2017. június 22. – Hírek és programajánló

H Í R E K   E S T E

Örökös szentségimádási nap
A gyulafehérvári főegyházmegyében a holnapi nap folyamán Altorján, a plébániatemplomban tartják az örökös szentségimádási napot. Szánjunk időt a szentséglátogatásra és használjuk az egyház által felkínált lehetőségeket, melyek erősítik és elmélyítik Krisztussal való személyes kapcsolatunkat.

Szent László-ereklye fogadása Búzásbesenyőben
Június 23-án, holnap délután öt órakor fogadják Búzásbesenyőn a Szent László-csontereklyét, és helyezik el a templomban. Ezt követően ájtatosság és litánia imádkozása lesz Szent Lászlóról, valamint énekek és Jézus Szíve-litánia. Délután hat órától szentmisét mutatnak be Szent László és Jézus Szíve tiszteletére, szentbeszédet mond Czikó László helyi plébános. Este hét órától vetített képes előadást tart Szent Lászlóról és a csontereklyéjéről Darvas Kozma József csíkszeredai esperes, plébános. A szentmise után a Szent László-ereklyét átszállítják a marosvásárhelyi Keresztelő Szent János-templomba.

Kettős könyvbemutató Ditróban
Holnap délután öt órakor mutatják be Vencser László: Értékeink útján című könyvét a ditrói Idősek Klubjában. Köszöntőt mond Puskás Elemér polgármester, a szerzővel pedig Varga Gabriella újságíró, a könyv szerkesztője beszélget. Az író 70. születésnapjára megjelent, az elmúlt hét esztendő szentbeszédeiből, írásaiból és cikkeiből öszeválogatott kötet a helyszínen megvásárolható.
Az eseményen egyúttal a Verbum kiadó gondozásában megjelent Távol és közel – A hetvenéves Vencser László köszöntése című kötetet is megismerhetik és megvásárolhatják az érdeklődők.

Belső iránytű Gyergyószentmiklóson
A Belső Iránytű programsorozat keretében június 23-án, holnap este hét órától Borota Gábor pszichológus tart előadást A terhességmegszakítás személyes és társadalmi vonatkozásai címmel a gyergyószentmiklósi Szent István-plébánia nagytermében. Várnak minden érdeklődőt.

XIII. Márton Áron-zarándoklat
Július 7-9. között tizenharmadik alkalommal kerül sor zarándoklatra Isten szolgája Márton Áron püspök nyomdokain: a szülőfalu Csíkszentdomokos, a börtönévek leghosszabb helyszíne Máramarossziget, a püspökszentelésnek helyet adó Kolozsvár és a püspöki székhely Gyulafehérvár. A zarándoklatot Kovács Gergely posztulátor és Ferencz Kornélia, rádiónk önkéntes munkatársa vezeti. Jelentkezni a következő telefonszámok egyikén lehetséges: 0726-107002 vagy 0744-472178.

Időjárás: Holnap egy hidegfront közeledik térségünk felé. Több helyen kialakulhatnak frissülést  hozó záporok, zivatarok, de felhőszakadásra, jégesőre is számítani kell. Feltámad a nyugatias szél, a zivatarok környezetében viharos lökések is  lehetnek. A hajnali minimumok sok helyen 20 fok felett alakulnak,  napközben pedig 29-33 fokra van kilátás, de a zivatarokat követően  visszaeshet a hőmérséklet. 

MRE – Hírszolgálat, 2017. június 22.


H Í R E K   R E G G E L / D É L B E N

Örökös szentségimádási nap
A gyulafehérvári főegyházmegyében a mai nap folyamán Kicsibükkön, Gyergyóremete filiájában tartják az örökös szentségimádási napot. Szánjunk időt a szentséglátogatásra és használjuk az egyház által felkínált lehetőségeket, melyek erősítik és elmélyítik Krisztussal való személyes kapcsolatunkat.

Szent László délután – IV. regionális találkozó
Ma tarttják Sólyomkőváron a negyedik Szent László regionális találkozót, amelyre a nagyváradi egyházmegye szlovák nyelvű híveit várják a szervezők. A meghirdetett programnak megfelelően délután fél hat órakor a helyi plébániatemplomban találkoznak a zarándokok, ahol a szent király életpéldáját kiemelve tanúságtételeket, tapasztalatokat osztanak meg egymással és konkrét irányvonalakat fogalmaznak meg a mai keresztény ember, illetve a plébániaközösségek életében. A találkozót fél hétkor egy Szent László király tiszteletére bemutatott szentmise zárja le, melynek főcelebránsa Böcskei László megyéspüspök, szónoka pedig Kubalak Péter élesdi esperes-plébános lesz.

