2017. október 19. – Hírek és programajánló

H Í R E K   D É L B E N

Előadása a KEL-en
A Kolozsvári Egyetemi Lelkészségén ma este nyolc órakor dr. Berszán Lídia családterapeuta, a BBTE Magyar Szociológia és Szociális Munka Intézet tanára tart előadást A generációk: híd vagy spirál? címmel. Várnak minden érdeklődőt.

Lelkinap Csíkmenaságon
Október 21-én, szombaton „Szívünk, lelkünk gyógyítója Jézus Krisztus!” mottóval lelkinapot tartanak a csíkmenasági templomban, Dr. Gál Péter atya vezetésével. A program délelőtt tíz órától kezdődik. Lesz több elmélkedés, szentmise, szentségimádás és közös könyörgések belső gyógyulásért. Várják mindazokat, akik lelki feltöltődésre vágynak.

Váradszőllősi zenei estek
Folytatódnak a vasárnapi zenei estek a Nagyvárad-Szőllősi plébániatemplomban. Október 22-én este hét órától Molnár Tünde marosvásárhelyi orgonaművésznő fogja megajándékozni a jelenlevőket előadásával.

Hangverseny a Püspöki Palotában
A Partiumi Magyar Művelődési Céh és a Nagyváradi Római Katolikus Püspökség, október 22-én, vasárnap este hét órától hangversenyre invitálja a zenebarát közönséget a Püspöki Palota dísztermébe. Közreműködik a Haydn Barytontrio Budapest. Az érdeklődők többek között Haydn, Neumann és  Mozart, barytongambára írt műveiből hallhatnak válogatást. Minden zenekedvelőt várnak a szervezők. A belépés díjtalan.

Utazzunk családtémákban Székelyudvarhelyen
A Caritas Korai Nevelő- és Fejlesztőközpöntja szülőknek szóló előadásokat, beszélgetéseket szerveznek Székelyudvarhelyen, különböző témakörökben. A programsorozat következő alkalma október 23-án, hétfőn délután öt órától lesz megtartva „Hogyan születik a szülő?” címmel. Meghívott előadó Lőrincz Réka, szociálpedagógus. Egyébb információk, jelentkezés a 0735-735151-es telefonszámon.

Házaspárok lelkigyakorlata Csíksomlyón
A Gyulafehérvári Családpasztorációs Központ szervezésében lelkigyakorlat lesz házaspároknak Csíksomlyón október 27–29. között a Jakab Antal Tanulmányi házban. A téma: személyes és családi határaink – az élet akadályai vagy zálogai? A hétvége során gondolatébresztők, személyes és közösségi ima- és elmélkedési idők, páros és csoportos beszélgetések, kreatív módszerek segítik a résztvevőket az élet Istenével, önmagukkal és egymással való mélyebb találkozásban. A lelkigyakorlat vezetője: Bereczki Silvia segítőnővér. A program péntek délután kezdődik és vasárnap ebéddel ér véget. Jelentkezni a www.csalad.ro honlapon lehetséges.

Kárpát-medencei Szent László találkozó Nagyváradon
A idei Szent László jubileumi emlékév alkalmából a Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegye közreműködésével, a Partiumi Háló Egyesület a szent király tiszteletére találkozót szervez a Kárpát-medencében található Szent László királyról elnevezett településekről származók és a dicső király tiszteletét őrző közösségek, egyházközségek és iskolák számára november 3-5. között Nagyváradon, Szent László király városában. A szervezők célja az, hogy a résztvevőkkel együtt egymás élményei, megtapasztalásai és hite által erősödjenek, valamint kapcsolataikban gazdagodjanak. Várank minden nagyváradit, a nagyváradi egyházmegye híveit, és minden érdeklődőt, hogy együtt lépjenek dicső, kegyes, nagy király nyomdokaiba. Jelentkezni október 27-ig lehet a 0770-297210-es telefonszámon.

Kántori álláshírdetés Désen
A dési Páduai Szent Antal római katolikus plébánia hivatal főállású, karvezetési tapasztalattal is rendelkező, kántort keres. Bérezés a jelenleg érvényben lévő Egyházmegyei- és a Munkatörvénykönyv rendelkezései szerint. A plébánia bérmentes szolgálati lakást, valamint napi három étkezést biztosít. Családos kántorok is jelentkezhetnek. Előkönyvelési tapasztalat esetén lehetőség nyílik a plébániai irodavezetői állás átvételére is, amivel pótolható lesz a kántori fizetés (családos kántorok esetében a házastárs is átveheti a munkakört). Érdeklődni Benkő Ferenc plébánosnál lehet a 0746-224740-es telefonszámon. A jelentkezők a benkoferi@yahoo.com e-mail címre küldjék le a következő dokumentumok másolatait: önéletrajz, kántori végzettséget igazoló okirat, valamint egy plébánosi ajánlás a régi munkahelyről. Jelentkezési határidő: november 30.

Időjárás: Ma is sokfelé párásan, ködösen indult a nap. Napközben északnyugaton alacsony szintű rétegfelhőzet takarhatja a napot, máshol inkább csak vékony fátyolfelhők jelenhetnek meg. Délen és keleten helyenként élénk lehet a szél. Délután 19-25 fokra számíthatunk.

MRE – Hírszolgálat, 2017. október 19.


