2017. október 25. – Hírek és programajánló

H Í R E K   D É L B E N

Mariathon az Erdélyi Mária Rádióért!
Újra összefogásra hívjuk a Mária Rádió nagy családjának tagjait október 26-29 között. Isten kegyelméből, és az Önök adományainak köszönhetően, a rádió fennállását nem fenyegeti veszély. Ezért hála és köszönet! Azonban új lehetőségek adódtak, amelyekkel ha élni tudunk, jobban, és nagyobb területeken szólhat Isten szava az éter hullámain keresztül. Több projektünk is van: egy új adó beindítása a Tászok-tetőn, egy új frekvencia Szatmárnémetiben, antenna átköltöztetés Nagyváradon, Kolozsváron. Nagyrészt tőlünk függ, hogy mit sikerül ezekből megvalósítani. Ezért szeretettel kérjük és várjuk adományaikat és imáikat egyaránt. Legyen ez a Mariathon nagy családunk ünnepe, nyissuk meg szíveinket, zsebeinket, kulcsoljuk imára kezünket, tegyünk azért, hogy Isten ügyét előremozdítsuk. „Jót tenni jó” – sokszor halljuk ezeket a szavakat. Adja Isten, hogy minél többen megtapasztalják ezt! Előre köszönetet mondunk mindazoknak, akik az ügy mellé állnak, Isten fizessen meg bőségesen minden egyes imát, minden adományt!

Előadás Csíkszeredában
A Honfoglalás előttől az Európai Unió utánig előadássorozat keretében október 27-én, pénteken délután hat órától Maurer (Nagy) Bíborka: Volt egyszer egy népszínház című könyvének bemutatójára és az azt  követő  művészi műsorra   kerül sor a polgármesteri hivatal gyűléstermében Csíkszeredában. A kötetet  bemutatja: Burus János. A rendezvény  nyitott, minden érdeklődőt szeretettel várnak.

Szent Simon és Szent Júdás-Tádé apostolok ünnepe
A gyulafehérvári egyházmegyében Gyergyóalfaluban a plébániatemplom búcsúját október 28-án, szombaton délelőtt tizenegy órakor ünneplik. A szentmise homíliáját Nagy László nyárádselyei plébános tartja.
Esztelneken szintén október 28-án, szombaton délelőtt tizenegy órakor ünneplik a templom búcsúját. A szentmise szónoka György Imre, a csíkszeredai Szent Kereszt plébánia segédlelkésze.

Rövid terápiás program Magyarózdon
A Bonus Pastor Alapítvány 2017 november 6-17. között rövid terápiás programot szervez szenvedélybetegeknek és felnőtt hozzátartozóiknak. Várják azok jelentkezését, akik változtatni szeretnének alkohol-, drog-, játék- vagy társfüggőségükkel terhelt életmódjukon.
A helyszín a Magyarózdi Terápiás Otthon.
Jelentkezni, további részletek felől érdeklődni az Alapítvány központi irodáján, a 0265 254460-as telefonszámon lehet október 30-ig.

„Együtt az élő vízforrás felé”
Ezzel a mottóval szerveznek alapképzést hétköznapok lelkigyakorlatának kísérésére a Pro Educatione hálózati tagszervezeteinek közös megvalósításában zajló projekt keretén belül. Olyan a hitüket a mindennapokban megélni vágyó és az egyház életébe aktívan bekapcsolódó felnőttek jelentkezését várják Erdély különböző helységeiből, akik magukénak érzik a szentignáci lelkiséget és szívesen segítenének másoknak is az abba való belekóstolásba. A képzés bevezető hétvégéje november 17-19 között lesz megtartva Csíkszentdomokoson, a Szent Margit lelkigyakorlatos házban, Darvas Piroska és Bereczki Silvia segítőnővérek, valamint Demeter Zsuzsa, Caritas-munkatárs vezetésével. Jelentkezni október 31-éig lehetséges Darvas Piroskánál a 0743-753494-es telefonszámon. A programon résztvevőknek oklevelet vagy igény szerint részvételi igazolást adnak.

