2017. április 6. – Hírek és programajánló

H Í R E K   E S T E 

Örökös szentségimádási nap
A gyulafehérvári főegyházmegyében a holnapi nap folyamán Sepsibükszádon tartják az örökös szentségimádási napot. Nagyböjt folyamán járuljunk gyakrabban az Oltáriszentségben jelen levő Krisztus elé, engeszteljük Őt bűneinkért és engedjük, hogy jelenléte formáljon, alakítson bennünket.

Nagyböjti triduum Csíkszentkirályon
Tamás József püspök tartja a csíkszentkirályi egyházközségben a nagyböjti triduumot április 7-9. között. A lelkigyakorlatos szentmisék pénteken és szombaton délután hat, vasárnap pedig este hét órakor kezdődnek.

Virrasztás Sepsiszentgyörgyön
A sepsiszentgyörgyi Krisztus király plébániatemplomban minden hónap első péntekén este tíz órától virrasztás van, mely a reggel fél hét órakor kezdődő szentmisével ér véget. Jövő héten, nagypénteken is szerveznek virrasztást. Hívnak mindenkit, hogy minél többen kapcsolódjanak bele a közös imába. Mindkét virrasztást rádiónk élő adásban közvetíti.

Fáklyás, gyertyás keresztút a családokkal
A nagybányai Krisztus Király Plébánia fáklyás, gyertyás keresztútra hívja a családokat április 8-án, szombaton a Kereszthegyre. Az indulás este fél nyolc órakor lesz a plébániáról.

Motor-áldás Hargitafürdőn
Április 9-én, Virágvasárnap a pálos szerzetesek hívják a motorosokat motorjaik megáldására a Tolvajos tetőre. Délelőtt fél tíz órakor ünnepi szentmise lesz Hargitafürdőn, a Szent István templomban. Azt követően (kb. 11 óra körül) megáldják a motorokat a Hármas keresztnél, a hargitafürdői útelágazásánál.

Nagyböjti hangverseny Zetelakán
„Klasszikus zenét Hargita megyének” mottóval nagyböjti hangversenyt szerveznek a zetelaki római katolikus templomban április 9-én, vasárnap délelőtt tizenegy órától. Műsoron Joseph Haydn „A Megváltó utolsó hét szava a keresztfán” című műve. Közreműködik a Székelyföldi Filharmónia vonószenekara. Vezényel: Dénes-Worowski Marcell.

Lelkigyakorlat Tusnádfürdőn
A tusnádfürdői plébániatemplomban április 9-én, Virágvasárnap kezdődik a nagyböjti lelkigyakorlat, majd folytatódik nagyhétfőn és nagykedden. Az este hat órakor kezdődő szentmiséket Becze Lóránt székelykáli plébános tartja.

Nagyböjti imaórák Szatmárnémetiben
Végéhez érkeztek a nagyböjti vasárnap-esti imaórák a szatmárnémeti katolikus ifjúság szervezésében. Az ifjúsági imaórákat keresztúti ájtatossággal zárják a Kálvária templom udvarán, április 9-én, vasárnap este nyolc órától. Korosztálytól függetlenül várnak mindenkit Jézus szenvedés útjának a közös elmélkedésre.

Húsvéti lelkigyakorlat Csaba testvérrel
Április 11-16. között húsvéti lelkigyakorlat lesz Böjte Csaba atya vezetésével a dévai ferences templomban. Részletes program a Szent Ferenc Alapítvány honlapján található.

Időjárás: Holnap, országszerte kialakulhat gyenge eső, de nem kell jelentős mennyiségű csapadékra számítani. Továbbra is szeles marad az idő. Az erdélyi medence térségében gyenge fagyra is számíthatunk. Napközben 6 és 13 fok között alakul a levegő hőmérséklete. 

MRE – Hírszolgálat, 2017. április 6.


H Í R E K   R E G G E L / D É L B E N

Örökös szentségimádási nap
A gyulafehérvári főegyházmegyében a mai nap folyamán Mikóújfaluban tartják az örökös szentségimádási napot. Nagyböjt folyamán járuljunk gyakrabban az Oltáriszentségben jelen levő Krisztus elé, engeszteljük Őt bűneinkért és engedjük, hogy jelenléte formáljon, alakítson bennünket.

Elsőcsütörtöki szentségimádások
Az erdélyi Mária Rádió nagyváradi stúdiójának kápolnájában minden hónap első csütörtökén csendes szentségimádást tartunk. Reggel fél kilenctől szentmise lesz, majd délután három óráig várjuk mindazokat, akik szívesen áldoznak időt az engesztelésre.
Az alsódobói Isteni Irgalmasság kápolnában is szentségimádást tartanak a mai napon. Délután három órakor elimádkozzák az isteni irgalmasság, illetve a többi rózsafüzért is. Este hat órakor kezdődik a szentmise, amely szentségi áldással fejeződik be. Az imaalkalom alatt gyónási lehetőség van. Várják mindazokat, akik idejükből tudnak Istennek ajándékozni.

