2017. február 7. – Hírek és programajánló

H Í R E K   E S T E

Orgonakoncert Csíkszeredában
Ma este fél kilenc órától Józsa Domokos váradszöllősi karnagy tart orgonakoncertet a csíkszeredai Millenniumi-templomban. Várnak minden orgonamuzsikakedvelőt!

Örökös szentségimádási nap
A gyulafehérvári főegyházmegyében a holnapi nap folyamán Marosújváron tartják az örökös szentségimádási napot. Szánjunk időt az engesztelésre, járuljunk az Oltáriszentségben jelen levő Krisztus elé, adjunk hálát minden mennyei kegyelemért, dicsérjük és imádjuk Őt.

Mária Rádiós önkéntes találkozók
Folytatjuk az önkéntes találkozók sorozatát:
– Február 8-án, szerdán Nagyváradon este hat órától szentmise, majd önkéntes-találkozó lesz a Mária Rádió stúdiójában.
– Február 9-én, csütörtökön Kolozsváron délután fél öt órakor kezdődik az önkéntes-találkozó a Szent Mihály Nőszövetség dísztermében.
– Február 13-án, hétfőn, délután négy órára várjuk az önkénteseket Nagykárolyba a Kalazanci Szent József templom hittantermébe, majd este hat órától bekapcsolódhatnak a szentmisébe, melyet rádiónk élő adásban közvetít.

Előadás Kolozsváron
Márton Áron püspökké szentelésének 78. évfordulója alkalmából február 8-án, szerdán délután öt órától a kolozsvári főkonzulátus rendezvénytermében Nagy Zoltán filmrészletekkel egybekötött előadást tart. Személyes élményekről Kovács Sándor főesperes-plébános beszél. Az est házigazdája Mile Lajos főkonzul. Várják az érdeklődőket!

A tékozló fiú három hazatérése – Irodalomóra felnőtteknek Csíksomlyón
Február 8-án, holnap este hat órától Sárközi Sándor piarista atya A tékozló fiú három hazatérése címmel, Túrmezei Erzsébet, Létay Lajos és Görgey Gábor versein alapuló irodalomórára várja a felnőtteket. A helyszín  – a szervező – Áradat Egyesület székhelye, Csíksomlyó, Szék út 147. szám – a Jakab Antal ház. A belépő adomány jellegű.

Megkülönböztetés és döntés – Előadás Kolozsváron
Február 9-én, csütörtökön este hat órától előadással egybekötött beszélgetésere várják a fiatalokat a Kolozsvári Egyetemi Lelkészség felső termébe. Az est meghívottai a jezsuiták Inigo csoportjának tagjai.   

Gyere ki a jégre – Ifi találkozó Szentegyházán
A szentegyházi Szent Gellért Alapítvány február hónapban, hetente egy alkalommal együttgondolkodásra, találkozásra hívja a kerekesszékes és egészséges fiatalokat. Február 10-én, pénteken este fél hat órakor „Gyere kis a jégre” címmel korcsolyázni várják őket.