Plébániai munkatársak továbbképzése
Plébániai munkatársak részére továbbképzés lesz Marosvásárhelyen és Kolozsváron. Az előadások és műhelymunkák lebonyolításában a Katolikus Magyar Bibliatársulat, a Főegyházmegyei Családpasztorációs Iroda, valamint a Főegyházmegyei Egyházművészeti és Építészeti Iroda munkatársai vesznek részt.
Célcsoport: plébániai munkatársak, beleértve sekrestyések, harangozók, kántorok, más egyházi alkalmazottak és önkéntes munkatársak, csoportvezetők.
Jelentkezni október 31-ig Molnár Izabellánál lehet a 0753-869706-as telefonszámon vagy a molnarizabella@yahoo.com e-mail címen. A továbbképzésen résztvevők oklevelet vagy igény szerint részvételi igazolást igényelhetnek.

TSZ-FORTE zenecsoport vezetőképző
A Főegyházmegyei Ifjúsági Főlelkészség (FIF) a Teljes Szívvel képzések részeként zenecsoportvezető-képzést indít a gyulafehérvári főegyházmegyében szolgáló zenecsoportok számára. A képzéssorozat négy, nem egymást követő hétvégén lesz megtartva és vizsgával zárul.
Az első találkozó 2017. november 17–19. között lesz Csíksomlyón.
Témák: Motivációk, utódok nevelése, önismeret, az egyház szentmisével kapcsolatos tanítása, hangok, hangnemek és más zenei érdekességek, dalírás, a szolgálat öröme, imádság, továbbá vezetés, konfliktuskezelés.
A jelentkezéshez egy online kérdőívet kell kitölteni, amely a fif.resurrexit@gmail.com e-mail címen igényelhető. Jelentkezési határidő: november 6.
Várnak minden gyulafehérvári főegyházmegyében szolgáló zenecsoport-vezetőt, valamint további két személyt a csoportokból.

Időjárás: Ma hajnaltól a legtöbb helyen csökken a felhőzet és gyengül a szél. Helyenként pára-, ködfoltok képződhetnek. Napközben a napsütést főként keleten és nyugaton zavarhatják felhők, itt csapadékra is számítani kell. Délutánra  10-15 fokig emelkedik a hőmérséklet. Holnap reggel már kevésbé lesz hideg napközben pedig 11-16 fokot mérhetünk a változóan felhős-napos időben.

MRE – Hírszolgálat, 2017. október 25.


H Í R E K   R E G G E L

Örökös szentségimádási nap
A Gyulafehérvári Főegyházmegyében a mai nap folyamán Marosvásárhelyen a Szent Kozma és Damján  templomban   tartják az örökös szentségimádási napot. Járuljunk az Oltáriszentségben jelen levő Krisztus elé, imádjuk Őt és engedjük, hogy jelenléte betöltse szívünket, egész lényünket.

Emlékülés Haynald Lajos püspök, kalocsai bíboros és botanikus emlékezetére
Az Erdélyi Múzeum-Egyesület Természettudományi Szakosztálya és a Kolozs-Dobokai Főesperesség közös szervezésében október 26-án, holnap délután öt órakor emlékülés lesz Kolozsváron Haynald Lajos – erdélyi római katolikus püspök, kalocsai bíboros és botanikus – emlékezetére címmel a Nőszövetség, Szentegyház utca 2. szám alatti dísztermében. Bővebben a eseményről a RomKat.ro oldalon olvashatnak.

Belső iránytű Gyergyószentmiklóson
A Belső iránytű programsorozat keretében október 27-én, pénteken este hét órától Kovács Zsolt gyergyószárhegyi születésű, kézdimartonosi plébános tart előadást a gyergyószentmiklósi Szent István-plébánia nagytermében Álarcosbál. Kereszténységen innen és túl címmel. Szeretettel várják az érdeklődőket.

Konferencia Kolozsváron
Kolozsváron nemzetközi konferenciát szervez a Babeș-Bolyai Tudományegyetem és a Magyar Tudományos Akadémia a Szent Mihály plébánia védnökségével október 27 és 28-án Váltások és (disz)kontinuitások, hagyományok és újítások a reformáció 500 éves történetében. A hosszú reformáció perspektívája a közép-kelet- európai régióban címmel.
A rendezvény célja, hogy kiegyenlített figyelmet fordítson a különféle felekezeti, ezzel együtt pedig a nyelvi, nemzeti hagyományok és emlékezetek vizsgálatának, hogy rákérdezzen a keleti és nyugati kereszténység határmezsgyéjén található jelenségek regionális sajátosságaira. Az előadások mindkét napon délelőtt kilenc órakor kezdődnek az egyetem Farkas utcai főépületében. Részletes program a konferencia helyszínén kapható.

