2017. október 17. – Hírek és programajánló

H Í R E K   D É L B E N

Egymillió gyermek imádkozik a békéért
Caracas-ban 2005-ben született meg a „Millió gyerek imádkozik együtt az egységért és a békéért” nevet viselő kezdeményezés, amelynek lényege, hogy 1.000.000 gyermek a világ minden tájáról együtt imádkozzon a világ egységéért és a békéért, célja pedig az, hogy a gyermeki szívekben elültesse azt a vágyat, hogy imádkozzanak minden ember lelki békéjéért, a családok, az országok és az egész világ egységéért és békéjéért. Nagyváradon a Szent László Római Katolikus Teológiai Líceum IV-XII. osztályos diákjai a székesegyházban, míg az elemi osztályok diákjai a tanintézet kápolnájában fognak imádkozni a békéért, egységért október 18-án, holnap reggel kilenc órától. Az imába rádiónk hullámhosszán keresztül önök is bekapcsolódhatnak.

Előadás Csíkszeredában
A  Honfoglalás előttől az Európai  Unió utánig előadássorozat keretében, október 18-án, szerdán délután öt órától a dr. Pál -Antal Sándor  akadémikus által szerkesztett Ágyúcső és  puskapor  című  könyv (Bodor Ferenc, a 48-as csíki ágyúöntő és lőporgyártó, Szerzők: Komán János tanár, újságíró, Pál-Antal Sándor  akadémikus és Süli Attila hadtörténész)  bemutatóját tartják Csíkszereda Polgármesteri Hivatalának gyűléstermében. Minden érdeklődőt várnak.

Előadása a Katolikus Egyetemi Lelkészségen
A Kolozsvári Egyetemi Lelkészségén október 19-én, csütörtökön este nyolc órakor előadást tart dr. Berszán Lídia családterapeuta, a BBTE Magyar Szociológia és Szociális Munka Intézet tanára A generációk: híd vagy spirál? címmel.

Közösségi ház megáldása Hegyköztótteleken
Október 21-én, szombaton délelőtt tizenegy órakor Böcskei László nagyváradi megyés püspök szentmisét mutat be a hegyköztótteleki templomban, majd megáldja a felújított plébánia épületét.

Hármas ünnep Kovásznán
Október 21-én, szombaton a sepsiszentgyörgyi Pro Vita Hominis Társaság tagjai Kovásznán A magzat keresztútja emlékparkban délután fél négy órától keresztutat tartanak, majd rövid ismertető után Tamás József püspök szabadtéri oltár- és kápolnaszentelést végez. Ezt követően a kovásznai hívek és a Szent Gellért Erdélyi Lovagrend közös ajándékaként a püspök felavatja a római katolikus templom kertjében néhai Kovács Gábor plébános mellszobrát. A kovásznai plébániatemplomban egy éve, minden hónap harmadik szombatján, Mária áhítatot tartanak szentmisével, rózsafüzérrel és gyertyás körmenettel. Ebből az alkalomból a délután öt órakor kezdődő szentmise főcelebránsa és szónoka Tamás József püspök.

Millenniumi-kórustalálkozó Csíkszeredában
A csíkszeredai Millenniumi-templomban október 21-én délelőtt tizenegy órakor kórustalálkozót tartanak. A Millenniumi-kórustalálkozón fellép Gyergyóremete, Ditró, Farkaslaka, Marosvásárhely-belváros és a gyulafehérvári székesegyház kórusa.

Alkotó kezek – alkotás, kreativitás, szépség
A liturgikus terek szépítése, a saját erőforrások, értékek felelősségteljes felhasználása fontos annak érdekében, hogy a liturgikus terek atmoszférája és hangulata még meghívóbb legyen minden krisztushívő számára.
Célcsoport: olyan egyházi munkatársak, akik a templom és a liturgia tereit szépítgetik, rendezik. Hívják és várják a papokat, a sekrestyéseket, nőszövetségi tagokat, egyháztanácsosokat, önkénteseket, akik a díszítés, a hirdetőtáblák esztétikai kivitelezéséért felelnek.
A résztvevők egyszerű, könnyen kivitelezhető ötleteket kapnak díszítés és szépítés terén, nem kell különösebb művészi tehetséggel rendelkezni.
A képzés Csíkszentdomokoson, a Szent Margit lelkigyakorlatos házban lesz megtartva. 2017. október 21-én szombaton délelőtt tíz és délután négy óra között.
Érdeklődni és jelentkezni október 18-ig az alábbi elérhetőségen lehet: György Ida: 0740-799581 telefonszámon vagy a gyorgyida@gmail.com e-mail címen.

