2016. március 3. – Hírek és programajánló

H Í R E K   E S T E

Örökös szentségimádási nap
A Gyulafehérvári Főegyházmegyében holnap Farkaslakán tartják az örökös szentségimádási napot. Nagyböjt folyamán különösen jó alkalom ez az elcsendesedésre, az Oltáriszentségben jelen levő Krisztus imádatára és engesztelésére.

Új Élet kurzus Kolozsváron
A Mécses és Illés a Kármelen közösségek felkérésére a Szent András Evangelizációs Iskola, „Új Élet Krisztusban" kurzust tart március 11-13. között Kolozsváron. Ma van az utolsó jelentkezési nap. Bővebb információk a Szent András iskola honlapján, a www.siloe.ro oldalon találhatóak.

Ökumenikus világimanap Kolozsváron
Március 4-én, a nők ökimenikus világimanapján, a kolozsmonostori bencés apátsági Nagyboldogasszony templomba hívják és várják azokat, akik szeretnének együtt imádkozni. Ebben az évben az imacsokrot a kubai nők állították össze. A közös imádságot a katolikus, evangélikus, református, unitárius és baptista felekezetű nőszövetségek tagjai eggyütt vezetik majd holnap délelőtt tizenegy órától.

Könyv- és DVD- bemutatók
Újabb helyszíneken kerül bemutatásra a Verbum Keresztény Kulturális Egyesület gondozásában megjelent Imádkozzunk Áron püspökkel! című imafüzet, valamint Nagy Zoltán, székelyudvarhelyi hitoktató, rádiónk önkéntes munkatársa, A Hegy című DVD-összeállítása. Március 4-én, pénteken este hét órától Sepsiszentgyörgyön, a Szent József plébánia hittantermében, majd március 5-én, szombaton két helyszínen is várják az érdeklődőket: déli tizenkét órától Kézdivásárhelyen, a Boldog Özséb-templomban, délután öt órától pedig Brassóban, az Áprily Lajos Főgimnázium dísztermében.

24 óra az Úrért
Ferenc pápa a Misericordiae Vultus nevezetű bullájában nagyböjt negyedik vasárnapja előtti pénteken és szombaton megtartott 24 óra az Úrért elnevezésű ájtatosság gyakorlatára, valamint annak terjesztésére hívja fel az egyházmegyék figyelmét. Március 4-én és 5-én egyházmegyénik is csatlakoznak szentatyánk felkéréséhez. A gyulafehérvári főegyházmegyében több helyszínen is kapcsolódnak az imanaphoz. A részletes imaprogramot az érsekség honlapján, a www.romkat.ro oldalon találják.

Fiatalok lelkinapja Medgyesen
Március 5-én, szombaton Medgyesen szervezik a Szeben-Fogaras-Erzsébetváros Főesperesi Kerület gyermek és fiatalok nagyböjti lelkinapját. Meghívott: Balla Imre, a székelyudvarhelyi Szent Miklós Plébánia segédlelkésze, aki játékos, interaktív elmélkedéssel teszi gazdaggá az együttlétet. A lelki program magába foglal: szentmisét, elmélkedést, játékos csoportfoglalkozást és közös keresztutat. A szervező plébánia elsődleges célja, a gyermeki szíveket felkészíteni Húsvét szent ünnepére. Hívnak minden lelkes gyermeket és fiatalt, hogy együtt erősödjenek meg az életadó Istenben.

Promóció Kolozsváron
Vasárnap, március 6-án, Szilágyi László promóciós munkatársunk Kolozsvárra látogat a Szent Péter templomba, ahol a reggel kilences és a fél tizenegy órás szentmisék végén beszél majd a jelenlevőknek a Mária Rádióról. Ez alkalomból lehetőség lesz igényelni a kéthavonta megjelenő, ingyenes újságunkat, jelentkezni önkéntesnek, de elmondhatják műsorainkkal kapcsolatos visszajelzéseiket is.

Lelkinap sekrestyéseknek
Idén először a szentkatolnai plébánia március 9-én megszervezi a kézdi-orbai főesperesi kerület sekrestyéseinek lelkinapját. A program reggel kilenc órától kezdődik. A rövid ismerkedés után délelőtt tizenegy órától szentmisét celebrál Vargha Béla főesperes. Azt követően gyakorlati továbbképzésben részesülnek a jelenlevő sekrestyések, ezúttal a nagyhét szertartásairól és az ehhez kapcsolódó tudnivalókról lesz szó. A közös ebéd után virágkötő segítségével tanulhatják az ikebanák készítésének fortélyait, hallhatnak arról, miként lehet szép, oltárdíszítésre alkalmas csokrokat kötni. A lelkinapot Péter Arthur kézdikővári lelkész moderálja.

