2017. június 29. – Hírek és programajánló

H Í R E K   E S T E

Örökös szentségimádási nap
A gyulafehérvári főegyházmegyében a holnapi nap folyamán a feketehalmi templomban tartják az örökös szentségimádási napot. Időzzünk a kenyér színe alatt rejtőző Krisztus előtt, adjunk hálát életünkért, családunkért, engeszteljünk bűneinkért és könyörögjünk lelkünk, valamint a világ békéjéért.

Ezer székely leány napja Csíksomlyón
Az ezer székely leány napja július 1-jén reggel kilenc órakor seregszemlével kezdődik. Csíkszereda főterén felvonulnak a székely falvak népviseletbe öltözött leányai és legényei, népi játékok bemutatásával, körtánccal szórakoztatják az összesereglett közönséget. Csíkszeredából együtt vonulnak ki a csíksomlyói nyeregbe Csík különböző vidékeiről és a Székelyföld távolabbi tájairól sajátos népviseletükben érkező, néptáncukat, népzenéjüket és népdalaikat magukkal hozó hagyományőrző csoportok. Az ünnepi szentmise tizenegy órakor kezdődik, majd azt követi a népviselet, a népdal és a néptánc többórás ünnepe, a hagyományos népviseletbe öltözött csoportok bemutatkozása a nyeregben épült Hármashalom-oltár színpadon. A rendezvény programját a RomKat.ro oldalán is megtalálják.

Diakónus- és papszentelés Szatmárnémetiben
A szatmárnémeti székesegyházban július 1-jén, szombaton a délelőtt tizenegy órakor kezdődő szentmise keretében Schönberger Jenő megyés püspök Turtureanu Robertet diákonussá, Griz László és Linzenbold Szabolcs diakónusokat pedig pappá szenteli. Kérjük Isten áldását a szentelendőkre, hogy Isten hű szolgái legyenek.

Aranymise Csíkszentkirályon
Július 1-jén, szombaton déli tizenkét órától ünnepi aranymiséjét mutatja be Csató Béla csíkszentkirályi plébános, a plébánia udvarán lévő szabadtéri oltárnál. A szentmise szónoka Forgách Alajos, az esztergomi főszékesegyház kanonoka. A szentmisét rádiónk élő adásban közvetíti.

Dicsőitő koncert Bölönben
Július 1-jén, szombaton este hét órától Pintér Béla keresztény zenész és énekes szabadtéri koncertet tart a Bölön központjában levő Erzsébet parkban. A belépés díjtalan, várnak minden érdeklődőt.

Fiú csapat tábor Assisiben
Az erdélyi ferences testvérek idén is szerveznek fiú csapat tábort Assisiben augusztus 24-31 között. Az eseményre 17 és 35 év közötti fiatalokat, fiatal felnőtteket várnak. A jelentkezés feltétele, hogy minden pályázó írjon egy egyoldalas (A4-es lap) összefoglalót egy ferences helyszínről, azt is belefoglalva, hogy mi az, amiért fontos számára. Az írásnak tartalmaznia kell néhány mondatot arra vonatkozóan is, hogy a pályázó miért szeretne részt venni a fiú csapat-táborban, és mit vár attól. Részvételi díj: 100 euró. A helyek száma korlátozott, ezért azokat a kérelmeket, amelyek határidőn belül érkeznek ugyan, de meghaladják a helyek számát, a szervezők nem tudják figyelembe venni. Azokat, akiknek a jelentkezését elfogadták, augusztus 14-én telefonon értesítik. Az írásokat az frtibi@gmail.com e-mail címre kell elküldeni. Bővebb információkat Pantea Tibor ferences atyától kaphatnak a 0746-774701-es telefonszámon – tájékoztatta rádiónkat Borsodi L. László ferences sajtóreferens.

Időjárás: Marad a kánikula, a hőmérséklet 32-35 fokig emelkedik, délen várhatóak a melegebb értékek, itt 40 fokot is mérhetünk. A napos tájakon fennáll a napszúrás veszélye, illetve az UV-sugárzás ismét nagyon erős lesz, ezért  délelőtt tizenegy és délután három óra között kerüljük a direkt napfényt! Védjük bőrünket és fogyasszunk minél több cukor- és alkoholmentes folyadékot!

MRE - Hírszolgálat, 2017. június 29.


H Í R E K   R E G G E L / D É L B E N

Örökös szentségimádási nap
A gyulafehérvári főegyházmegyében a mai nap folyamán a Nagyszebenben, a ferences templomban tartják az örökös szentségimádási napot. Szánjunk időt a szentséglátogatásra és használjuk az egyház által felkínált lehetőségeket, melyek erősítik és elmélyítik Krisztussal való személyes kapcsolatunkat.

Papszentelés Gyulafehérváron
A gyulafehérvári Szent Mihály-székesegyházban a ma délelőtt tíz órakor kezdődő szentmise keretében Jakubinyi György érsek pappá szenteli a kézdivásárhelyi Albert István Csaba, a csíkszeredai Bojtor Attila György, a csíkszentdomokosi Biró Károly és a csíkszentsimoni Jánossi Imre diakónusokat. Az eseményt a rádiónk hullámain, illetve a szeminarium YouTube csatornáján élő adásban lehet követni.

