2017. április 1. – Hírek és programajánló

H Í R E K   D É L B E N

Mária rádiós önkéntestalálkozók
Folytatódnak az önkéntestalálkozók. Székelyudvarhely, Gyergyószentmiklós és Sepsiszentgyörgy után, ma Csíksomlyón várjuk önkénteseinket délután négy órától a régi nyomda épületében. 
Április 5-én, szerdán délután hat órától Nagyváradon, rádiónk stúdiójának kápolnájában szentmise lesz, majd ezt követően kezdődik a találkozó. Április 6-án, csütörtökön két önkéntestalálkozót tartunk: délelőtt tizenegy órától Marosvásárheleyn, a  Deus Providebit Házban, délután fél öt órától pedig Kolozsváron, a Szent Mihály Nőszövetség Szentegyház utcai dísztermében. Végül április 7-én, pénteken délután négy órára Nagykárolyba, a Szent László közösségi házba várjuk önkéntes munkatársainkat.
Buzdítunk mindenkit, jöjjenek el, hogy töltekezzünk a találkozások által. Várjuk azokat is, akik még nem önkéntesei a Mária Rádiónak, de szívükön viselik a közös előrehaladást! 

Elsőszombat Csíksomlyón
A csíksomlyói kegytemplomban a Mária köszöntős szentmise ma délután hét órakor kezdődik. Ezt megelőzően, délután hat órától az engesztelő imaórát a máréfalvi hívek végzik. A szentmise után szintén ők vezetik a rózsafüzér imádkozását és ők viszik a Szűzanya kegyszobrának a másolatát a templom előtti téren. Mindazok, akik nem tudnak elzarándokolni a kegyhelyre, a szentmisébe bekapcsolódhatnak a csiksomlyo.ro honlapon valamint  rádiónk hullámhosszán. 

Keresztút imádkozása Sólyomkőn
Ma este fél hét órától szabadtéri keresztúti imádságra hívják és várják a tusnádfürdőieket Sólyomkő hegyére. Az útszakasz nehéz terepnek számít és medveveszély is aktuális, csak nyolcadik osztályosoktól nagyobb diákok vehetnek részt egyedül, a kisebbek kizárólag szülőkkel, nevelőkkel együtt mehetnek. A szervezők kérik, hogy a résztvevők vigyenek magukkal villanylámpákat. Nyílt lángú lámpák használata viszont tilos. 

Örökös szentségimádási nap
A gyulafehérvári főegyházmegyében a holnapi nap folyamán Csíkszentmihályon tartják az örökös szentségimádási napot. A nagyváradi egyházmegyében Rézbányán és Selymesilosván lesz a híveknek lehetősége holnap az örökös szentségimádásába bekapcsolódni. Nagyböjt folyamán különösen jó alkalom ez az elcsendesedésre, az Oltáriszentségben jelen levő Krisztus imádatára és engesztelésére. 

Szolgálatok feladása
Holnap, április 2-án, reggel kilenc órakor a gyulafehérvári Szent Mihály-székesegyházban Jakubinyi György érsek a harmadéves kispapokat lektorokká, a negyedéveseket akolitusokká avatja. Az eseményt a Seminarium Incarnatae Sapientiae YouTube csatornáján élőben is lehet követni.  

Tisztelgés Révai Miklós emléke előtt 
A nagyszentmiklósi római katolikus templomban április 2-án, holnap a délelőtt tíz órakor kezdődő szentmise keretében a város neves szülöttére, Révai Miklós nyelvészre emlékeznek halálának 210. évfordulója alkalmából. Délután 3-6 óra között szentségimádás, 4-6 óra között pedig húsvéti gyónási alkalom lesz. 

Szentmise a deportált németek emlékére
1945. elején több mint 70 ezer németet deportáltak Romániából a Szovjetunióba, mely eseményről a Német Demokrata Fórum ebben az évben is megemlékezik. Holnap délelőtt fél tizenkét órakor a túlélőkért és az elhunytakért imádkozva mutat be német nyelvű szentmisét Böcskei László megyés püspök a nagyváradi Kapucinus Templomban. 

Nagyböjti imaórák Szatmárnémetiben 
Folytatódnak a nagyböjti vasárnap-esti imaórák a szatmárnémeti katolikus ifjúság szervezésében. Az ötödik találkozó, melynek mottója „Él”, holnap este hét órától lesz megtartva a Szent Antal templom. Az ifjúsági imaórákat keresztúti ájtatossággal zárják majd a Kálvária templom udvarán, április 9-én, este nyolc órától. Korosztálytól függetlenül várják a híveket a közös elmélkedésre, imára, énekre. 

Zarándoklat Medjugorjéba
Április 25 és május 1-je között zarándoklatot szerveznek Medjugorjéba. Az indulás Csíkszeredából lesz. Érdeklődés a 0748-620291-es vagy a 0740-088629-es telefonszámokon lehetséges.

Hétvégi szentmiseközvetítések
Ma este hét órától az ünnepélyes Mária-köszöntőbe kapcsolódhatnak be hallgatóink. Holnap délelőtt tizenegy órától Balánbányáról közvetítünk szentmisét, este hét órától pedig a csíksomlyói kegytemplomból.

Időjárás: Holnap túlnyomóan napos, kellemes tavaszi időre készülhetünk, csapadékra nem kell számítani. Néhol megélénkülhet a  déli-délkeleti szél.  A hajnal többfelé hűvös lesz, ezért nem árt a réteges öltözet, viszont napközben kellemes tavaszi hőmérsékletre készülhetünk, 18-24 fok közötti csúcsértékeket mérhetünk.

MRE – Hírszerkesztők, 2017. április 1.

About the author

maradmin

Leave a Comment