Lelkinapok Csíktaplocán
Nagyböjti triduumot tartanak a csíktaplocai plébániatemplomban március 14-én, 15-én és 16-án. Az este hat órakor kezdődő szentmisék elmélkedéseit Tímár Sándor Asztrik ferenc atya fogja tartani. A szentmisék alatt gyónási lehetőséget biztosítanak.

Időjárás: Holnap kezdetben többfelé számíthatunk még esőre, záporra, a magasabb hegyekben átmenetileg havas esőre is. Délután egyre többfelé megszűnik a csapadék, valamint felszakadozik a felhőzet. A szél helyenként erős, viharos lesz. Napközben 6-13 fok várható.
MRE - Hírszolgálat, 2016. március 3.


H Í R E K   D É L B E N

Első csütörtöki szentségimádás
A Mária Rádió nagyváradi stúdiójának kápolnájában csendes szentésgimádást tartunk a mai nap folyamán egészen délután három óráig. Várjuk mindazokat, akik szivesen áldoznak időt az imádságra és engesztelésre.

Szentévi zarándoklati nap Nagyváradon
Az Irgalmasság Évében a Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegye zarándoklatra várja a híveket a székesegyházhoz minden hónap első csütörtökén, hogy a megnyitott Szent Kapun átlépve Isten irgalmasságára tekintsenek és maguk is a megújulás útjára lépjenek. Az előzetesen összeállított beosztásnak megfelelően ma délután öt órakor a Várad-Környéki Esperesi Kerület hívei érkeznek a székesegyházhoz. A szentmisét, melyet rádiónk élő adásban közvetít, Böcskei László megyéspüspök mutatja be, az ünnepi szónok Fejes Rudolf Anzelm premontrei apát. A zarándoklati napra való tekintettel Nagyvárad többi templomában a ma esti szentmisék elmaradnak.

Kispapok és elöljáróik Nagyváradon
A gyulafehérvári szeminárium kispapjai és elöljárói a kárpátmedencei kispaptalálkozóra indultak el. A találkozóról, valamint utazásuk állomásairól a mai Déli magazinban kérdezzük őket.

Új Élet kurzus Kolozsváron
A Mécses és Illés a Kármelen közösségek felkérésére a Szent András Evangelizációs Iskola, „Új Élet Krisztusban" kurzust tart március 11-13. között Kolozsváron. Ma van az utolsó jelentkezési nap. Bővebb információk a Szent András iskola honlapján, a www.siloe.ro oldalon találhatóak.

Könyv- és DVD- bemutatók
Újabb helyszíneken kerül bemutatásra a Verbum Keresztény Kulturális Egyesület gondozásában megjelent Imádkozzunk Áron püspökkel! című imafüzet, valamint Nagy Zoltán, székelyudvarhelyi hitoktató, rádiónk önkéntes munkatársa, A Hegy című DVD-összeállítása. Március 4-én, pénteken este hét órától Sepsiszentgyörgyön, a Szent József plébánia hittantermében, majd március 5-én, szombaton két helyszínen is várják az érdeklődőket: déli tizenkét órától Kézdivásárhelyen, a Boldog Özséb-templomban, délután öt órától pedig Brassóban, az Áprily Lajos Főgimnázium dísztermében.

24 óra az Úrért
Ferenc pápa a Misericordiae Vultus nevezetű bullájában nagyböjt negyedik vasárnapja előtti pénteken és szombaton megtartott 24 óra az Úrért elnevezésű ájtatosság gyakorlatára, valamint annak terjesztésére hívja fel az egyházmegyék figyelmét. Március 4-én és 5-én egyházmegyénik is csatlakoznak szentatyánk felkéréséhez.
A gyulafehérvári egyházmegyében, a következő helyszíneken kapcsolódnak az imanaphoz:
A csíksomlyói kegytemplomban március 4-én, pénteken délután negyed hat órától keresztúti ájtatosság, ezt követően szentségimádás lesz szombat délután három óráig.
A csíkszeredai Szent Kereszt templomban szintén pénteken este hét órától másnap este hét óráig tartanak szentségimádást. Ez idő alatt szentgyónást is lehet végezni.
A kolozsvári ferences templomban március 4-én reggel kilenc órától másnap reggel kilenc óráig lesz a szentségimádás.
Szintén Kolozsváron, a Szent Mihály-templomban péntek délután öt órakor keresztúti ájtatossággal kezdődik, majd szentmisével folytatódik a bűnbánati nap. Péntek éjszaka szentségimádást tartanak a plébánia épületében lévő kápolnában. Szombaton egész nap gyónási lehetőség lesz a templomban. Este hat órakor szentmisével zárják ezt a különleges kegyelmeket hozó napot.
Az imanaphoz csatlakoznak még Sepsiszentgyörgyön, Szentivánlaborfalván és Gyimesbükkön is.
Nagyváradon a székesegyházban pénteken délután öt órakor szentségimádással kezdődik az imaprogram és szombaton a délután hat órás szentmisével ér véget. Az ájtatosság alatt állandó gyónási lehetőséget biztosítanak a hívek számára.
Ugyancsak Nagyváradon, a Szent László plébániatemplomban is csatlakoznak az ájtatossághoz: az imaprogram pénteken délután öt órától szentmisével kezdődik, majd lesz szentségimádás, filmvetítés, keresztúti ájtatosság és rózsafüzér imádkozás. Közben gyónásra is lesz lehetőség. Az ájtatosság szombaton is folytatódik különböző imaprogramokkal, elsőszombati ájtatossággal, majd délután öt órakor szentmisével zárul.

