2017. október 13. – Hírek és programajánló

H Í R E K   D É L B E N

Búcsú Nagykárolyban
Ma este hat órától tartják a nagykárolyi Fatimai Szűz Mária templom búcsúját, száz évvel az utolsó fatimai jelenést és a napcsodát követően. A búcsúmisét Schönberger Jenő püspök celebrálja. Várják a kedves híveket az ünnepi szentmisére!

Előadás Gyergyószentmiklóson
A Belső iránytű programsorozat keretében ma este 7 órától Laczkó Vass Róbert gyergyóremetei születésű kolozsvári színész, énekes, költő tart előadást a gyergyószentmiklósi Szent István-plébánia nagytermében A művész hite. Fogódzók a világot jelentő deszkákon címmel. Várnak minden érdeklődőt!

Az Erdélyi Katolikus Karizmatikus Megújulás országos találkozója
A székelyudvarhelyi Rákóczi Centerben október 14-én szervezik meg az Erdélyi Katolikus Karizmatikus Találkozót. Meghívott előadó Michelle Moran, a Világiak Pápai Tanácsának tagja Londonból. A program reggel nyolc órakor kezdődik, majd lesz dicsőítés, előadás, tanúságtétel, szentségimádás. A találkozó este hat órakor szentmisével zárul, melyet Tamás József segédpüspök mutat be, szentbeszédet mond Fülöp László miklósvári plébános. A szentmisét rádiónk élő adásban közvetíti.

Búcsúk Avilai Nagy Szent Teréz ünnepén
A Gyulafehérvári egyházmegyében Székelyzsombor Avilai Nagy Szent Teréz védelmébe ajánlott templomában a búcsús szentmise október 15-én, vasárnap délután öt órakor kezdődik. Az ünnep szónoka Ráduly István-Zsolt, kőhalmi plébános.  
A Temesvári egyházmegyében a nagyszentmiklósi templomot Avilai Szent Teréz tiszteletére szentelték fel. A konszekrálás idei évfordulóját október 15-én, vasárnap ünnepli a helyi közösség. A délután négy órakor kezdődő ünnepi szentmisét bemutatja és szentbeszédet mond Irimiciuc Emil Alin boksánbányai plébános. A szörényordasi templom búcsúját szintén október 15-én, vasárnap tartják. A délelőtt fél tizenkettőkor kezdődő szentmisét bemutatja és szentbeszédet mond Pál József Csaba főesperes, resicabányai plébános.

„A zene mindenkié” – Kodály-megemlékezés Kolozsváron
Október 14-15. között Kolozsváron tartják a Kodály Zoltán születésének 135. és halálának 50. évfordulója alkalmából meghirdetett emlékév romániai központi rendezvényét.
Kodály Zoltán szellemi öröksége az ifjúság zenei nevelésében címmel szombat délután négy órától tudományos konferencia kezdődik Angi István, Ittzés Mihály, Almási István, Nagy Éva Vera, Krasznai Gáspár és Dávid István előadók, valamint a Szederinda hagyományőrző citeracsapat és Oláh Boglárka zongoraművész közreműködésével. Helyszín a Györkös Mányi Albert emlékház (Majális utca 5. szám).
Vasárnap, október 15-én délelőtt fél tizenegy órától nyitják meg a Kodály emlékére rendezett kiállítást, a Kolozsvári Magyar Opera emeleti előcsarnokában. Ezt követően tizenegy órától ünnepi gyermekkari hangverseny kezdődik az operában. Közreműködnek: a kolozsvári Sigismund Toduta Zenei Főgimnázium Gyermekkara, a székelyudvarhelyi Dr. Palló Imre Művészeti Szakközépiskola Felsőtagozatos Kórusa, Kolozsvár Magyar Gyermekkórusa, a csíkszeredai Nagy István Művészeti Középiskola Kiskórusa, a sepsiszentgyörgyi Plugor Sándor Művészeti Líceum Campanella Gyermekkara és a Marosszéki Kodály Zoltán Gyermekkar. A rendezvényről bővebben a mai Déli magazinban hallhatnak. Meghívott vendégünk Tóth Guttmann Emese a Romániai Magyar Dalosszövetség elnöke, a konferencia moderátora.

