2017. január 14. – Hírek és programajánló

H Í R E K   E S T E

Örökös szentségimádási nap
A gyulafehérvári főegyházmegyében holnap Marosvásárhelyen a Keresztelő Szt. János plébániatemplomban tartják az örökös szentségimádási napot. Január harmadik vasárnapján, azaz holnap Nagyvárad-Szőllősön lesz a híveknek lehetősége az egyházmegye örökös szentségimádásába bekapcsolódni. Éljünk minél többen a lehetőséggel, járuljunk az Oltáriszentségben jelen levő Krisztus elé, és könyörögjünk családjainkért, a békéért és a lelkek megmentéséért.

Előadás Gyulafehérváron
A Gyulafehérvári Hittudomány Főiskola önképző köre, az Erdélyi Magyar Egyházirodalmi Iskola történelemmel foglalkozó szakosztálya dramaturg előadást tart Templomajtóra szegezve… címmel, a reformáció ötszázadik évfordulója kapcsán holnap délben fél tizenkét órától az Intézet Sztoyka Zsigmond termében.

Imahét a Krisztus-hívők egységéért
„Megbékélés - Krisztus szeretete sürget minket.” (2Kor 5, 14) – mottóval hirdették meg ebben az évben a keresztény egység imahetét január 15-22 között.
Székelyudvarhelyen, a Bethlen negyedben, az elmúlt évek gyakorlatát követve minden este hat órakor ökumenikus istentiszteletre kerül sor a római katolikus, református és unitárius templomokban. A nyitó és záró vasárnapot saját templomukban tartják meg.
A marosvásárhelyi és sepsiszentgyörgyi magyar történelmi egyházak lelkészei és papjai szervezésében idén is sor kerül a keresztények egységéért végzett imádságra. Az imaalkalmak január 15–22. között zajlanak, és minden este hat órakor kezdődnek. A részletes programot a romkat.ro oldalon találják.
Nagyváradon január 15 – 23-ka között zajlik az ima a keresztények egységéért. A keresztény felekezetek képviselői az imahét nyitó napján január 15-én, vasárnap délután öt órakor a nagyváradi római katolikus székesegyházban imádkoznak, hogy Jézus Krisztus főpapi imájában elhangzottak megvalósuljanak: „Legyenek mindnyájan egyek. Amint te, Atyám bennem vagy s én benned, úgy legyenek ők is eggyé bennünk, hogy így elhiggye a világ, hogy te küldtél engem.“(Jn 17,21). Várják mindazokat, akik szívügyüknek tartják a keresztények közötti egység előmozdítását, hogy a kereszténység az egység jelévé és kovászává váljon a világ számára. Az imaórát rádiónk élő adásban közvetíti.
Gyergyószentmiklósón január 16-án kezdődik az ökumenikus imahét. A program a romkat.ro oldalon található.
A kezdeményezéshez rádiónk is kapcsolódik. Január 15-22 között minden este hét órakor, az Úrangyala elimádkozása után, közösen fohászkodunk a keresztények egységéért. Hívjuk hallgatóinkat tartsanak velünk.

Ima az egységért Szőkefalván
A szőkefalvi Keresztelő Szent János templomban a január 17-i engesztelést, az ökumenia jegyében tartják. Az engesztelés délután három órakor kezdődik, majd fél öttől elmélkedés lesz a szőkefalvi üzenetek egyikéről. Öt órakor öt perces ima a Szűzanyával, majd ezt követi a keresztúti ájtatosság. Hat órától szentmisét mutatnak be, amelyen jelen lesz a szőkefalvi református, unitárius lelkész valamint a dicsőszentmártoni görög katolikus pap. A szentmise végével a Kolpingház nagytermében egy kis agapéra hívnak mindenkit, ahol folytatódik tovább a közös együttlét. Mindenkit várnak a közös imára.