H Í R E K   R E G G E L

Örökös szentségimádási nap
A Gyulafehérvári Főegyházmegyében a mai napon Vármezőben tartják az örökös szentségimádási napot. Szánjunk időt a szentséglátogatásra, fejezzük ki ily módon is Krisztushoz való hűségünket és ragaszkodásunkat.

Ökumenikus lelki hétvége Marosvásárhelyen
„Úton Isten felé” mottóval egy ökumenikus kapcsolatépítő hétvégét szervez a főegyházmegyei családpasztorációs központ munkacsoportja október 20-21-én Marosvásárhelyen, a Deus Providebit Házban. A rendezvény témája: különbözőségeink összehangolása. Az előadások és ima mellett, lesznek páros és kiscsoportos beszélgetések műhelymunkákkal és mozgással. Szükség esetén gyerekfelügyeletet is biztosítanak. Várják a házaspárokat, felekezettől függetlenül, főleg a vegyes házasságban élőket, de nem csak, ugyanakkor a házasságra készülőket, együttjárókat és azokat is, akik a házaspárok életét segíteni szeretnék. Jelentkezni a www.csalad.ro oldalon lehetséges, vagy akár a helyszínen is.

Gyógynövényes mühelygyakorlat Székelyudvarhelyen
Pedagógusoknak szervez gyógynövényes műhelygyakorlatot a Civitas Alapítvány október 21-én, szombaton délelőtt tíz órától, az Erdélyi gyógynövénykert – Vidéken élő hátrányos helyzetű személyek szociális integrálása fenntartható gyógynövénygyűjtés és feldolgozás által, a Svájci – Román Partnerségi Alap támogatásával megvalósult projekt keretében. A rendezvényen a projekt szakemberei bemutatják a gyerekeknek készült gyógynövényes kiadványt, módszertani útmutatást adnak annak alkalmazására, valamint ismertetik a Lókodi Kompentencia Központban a gyógynövényismeret területén igénybe vehető foglalkozásokat, programcsomagokat. A rendezvény, melyet az Alapítvány székhelyén tartanak (Székelyudvarhely, Solymossy utca 29), gyakorlati foglalkozásra is alkalmat nyújt, a résztvevők kipróbálhatják néhány egyszerű gyógynövénykészítmény előállításának módját. Előzetes jelentkezés október 20. délután két óráig, telefonon a 0740-230309-es számon, vagy levélben a bakai.magdolna@civitas.ro címen.

Lelkinap Csíkmenaságon
Október 21-én, szombaton „Szívünk, lelkünk gyógyítója Jézus Krisztus!” mottóval lelkinapot tartanak a csíkmenasági templomban, Dr. Gál Péter atya vezetésével. A program délelőtt tíz órától kezdődik. Lesz több elmélkedés, szentmise, szentségimádás és közös könyörgések belső gyógyulásért. Várják mindazokat, akik lelki feltöltődésre vágynak.

Közösségi ház megáldása Hegyköztótteleken
Szombaton, október 21-én, délelőtt tizenegy órakor Böcskei László nagyváradi megyés püspök szentmisét mutat be a hegyköztótteleki templomban, majd megáldja a felújított plébánia épületét.

Előadás Temesváron
A temesvár-józsefvárosi plébánia régi hittantermében október 22-én, vasárnap délután öt órai kezdettel Dr. Pécsi Rita magyarországi neveléskutató tart előadást Kulcs a neveléshe címmel. Az ismert magyarországi előadó főleg a kisgyermekkor nevelési kihívásaira tér ki.

Bérmálás a székesegyházban
A nagyvárad-őssi plébániatemplomban zajló munkálatokra való tekintettel október 22-én, vasárnap a nagyváradi székesegyházban, a déli fél tizenkét órakor kezdődő szentmise keretében Böcskei László megyéspüspök öt nagyváradi-őssi fiatalt részesít a bérmálás szentségében. A fiatalok felkészítését Láber Ferenc plébános végezte.

Templommegáldás Lövétén és Csíkcsicsóban
Október 22-én, vasárnap délelőtt tizenegy órakor Tamás József püspök ünnepélyes szentmise keretében megáldja a felújított lövétei plébániatemplomot.
Ugyancsak vasárnap délután fél egy órakor Jakubinyi György érsek megáldja a kívül-belül felújított csíkcsicsói plébániatemplomot.
Mindkét egyházközségben várják a híveket a közös ünneplésre, hálaadásra.

Zongorakoncert Gödemesterházán
Szépkorúak tiszteletére rendeznek zongorakoncertet a gödemesterházi római katolikus plébániatemplomban, október 22-én, vasárnap délután öt órai kezdettel. Előadó: Cristea Mihály, a kolozsvári Gheorghe Dima Zeneakadémia hallgatója.

Időjárás: Ma is sokfelé párásan, ködösen indul a nap. Az erdélyi medence térségében és keleten, a köd csak lassan oszlik fel a délelőtti órákban. Napközben északnyugaton alacsony szintű rétegfelhőzet takarhatja a napot, máshol inkább csak vékony fátyolfelhők jelenhetnek meg. Délen és keleten helyenként élénk lehet a szél. Hajnalban 1-10, délután 19-25 fokra számíthatunk.

MRE – Hírszolgálat, 2017. október 19.

About the author

maradmin

Leave a Comment