2017. november 3. – Hírek és programajánló

H Í R E K   R E G G E L

Örökös szentségimádási nap
A Gyulafehérvári Főegyházmegyében a mai napon Alsócsernátonban tartják az örökös szentségimádási napot. Szánjunk időt a szentséglátogatásra, fejezzük ki ily módon is Krisztushoz való hűségünket és ragaszkodásunkat.

Elsőpénteki keresztút a Székely Kálvárián
Ma délután öt órától keresztúti ájtatosságot tartanak a szejkefürdői Ugron-kápolna felé vezető Székely Kálvárián. Várják a székelyudvarhelyieket és környékbelieket, akik családjainkért felajánlanak egy keresztútjárásnyi időt és imát. Időjárástól függetlenül minden alkalommal megtartják a szabadtéri ájtatosságot – ajánlatos ennek megfelelő lábbelit és öltözéket viselni.

Virrasztás Sepsiszentgyörgyön
A sepsiszentgyörgyi Krisztus király plébániatemplomban minden hónap első péntekén este tíz órától virrasztás van, amelyet az erdélyi Mária Rádió közvetít.

Lelkigyakorlat Nagyszokondon
November 10–12. között kontemplatív lelkigyakorlatos hétvégét szervez a Szatmári Püspökség Világiak Irodája a nagyszokondi Szent Ignác Lelkigyakorlatos házban.
A kontemplatív ima lépésről-lépésre akarja vezetni végzőit úgy, hogy ők Isten jelenlétében és vele közösségben időt töltsenek el. Aki vállalkozik a programon való részvételre, napi nyolcszori, huszonöt perces meditációs ülésekre, rövid impulzusokra, tapasztalatok megosztására és teljes csendre számíthat. A résztvevőket Kujbus Márta, a Püspökség világiak irodájának referense és önkéntes munkatársai kísérik. Jelentkezni még a mai nap folyamán lehet a 0757 050 923-as illetve a 0261 715 011-es telefonszámokon.

Lelkinap gyászolóknak
„Újrakezdés lehetősége” címmel lelkinapot tartanak a gyászolóknak november 18-án Csíkszeredában, a Milleniumi templom alagsorában. A lelkinapon előadást tart Borota Gábor pszichológus, valamint György Imre segédlelkész, de lesz még szentségimádás, tanúságtétel és szentmise is. Érdeklődni Nagy Enikő Zelma szociális testvérnél lehet a 0746-138763-as telefonszámon. Várják mindazokat, akiket gondok terhelnek, úgy érzik zsákutcába értek, hogy együtt keressék a megoldásokat, az újrakezdés és továbblépés lehetőségeit.

Búcsú elnyerése az elhunytak részére
November 1-vel kezdődően, 8 napon át teljes búcsú nyerhető kizárólag a halottak számára. Feltételek: szentségekhez járulni, meglátogatni egy temetőt, és imádkozni az elhunytakért, elvégezve a Szentatya szándékára egy Hiszekegyet, Miatyánkot és Üdvözlégy Máriát. Éljünk a lehetőséggel minél többen, hiszen ezzel tudunk igazán segíteni elhunyt szeretteinken.

Szent Imre-napi búcsúk
A gyulafehérvári főegyházmegyében: ma van a székelyudvarhelyi Tamási Áron Gimnázium bentlakásában levő kápolna búcsúja. Az ünneplés ma délután hat órától szentmisével kezdődik, szentbeszédet mond Jánosi Gellért, székelyvarsági plébános.
A máréfalvi Szent Imre plébániatemplom búcsúját november 5-én, vasárnap tartják. A szentmiséken reggel kilenc órakor Bajkó Norbert, a székelyudvarhelyi Szent Miklós plébánia segédlelkésze prédikál, délben fél egy órakor pedig László Rezső pálos atya Hargitafürdőről.
Gelencén a búcsút november 5-én, vasárnap déli tizenkét órakor tartják. A szentmisét, melynek főcelebránsa és szónoka Jakubinyi György érsek, az erdélyi Mária Rádió közvetíti.
Csíkszentimrén a plébániatemplom búcsúját november 5-én, vasárnap délben a fél egy órakor kezdődő szentmisén ünneplik. A homilíát Kémenes Lóránt, türi plébános mondja.
A hidegségi Szent Imre kápolna búcsúját szintén november 5-én, vasárnap ünneplik. A fél egy órakor kezdődő szentmisén Ferenczi Árpád nyugalmazott plébános tartja a szentbeszédet.
A Ditró-felszegi Szent Imre templom búcsús szentmiséje november 5-én, vasárnap délután egy órakor kezdődik. Az ünnepi szónok Balázs Imre nyugalmazott plébános.
A gyulafehérvári Hittudományi Főiskola Szent Imre-kápolnájának búcsúját november 5-én, vasárnap délután hat órától ünneplik. A szentmise szónoka Kovács József diakónus.
A szatmári egyházmegyében a kökényesdi templom búcsús szentmiséjét vasárnap déli tizenkét órától ünneplik. A szentbeszédet Kühn Pál tiszteletbeli kanonok tartja.

Elsőszombat Csíksomlyón
A csíksomlyói kegytemplomban november 4-én, elsőszombaton a szentmise este hat órakor kezdődik. Ezt megelőzően, délután öt órától az engesztelő imaórát a kegytemplom rendezői végzik. A szentmise után szintén ők vezetik a rózsafüzér imádkozását és ők viszik a Szűzanya kegyszobrának a másolatát a templom előtti téren. Mindazok, akik nem tudnak elzarándokolni a kegyhelyre, a szentmisébe bekapcsolódhatnak a csiksomlyo.ro honlapon követhető élő közvetítés révén vagy az erdélyi Mária Rádió hullámhosszán.

Időjárás: Ma a feltámadó északnyugati széllel, elszórt záporokkal gyenge hidegfront érkezik, de a hőmérséklet nem esik vissza jelentősen, a legmelegebb órákban 9-14 fokot mérhetünk.

Mre – Hírszolgálat, 2017. november 3.

About the author

maradmin

Leave a Comment