2016. november 1. – Hírek és programajánló

H Í R E K   E S T E

Örökös szentségimádási nap
A Gyulafehérvári Főegyházmegyében a holnapi nap folyamán Kézdivásárhelyen a kantai templomban tartják az örökös szentségimádási napot. Járuljunk az Oltáriszentségben jelen levő Krisztus elé, fejezzük ki örömünket, hálánkat és imádatunkat.

Búcsú elnyerése az elhunytak részére
November 1.-vel kezdődően, 8 napon át teljes búcsú nyerhető kizárólag a halottak számára.
Feltételek: meglátogatni egy temetőt, imádkozni az elhunytakért, elvégezve a Szentatya szándékára, a Hiszekegyet, Miatyánkot, Üdvözlégy Máriát és szentségekhez járulni.

Szerdai párbeszédek Marosvásárhelyen
A Szerdai párbeszédek programsorozat újabb alkalma  holnap este hat órakor kezdődik Marosvásárhelyen az Ama-Deus kávézóban. A sorozat szervezői: a Családpasztorációs Központ valamint a Familia Centrum Egyesület és támogatói, a jezsuita és a református egyetemi lelkészségek. A novemberi alkalom témája: Elveszíteni vagy elengedni? Hogyan tudom elfogadni azt, ami van….vagy ami (már) nincs? Meghívottak: McAlister Magdolna szociális munkás, a Gondviselés Háza Idősotthon vezetője és Korodi Csaba kórházlelkész. Moderátor: Bakó Mária lelkigondozó, a Családpasztorációs Központ munkatársa.

Engesztelő imavirrasztás Székelyudvarhelyen
Az erdélyi Mária Rádió székelyudvarhelyi stúdiójának kápolnájában minden hónap első szerdáján egész éjjel virrasztást tartunk, melynek keretében éjjel tizenegy órától szentmisét mutatnak be. Holnap este hívunk együtt imádkozni mindenkit, aki Jézussal szeretne időt tölteni. A virrasztást a városért, egyházközségeikért, a fiatalok testi-lelki tisztaságáért, a családokért, egyedülállókért, a jegyesekért, gyermeket vágyó és váró szülőkért, betegekért, elhunyt szerettekért, és egyéni szándékokra ajánlják az udvarhelyiek. A kápolnában minden reggel nyolc órától este nyolc óráig állandó, egész napos szentségimádás van. Várjuk az Istent imádni, engesztelni vágyókat.

Requiem a székesegyházban
A gyulafehérvári székesegyházban november 3-án, reggel hét órakor Jakubinyi György érsek a központi papsággal együtt szentmisét mutat be az egyházmegyében szolgált püspökökért, papokért és szerzetesekért.

Elsőpénteki keresztút a Székely Kálvárián
November 4-én, pénteken délután öt órától keresztúti ájtatosságot tartanak a szejkefürdői Ugron-kápolna felé vezető Székely Kálvárián. Várják a székelyudvarhelyieket és környékbelieket, akik családjainkért felajánlanak egy keresztútjárásnyi időt és imát. Időjárástól függetlenül minden alkalommal megtartják a szabadtéri ájtatosságot – ajánlatos ennek megfelelő lábbelit és öltözéket viselni.

Bilblia-nap Szatmárnémetiben
Bibliás programra várják Szatmárnémetiben a szentírásolvasókat november 5-én, a Szentlélek templom Merk Mihály termébe. Az esemény délelőtt tíz órakor kezdődik, központi témája pedig a 21. zsoltár. A program szervezői, Vojtku László plébános és Kujbus Márta, a világiak irodájának referense várnak minden bibliaolvasót, szent szövegek iránt érdeklődőt.

Búcsú Csíktaplocán
A csíktaplocai plébániatemplom Mindenszentek tiszteletére épült. Búcsúünnepét november 6-án, vasárnap a délben fél egy órakor kezdődő szentmisén tartják. A szentbeszédet Málnási Demeter, kósteleki plébános mondja.