Házaspárok lelkigyakorlata Csíksomlyón
A Gyulafehérvári Családpasztorációs Központ szervezésében lelkigyakorlat lesz házaspároknak Csíksomlyón október 27–29. között a Jakab Antal Tanulmányi házban. A téma: személyes és családi határaink – az élet akadályai vagy zálogai? A hétvége során gondolatébresztők, személyes és közösségi ima, elmélkedési idők, páros és csoportos beszélgetések, illetve kreatív módszerek segítik a résztvevőket az élet Istenével, önmagukkal és egymással való mélyebb találkozásban. A lelkigyakorlat vezetője Bereczki Silvia segítőnővér. A program péntek délután kezdődik és vasárnap ebéddel ér véget. Jelentkezni a www.csalad.ro honlapon lehetséges.

Pedagógus továbbképzés Szovátán
Az iskolanővérek továbbképzést szerveznek pedagógusok számára október 28-án, szombaton, a szovátai Marianum házukban. Témák: Stressz helyett jó energia gazdálkodás, valamint megerősítő visszajelzések. A képzés vezetője Hári Ildikó iskolanővér, tanár, szupervizor. Jelentkezni az erdelyitunderkert@gmail.com email címen lehetséges.

Búcsúk Mindenszentek ünnepén
A gyulafehérvári főegyházmegyében, Szászfenesen október 28-án, szombaton délután öt órakor ünneplik a plébániatemplom búcsúját. A szentmisén Takó István, Kolozsvár-szentpéteri plébános tartja a szentbeszédet. A csíktaplocai plébániatemplom búcsús szentmiséje október 29-én, vasárnap délután fél egy órakor kezdődik. Az ünnep szónoka Kovács Sándor kolozsvári főesperes-plébános. A szentmisét rádiónk élő adásban közvetíti.

Felsőboldogfalván a Codex régizene-együttes
A Székelyudvarhelyi Református Egyházmegye és a Felsőboldogfalvi Református Egyházközség szervezésében október 28-án, szombaton a reformáció 2017-es jubileuma előtt tisztelegve Hitvalló Napot és a Reformáció Emlékparkja avatását tartják. A Hargita Megyei Hagyományőrzési Forrásközpont Hargita Megye Tanácsa támogatásával a reformáció 500 éves évfordulójára szervezett rangos esemény programjához a csíkszeredai Codex Régizene-együttes koncertjével járul hozzá. Az eseményhez illő zenés program a felsőboldogfalvi templomkertben fél tizenkettőkor kezdődik.
Minden érdeklődőt várnak!

X. Kórusfesztivál Székelyudvarhelyen
Tizedik alkalommal szerveznek kórustalálkozót október 28-án, szombaton, a székelyudvarhelyi Szent Miklós-plébániatemplomban. Az esemény délelőtt tíz órakor szentmisével kezdődik, amelyet a kórusok bemutatkozása követ. Meghívott kórusok: a kézdivásárhelyi Kantai Szentháromság templom kórusa, a csíksomlyói kegytemplom kórusa, a sepsiszentgyörgyi Laudate Kamarakórus, a székelyudvarhelyi Szent György plébánia Psallite Vegyeskara és a Kis Szent Teréz templom Iubilate Deo Vegyeskara, valamint a házigazda, Musica Sacra Kamarakórus. Várnak minden zenekedvelőt.

Időjárás: Ma hajnaltól a legtöbb helyen csökken a felhőzet, gyengül a szél. Helyenként pára-, ködfoltok képződhetnek. Napközben a napsütést főként keleten és nyugaton zavarhatják felhők, itt csapadékra is számítani kell. Délutánra  10-15 fokig emelkedik a hőmérséklet.

MRE – Hírszolgálat, 2017. október 25.

About the author

maradmin

Leave a Comment