kereszt templomban. A program reggel tíz órakor kezdődik dicsőítéssel, majd Csont Ede atya elmélkedésével folytatodik. Mindenkit várnak aki szeretne elcsendesedni, ráfigyelni és belépni Isten jelenlétébe. Bővebb információkat a www.buzamag.ro honlapon találhatnak.

Imavirrasztás - „24 órát az Úrért”
Ferenc pápa nagyböjti üzenetében felhívást tett arra, hogy március 4-én és 5-én tartsunk huszonnégy órás szentségimádást, imanapot. A Szentatya által meghirdetett 24 óra az Úrért ájtatossághoz, egyházmegyénk is csatlakozik a következő helyszíneken: A csíksomlyói kegytemplomban március 4-én, pénteken délután negyed hat órától keresztúti ájtatosság, ezt követően szentségimádás lesz szombat délután 3 óráig.
A csíkszeredai Szent Kereszt templomban szintén március 4-én, este hét órától másnap este hét óráig tartanak szentségimádást. Ez idő alatt szentgyónást is lehet végezni.
A kolozsvári ferences templomban március 4-én reggel kilenc órától másnap reggel kilenc óráig van a szentségimádás.
Sepsiszentgyörgyön, Szentivánlaborfalván, Gyimesbükkön is bekapcsolódhatnak az imába.

Nagyböjti lelkinap lányoknak
A mallersdorfi ferences nővérek nagyböjti lelkinapokra várnak leányokat március 4-6 között, a székelyudvarhelyi zárdába. A program pénteken délután négy órakor kezdődik és vasárnap délután három óráig tart. Jelentkezni lehet a 0756-750873-as telefonszámon, vagy a fifinover@gmail.com email címen.

Fiatalok lelkinapja Medgyesen
Március 5-én, Medgyesen szervezik a Szeben-Fogaras-Erzsébetváros Főesperesi Kerület gyermek és fiatalok nagyböjti lelkinapját. A lelkinap meghívottja: Balla Imre, a székelyudvarhelyi Szent Miklós Plébánia segédlelkésze, aki játékos, interaktív elmélkedéssel teszi gazdaggá az együttlétet. A lelki program magába foglal: szentmisét, elmélkedést, játékos csoportfoglalkozást és közös keresztutat. A szervező plébánia elsődleges célja, a gyermeki szíveket felkészíteni Húsvét szent ünnepére. Hívnak minden lelkes gyermeket és fiatalt, hogy együtt erősödjenek meg az életadó Istenben.

Új Élet kurzus Kolozsváron
A Mécses és Illés a Kármelen közösségek felkérésére a Szent András Evangelizációs Iskola, „Új Élet Krisztusban" kurzust tart március 11-13. között Kolozsváron. Jelentkezési határidő: március 3. Bővebb információk a Szent András iskola honlapján, a www.siloe.ro oldalon találhatóak.

Húsvéti lelkigyakorlat Csaba testvérrel
Március 23-27. között húsvéti lelkigyakorlat lesz Böjte Csaba atya vezetésével a dévai ferences templomban. Részletes program a Szent Ferenc Alapítvány honlapján található.

Időjárás: Ma még északkeleten és északnyugaton fordulhat elő csapadék, majd napközben változóan felhős-napos, de még többfelé szeles időre van kilátás. Délután 5-10 fokra számíthatunk.

MRE - Hírszolgálat, 2016. március 2.


H Í R E K   R E G G E L

Örökös szentségimádási nap
A Gyulafehérvári Főegyházmegyében a mai nap folyamán Erdőszentgyörgyön tartják az örökös szentségimádási napot. Nagyböjt folyamán különösen jó alkalom ez az elcsendesedésre, az Oltáriszentségben jelen levő Krisztus imádatára és engesztelésére.