Betegek világnapja
Az Egyház 1993-tól minden év február 11-én, vagyis az első lourdes-i Szűzanya jelenés napján a betegekre irányítja a világ figyelmét.
A Szatmári Római Katolikus Egyházmegye közös szentmisére hívja a betegeket, hozzátartozóikat, az orvosokat, ápolókat, önkéntes beteglátogatókat, mindenkit, aki a betegekért szeretne imádkozni. A szatmárnémeti székesegyházban szombaton délután fél hat órától gyónásra nyílik lehetőség, hat órától Schönberger Jenő megyéspüspök szentmisét mutat be. A szervező kórházpasztorációs iroda idén is felajánlja az ingyenes szállítás lehetőségét azoknak, akiknek egyébként nehézséget jelentene eljutni. A szállítást igénylőket kérik, február 8-ig jelentkezzenek Gáspár Annamária kórházpasztorációs referensnél a 0743 097 701-es telefonszámon, munkanapokon reggel nyolc és délután négy óra között.
A csíksomlyói kegytemplom és pápai kisbazilikában február 11-én, a betegek világnapján lesz a idősek és járó betegek zarándoklata. A délelőtt fél tizenegy ürától kezdődő szentmisét Tamás József püspök mutatja be. A szentmisébe be lehet kapcsolódni a Csiksomlyo.ro honlapon követhető élő közvetítés révén vagy a rádiónk hullámhosszán.
Nagybányán február 11-én a Krisztus Király templomban délelőtt tizenegy órakor, a Szentháromság templomban  pedig este hat órakor kezdődik a szentmise, melynek keretében György Alfréd kamiliánus tanúságtételére kerül sor.
Marosvásárhelyen, a Keresztelő Szent János-plébániatemplomban délelőtt tíz órakor lesz szentmise, utána a Máltai Segélyszolgálat szervezésében az idős és beteg testvéreket közös ünnepre várják a Deus Providebit Házban.
Nagyváradon délelőtt tizenegy órakor Böcskei László megyés püspök a nagyváradi székesegyházban mutat be szentmisét, és a jelenlévő papokkal közösen a jelenlévő beteg hívek számára kiszolgáltatja a betegek kenetét. A szentség felvételéhez szükséges, hogy a jelentkezők saját plébániájukon felkészítőn vegyenek részt és a plébánosuk által kiállított igazolással jöjjenek az ünnepi szentmisére.

Időjárás: Ismét visszatér a tél. A csapadékos tájakon egyre inkább havas eső, hó esik. Az ország északnyugati részén továbbra is csapadékos az idő, a beáramló hideg levegőnek köszönhetően a nyugati, délnyugati tájak kivételével egyre inkább havas eső, havazás váltja fel az esőt. Megélénkülehet az északias szél. Hajnalban -1, -10, napközben -1, +6 fok várható. 

MRE – Hírszolgálat, 2017. február 7.


H Í R E K   R E G G E L / D É L B E N

Örökös szentségimádási nap
A gyulafehérvári főegyházmegyében a mai nap folyamán Marosludason tartják az örökös szentségimádási napot. Szánjunk időt az engesztelésre, járuljunk az Oltáriszentségben jelen levő Krisztus elé, adjunk hálát minden mennyei kegyelemért, dicsérjük és imádjuk Őt.

Mária Rádiós önkéntes találkozók
Folytatjuk az önkéntes találkozók sorozatát:
– Holnap Nagyváradon este hat órától szentmise, majd önkéntes-találkozó lesz a Mária rádió stúdiójában.
– Február 9-én, csütörtökön Kolozsváron délután fél öt órakor kezdődik az önkéntes-találkozó a Szent Mihály Nőszövetség dísztermében.
– Február 13-án, hétfőn, délután négy órára várjuk az önkénteseket Nagykárolyba a Kalazanci Szent József templom hittantermébe, majd este hat órától bekapcsolódhatnak a szentmisébe, melyet rádiónk élő adásban közvetít.

Előadás Kolozsváron
Márton Áron püspökké szentelésének 78. évfordulója alkalmából február 8-án, szerdán délután öt órától a kolozsvári főkonzulátus rendezvénytermében Nagy Zoltán filmrészletekkel egybekötött előadást tart. Személyes élményekről Kovács Sándor főesperes-plébános számol be. Az est házigazdája Mile Lajos főkonzul.

Virrasztás a székesegyházban
A Boldogságos Szűz Mária fatimai jelenésének emlékére  február 10-én, pénteken este hat órakor szentségimádást, nyolc órakor szentmisét tartanak a nagyváradi római katolikus székesegyházban. A szentmise főcelebránsa és szónoka Gyenge Béla Szent József telepi plébános.

Gyere ki a jégre – Ifi találkozó Szentegyházán
A szentegyházi Szent Gellért Alapítvány együttgondolkodásra, találkozásra hívja február hónapban, hetente egyszer a kerekesszékes és egészséges fiatalokat. Február 10-én, pénteken este fél hat órakor „Gyere kis a jégre” címmel korcsolyázni hívják és várják őket.