A megszentelő szeretet útján
A szociális testvérek február 9. és 15. között hívják a Kísért imádság hetére mindazokat, akik szeretnének megtanulni imádkozni a Szentírással, vagy már tudnak, de mélyebb Isten-kapcsolatra vágynak, akik szeretnének Isten szemével tekinteni életükre és önmagukra, akik szívesen
elmennének egy lelkigyakorlatra, de most éppen nincs rá módjuk. A programra Csíkszeredában kerül sor. Az együtt ünnepelt kezdő és záró szentmise között a hét folyamán a résztvevőknek naponta egy órát kell szentelniük imádságra, illetve minden nap megoszthatják tapasztalataikat
személyes kísérőjükkel. A program iránt érdeklődők számára a testvérek részletes ismertető levelet és jelentkezési lapot küldenek. Jelentkezni január 31-ig lehet Farkas Ibolya testvérnél a 0745 390 189-es telefonszámon, vagy a szocialis.testverek@gmail.com címen. Kísérők: Farkas Ibolya, Farmati Anna, Fülöp Magdolna, Homa Ildikó testvérek.

Támogató csoport indul Csíkszeredában
A KALOT lelkigondozói szolgálat támogató csoportot indít tanulási nehézségekkel küzdő gyermekek szülei számára. Havonta egy közös csoportos beszélgetésre kerülne sor olyan témákban, mint: iskolai kudarcok kezelése, dicséret, bátorítás, nehézségek leküzdése. Csoportvezető Bodor Éva pedagógus, lelkigondozó. Érdeklődni és jelentkezni a 0742-766542-es telefonszámon lehet.

Hétvégi szentmiseközvetítések
Holnap két szentmiseközvetítés lesz rádiónkban: reggel fél tíztől Hargitafürdőről, majd délután a nagyváradi székesegyházból, ahonnan öt órától bekapcsolódhatnak az ökumenikus imába, hat órától pedig legszentebb áldozat bemutatása következik.

Időjárás: Holnap már több órára kisüthet a nap, keleten és délen marad felhősebb az ég, melyből néhol hószállingózás is előfordulhat. Helyenként megélénkülhet a szél. Hajnalban  -13 fok alá süllyed a hőmérséklet, délután -9, +1 fok várható.

MRE - Hírszolgálat, 2017. január 14.


H Í R E K   D É L B E N

Gyermekek megáldása Hargitafürdőn
A hargitafürdői pálos atyák rendjük patrónusának Remete Szent Pálnak ünnepén, holnap délelőtt fél tíz órakor kezdődő szentmise keretében megáldják a gyermekeket. Az ünnepi szentmisét rádiónk élő adásban közvetíti.

Előadás Gyulafehérváron
A Gyulafehérvári Hittudomány Főiskola önképző köre, az Erdélyi Magyar Egyházirodalmi Iskola történelemmel foglalkozó szakosztálya dramaturg előadást tart Templomajtóra szegezve… címmel, a reformáció ötszázadik évfordulója kapcsán január 15-én, holnap délben fél tizenkét órától az Intézet Sztoyka Zsigmond termében.

Szentmise a Vártemplomban
Január 15-én, a hónap harmadik vasárnapján délután négy órakor a nagyváradi székeskáptalan tagjai, a jelenlevő papokkal és hívekkel közösen, esti dicsérettel egybekötött szentmisét végeznek a nagyváradi Vártemplomban. A szentmise főcelebránsa és szónoka Fodor József, általános helynök.

Ima az egységért Szőkefalván
A szőkefalvi Keresztelő Szent János templomban a január 17-i engesztelést, az ökumenia jegyében tartják. Az engesztelés délután három órakor kezdődik, majd fél öt órától elmélkedés lesz a szőkefalvi üzenetek egyikéről. Öt órakor öt perces ima a Szűzanyával, majd ezt követi a keresztúti ájtatosság. Hat órától szentmisét mutatnak be, amelyen jelen lesz a szőkefalvi református, unitárius lelkész valamint a dicsőszentmártoni görög katolikus pap. A szentmise után a Kolpingház nagytermében egy kis agapéra hívnak mindenkit, ahol folytatódik tovább a közös együttlét. Mindenkit várnak a közös imára.