Értünk is imádkozott
A Cor Unum Pápai Tanács február 25. és 26-a között kétnapos konferenciát rendezett Vatikán város új szinódus termében a XVI. Benedek pápa Deus Caritas Est kezdetű enciklikája megjelenésének tizedik évfordulója alkalmából. Az eseményre meghívták Schönberger Jenő szatmári egyházmegyés püspököt, aki a Romániai Püspökkari Konferencia igazságosság és béke bizottságának megbízott felelőseként, Hankovszky Ferenc helynök kíséretében vett részt. A kétnapos konferenciát „A szeretet nem szűnik meg soha" címmel tartották, melyen a megszólalások többnyire az egyház szeretetszolgálati tevékenységére vonatkoztak. Február 26-án Schönberger Jenő püspök személyesen találkozott Ferenc pápával, akitől azt kérte, imádkozzon érte és a szatmári hívekért, illetve adja áldását a Szatmári Egyházmegyére. Ferenc pápa ezt megígérte, megáldotta a püspököt, de cserébe ő is imát kért: „Ne felejtsd el megmondani a híveknek, ők is imádkozzanak értem." A Szentatya nagy jelentőséget tulajdonít annak, hogy a püspökök, papok és hívek imádkozzanak érte, az ő szándékára, hiszen a nagy feladathoz, amit végeznie kell szüksége van támogatásra.

Medjugorjei imaest
Március 3-án, csütörtökön a csíkszeredai Segítő Mária gimnázium bentlakásának dísztermében medjugorjei imaestet tartanak, délután öt órától. A programban szerepel rózsafüzér, szentmise és szentségimádás. Szeretettel hívnak és várnak minden érdeklődőt!

Ökumenikus világimanap - Kolozsváron is
Március 4-én, a nők ökimenikus világimanapján,  a kolozsmonostori bencés apátsági Nagyboldogasszony templomba hívják és várják azokat, akik szeretnének együtt imádkozni. Ebben az évben az imacsokrot a kubai nők állították össze. A közös imádságot a katolikus, evangélikus, református, unitárius és baptista felekezetű nőszövetségek tagjai eggyütt vezetik majd, pénteken, délelőtt tizenegy órától.

Nagyböjti triduum és lelkinap a kolozsvári ferenceseknél
Március 4-6. között a kolozsvári Ferences templomban nagyböjti lelkigyakorlatot tartanak Simon Attila atya, a nagykárolyi Kalazanci Szent József katolikus iskola spirituálisának vezetésével. A szentmisék időpontjai pénteken, szombaton este hat óra, vasárnap reggel kilenc és déli tizenkét óra. Március 5-én, szombaton reggel kilenc órakor egész napos lelkinap kezdődik, amelyen előzetes bejelentkezéssel lehet részt venni. Az érdeklődők hívásait a 0746-774.701-es telefonszámon várják. Bővebb információkat az érsekség honlapján találhatnak, a www.romkat.ro oldalon.

Keresztény Agora Szatmárnémetiben
A Székesegyházi Plébánia szervezésében, szombaton, március 5-én a Scheffler János Lelkipásztori Központ dísztermében, délelőtt tizenegy órakor egyházművészeti témára kerül sor. Sabău-Trifu Cristina szakrális művész tart előadást: Lehet-e szárnyalni keretek között? - Művészet és liturgia címmel. Mindenkit várnak.

Lelkinap sekrestyéseknek
Idén először a szentkatolnai plébánia március 9-én megszervezi a kézdi-orbai főesperesi kerület sekrestyéseinek lelkinapját. A program reggel kilenc órától kezdődik. A rövid ismerkedés után délelőtt tizenegy órától szentmisét celebrál Vargha Béla főesperes. Azt követően gyakorlati továbbképzésben részesülnek a jelenlevő sekrestyések, ezúttal a nagyhét szertartásairól és az ehhez kapcsolódó tudnivalókról lesz szó. A közös ebéd után virágkötő segítségével tanulhatják az ikebanák készítésének fortélyait, hallhatnak arról, miként lehet szép, oltárdíszítésre alkalmas csokrokat kötni. A lelkinapot Péter Arthur kézdikővári lelkész moderálja. A megrendezésre kerülő eseményről a www.romkat.ro oldalon olvashatnak.

Húsvéti lelkigyakorlat Csaba testvérrel
Március 23-27. között húsvéti lelkigyakorlat lesz Böjte Csaba atya vezetésével a dévai ferences templomban. Részletes program a Szent Ferenc Alapítvány honlapján található.

Időjárás: Ma még északkeleten és északnyugaton fordulhat elő csapadék, majd napközben változóan felhős-napos, de még többfelé szeles időre van kilátás. Hajnalban helyenként gyengén fagyhat, délután 5-10 fokra számíthatunk.

MRE - Hírszolgálat, 2016. március 2.

About the author

maradmin

Leave a Comment