Józanság ideje – Lelkigyakorlat szenvedélybetegeknek
A Gyulafehérvári Caritas – KI-ÚT programja és a magyarországi Katolikus Alkoholistamentő Szolgálat szervezésében lelkigyakorlat lesz szenvedélybetegeknek 2017. október 26-29. között, csütörtök délután hat órától – vasárnap délután egy óráig. A lelkigyakorlatra azok jelentkezését várják, akik életében valamilyen formában jelen van a függőség, ki szeretnének lépni belőle, vagy tovább szeretnének haladni a felépülés útján.
Helyszín: Csíksomlyó, Szent István Gyermekvédelmi Központ, Szék útja 152 szám.
Érdeklődni és jelentkezni Márton Orsolyánál lehet október 23-a, déli 12 óráig a 0733 773 577-es telefonszámon, vagy az orsolya.marton@caritas-ab.ro e-mail címen.

Időjárás: Ma a reggeli órákban több helyen pára, köd képződött, mely a délelőtti órákban csak lassan fog feloszlani. A hőmérséklet is ennek függvényében fog alakulni. Gyenge, mérsékelt marad a déli-délnyugati szél. A ködmentesebb területeken gyorsan fog emelkedni a hőmérséklet.
Holnap és csütörtökön azokon a tájakon, ahol csak nehezebben oszlik majd fel a köd, ott 20 fok alatt maradhat a maximum-hőmérséklet, máshol viszont továbbra is 20 fok fölé melegedhet a levegő, bár ezeken a napokon már időnként felhők is eltakarhatják a napot, helyenként feltámad a szél.

MRE – Hírszolgálat, 2017. október 17.


H Í R E K   R E G G E L

Örökös szentségimádási nap
A Gyulafehérvári Főegyházmegyében a mai napon Marosvásárhelyen, a kövesdombi Szent Miklós templomban tartják az örökös szentségimádási napot. Szánjunk időt a szentséglátogatásra, fejezzük ki ily módon is Krisztushoz való hűségünket és ragaszkodásunkat.

Aranymise Marosvásárhelyen
Október 18-án, holnap délután hat órától Csató Béla csíkszentkirályi plébános aranymisét tart a marosvásárhelyi Keresztelő Szent János plébániatemplomban.

Imaest a tisztaságért
Marosvásárhelyen, az Ő az út ifjúsági szolgálat és a Remeteszegi plébánia fiataljai szervezésében október 18-án, holnap este hét órakor kezdődik a Kézen fogva! – tiszta szerelem est. Várják a fiatalokat a Deus Providebit Tanulmányi Ház, Szent Ignác termébe.
Szatmárnémetiben, a székesegyházi plébánia udvarán található Szent István teremben, szintén október 18-án, ugyancsak este hét órakor tartják a tiszta szereleme imaestet.
Ugyancsak október 18-án, szerdán este hét órakor a kézdivásárhelyi Boldog Özséb templomba hívnak és várnak minden érdeklődő fiatalt, akik keresik, élik, akik újra szeretnének kezdeni, vagy tanúságot szeretnének tenni a tiszta szerelem értékéről. Szeretettel várják azokat a szülőket is, akik imádkozni szeretnének gyermekeik lelki tisztaságáért.
A csíkszeredai Segítő Mária Kollégiumban október 18-án, holnap este nyolc órakor lesz a Tiszta szerelem imaest.

Előadása a Katolikus Egyetemi Lelkészségen
A Kolozsvári Egyetemi Lelkészségén 2017. október 19-én, csütörtökön este nyolc órakor előadást tart dr. Berszán Lídia családterapeuta, a BBTE Magyar Szociológia és Szociális Munka Intézet tanára A generációk: híd vagy spirál? címmel.