Promóció Kolozsváron
Vasárnap, március 6-án, Szilágyi László promóciós munkatársunk Kolozsvárra látogat a Szent Péter templomba, ahol a reggel kilences és a fél tizenegy órás szentmisék végén beszél majd a jelenlevőknek a Mária Rádióról. Ez alkalomból lehetőség lesz igényelni a kéthavonta megjelenő, ingyenes újságunkat, jelentkezni önkéntesnek, de elmondhatják műsorainkkal kapcsolatos visszajelzéseiket is.

Nagyböjti triduum Kaplonyban
Március 7, 8, 9-én nagyböjti lelkigyakorlatot tartanak a kaplonyi Páduai Szent Antal templomban, nőknek és férfiaknak, Vaslabán Csaba balatonkeresztúri plébános vezetésével. A szentmisék időpontja, hétfőn, kedden és szerdán délután öt órakor a nőknek, majd este hét órakor a férfiaknak.
Március 10, 11, 12-én, csütörtökön, pénteken és szombaton az esti hat órás szentmisék keretében a fiataloknak tart lelkigyakorlatos beszédeket Pakot Géza jezsuita atya a szatmári Hám János Római Katolikus Gimnázium lelkivezetője.

Időjárás: Délutántól délnyugat felől egyre többfelé kialakulhat eső, zápor, estétől nyugaton havas eső, havazás is. Az északi-északkeleti szél is megerősődik. Napközben pedig 9-15 C fokra lehet majd számítani.

MRE - Hírszolgálat, 2016. március 3.


H Í R E K   R E G G E L

Örökös szentségimádási nap
A Gyulafehérvári Főegyházmegyében ma a székelykeresztúri plébániához tartozó Etéden tartják az örökös szentségimádási napot. Nagyböjt folyamán különösen jó alkalom ez az elcsendesedésre, az Oltáriszentségben jelen levő Krisztus imádatára és engesztelésére.
A nagyváradi egyházmegyében újraéledt örökös szentségimádási nap hagyományának megfelelően március hónap első vasárnapján, azaz 6-án, Belényesen és Szilágynagyfaluban lesz a híveknek lehetősége a szentségimádásba bekapcsolódni.

Első csütörtöki szentségimádás
A Mária Rádió nagyváradi stúdiójának kápolnájában csendes szentésgimádást tartunk a mai nap folyamán reggel kilenc és délután három óra között. Várjuk mindazokat, akik szivesen áldoznak időt az imádságra, engesztelésre.

Szentévi zarándoklati nap Nagyváradon
Az Irgalmasság Évében a Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegye zarándoklatra várja a híveket a székesegyházhoz minden hónap első csütörtökén, hogy a megnyitott Szent Kapun átlépve Isten irgalmasságára tekintsenek és maguk is a megújulás útjára lépjenek. Az előzetesen összeállított beosztásnak megfelelően ma délután öt órakor a Várad-Környéki Esperesi Kerület hívei érkeznek a székesegyházhoz. A szentmisét, melyet rádiónk élő adásban közvetít, Böcskei László megyéspüspök mutatja be, az ünnepi szónok Fejes Rudolf Anzelm premontrei apát. A zarándoklati napra való tekintettel Nagyvárad többi templomában a ma esti szentmisék elmaradnak.

Kispapok és elöljáróik Nagyváradon
A gyulafehérvári szeminárium kispapjai és elöljárói a kárpátmedencei kispaptalálkozóra vezető útjukat megszakítva részt vesznek a ma délután öt órakor kezdődő jubileumi zarándoknap alkalmából bemutatott szentmisén, majd útban hazafele, vasárnap, március 6-án, az egyházmegye négy plébániájának életébe kapcsolódnak be szolgálatukkal: Székesegyház, Nagyvárad-Újváros, Nagyvárad-Olaszi és Köröstarján.

