2017. április 27. – Hírek és programajánló

H Í R E K   R E G G E L / D É L B E N

Örökös szentségimádási nap
A gyulafehérvári főegyházmegyében a mai nap folyamán a madéfalvi plébániatemplomban tartják az örökös szentségimádási napot. A húsvéti időszakban is örömmel járuljunk a kenyér színe alatt rejtőző feltámadt Krisztus elé, megköszönve a megváltás ajándékát, dicsőitve és imádva Őt a legméltóságosabb Oltáriszentségben.

Bérmálás Bátoson és Vajolán
A bátosi plébániatemplomban a ma délelőtt tíz órakor kezdődő szentmise keretében 11 fiatal, délután öt órakor pedig a vajolai templomban 7 fiatal részesül a bérmálás szentségében Tamás József püspök kézfeltétele által.

Szent László regionális találkozó Almásfegyverneken
Ma tartják Almásfegyverneken a második Szent László regionális találkozót, amit a Nagyváradi Római Katolikus Püspökség kezdeményezett az alapító király szentté avatásának 825. évfordulóján meghirdetett Szent László Évben. Fél hat órakor a helyi plébániatemplomban találkoznak a Biharról, Hegyköztóttelekről, Hegyközcsatárból, Micskéről, Szentjobbról, Berettyószéplakról, Szalárdról és Élesdről érkező zarándokok. A nagyváradiak Böcskei László megyés püspök vezetésével erre az alkalomra, illetve majd a többi regionális találkozóra is magukkal viszik a Szent László király koponyaereklyéjét tartalmazó „kapszulát”. A szent király életpéldáját kiemelve tanúságtételeket, tapasztalatokat osztanak meg egymással a zarándokok és konkrét irányvonalakat fogalmaznak meg a mai keresztény ember, illetve a plébániaközösségek életében. A találkozót este fél hét órakor egy Szent László király tiszteletére bemutatott szentmise zárja le, melynek főcelebránsa a megyés püspök, szónoka pedig Kurila Gábor szentjobbi plébános lesz. Az eseményt rádiónk élő adásban közvetíti!

Szülők iskolája Marosvásárhelyen
A marosvásárhely-remeteszegi plébánián a Szülők iskolája e havi alkalma ma délután hat órakor szentmisével kezdődik. Témája: Szerető kommunikáció. Meghívott előadó: Jakabos Barnabás jezsuita atya, Marosvásárhelyről.

Ismeretterjesztő film erdélyi bemutatósorozata
A Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézetében működő „Lendület” Szent Korona Kutatócsoport egy egy órás ismeretterjesztő filmet készített A Szent Korona és koronázási kincseink nyomában címmel. A film a magyarság első számú ereklyéje és legfőbb nemzeti kincse, a Szent Korona, valamint a magyar felségjelvények és királykoronázásaink eddig ismeretlen történeteinek felfedezésére hívja a nézőt. Ausztria és Szlovákia után, a csíkszeredai főkonzulátus és Gyergyóremete Önkormányzata meghívására az alkotók április 26-30. között az erdélyi közönségnek is bemutatják az alkotást, a következő program szerint: ma délután hat órától Csíkszeredában, a Lázár-ház dísztermében, április 28-án, holnap délután négy órától Szentegyházán, a Gábor Áron Líceum dísztermében, ugyancsak holnap, este nyolc órától Csíkszentdomokoson, a Kultúrházban, végül április 29-én, szombaton este hét órától Gyergyószentmiklóson, a Szent István Plébánián. Várnak minden érdeklődőt!

Aranymise a székesegyházban
Április 29-én, szombaton délelőtt tizenegy órakor Fodor József általános helynök pappá szentelésének 50. évfordulója alkalmából a nagyváradi székesegyházban mutat be hálaadó szentmisét, melyet rádiónk élő adásban közvetít.

Egyházmegyei zarándoklat a székesegyházhoz
A temesvári dómot 1803. április 24-én Szent György vértanú tiszteletére Kőszeghy László püspök szentelte fel. A konszekrálás idei évfordulója, valamint a székesegyház védőszentjének ünnepe alkalmából a temesi, a marosi és a hegyvidéki főesperesi kerületből érkeznek lelkipásztorok és hívek a székesegyházhoz. Az ünnepi szentmisét április 29-én, szombaton délelőtt tizenegy órai kezdettel Roos Márton megyés püspök celebrálja.

Főpásztori látogatás Biharsályiban
Április 30-án, vasárnap Böcskei László megyés püspök a biharsályi egyházközségben tesz főpásztori látogatást és délután két órakor szentmisét mutat be a helyi plébániatemplomban.

Időjárás: Továbbra is az erős délies széllel meleg levegő áramlik hazánkba, emiatt délután 20-27 fokig melegszik a levegő. A déli, délnyugati tájakon lesz melegebb. Az esti órákban egy hidegfront közeledik északnyugat felől, melynek következtében újabb záporok, zivatarokat alakulnak ki.

MRE - Hírszolgálat, 2017. április 27.

About the author

maradmin

Leave a Comment