2016. március 4. – Hírek és programajánló

H Í R E K   R E G G E L / D É L B E N

Örökös szentségimádási nap
A Gyulafehérvári Főegyházmegyében ma Farkaslakán tartják az örökös szentségimádási napot. Nagyböjt folyamán különösen jó alkalom ez az elcsendesedésre, az Oltáriszentségben jelen levő Krisztus imádatára és engesztelésére.

Ökumenikus világimanap – Kolozsváron
Ma a nők ökimenikus világimanapján, a kolozsmonostori bencés apátsági Nagyboldogasszony templomba hívják és várják azokat, akik szeretnének együtt imádkozni. Ebben az évben az imacsokrot a kubai nők állították össze. A közös imádságot a katolikus, evangélikus, református, unitárius és baptista felekezetű nőszövetségek tagjai eggyütt vezetik majd ma délelőtt tizenegy órától.

Könyv- és DVD- bemutatók
Újabb helyszíneken kerül bemutatásra a Verbum Keresztény Kulturális Egyesület gondozásában megjelent Imádkozzunk Áron püspökkel! című imafüzet, valamint Nagy Zoltán, székelyudvarhelyi hitoktató, rádiónk önkéntes munkatársa, A Hegy című DVD-összeállítása. Ma este hét órától Sepsiszentgyörgyön, a Szent József plébánia hittantermében, majd március 5-én, szombaton két helyszínen is várják az érdeklődőket: déli tizenkét órától Kézdivásárhelyen, a Boldog Özséb-templomban, délután öt órától pedig Brassóban, az Áprily Lajos Főgimnázium dísztermében.

Fiatalok lelkinapja Medgyesen
Március 5-én, szombaton Medgyesen szervezik a Szeben-Fogaras-Erzsébetváros Főesperesi Kerület gyermek és fiatalok nagyböjti lelkinapját. Meghívott: Balla Imre, a székelyudvarhelyi Szent Miklós Plébánia segédlelkésze, aki játékos, interaktív elmélkedéssel teszi gazdaggá az együttlétet. A lelki program magába foglal: szentmisét, elmélkedést, játékos csoportfoglalkozást és közös keresztutat. A szervező plébánia elsődleges célja, a gyermeki szíveket felkészíteni Húsvét szent ünnepére. Hívnak minden lelkes gyermeket és fiatalt, hogy együtt erősödjenek meg az életadó Istenben.

24 óra az Úrért
Ferenc pápa a Misericordiae Vultus nevezetű bullájában nagyböjt negyedik vasárnapja előtti pénteken és szombaton megtartott 24 óra az Úrért elnevezésű ájtatosság gyakorlatára, valamint annak terjesztésére hívja fel az egyházmegyék figyelmét. Március 4-én és 5-én egyházmegyénik is csatlakoznak szentatyánk felkéréséhez.
A gyulafehérvári egyházmegyében, a következő helyszíneken kapcsolódnak az imanaphoz:
A csíksomlyói kegytemplomban március 4-én, pénteken délután negyed hat órától keresztúti ájtatosság, ezt követően szentségimádás lesz szombat délután három óráig.
A csíkszeredai Szent Kereszt templomban szintén pénteken este hét órától másnap este hét óráig tartanak szentségimádást. Ez idő alatt szentgyónást is lehet végezni.
A kolozsvári ferences templomban március 4-én reggel kilenc órától másnap reggel kilenc óráig lesz a szentségimádás.
Szintén Kolozsváron, a Szent Mihály-templomban péntek délután öt órakor keresztúti ájtatossággal kezdődik, majd szentmisével folytatódik a bűnbánati nap. Péntek éjszaka szentségimádást tartanak a plébánia épületében lévő kápolnában. Szombaton egész nap gyónási lehetőség lesz a templomban. Este hat órakor szentmisével zárják ezt a különleges kegyelmeket hozó napot.
Az imanaphoz csatlakoznak még Nagyváradon, Sepsiszentgyörgyön, Szentivánlaborfalván és Gyimesbükkön is.

Promóció Kolozsváron
Vasárnap, március 6-án, Szilágyi László promóciós munkatársunk Kolozsvárra látogat a Szent Péter-i templomba, ahol a reggel kilences és a fél tizenegy órás szentmisék végén beszél majd a jelenlevőknek a Mária Rádióról. Ez alkalomból lehetőség lesz igényelni a kéthavonta megjelenő, ingyenes újságunkat, önkéntesnek jelentkezni, de elmondhatják műsorainkkal kapcsolatos visszajelzéseiket is.

Nagyböjti triduum Kaplonyban
Március 7-9 között nagyböjti lelkigyakorlatot tartanak a kaplonyi Páduai Szent Antal templomban, nőknek és férfiaknak, Vaslabán Csaba balatonkeresztúri plébános vezetésével. A szentmisék időpontja, hétfőn, kedden és szerdán délután öt órakor a nőknek, majd este hét órakor a férfiaknak.
Március 10, 11, 12-én, csütörtökön, pénteken és szombaton az esti hat órás szentmisék keretében a fiataloknak tart lelkigyakorlatos beszédeket Pakot Géza jezsuita atya a szatmári Hám János Római Katolikus Gimnázium lelkivezetője.

Nagyböjti vetélkedő elsőáldozók és bérmálkozók számára
A Salus Magis Mind kegytárgyüzlet és a kolozsvári Verbum Keresztény Kulturális Egyesület közös nagyböjti vetélkedőt szervez elsőáldozásra és bérmálkozásra készülőknek. A vetélkedő nagyböjt öt vasárnapján zajlik, azaz öt fordulóból áll. A csoportoknak külön feladatok vannak az irgalmasság témakörében. A megoldásokat bárki beküldheti, aki elsőáldozásra vagy bérmálkozásra készül. A feladatok megtalálhatók a Vasárnap katolikus hetilap nagyböjti aktuális számaiban (nagyböjt 1–5. vasárnapjai). A beküldési határidő: 2016. március 18. A megoldásokat a Vasárnap megfelelő oldalán kell bejelölni, kivágni, majd az öt megfejtést egyszerre beküldeni a szerkesztőség címére.

Időjárás: Ma többfelé számíthatunk még esőre, záporra, a magasabb hegyekben átmenetileg havas esőre is. Délután egyre többfelé megszűnik a csapadék, valamint felszakadozik a felhőzet. A szél helyenként erős, viharos lesz. Napközben 6-13 fok várható.

MRE - Hírszolgálat, 2016. március 4.

About the author

maradmin

Leave a Comment