Szent Péter- és Szent Pál- búcsúk
Ma van Szent Péter és Szent Pál apostolfejedelmek ünnepe.
Székelyvarságon déli tizenkét órától kezdődik a búcsús szentmise, melynek főcelebránsa Sebestyén Domokos aranymisés plébános lesz Oroszhegyről.
A gyergyócsomafalvi plébániatemplomban szintén déli tizenkét órától várják a híveket a búcsús szentmisére.
A pálpataki egyházközség búcsúján ma délután fél egykor Sajgó Balázs a gyulafehérvári főegyházmegyei Caritas lelki igazgatója, a gyergyószentmiklósi Szent István-plébánia kisegítő lelkésze prédikál.
Kápolnásfaluban szintén fél egytől kezdődik az ünnepi szentmise. A szentbeszédet Márton István gödemesterházi plébános tartja.
A kerelőszentpáli templom búcsús szentmiséjét ma délután egy órától mutatják be.
A székelyudvarhelyi ferences templom búcsús szentmiséje ma délután hat órától kezdődik. A szentbeszédet Guia Laurean Hugó dési ferences atya tartja.
Kolozsváron a szentpéteri plébániatemplom búcsúja is ma délután hat órakor kezdődik. A szentmise főcelebránsa és szónoka Kovács Sándor kolozs-dobokai főesperes.
Az erzsébetvárosi latin szertartású templomban a szentmise szintén ma délután hat órakor lesz. A búcsú szónoka Varga Vince kiskapusi plébános.
A brassó-belvárosi templomban este hét órától mutatják be a búcsús szentmisét.
A homoródszentpáli templom búcsúját június 30-án, holnap délután négy órakor tartják. A szentmise főcelebránsa és szónoka Mátyás Károly székelyudvarhelyi főesperes-plébános.
A szatmári egyházmegyében Batizgombáson ma délelőtt tizenegy órától Bauman István lázári plébános szentbeszédével tartják a búcsúmisét, Aknasugatagon pedig szintén ma délelőtt tizenegy órától tartják a búcsúmisét Hájtájer István rónaszéki lelkész ünnepi szónoklatával.

Zeneovi a gyergyószentmiklósi Cseperedőben
Vakációs programra várják a 4-6 éves óvodás gyermekeket a gyergyószentmiklósi Cseperedőben július 4-20 között. A hét alkalmas program során játékos, sok mozgással kísért zenei élményt kínálnak a gyermekeknek. A foglalkozások délelőtt tizenegy órától kezdődnek. A helyek száma korlátozott. Jelentkezni a 0728-882738-as telefonszámon lehet június 30-ig, hétköznapokon 8-16 óra között.

Szent László-nap Csinódon
Lelki napot tartanak Szent László király tiszteletére a csinódi ökumenikus kápolnánál július 2-án, vasárnap. Délelőtt tíz és tizenegy óra között lesz a gyülekező, majd a Szent Korona másolatát helyezik el a kápolna előterében. Tizenegy órától ünnepi szentmisét mutat be Berszán Lajos, gyimesfelsőloki plébános, melyet két előadás követ a Szent Koronáról, illetve Szent László királyról. A szentmise alatt és az előadások között Szent Lászlót dicsérő énekeket ad elő a marosvásárhelyi Tűzvarázs Együttes. Várják a környékbeli híveket, érdeklődőket.

Bérmálás Nagyváradon
Július 2-án, vasárnap Böcskei László megyéspüspök a nagyvárad-újvárosi plébániatemplomban szolgáltatja ki a bérmálás szentségét. A délelőtt tíz órakor kezdődő szentmisén 20 fiatal részesül a keresztény nagykorúság szentségében. A jelöltek felkészítését Bakos Gábor segédlelkész végezte.

Kalandtáborok Körösréven
Az Emmausz egyesület és a Nagyváradi Püspökség szervezésében idén is szerveznek kalandtáborokat Körösrévre 12-18 éves fiatalok számára, a következő időpontokban: július 18-23, július 25-30, augusztus 22-27. Bővebb információk, valamint jelentkezés a 0742-507373-as telefonszámon vagy a kftinfo.ro oldalon.

Időjárás: Sárga jelzésű kánikulariadót bocsátott ki az Országos Meteorológiai Igazgatóság. A figyelmeztetés a mai napon 33 megyére terjed ki, ugyanakkor öt, az ország déli és délnyugati régiójában fekvő megyéjére narancsszínű kánikulariadót adtak ki. A hőmérséklet-páratartalom index kiterjedt területen eléri, sőt meghaladja a kritikus 80-as küszöbértéket. A hőmérséklet legmagasabb nappali értékei 33 és 39 Celsius fok között lesznek, de éjszaka sem lesz 20 Celsius-foknál kevesebb. Ebben az időszakban heves záporok, felhőszakadások is kialakulhatnak.

MRE - Hírszolgálat, 2017. június 29.

About the author

maradmin

Leave a Comment