Táncmeditációs lelkigyakorlat Kolozsváron
November 11-én pénteken este hét órakor kezdődik a havi rendszerességgel tartandó táncmeditációs lelkigyakorlat Kolozsváron. A táncmeditáció az imádság olyan lehetősége, amelyben a zene, a mozgás, a tánc utat nyit gondolatainknak, érzéseinknek, segít közelebb kerülni Istenhez, önmagunkhoz, társainkhoz - vallják a szervezők. Várnak minden olyan férfit és nőt, aki szeretne megismerkedni a test és lélek ilyen fajta imájával, biblikus körtáncok és a zsidó tánclépéseken keresztül találkozni Istennel. A helyek száma korlátozott. Jelentkezni november 8-ig lehet Imre Editnél a 0741-114.036-os telefonszámon vagy az editimre55@yahoo.com email címen. Helyszín a Szentegyház utca 7 szám.

Szívünk derűjének útján-szemlélődő lelkigyakorlat Csíkszentdomokoson
November 10-13. között Csíkszentdomokoson a Szent Margit Lelkigyakorlatos házban Darvas Piroska segítőnővér a Szív derűjének útján címmel szemlélődő lelkigyakorlatot tart. Jelentkezni a 0743-753.494-es telefonszámon vagy a darvas.piroska@yahoo.com e-mail címen lehet.

Időjárás: Holnap ismét sok felhő lesz felettünk, napközben észak felől hidegfront érkezik. Eleinte helyenként, délutántól főként az ország déli-délnyugati felén egyre többfelé várható eső, zápor. Hajnalban 2 és 7,  napközben 8-14 fok várható.

MRE - Hírszolgálat, 2016. november 1.


H Í R E K   R E G G E L

Vatikánban az iratcsomó
Személyesen vitte el Schönberger Jenő püspök október 28-án a Vatikánba, a Szenttéavatási Kongregációhoz azt az iratcsomót, amely Isten szolgája Hám János püspök boldoggá avatási folyamata egyházmegyei szakaszának eredményeit mutatja be. Az iratanyag azokat a dokumentumokat, leírásokat tartalmazza, amelyek igazolják és alátámasztják, hogy Hám János istenes életet élt, hősies fokon gyakorolta az erényeket, és példaképül lehet állítani a hívek elé. Tartalmazza ugyanakkor mindazokat az írásokat, nyilatkozatokat, amelyek segíthetnek abban, hogy a kongregáció egységes képet alkothasson róla.
Az iratcsomót a püspök által, az egyházmegyei szakasz elején kijelölt egyházmegyei bíróság állította össze - az említett szakasz posztulátora Ruppert József piarista atya volt. Ő is jelen volt az átadáskor Rómában, ahogy az egyházmegyei bíróság másik tagja, Dr. Hankovszky Ferenc püspöki helynök.
Ezzel ténylegesen lezárult a boldoggá avatási folyamat egyházmegyei szakasza és megkezdődött a vatikáni szakasz, amelyben Szenttéavatási Kongregáció szakértői, tudós teológusai végzik el a megfelelő vizsgálatokat és kutatásokat-tudósított Józsa János sajtóreferens.

Örökös szentségimádási nap
A Gyulafehérvári Főegyházmegyében a mai nap folyamán az esztelneki plébániatemplomban tartják az örökös szentségimádási napot. Járuljunk az Oltáriszentségben jelen levő Krisztus elé, fejezzük ki örömünket, hálánkat és imádatunkat.
Mindenszenteket ünnepünk, halottainkra emlékezünk
Az elcsendesedés, az emlékezés, a tiszteletadás idejét jelentik november hónap első napjai.
Ma Mindenszentek ünnepén délután három órakor a Rulikowski temetőben a Steinberger kápolnánál, délután négy órakor pedig az egykori Olaszi temetőben található Gerliczy-, illetve a Markovits kápolnánál imádkoznak elhunytjaikért Nagyvárad katolikusai, papok és hívek közösen.
November 2-án szerdán Halottak Napján reggel kilenc órakor a székesegyház kriptájában mutatnak be szentmisét az elhunytakért, majd délután hat órakor Böcskei László megyéspüspök szintén a székesegyházban mutat be szentmisét az egyházmegye elhunyt híveiért. Ez utóbbin közreműködik a székesegyház Szent László Ének- és Zenekara.
Szatmárnémetiben minden évben szentmisében is emlékeznek az elhunytakra – a hívek, részvételükkel elhunyt szeretteikért ajánlhatják azt. A hagyománynak megfelelően tehát, november 2-án, délután négy órától, a híd melletti temető kápolnájában bemutatják a halottak lelkéért a legszentebb áldozatot. Idén Leabu Marius székesegyházi káplán mond szentbeszédet, várnak mindenkit.