Könyv- és DVD- bemutatók
Újabb helyszíneken kerül bemutatásra a Verbum Keresztény Kulturális Egyesület gondozásában megjelent Imádkozzunk Áron püspökkel! című imafüzet, valamint Nagy Zoltán, székelyudvarhelyi hitoktató, rádiónk önkéntes munkatársa, A Hegy című DVD-összeállítása. Március 4-én, pénteken este hét órától Sepsiszentgyörgyön, a Szent József plébánia hittantermében, majd március 5-én, szombaton két helyszínen is várják az érdeklődőket: déli tizenkét órától Kézdivásárhelyen, a Boldog Özséb-templomban, délután öt órától pedig Brassóban, az Áprily Lajos Főgimnázium dísztermében.

24 óra az Úrért
Ferenc pápa a Misericordiae Vultus nevezetű bullájában nagyböjt negyedik vasárnapja előtti pénteken és szombaton megtartott 24 óra az Úrért elnevezésű ájtatosság gyakorlatára, valamint annak terjesztésére hívja fel az egyházmegyék figyelmét. Március 4-én és 5-én egyházmegyénik is csatlakoznak szentatyánk felkéréséhez.
A gyulafehérvári egyházmegyében, a következő helyszíneken kapcsolódnak az imanaphoz:
A csíksomlyói kegytemplomban március 4-én, pénteken délután negyed hat órától keresztúti ájtatosság, ezt követően szentségimádás lesz szombat délután három óráig.
A csíkszeredai Szent Kereszt templomban szintén pénteken este hét órától másnap este hét óráig tartanak szentségimádást. Ez idő alatt szentgyónást is lehet végezni.
A kolozsvári ferences templomban március 4-én reggel kilenc órától másnap reggel kilenc óráig lesz a szentségimádás.
Sepsiszentgyörgyön, Szentivánlaborfalván, Gyimesbükkön is bekapcsolódhatnak az imába.
Nagyváradon a székesegyházban pénteken délután öt órakor szentségimádással kezdődik az imaprogram és szombaton a délután hat órás szentmisével ér véget. Az ájtatosság alatt állandó gyónási lehetőséget biztosítanak a hívek számára.
Ugyancsak Nagyváradon, a Szent László plébániatemplomban is csatlakoznak az ájtatossághoz: az imaprogram pénteken délután öt órától szentmisével kezdődik, majd lesz szentségimádás, filmvetítés, keresztúti ájtatosság és rózsafüzér imádkozás. Közben gyónásra is lesz lehetőség. Az ájtatosság szombaton is folytatódik különböző imaprogramokkal, elsőszombati ájtatossággal, majd délután öt órakor szentmisével zárul.

Kiállítás Székelyudvarhelyen
Március 7-én, hétfőn délután öt órától a székelyudvarhelyi Márton Áron Ifjúsági Házban Az igazság védelmében, a szeretet szolgálatában című, Márton Áron püspök életéről szóló dokumentációs tárlat megnyitóját tartja Hargita Megye Tanácsa és a Hargita Megyei Hagyományőrzési Forrásközpont – tudtuk meg az érsekség honlapjáról. Az esemény része a Márton Áron Emlékév rendezvénysorozatnak. A vándorkiállítás anyaga két hétig lesz megtekinthető, hétköznapokon. Minden érdeklődőt várnak a kiállításmegnyitóra.

Nagyböjti triduum Kaplonyban
Március 7, 8, 9-én nagyböjti lelkigyakorlatot tartanak a kaplonyi Páduai Szent Antal templomban, nőknek és férfiaknak, Vaslabán Csaba balatonkeresztúri plébános vezetésével. A szentmisék időpontja, hétfőn, kedden és szerdán délután öt órakor a nőknek, majd este hét órakor a férfiaknak.
Március 10, 11, 12-én, csütörtökön, pénteken és szombaton az esti hat órás szentmisék keretében a fiataloknak tart lelkigyakorlatos beszédeket Pakot Géza jezsuita atya a szatmári Hám János Római Katolikus Gimnázium lelkivezetője.

Időjárás: Kezdetben nyugaton, délutántól pedig délnyugat felől egyre többfelé kialakulhat eső, zápor. Az északi-északkeleti szél is megerősődik. Reggel 0 és 5 fok között alakul a hőmérséklet, napközben pedig 9-15 C fokra lehet majd számítani.

MRE - Hírszolgálat, 2016. március 3.

About the author

maradmin

Leave a Comment