2017. május 15. – Hírek és programajánló

H Í R E K   E S T E

Örökös szentségimádási nap
A gyulafehérvári főegyházmegyében a holnapi nap folyamán Csíkszenttamáson tartják az örökös szentségimádási napot. Soha ne szűnjünk meg hálát adni a megváltás ajándékáért, dicsőítve és imádva Krisztust a legméltóságosabb Oltáriszentségben.

Bérmálás Balánbányán és Csíkszenttamáson
Holnap a balánbányai plébániatemplomban a délelőtt tíz órakor kezdődő búcsús szentmise keretében 70 fiatal és 3 felnőtt részesül a bérmálás szentségében Jakubinyi György érsek kézfeltétele által.
Csíkszenttamáson délután öt órától lesz a bérmálási szentmise.

Szent Antal-nagykilencedek
A csíksomlyói kegytemplomban június 6-ig keddenként reggel nyolc, délelőtt fél tizenegy és este hét órakor lesznek a szentmisék. A reggel nyolckor kezdődő szentmise szónoka felváltva a helyi ferencesek és a csíksomlyói plébános. A fél tizenegyes szentmisén Keresztes Zoltán, a gyergyószentmiklósi Szent István Egyházközség plébánosa prédikál. Az este hétkor kezdődő szentmisén Baróti Csaba székelyszentkirályi plébános mond szentbeszédet. Az esti szentmisébe a rádiónk hullám hosszán keresztül és a csiksomlyo.ro honlapon is bekapcsolódhatnak.
Székelyudvarhelyen a ferences templomban, a szentbeszédek a Hiszekegyről szólnak. A szentmiséket délelőtt tíz órakor a környék papjai végzik. A hatodik alkalom témája: Hiszek a Szentlélekben, Urunkban és éltetőnkben. A szentmisét és prédikációt Jánosi Gellért, székelyvarsági plébános tartja.
A kolozsvári ferences templomban a szentmisék délelőtt tíz és délután hat órakor lesznek, öt órától pedig szentségimádás. A tíz órakor kezdődő szentmisék keretében vendégpapok prédikálnak. A szentbeszédek témái az Erények és Szent László évéhez kapcsolódnak.
Nagykilencedet tartanak a szatmárnémeti Szent Antal templomban is. Keddenként, reggel kilenc órától gyónásra nyílik lehetőség, tíz órától pedig szentmisét mutatnak be. Az elmélkedéseket Leabu Marius székesegyházi segédlelkész tartja.
A nagyszebeni ferences templomban a Szent Antal kilenced kedden délután öt órakor kezdődik. Előtte félórával rózsafüzért imádkoznak. A szentbeszédet Puskás Attila segédlelkész tartja.
A szárhegyi ferences templomban a szentmisék rendje a következő: délelőtt tíz órától rózsafüzér, majd fél tizenegy és délután öt órától szentmise elmélkedéssel. A szentmisék homíliájában arra a kérdésre keresik a választ, hogy hogyan kerülhetünk élő kapcsolatba Istennel. Az elmélkedés témája: „Közel a távoli Isten? Vagy távoli a közeli Isten?”
Az esztelneki ferences templomban a szentmisék délután hat órakor kezdődnek.

Időjárás: Holnap a sok napsütés mellett elsősorban északon és az ország középső harmadán előfordulhatnak még záporok, néhol egy-egy zivatar is kialakulhat. Többfelé megélénkül, helyenként megerősödik a szél. A legmagasabb hőmérséklet 17 és 23 fok között alakul.

MRE - Hírszolgálat, 2017. május 15.


H Í R E K   R E G G E L / D É L B E N

Örökös szentségimádási nap
A gyulafehérvári főegyházmegyében a mai nap folyamán Karcfalván tartják az örökös szentségimádási napot. Soha ne szűnjünk meg hálát adni a megváltás ajándékáért, dicsőítve és imádva Krisztust a legméltóságosabb Oltáriszentségben.

Bérmálás Csíkszentmiklóson és Csíkborzsován
Ma délelőtt tíz órakor a csíkszentmiklósi plébániatemplomban 50 fiatal és 1 felnőtt, délután öt órakor pedig a csíkborzsovai templomban 18 fiatal részesül a bérmálás szentségében Jakubinyi György érsek kézfeltétele által.