Családos találkozó Kisjenőn
Október 21-én, szombaton, kerül megrendezésre a kisjenői plébánián a Családok Regionális találkozója magyar nyelven. A program délelőtt tíz órakor kezdődik és délután hat órakor zárul. Az előadásokat Uzsalyné Dr. Pécsi Rita neveléskutató tartja, aki a Schönstatt családmozgalom tagja, számos könyv szerzője, családok, nevelés kérdéseiben elismert szakember és előadó. A találkozó témája: Anya- és Apaország – A MI birodalmunk. Az érdeklődők a 0731-847334-es telefonszámon vagy a parocatre@gmail.com e-mail címen iratkozhatnak fel legkésőbb október 18-ig.

Közösségi ház megáldása Hegyköztótteleken
Október 21-én, szombaton délelőtt tizenegy órakor Böcskei László nagyváradi megyés püspök szentmisét mutat be a hegyköztótteleki templomban, majd megáldja a felújított plébánia épületét.

Hármas ünnep Kovásznán
Október 21-én, szombaton a sepsiszentgyörgyi Pro Vita Hominis Társaság tagjai Kovásznán A magzat keresztútja emlékparkban délután fél négy órától keresztutat tartanak, majd rövid ismertető után Tamás József püspök szabadtéri oltár- és kápolnaszentelést végez. Ezt követően a kovásznai hívek és a Szent Gellért Erdélyi Lovagrend közös ajándékaként a püspök felavatja a római katolikus templom kertjében néhai Kovács Gábor plébános mellszobrát. A kovásznai plébániatemplomban egy éve, minden hónap harmadik szombatján, Mária áhítatot tartanak szentmisével, rózsafüzérrel és gyertyás körmenettel. Ebből az alkalomból a délután öt órakor kezdődő szentmise főcelebránsa és szónoka Tamás József püspök.

Lelkinap Csíkmenaságon
„Szívünk, lelkünk gyógyítója Jézus Krisztus!” mottóval lelkinapot tartanak a csíkmenasági templomban október 21-én, szombaton. A program délelőtt tíz órától kezdődik. Lesz több elmélkedés, szentmise, szentségimádás és közös könyörgések belső gyógyulásért. Várják mindazokat, akik lelki feltöltődésre vágynak.

Kántori álláshírdetés Désen
A dési Páduai Szent Antal római katolikus plébánia hivatal főállású, karvezetési tapasztalattal is rendelkező, kántort keres. Bérezés a jelenleg érvényben lévő Egyházmegyei- és a Munkatörvénykönyv rendelkezései szerint. A plébánia bérmentes szolgálati lakást, valamint napi három étkezést biztosít. Családos kántorok is jelentkezhetnek. Előkönyvelési tapasztalat esetén lehetőség nyílik a plébániai irodavezetői állás átvételére is, amivel pótolható lesz a kántori fizetés (családos kántorok esetében a házastárs is átveheti a munkakört). Érdeklődni Benkő Ferenc plébánosnál lehet a 0746-224740-es telefonszámon. A jelentkezők a benkoferi@yahoo.com e-mail címre küldjék le a következő dokumentumok másolatait: önéletrajz, kántori végzettséget igazoló okirat, valamint egy plébánosi ajánlás a régi munkahelyről. Jelentkezési határidő: november 30.

Időjárás: Ma a reggeli órákban több helyen pára, köd képződött, mely a délelőtti órákban csak lassan fog feloszlani. A hőmérséklet is ennek függvényében fog alakulni. Gyenge, mérsékelt marad a déli-délnyugati szél. A ködmentesebb területeken gyorsan fog emelkedni a hőmérséklet.
Holnap és csütörtökön azokon a tájakon, ahol csak nehezebben oszlik majd fel a köd, ott 20 fok alatt maradhat a maximum-hőmérséklet, máshol viszont továbbra is 20 fok fölé melegedhet a levegő, bár ezeken a napokon már időnként felhők is eltakarhatják a napot, helyenként feltámad a szél.

MRE – Hírszolgálat, 2017. október 17.

About the author

maradmin

Leave a Comment