Brassói mise Csíksomlyón
A Székelyföld Napok keretében a csíksomlyói kegytemplomban csendül fel a Brassói mise október 15-én, vasárnap este hét órától. A zenemű a reformáció 500 éves évfordulója alkalmából született öt kortárs zeneszerző tollából. A „Credo in unum Deum” címet viselő Brassói mise különböző felekezetű (római katolikus, evangélikus, lutheránus, ortodox) és nemzetiségű (magyar, román, szász) közösségeket hoz össze, akik öt nyelven (magyarul, németül, angolul, románul és latinul) dicsérik az Urat mindannyiunk közös nyelve, a zene által. Az előadók javarészt a brassói Bach kórus tagjai, hozzájuk csatlakoznak más erdélyi evangélikus kórusok, így Nagyszebenből, Medgyesről, Szászrégenből, illetve a csíkszeredai Lux Arumque kamarakórus. Várnak minden zenekedvelőt!

Bibliaóra Temesváron
Október 17-én és 18-án, délután hat órai kezdettel Iordache Gheorghe verbita szerzetes bibliaórát vezet a temesvár-józsefvárosi plébánián. A verbita rend fő feladata a Szentírás jobb megismertetése. Kedden az Ószövetség egyes személyei állnak a figyelem középpontjában. Szerdán Máté evangéliumának a tanításában mélyülhetnek el a résztvevők.

Lelkinap Csíkmenaságon
„Szívünk, lelkünk gyógyítója Jézus Krisztus!” mottóval lelkinapot tartanak a csíkmenasági templomban október 21-én, szombaton. A program délelőtt tíz órától kezdődik. Lesz több elmélkedés, szentmise, szentségimádás és közös könyörgések belső gyógyulásért. Várják mindazokat, akik lelki feltöltődésre vágynak.

Ministránsképzés Szatmárnémetiben
A Szatmári Római Katolikus Egyházmegye szervezésében ministránsképzés lesz október 27-28. között VII.-XI. osztályos fiatalok részére. Várják a fiatalok jelentkezését a helyi plébániákon október 16-ig. A képzésen való részvételi díj 40 lej. A fiatalok október 27-én, délután három órakor indulnak a szatmárnémeti székesegyház elöl, és ugyanide érkeznek vissza másnap délután hat órakor.

Időjárás: A hétvégén és a jövő hét első napjaiban az ország legnagyobb részén zavartalan lesz a napsütés, hajnalonként viszont helyenként köd, illetve alacsony szintű rétegfelhőzet képződhet, mely néhol a késő délelőtti órákig is megmaradhat. A hajnalok hűvösek lesznek, a legtöbb helyen 10 fok alá csökken a hőmérséklet. 

MRE – Hírszolgálat, 2017. október 13.


H Í R E K   R E G G E L

Örökös szentségimádási nap
A gyulafehérvári főegyházmegyében a mai nap folyamán Háromkúton tartják az örökös szentségimádási napot. Szánjunk időt a szentséglátogatásra, fejezzük ki ily módon is Krisztushoz való hűségünket és ragaszkodásunkat.

Kiállítás Székelyudvarhelyen
A Hargita Megyei Mozgássérültek Szervezete rendezésében ma 12 és 18 óra között, kiállítás lesz a székelyudvarhelyi Merkúr Áruház emeletén „Elérhető esélyek korlátok nélkül” címmel. A rendezvény keretén belül akadályozottsággal élők által készített munkákat tekinthetnek meg az oda látogatók.

Előadás Csíkszeredában
A  Honfoglalás előttől az Európai  Unió utánig előadássorozat  keretében, ma délután hat órától Dr. Propper  Valéria: A  magyar színpad  három nagyasszonya címmel tart előadást a polgármesteri hivatal  gyűléstermében Csíkszeredában. Várnak minden érdeklődőt.

Búcsú Nagykárolyban
Ma este hattól tartják a nagykárolyi Fatimai Szűz Mária templom búcsúját, száz évvel az utolsó fatimai jelenést, a napcsodát követően. A búcsúmisét Schönberger Jenő püspök celebrálja.

Egymillió csillag a szegényekért
Újra felragyognak az együttérzés csillagai. Idén immár kilencedik alkalommal csatlakozik a romániai Caritas szervezet a szolidaritási akcióhoz, amikor gyertyákkal világítanak meg egy-egy közteret, ahol minden egyes égő gyertya a nélkülözőkkel való sorsvállalást jelképezi. Ez az alkalom lehetőséget teremt mindenki számára, hogy egy-egy gyertya meggyújtásával és pénzbeli adományával láthatóan is kifejezze: minden nehézség ellenére, fontos számára a közösség és érdekli a szegény emberek sorsa.
Ma este hat és nyolc óra között csatlakozhat minden érdeklődő a következő helyszínek egyikén: Marosvásárhely, Szováta, Csíkszereda, Gyergyószentmiklós, Székelyudvarhely, Sepsiszentgyörgy, Kézdivásárhely. További helyszínekről a romkat.ro oldalon olvashatnak.