Iskolába hívogató
A csíkszeredai Segítő Mária Római Katolikus Gimnázium az V. osztályba történő beiratkozással kapcsolatos tájékoztatót és bemutatkozó Nyílt Napot szervez ma délután öt órától a Gimnázium dísztermében (Márton Áron utca 80 szám).
A Nyílt Napon megismerkedhetnek a beiratkozás módszertanával, a rangsorolási kritériumrendszerrel. A találkozás egyben az iskola bemutatkozója is kíván lenni, amelyet ebben az időszakban különös tekintettel a jelenlegi negyedikes, szeptembertől ötödik osztályban tanuló gyerekek számára szerveznek.
A rendezvény lehetőséget kínál minden az iskola iránt érdeklődő gyereknek, és szüleiknek, hogy megismerkedhessenek: az iskola szellemiségével, a majdani 5. osztály osztályfőnökével, tanárokkal és nevelőkkel, az oktatás korszerű helyszíneivel. Minden érdeklődőt várnak.

Nepomuki Szent János búcsúk
Holnap, május 16-án Nepomuki Szent Jánost, a gyónási titok vértanúját ünnepli a világegyház.
A gyulafehérvári főegyházmegyében  a balánbányai templom búcsúünnepe holnap délelőtt tíz órakor kezdődik, melynek keretében bérmálás is lesz. A gelencei egyházközség filiájában, a haralyi templom búcsúünnepén holnap délelőtt tizenegy órakor Benedek Róbert Károly, a sepsiszentgyörgyi Krisztus Király-plébánia segédlelkésze prédikál. A farkaslaki plébániatemplomban szintén holnap délelőtt tizenegy órakor kezdődik a búcsús szentmise.
A szatmári egyházmegyében Szigetkamarán holnap délután öt órától kezdődik a búcsús szentmise, meghívott szónok Leabu Marius, a székesegyház segédlelkésze. A mezőpetri kápolna búcsúmiséje holnap reggel hét órától, az aknasugatagi kápolnáé pedig szintén az ünnep napján este hét órától lesz.

Felvételi a gyulafehérvári kisszemináriumba
A gyulafehérvári Gróf Majláth Gusztáv Károly Római Katolikus Teológiai Líceum felvételt hirdet a 2017/2018-as tanévben induló IX. osztályába azon fiúknak, akik sikerrel elvégzik/elvégezték a VIII. osztályt, magaviseletük 10-es, és 2017. szeptember 15-éig nem töltik be a 18. életévüket.
Várják azoknak a fiúknak a jelentkezését, akik papi hivatást éreznek lelkükben, kántori oklevél megszerzéséhez képzésben szeretnének részesülni vagy „egyszerűen” katolikus iskolában szeretnének továbbtanulni. A kántorképzés opcionális – jó hallással és énekhanggal, valamint zenei tehetséggel rendelkezők jelentkezhetnek erre; a felkészítés a főegyházmegyei Liturgikus és Egyházzenei Bizottság irányításával történik hétvégeken. Szintén opcionálisan intenzív nyelvtanulási lehetőséget (angol, német) is biztosítanak.
A felvételizni szándékozók jelentkezzenek plébánosuk vagy iskolai hitoktatójuk által az iskola igazgatóságán. (Elérhetőség: gmgkdirector@gmail.com, Telefonszám: 0258 819 869).

Figyelemfelkeltő nap Csíkszeredában
A Gyulafehérvári Caritas Szent Ágoston Nappali Foglalkoztató sérüléssel élő fiataljai és munkatársai nyolcadik alkalommal szerveznek figyelemfelkeltő napot Csíkszeredában. Május 18-án, csütörtökön délelőtt tíz és délután három óra között a Vár téren interaktív élmény- és játékparkkal szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy mindannyian mások vagyunk. Bővebb információkat a romkat.ro oldalon olvashatnak.

Gyászfeldolgozó lelkigyakorlat Kézdivásárhelyen
A kézdivásárhelyi Boldog Özséb plébánián május 22. és július 24. között, heti egy alkalomból álló gyászfeldolgozó lelkigyakorlatot tart Hajlák Attila-István segédlelkész. Az első találkozás május 22-én, hétfőn este hét órakor lesz. Érdeklődni és jelentkezni a 0742 698166-os telefonszámon lehet.

Management by Jesus szeminárium Kolozsváron
Kiss Ulrich jezsuita szemináriumot tart vezetők részére Kolozsváron, a Manréza Központban május 25–28. között. A műhelymunka Szent Márk evangéliumára épít. A helyek száma korlátozott: 12 fő. A jelentkezéseket beérkezésük sorrendjében fogadják el május 18-áig. A Managament by Jesus szemináriumról bővebben a Manreza Központ Facebook oldalán olvashatnak.

Időjárás: Ma hosszabb napos időszakokra számíthatunk, de nyugaton és délen záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Helyenként megerősödhet az északias szél. Napközben 17-24 fok között alakul a hőmérséklet.

MRE - Hírszolgálat, 2017. május 15.

About the author

maradmin

Leave a Comment