2017. június 8. – Hírek és programajánló

H Í R E K   E S T E

Örökös szentségimádási nap
A gyulafehérvári főegyházmegyében a holnapi nap folyamán a felsőboldogfalvi templomban tartják az örökös szentségimádási napot. Járuljunk nyitott szívvel az Oltáriszentségben jelen levő Krisztus elé és köszönjük meg a Szentlelket, akivel megajándékozott.

Szent László ereklyéje a gyulafehérvári főegyházmegye templomaiban
A Szent László-emlékév keretében a gyulafehérvári főegyházmegye, a birtokában levő csontereklyét egy körút keretében szeretné közelebb vinni a hívekhez, lehetővé téve, hogy közelebbről megismerjék azt, és tiszteletüket méltó módon kifejezhessék. A hónap elején kezdődőtt el az ereklye körútja és napról napra más-más plébánia fogadja templomába. Csíkszereda, Csíksomlyó, Gyergyószentmiklós és a gyimesek után holnap délelőtt az ereklye a csíkszentmihályi plébániatemplomba érkezik. Kb. tizenegy órától várják mindazokat, akik tiszteletüket óhajtják kifejezni a szent király előtt, majd a napot ünnepi szentmisével zárják este hat órai kezdettel. A helyi plébános mindenkit vár a különleges eseményre!

II. Szakrális Maraton Csíksomlyón
Szombaton, június 10-én szervezik meg a második Szakrális Maratont a keresztény értékekért és a békéért. Ez egy csíksomlyói kezdeményezés, mely egyben zarándoklat, teljesítménytúra, illetve magában foglal egy tájékozódási versenyt is. Az érdeklődők gyalog, szaladva vagy kerékpárral járhatják végig a különböző szakaszokat. Bővebb információk, illetve bejelentkezés a következő telefonszámok egyikén: 0730-711745 vagy 0753-697519. A maraton részletes programját a www.szakralismaraton.ro oldalon is megtalálhatják.

Bérmálás Temesváron
A székesegyházban megtartott pünkösdvasárnapi bérmálást követően, a hagyomány szerint egy temesvári plébánián is kiszolgáltatják a második szentséget az arra felkészült fiataloknak. Ennek megfelelően június 11-én, szentháromság vasárnapján a temesvár-belvárosi templomban a délelőtt tizenegy órakor kezdődő ünnepi szentmise keretében Dirschl Johann általános helynök 23 fiatalt részesít a bérmálás szentségében.

Egyházközségi nap Sepsiszentgyörgyön
Vasárnap, június 11-én, a délelőtt fél tizenegy órakor kezdődő szentmise után gyereknappal egybekötött egyházközségi napot tartanak a sepsiszentgyörgyi Krisztus Király plébániatemplom udvarán, melyre minden érdeklődőt várnak.

Gyerekbibliahét Marosvásárhelyen
A Katolikus Magyar Bibliatársulat és a marosvásárhelyi Keresztelő Szent János-egyházközség szervezésében I–VIII. osztályos diákok részére június 19–23. között gyerekbibliahét lesz a plébánián. Bejelentkezni június 13-áig lehet a 0734 752 404-es telefonszámon vagy a hennmagdo@yahoo.fr e- mail-címen.

Időjárás: Holnap a napos időt már csak kevés helyen zavarhatják felhők, de ezekből csapadék inkább keleten és délkeleten várható. Északnyugaton megélénkülhet a szél. Hajnalban 4-12, délután 20 és 26 fok között alakul a hőmérséklet.

MRE – Hírszolgálat, 2017. június 8.


H Í R E K   R E G G E L / D É L B E N

Örökös szentségimádási nap
A gyulafehérvári főegyházmegyében a mai nap folyamán a felsőboldogfalvi templomban tartják az örökös szentségimádási napot. Járuljunk nyitott szívvel az Oltáriszentségben jelen levő Krisztus elé és köszönjük meg a Szentlelket, akivel megajándékozott.

Kiállítás az Adam Müller Guttenbrunn Házban
Dr. Franz Metz bánsági származású, jelenleg Németországban élő orgonista, zenetudós kezdeményezésére Bánsági orgonák és orgonaépítők címmel június 9-én, holnap délután hat órakor kiállítás nyílik az Adam Müller Guttenbrunn Házban, amely képekben mutatja be a Bánságban található orgonákat, valamint az itt élt orgonaépítők munkásságát. A kiállítás június 14-ig tekinthető meg.

Szent László Regionális Találkozó Mezőbikácson
A Szent László-Év elején meghirdetett időponttól eltérően június 9-én, pénteken tartják Mezőbikácson a harmadik Szent László Regionális Találkozót. Délután fél hat órakor a helyi plébániatemplomban találkoznak a Nagyszalontáról, Biharsályiból, Tenkéről, Bélfenyérről, Bélből, Belényesből és Rézbányáról érkező zarándokok. A szent király életpéldáját kiemelve tanúságtételeket, tapasztalatokat osztanak meg egymással a zarándokok és konkrét irányvonalakat fogalmaznak meg a keresztény ember, illetve a plébániaközösségek számára. A találkozót este fél hét órakor egy Szent László király tiszteletére bemutatott szentmise zárja le, melynek főcelebránsa a megyés püspök, szónoka pedig dr. Lőrincz Ottó nagyszalontai plébános lesz. A nagyváradiak Böcskei László megyés püspök vezetésével erre az alkalomra magukkal viszik a Szent László király koponyaereklyéjét tartalmazó szelencét. Az egész találkozót rádiónk élő adásba közvetíti.

