2017. augusztus 15. – Hírek és programajánló

H Í R E K   R E G G E L

Örökös szentségimádási nap
A gyulafehérvári főegyházmegyében ma Tekerőpatakon tartják az örökös szentségimádási napot. Járuljunk az Oltáriszentségben jelen levő Krisztus elé, imádjuk Őt és engedjük, hogy jelenléte betöltse szívünket, egész lényünket.

Nagyboldogasszony-napi búcsúk
A gyulafehérvári egyházmegyében a kolozsvári Piarista templomban ma délelőtt tizenegy órakor mutatják be a búcsús szentmisét. A homíliát Bojtor Attila mondja.
A kontumáci Nagyboldogasszony templomban ma déli tizenkét órakor kezdődik a búcsús szentmise.
Szentdemeteren az ünnepi szentmise délután egy órakor  kezdődik a Lourdes-i oltárnál. Meghívott szónok Jakab Gábor, a kolozsvári Jézus Szent Szíve templom plébánosa lesz.
Az erzsébetvárosi örmény katolikus templom búcsúján ma délelőtt tizenegy órától a szentmisét és a szentbeszédet Gál Hunor, gyergyószentmiklósi örmény katolikus lelkész tartja.
Felsőboldogfalván ma déli tizenkét órakor az ünnepi búcsús szentmisén Tubák László nyugalmazott plébános prédikál.
A csíkszentgyörgyi egyházközség is ünnepel. Jó idő esetén a Pósa-hegyi Nagyboldogasszony kápolnánál déli tizenkét órakor kezdődik a szentmise, eső esetén ugyanebben az időpontban a helyi plébániatemplomban. A szentbeszédet KovácsJózsef borzonti diakónus végzi.
Kászonújfaluban a temetőkápolna búcsúját ma délben egy órakor tartják. A szentmisén Hajlák Attila, a kézdivásárhelyi Boldog Özséb plébánia segédlelkésze prédikál.
Az oroszhegyi plébániatemplomban a búcsú ma fél egy órakor kezdődik, Jánosi Gellért székelyvarsági plébános szentbeszédével.
Sepsibükszádon idén 150 éves a Nagyboldogasszony tiszteletére épült templom. Búcsúját ma déli egy órakor ünneplik,  Simó Gábor mikóújfalusi plébános szónoklatával.
A radnóti templom ünnepi búcsús szentmiséjét színtén ma délután egy órakor tartják.
A dévai belvárosi egyházközségben ma délután hat órától kezdődik a Nagyboldogasszony napi templombúcsú.
– A temesvári egyházmegyében a majláthfalvi templomban a búcsús szentmise ma délután hat órakor kezdődik. Főcelebráns és ünnepi szónok Heinrich József tiszteletbeli főesperes, óteleki plébános.
Pécskán ma reggel nyolc órakor gyalogos körmenet indul a templomból a búcsúját ünneplő kápolnába, ahol kilenc órakor ünnepi szentmisét tartanak.
A nagyváradi székesegyházban a szentmisék reggel 8, 10, 11.30 és délután hat órakor kezdődnek. Az este hat órakor kezdődő szentmisét Böcskei László megyés püspök mutatja be, szentbeszédet mond Serfőző Levente szeged-csanádi általános helynök. A szentmisét rádiónk élőben közvetíti.
A szilágysomlyói plébániatemplom búcsúja ma déli tizenkét órakor kezdődik. A szentmise főcelebránsa és szónoka Barta Szabolcs lazarista tartományfőnök lesz.
A szatmári egyházmegyében a túrterebesi, erdődi, nagymajtényi, felsőbányai, szamosdarai és hosszúmezői templomok titulusa Nagyboldogasszony. A búcsúmisék délelőtt tizenegy órától kezdődnek. Túrterebesen Pantea Tibor kolozsvári ferences házfőnök; Erdődön Ilyés Csaba nagykárolyi főesperes; Nagymajtényban Simon Attila, a nagykárolyi Kalazanci Szent József Római Katolikus Teológiai Líceum spirituálisa; Szamosdarán Dudás Miklós sárközújlaki plébános; Felsőbányán Magász Jenő a Gurk-Klagenfurt-i Egyházmegyében ősztől két éves lelkipásztori szolgálatot kezdő szatmári egyházmegyés pap; Hosszúmezőn pedig Griz László újmisés, a szatmárnémeti Kis Szent Teréz egyházközösség segédlelkésze mond szentbeszédet.
Keresztút megáldása Gelencén
Holnap a délelőtt tizenegy órakor kezdődő szentmise keretében Tamás József püspök megáldja az egy kilométer hosszú keresztutat, melynek ötletgazdája Ilyés Botond alpolgármester, a 141. számú Nagyboldogasszony Cserkészcsapat parancsnoka. A fakereszteket a helybeli Gál Tibor ács állította össze, a szöveget Bíró László faragta rájuk. Az indítókereszttel, a nulladikkal összesen tizenöt fakereszt kerül a hét méter magas és 50 × 50 cm keresztmetszetű keresztig vezető útra, amelyet Gál Tibor 2015-ben készített el – tudtuk meg a RomKat.ro honlapról.

Kezdődik a CSIT
Ma délután veszi kezdetét a Csíksomlyói Ifjúsági Találkozó. Mindazok a fiatalok, akik nem sikerült eljussanak idén a CSIT-re bekapcsolódhatnak a szentmisékbe rádiónk hullámhosszán, szerdán, csütörtökön és pénteken délután fél hattól, szombaton délelőtt fél tizenegytől, illetve a szentségimádásba csütörtök este nyolc órától. Kísérjük imáinkkal a résztvevőket és szervezőket egyaránt, kérve Isten áldását és oltalmát rájuk.  

Zarándoklat Budapestre
Az Erdélyi Mária Rádió háromnapos zarándoklatot szervez Budapestre, az augusztus 20-i ünnepségekre. Az eseményre két autóbusz indul: egyik Csíksomlyóról, a másik Nagyváradról. Jelentkezni Szász Nóránál lehetséges a 0744-472.178-as telefonszámon, illetve Mitra Líviánál, a 0743-782461-es telefonszámon.

Időjárás: Ma kellemes időre lehet számítani, ám több helyen felhők zavarják majd a napsütést. Néhol előfordulhat majd eső, zápor, akár zivatar is. Hajnalban 11-17 fokra számíthatunk, délután pedig 26 és 32 fok közötti maximumokat mérhetünk.

MRE – Hírszolgálat, 2017. augusztus 15.

About the author

maradmin

Leave a Comment