Katolikus jótékonysági bál Nagyváradon
Immár ötödik alkalommal kerül megrendezésre a katolikus jótékonysági bál Nagyváradon, február 11-én, este hét órai kezdettel. Közreműködik a Szent László római katolikus teológiai líceum tánckara. Belépőjegyek és pártolójegyek korlátozott számban az Olaszi plébánián (a Barátok templomában) igényelhetők.

Szent Rita imakoszorú Kolozsváron
A kolozsvári Piarista templomban február 9. és május 18. között, csütörtökönként, közvetlenül a reggel kilenc órakor kezdődő szentmise után, a szenvedő Krisztussal egyesülő Casciai Szent Rita, a látszólag lehetetlen ügyek pártfogójának,a nők, a gyermekek és a családok védőszentjének közbenjárásáért imádkoznak. Az imakoszorú május 22-én, hétfőn Szent Rita emléknapján, a délelőtt kilenc órakor (magyar nyelvű) és délután hat órakor (román nyelvű) kezdődő ünnepi szentmise végén imádságos rózsa, illetve virágszenteléssel zárul.

Betegek világnapja
Az Egyház 1993-tól minden év február 11-én, vagyis az első lourdes-i Szűzanya jelenés napján a betegekre irányítja a világ figyelmét.
A Szatmári Római Katolikus Egyházmegye közös szentmisére hívja a betegeket, hozzátartozóikat, az orvosokat, ápolókat, önkéntes beteglátogatókat, mindenkit, aki a betegekért szeretne imádkozni. A szatmárnémeti székesegyházban szombaton délután fél hat órától gyónásra nyílik lehetőség, hat órától Schönberger Jenő megyéspüspök szentmisét mutat be. A szervező kórházpasztorációs iroda idén is felajánlja az ingyenes szállítás lehetőségét azoknak, akiknek egyébként nehézséget jelentene eljutni. A szállítást igénylőket kérik, február 8-ig jelentkezzenek Gáspár Annamária kórházpasztorációs referensnél a 0743 097 701-es telefonszámon, munkanapokon reggel nyolc és délután négy óra között.
A csíksomlyói kegytemplom és pápai kisbazilikában február 11-én, a betegek világnapján lesz a idősek és járó betegek zarándoklata. A délelőtt fél tizenegy ürától kezdődő szentmisét Tamás József püspök mutatja be. A szentmisébe be lehet kapcsolódni a Csiksomlyo.ro honlapon követhető élő közvetítés révén vagy a rádiónk hullámhosszán.
Nagybányán február 11-én a Krisztus Király templomban délelőtt tizenegy órakor, a Szentháromság templomban  pedig este hat órakor kezdődik a szentmise, melynek keretében György Alfréd kamiliánus tanúságtételére kerül sor.
Marosvásárhelyen, a Keresztelő Szent János-plébániatemplomban délelőtt tíz órakor lesz szentmise, utána a Máltai Segélyszolgálat szervezésében az idős és beteg testvéreket közös ünnepre várják a Deus Providebit Házban.
Nagyváradon délelőtt tizenegy órakor Böcskei László megyés püspök a nagyváradi székesegyházban mutat be szentmisét, és a jelenlévő papokkal közösen a jelenlévő beteg hívek számára kiszolgáltatja a betegek kenetét. A szentség felvételéhez szükséges, hogy a jelentkezők saját plébániájukon felkészítőn vegyenek részt és a plébánosuk által kiállított igazolással jöjjenek az ünnepi szentmisére.

Időjárás:  Mától lehűl a levegő, az északi tájak kivételével még sokfelé kialakulhat havas eső, havazás, kezdetben északnyugaton ónos eső is eshet. Többfelé élénk erős lesz az északias szél. A csúcshőmérséklet -7 és +5 fok között alakul.

MRE – Hírszolgálat, 2017. február 7.

About the author

maradmin

Leave a Comment