Keresztény Agora Szatmárnémetiben
A Keresztény Agora Kulturális Kör a szatmárnémeti székesegyházi plébánia szervezésében előadásra hívja az érdeklődőket holnap délelőtt tizenegy órától a plébánia dísztermében, ahol A Lelki geometriáink: szó és kép. Miért kerekedik a jókedvünk és kenődünk el szomorúságunkban? címmel Homa Ildikó szociális tetsvér tart előadást. Az eseményen Szőcs Csaba, a Verbum kiadó igazgatója bemutatja Sabău-Trifu Cristina: Öröm, béke, hit-Színezőkönyv felnőttnek, gyermeknek című könyvét.

Gyermekprogram Temesváron
Október 14-én, szombaton délelőtt tizenegy órai kezdettel gyermektalálkozó lesz a temesvár-józsefvárosi plébánián. A kreatív hittanóra témája: Jézus is tanult. Másnap, vasárnap déli fél tizenkét órától ifjúsági szentmisére várják a gyermekeket, fiatalokat.

Szent Lukács-napi búcsú
A székelyudvarhelyi Szent Miklós plébánia filiájában, Bikafalván, a Wolter Alapítvány házában berendezett kápolnában Szent Lukács apostol tiszteletére a búcsús szentmisét október 15-én, vasárnap délelőtt tizenegy órakor tartják.

Családos találkozó Kisjenőn
Október 21-én, szombaton, kerül megrendezésre a kisjenői plébánián a Családok Regionális találkozója magyar nyelven. A program délelőtt tíz órakor kezdődik és délután hat órakor zárul. Az előadásokat Uzsalyné Dr. Pécsi Rita neveléskutató tartja, aki a Schönstatt családmozgalom tagja, számos könyv szerzője, családok, nevelés kérdéseiben elismert szakember és előadó.  A találkozó témája: Anya- és Apaország – A MI birodalmunk. Az érdeklődők a 0731-847334-es telefonszámon vagy a parocatre@gmail.com e-mail címen iratkozhatnak fel legkésőbb október 18-ig.

Józanság ideje – Lelkigyakorlat szenvedélybetegeknek
A Gyulafehérvári Caritas – KI-ÚT programja és a magyarországi Katolikus Alkoholistamentő Szolgálat szervezésében lelkigyakorlat lesz szenvedélybetegeknek október 26-29. között, csütörtök délután hat órától – vasárnap délután egy óráig. A lelkigyakorlatra azok jelentkezését várják, akik életében valamilyen formában jelen van a függőség, ki szeretnének lépni belőle, vagy tovább szeretnének haladni a felépülés útján.
Helyszín: Csíksomlyó, Szent István Gyermekvédelmi Központ. Érdeklődni és jelentkezni Márton Orsolyánál lehet október 23-a, déli 12 óráig a 0733 773 577-es telefonszámon, vagy az orsolya.marton@caritas-ab.ro e-mail címen.

Ministránsképzés Szatmárnémetiben
A Szatmári Római Katolikus Egyházmegye szervezésében ministránsképzés lesz október 27-28. között VII.-XI. osztályos fiatalok részére. Várják a fiatalok jelentkezését a helyi plébániákon október 16-ig. A képzésen való részvételi díj 40 lej. A fiatalok október 27-én, délután három órakor indulnak a szatmárnémeti székesegyház elöl, és ugyanide érkeznek vissza másnap délután hat órakor.

Időjárás: A csütörtöki kellemes meleg időt ma egy gyenge hidegfront folyásol be, enyhe lehűlést hozva. Hétvégén azonban beköszönt a vénasszonyok nyara, mely a jövő hét első felében is kitart. A hideg front jelentős csapadékot sehol sem hoz, csak néhol fordulhat elő egy-egy zápor, viszont nagy területen megélénkül, az ország középső harmadán megerősödik a szél. Délután 15-21 fokot mérhetünk.

MRE – Hírszolgálat, 2017. október 13.

About the author

maradmin

Leave a Comment