Zenetábor Nagyváradon
IV. alkalommal nyitja meg kapuit a Zenetábor Nagyváradon, a Kanonok sor 13. szám alatt, június 26 és július 1 között. Várják mindazokat az 5-12 év közötti gyermekeket, akik szívesen töltenének el egy tartalmas hetet barangolva a hangok és hangszerek birodalmában. A program minden nap reggel kilenc és délután háromnegyed kettő között zajlik, majd július 1-jén egy ünnepi szentmisével zárul. Jelentkezni még a mai napon lehet Oláh Gabriella kántornőnél, a 0770-102719-es telefonszámon.

Jézus Szent Szíve ünnepe
Holnap, június 23-án van Jézus Szent Szívének az ünnepe.
A gyulafehérvári főegyházmegyében:
Madéfalván holnap délelőtt tízenegy órakor lesz a búcsú. A szentmise főcelebránsa Tamás József püspök, szónoka pedig Málnási Demeter kosteleki plébános.
A ditrói nagytemplom búcsúünnepén holnap délelőtt tizenegy órakor, a szentmise főcelebránsa és szónoka Baróti Csaba székelyszentkirályi plébános.
A botvári kápolna búcsúja szintén holnap délelőtt tizenegy órakor kezdődik. A gyergyószentmiklósi hívek reggel kilenc órakor indulnak a Szent Miklós-templom elől.
Kidében ugyancsak délelőtt tizenegy órakor kezdődik a búcsús szentmise. Főcelebránsa és szónoka Kovács Sándor kolozsvári főesperes-plébános lesz.
A korondi egyházközség is délelőtt tizenegy órakor ünnepel. Itt a szentbeszédet Boldizsár Ferenc erdőszentgyörgyi plébános mondja.
A Zsil-völgyében egy régi hagyományt szeretnénk életre kelteni. Évekkel ezelőtt a búcsúra érkező zarándokok a petrillai Szent Borbála-templom előtt gyülekeztek, és a városon végigvonulva, imádkozva érkeztek meg a lónyai Jézus Szíve templomhoz. Immár harmadik esztendeje, hogy kilencedet imádkozva készülnek a jeles ünnepre. Az idén a keresztalja holnap délután három órakor indul a petrillai templomtól. A búcsús ünnepi szónok Böjte Csaba ferences atya. A szentmisén közreműködik a máréfalvi „Con Spirito” vegyeskórus, Dávid Izabella vezetésével.
Székelyudvarhelyen a Jézus-kápolna búcsúján, holnap délután öt órától Kovács Péter Pál nyárádtői plébános lesz a főcelebráns és az ünnepi szónok.
Pusztakalánban, Jézus Szíve napján, holnap délután öt órától tartják a templom búcsúünnepét, amelyen a város szülöttje Dumitrescu Mihai Titi lugozsi plébános ezüstmiséjét ünnepli.
A nyárádszeredai plébániatemplom búcsús szentmiséje holnap délután hat órakor kezdődik. Főcelebránsa és szónoka László Attila, a székelyudvarhely-szombatfalvi egyházközség plébánosa.
Kolozsváron, a kerekdombi Jézus Szíve templomban a búcsút szintén holnap délután hat órától tartják. A szentmisén Kovács Sándor kolozsvári főesperes-plébános prédikál.
Jézus Szíve ünnepe a temesvári Notre Dame-zárdatemplom felszentelésének is az emléknapja. A templombúcsú alkalmából az ünnepi szentmisét holnap délután hat órakor Balogh László arad-mikelakai plébános celebrálja.
Fiedler István nagyváradi megyéspüspök szorgalmazására az 1930-as években fellendült Jézus Szentséges Szívének tisztelete. A nagyváradi Barátok templomában azóta minden évben városközi engesztelő szentmisét tartanak. Az idei fogadalmi szentmisén, holnap délután hat órakor, dr. Fügedy Antal Levente, mezőbikácsi plébános prédikál.
A szatmári egyházmegyében Érkörtvélyesen holnap délelőtt tizenegy órától kezdődik az ünnepi szentmise, szentbeszédet mond Szinovácz György mezőpetri plébános.
Nagytarnán ugyancsak délelőtt tizenegy órától kezdődik a szentmise, Egeli Ferenc kökényesdi plébános szentbeszédével.
Tiszaveresmarton holnap délután hat órától tartják a templom búcsúját Giurgiu Daniel máramarosszigeti segédlelkész ünnepi szónoklatával.

Lelkinap Nagyváradon
„Meglátogatott a Szűzanya” címmel lelkinapot tartanak a Nagyvárad-Újvárosi Szent László plébániatemplomban június 24-én, szombaton délelőtt tíz órai kezdettel. Meghívott előadó Hajlák Attila, kézdivásárhelyi segédlelkész, aki a fatimai jelenések centenáriuma alkalmából tart majd előadást. Várják a helyi, vagy akár a környékbeli híveket is.

Időjárás: Ma ismét kánikulára kell számítani, országszerte 28 és 33 fok közé melegszik a levegő. Csak néhol fordulhat elő egy-egy átmeneti felfrissülést hozó zápor a helyenként megélénkülő szélben.

MRE – Hírszolgálat, 2017. június 22.

About the author

maradmin

Leave a Comment