Egyházmegyei Ifjúsági Találkozó Nagyváradon
Szent László lovagkirály tiszteletére szentelt évben „Öltsétek föl az Isten fegyverzetét!” (efezusi levél 6. fejezete, 11. vers) mottóval szervezik meg június 10-én, szombaton Nagyváradon az Egyházmegyei Ifjúsági Találkozót. A rendezvényre meghívást kaptak az egyházmegye fiataljai, különösen az idén bérmálkozó fiatalok. A program a Szent László Római Katolikus Teológiai Líceum épületében (Partenie Cosma utca 3-7.) reggel nyolc órakor regisztrációval kezdődik, majd tíz órakor a fiatalok körmenetben indulnak az egyházmegye központi szentélyéhez, a székesegyházhoz, ahol a jelenlévő papokkal közösen Böcskei László megyéspüspök tizenegy órától szentmisét mutat be. A szervezők a felnőtteket is várják. A főpásztor külön kéri a szülőket, nagyszülőket, hogy ilyen formában is adják jelét annak, hogy segíteni akarják a fiatalokat az Isten felé vezető úton.

Előadás-sorozat a lazaristákról Nagyváradon
A lazaristák 2017-ben ünneplik fennállásuk 400. évfordulóját. Ez alkalomból Nagyváradon, a Szent Katalin-telepi plébánián egy öt részből álló előadás-sorozat keretében mutatják be a rend alapítóját, lelkiségét és tevékenységét. A harmadik előadásban a vincés lelkiségről lesz szó. Az előadást a plébániatemplomban június 10-én, szombaton este hét órakor Vass Csaba CM tartja.

Előadás Székelyudvarhelyen
A Gyulafehérvári Caritas – Szociális Gondozás Ki-Út konzultációs programjának munkatársai előadássorozatot szerveznek Mondj igent az életre! címmel június 10-én, délelőtt tíz órától Székelyudvarhelyen, a Polgármesteri Hivatal Szent István termében. A rendezvény célja, hogy hasznos információkat nyújtva segítse a daganatos betegeket és családjaikat, valamint a témában érintett szakembereket, gondozókat.
Az előadások a daganatos betegségek gyógyíthatóságának, a tünetek felismerésének, az orvos-beteg kapcsolatnak, az esetleges veszteségek, a gyász feldolgozásának, és a támogató csoporthoz való csatlakozás előnyeinek témáját járják körbe. Bővebb információkért Márton Orsolya pszichológust hívhatják a 0733-773 577 telefonszámon.

Főpásztori szentmise
A bánsági németek Heimattage elnevezésű rendezvényének keretében június 11-én, vasárnap tíz órakor a Szent György székesegyházban Roos Márton megyés püspök mutat be szentmisét. A liturgián a Bajkai-Fábián Róbert vezette Exultate énekkar Franz Schubert: Deutsche Messe, valamint Conrad Paul Wusching: Missa Brevis című művét szólaltatja meg.

Zarándoklat Szent László sírjához
A Váradi Esperesi kerület kezdeményezésére június 11-én, vasárnap délután öt órakor újra gyalogos zarándoklatra indul Nagyvárad népe a nagyvárad-velencei római katolikus templomtól Szent László király sírjához, a Kárpát-medence keresztényeinek egykori zarándokhelyéhez, a nagyváradi várhoz. A zarándokokat már délután négy órától várják a nagyvárad-velencei templomba, ahol rózsafüzér imádsággal, énekekkel és szentgyónással készülnek a szentmisére. A zarándoklat csúcspontja a hat órakor kezdődő szentmise, amit Böcskei László megyés püspök mutat be a nagyváradi Vártemplomban. A szentmise szónoka Kiss Albert, nagyvárad-olaszi plébános. Ezen a napon a város többi templomában elmaradnak az esti szentmisék.

Imanap – Marosvásárhelyen
A marosvásárhelyi és görgényüvegcsűri Élet a Lélekben közösség imanapot tart június 17-én, szombaton, Marosvásárhelyen, a Szent Család templomban. A program délelőtt tíz órakor kezdődik, a nap folyamán elmélkedést tart Ft. Oláh Dénes esperes, Szénégető István plébános és Bajcsi Tibor közösségvezető. A program keretén belül tanúságtételek fognak elhangzani, lesz közös ima és egyéni imakérési lehetőség. A napot szentségimádás és szentmise zárja.

Időjárás: Az Országos Meteorológiai Intézet (ANM) által kibocsátott sárga viharjelzés ma 23.00 óráig marad érvényben. Az érintett területeken torrenciális jellegű esőre, gyakori villámlásra, heves szélre és jégesőre kell számítani. A lehulló csapadékmennyiség helyenként meghaladhatja a 25 liter/négyzetmétert, helyenként pedig elérheti a 60–70 liter/négyzetméter értéket.

MRE – Hírszolgálat, 2017. június 8.

About the author

maradmin

Leave a Comment