Szent László Regionális Találkozó Nagyváradon
Elkezdődik a regionális találkozók sorozata, amit a Nagyváradi Római Katolikus Püspökség kezdeményezett az alapító királyunk szentté avatásának 825. évfordulóján meghirdetett Szent László Évben. Ma délután fél hat órától a nagyváradi székesegyházban találkoznak a helyi plébániák küldöttségei, illetve a Fugyivásárhelyről, Mezőtelegdről, Köröstarjánból, Újpalotáról és Váradszentmártonból érkező zarándokok. Az első találkozó témája Szent László és bűnbánatunk. A szent király életpéldáját kiemelve a témához kapcsolódó tanúságtételeket, tapasztalatokat osztanak meg egymással a zarándokok és konkrét irányvonalakat fogalmaznak meg a mai keresztény ember, illetve a plébániaközösségek életében. Az elhangzott tanúságtételeket, javaslatokat, elhatározásokat egy ünnepi dokumentumban összefoglalják, melyet a találkozó után átadnak a főpásztornak. A találkozót egy Szent László király tiszteletére bemutatott szentmise zárja le, melynek főcelebránsa Böcskei László megyés püspök, szónoka pedig Láber Ferenc nagyvárad-őssi plébános. A szentmisét, amely este fél hét órakor kezdődik rádiónk élő adásban közvetíti.

Nagyböjti lelkigyakorlatok egyházmegyékszerte
A gyergyószentmiklósi Szent István-egyházközségben április 6–8. között háromnapos előkészület lesz húsvétra. A délután hat órakor kezdődő szentmiséken a szentbeszédet Gábos Zoltán málnásfürdői plébános tartja.
A kolozsvári Szent Mihály-plébániatemplomban szintén április 6-8. között lesz nagyböjti lelkigyakorlat. A délután hat órakor kezdődő szentmisék keretében Darvas Emil kadicsfalvi-bethlenfalvi plébános tartja az elmélkedéseket.
Ma kezdődik triduum a medgyesi plébániatemplomban is. A szentmiséken, melyek ma és holnap délután hat órától, szombaton pedig délelőtt tizenegy órától kezdődnek, Szőcs Csaba, a Verbum Keresztény Kulturális Egyesület igazgatója mond szentbeszédet.
A székelyudvarhelyi Szent Miklós-egyházközségben ugyancsak április 6–8. között tartják a nagyböjti lelkigyakorlatot. A délután hat órakor kezdődő szentmiséket Benedek Sándor székelyszentléleki plébános mutatja be.
A dévai telepi egyházközségben ugyancsak ma kezdődik a magyar nyelvű triduum. A szentmisék este hét órakor kezdődnek.
Lelkigyakorlatra várják a szatmárnémetieket is a Szent Család templomban április 6-8 között. A szentmiséken, melyek este hét órakor kezdődnek, Orbán Mihály jezsuita atya tartja a szentbeszédeket. A holnapi szentmise keretében kiszolgáltatják a szentkenet szentségét.

Pedagógusok lelkinapja Nagyváradon
Április 8-án, szombaton délelőtt tíz órától az Egyházmegyei Laikusképző Központ lelkinapot szervez az egyházmegye katolikus pedagógusai számára a nagyváradi Posticum épületében. A program moderátora P. Urbán Erik ferences atya lesz.

Kiállítás a nagyváradi várban
Nagyvárad azon felekezetei, amelyek válaszoltak a római katolikus püspökség kezdeményezésére és meghívására, közös kiállítást szerveznek a kereszténység legnagyobb ünnepéről, a Húsvétról. Jézus Krisztus feltámadását ebben az évben közösen ünneplő római katolikus, görögkatolikus, ortodox, messiáshívő zsidó, evangélikus és unitárius egyház összefogásával létrejött kiállítás a teljesség igénye nélkül mutatja be az ünnepkörhöz kapcsolódó szokásokat, liturgikus ténykedéseket, kellékeket. A kiállítás, melynek a nagyváradi Vár ad otthont, április 10-én, hétfőn délután fél öt órakor nyílik meg a nagyközönség előtt. A szervezők minden érdeklődőt várnak.

Partiumi Regionális Ifjúsági találkozó
Hetedik alkalommal rendezi meg a Háló közösség a Regionális Ifjúsági Találkozót április 22-én, Nagyváradon. Az idei találkozó mottója „1+1=1”, témája pedig a párkapcsolat. Meghívott előadó Tóth Attila Levente, tasnádszántói plébános. A napot számos szórakoztató programmal, játékkal színesítik. Várják a 14 életévüket betöltött fiatalok jelentkezését. Bővebb információk a www.halo.hu honlapon találhatóak.

Időjárás: Egy hidegfront érkezik fölénk erős, többfelé viharos északnyugati széllel. Erősen felhős lesz az ég, kisebb eső, záporok, helyenként egy-egy zivatar is kialakulhat. A legmagasabb hőmérséklet 9 és 16 fok között alakul.

MRE – Hírszolgálat, 2017. április 6.

About the author

maradmin

Leave a Comment