Búcsú elnyerése az elhunytak részére
November 1.-vel kezdődően, 8 napon át teljes búcsú nyerhető kizárólag a halottak számára.
Feltételek: meglátogatni egy temetőt, imádkozni az elhunytakért, elvégezve a Szentatya szándékára, a Hiszekegyet, Miatyánkot, Üdvözlégy Máriát és szentségekhez járulni.

Ravatalozó kápolna megáldása Baromlakán
Ma délután három órakor szentmise keretében áldja meg a Baromlakán felépült ravatalozó kápolnát Böcskei László megyéspüspök.

Szerdai párbeszédek Marosvásárhelyen
A Szerdai párbeszédek programsorozat újabb alkalma  november 2-án, szerdán este hat órakor kezdődik Marosvásárhelyen az Ama-Deus kávézóban. A sorozat szervezői: a Családpasztorációs Központ valamint a Familia Centrum Egyesület és támogatói, a jezsuita és a református egyetemi lelkészségek. A novemberi alkalom témája: Elveszíteni vagy elengedni? Hogyan tudom elfogadni azt, ami van....vagy ami (már) nincs? Meghívottak: McAlister Magdolna szociális munkás, a Gondviselés Háza Idősotthon vezetője és Korodi Csaba kórházlelkész. Moderátor: Bakó Mária lelkigondozó, a Családpasztorációs Központ munkatársa.

Requiem a székesegyházban
A gyulafehérvári székesegyházban november 3-án, reggel hét órakor Jakubinyi György érsek a központi papsággal együtt szentmisét mutat be az egyházmegyében szolgált püspökökért, papokért és szerzetesekért.

Utolsó zarándoklat a Szent Kapuhoz
Az Irgalmasság Évében a Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegye zarándoklatra hívja a híveket a Székesegyházhoz, hogy a megnyitott Szent Kapun átlépve Isten irgalmasságára tekintsenek, és maguk is a megújulás útjára lépjenek. Ezért a szentév ideje alatt, minden hónap első csütörtökje Szentévi Zarándoklati Nap, amikor közös szentmisére várják a zarándokokat az egyházmegye főtemplomába. Az összeállított programnak megfelelően november 3-án, csütörtökön délután öt órakor kezdődő ünnepi szentmisére elsősorban a nagyváradi híveket, illetve azokat várják, akik valamilyen oknál fogva mindezidáig még nem lépték át az Irgalmasság Kapuját. A szentmise főcelebránsa Böcskei László megyéspüspök, az ünnepi szónok pedig Curaliuc Demeter, nagyvárad-velencei plébános lesz.

Időjárás: Újabb hó és viharriadóra vonatkozó figyelmeztetést adott ki az Országos Meteorológiai Intézet hétfő délelőtt tizenegy órától ma délelőtt tíz óráig.
Az előrejelzések szerint a Keleti- és a Déli Kárpátokban havazásra számíthatunk, ugyanakkor az akár 60-70 kilométer óránkénti sebességet meghaladhatja a szél sebessége, emiatt hóvihar is előfordulhat. Hajnalban többfelé fog fagyni, délután 4-10 fok várható.

MRE - Hírszolgálat, 2016. november 1.

About the author

maradmin

Leave a Comment