Ferenc pápa megnyitott egy római templomot éjszakára a hajléktalanoknak
A Trastevere negyedben található Szent Kallixtusz-templom és a hozzá tartozó helyiségek a Szentszék tulajdonában vannak. A Szent Egyed közösség és önkéntesei segítenek a hajléktalanok befogadásában, néhányan ott is alszanak velük a templomban.
Jelenleg körülbelül harminc ember talált ideiglenes menedéket a templomban az éjszakai hideg ellen, olyan olaszok és külföldiek, akik az utcán élnek. A templomot este nyolctól reggel nyolcig használhatják: éjszakánként harminc tábori ágyat állítanak fel benne, takarókkal és párnákkal. A befogadott vendégek esténként a katolikus közösség Via Dandolón lévő menzáján kapnak meleg vacsorát.
A 17. századi templom arra a kútra épült, amelyben a legenda szerint I. Kallixtusz pápa 222-ben mártírhalált halt.
Forrás: Magyar Kurír

Házhoz viszik az élelmiszert Sepsiszentgyörgyön
Elsősorban az időjárási viszonyok miatt döntöttek úgy, hogy felajánlják a segítséget azoknak, akik egészségügyi állapotuk miatt nem tudják elhagyni a lakásukat és beszerezni az alapvető élelmiszereket, vagy akik életkörülményeik miatt hiányt szenvednek ezekben.
A Caritas munkatársai kérik az érintetteket és azok hozzátartozóit, hogy igényeiket naponta 9–15 óra között jelezzék Dombay Imola kapcsolattartónál a 0730–025422-es telefonszámon. A közölt időintervallumra vonatkozó munkaidő betartása azért is fontos, mert akkor a Caritas munkatársai még aznap ki tudnak menni a helyszínekre.
Mindeközben a sepsiszentgyörgyi unitárius egyházközség is csatlakozott a külföldön és az országban több helyen meghirdetett melegkabát-akcióhoz. A templom bejáratánál lehet hagyni a meleg öltözetet, és akinek szüksége van rá, onnan elviheti, az akciót nem kötik az időjáráshoz, a felajánlásoktól függően folytatják - tudosít a székelyhon.ro.

Könyvbemutató Kolozsváron
A magyar kultúra napjára emlékezve, január 18-án, szerdán, délután öt órától bemutatásra kerülnek Baricz Lajos papköltő verseskötetei. Bevezetőt mond Kovács Sándor főesperes-plébános, a köteteket méltatja Nagy Miklós Kund író-szerkesztő. A Simon Kinga által megzenésített verseket a marosszentgyörgyi plébánia Szent Cecília Együttese adja elő. Fellép a Guttman Mihály Pedagóguskórus, melyet Bedő Ágnes vezényel. Az esemény helyszíne a kolozsvári Szent Mihály Római Katolikus Nőszövetség díszterme.

Könyvgyűjtési akcióval segítik a kommandói iskolát
Könyvgyűjtési akciót kezdeményezett a sepsiszentgyörgyi Andrei Mureşanu színház vezetősége, miután január 9-én a kommandói iskola épülete kigyulladt és az iskola könyvtára megsemmisült.
Ha bárki szeretne könyvet adományozni a kommandói iskola könyvtára számára, beviheti a színházba és onnan eljuttatják Kommandóra.

Támogató csoport indul Csíkszeredában
A KALOT lelkigondozói szolgálat támogató csoportot indít tanulási nehézségekkel küzdő gyermekek szülei számára. Havonta egy közös csoportos beszélgetésre kerülne sor olyan témákban, mint: iskolai kudarcok kezelése, dicséret, bátorítás, nehézségek leküzdése. Csoportvezető Bodor Éva pedagógus, lelkigondozó. Érdeklődni és jelentkezni a 0742-766542-es telefonszámon lehet.

Hétvégi szentmiseközvetítések
Holnap két szentmiseközvetítés lesz rádiónkban: reggel fél tíztől Hargitafürdőről, majd délután a nagyváradi székesegyházból, ahonnan öt órától bekapcsolódhatnak az ökumenikus imába, hat órától pedig legszentebb áldozat bemutatása következik.

Időjárás: Egy mediterrán ciklon borongós, csapadékos, többfelé szeles időt hozott. Ma eleinte még nyugaton, északnyugaton és az erdélyi medence térségében havazhat. Délutántól csökken a felhőzet. Élénk, helyenként erős lesz a nyugati-délnyugati szél. Délután -2, +4 Celsius fokot mérhetünk.

MRE - Hírszolgálat, 2017. január 14.

About the author

maradmin

Leave a Comment