2017. október 30. – Hírek és programajánló

H Í R E K   D É L B E N

Lezárult a Mariathon
Véget ért az elmúlt hétvégén megrendezett gyűjtés, melyet az Erdélyi Mária Rádió fejlődéséért, előrehaladásáért szerveztünk. A jelenlegi összesítés alapján hallgatóink 32107 lejt ajánlottak fel erre a célra. Szívből köszönjük mindenki jószívű adományát, imáját, amellyel Isten ügyét segítették. Isten fizesse mindenkinek!

Gyászjelentések
A nagyváradi megyés püspök és az egyházmegye papsága Isten akaratában megnyugodva, szomorú szívvel tudatja, hogy 2017. október 27-én, pénteken Ft. Farkas Imre Sándor nyugalmazott plébános, életének 74., papságának 45. évében,szentségekkel ellátva elhunyt.
Farkas Imre 1944. október 9-én született Nagyváradon. Boldog emlékű Márton Áron püspök szentelte pappá 1973. április 29-én Gyulafehérváron. Segédlelkész volt Nagyvárad-Olasziban, plébános Fugyivásárhelyen, Mezőtelegden, illetve Nagyvárad-Olasziban, nyugdíjasként pedig a nagyváradi Katalin-telepen szolgált. Az utóbbi hetekben, betegségére való tekintettel a nagyváradi Szent Erzsébet Szociális Gondozó Központban ápolták.
Az elhunyt lelkipásztor lelki üdvéért október 31-én, holnap délelőtt tizenegy órakor mutatnak be szentmisét a nagyvárad-olaszi plébániatemplomban, majd földi maradványait a Rulikowski temetőbe kísérik és ott helyezik örök nyugalomra.
A kincses város Monostor lakónegyedének plébánosa 2017. október 28-án este hirtelen elhunyt Szászfenesen, közvetlenül a búcsús szentmise után.
Kádár István c. esperes 1953. július 25-én született a Maros megyei Búzásbesenyőn. 1978. június 18-án szentelték pappá Gyulafehérváron, első szolgálati helye segédlelkészként Kézdivásárhely volt, ahonnan Brassóba került káplánnak. Ezt követően első plébánosi helye Csicsókeresztúr volt, ahonnan püspöke Kolozsvárra, a Monostor negyedi plébániára helyezte, ahol haláláig szolgált.
Nevéhez és személyes elköteleződéséhez, harcaihoz fűződik a kolozsmonostori apátsági templom visszaszerzése az 1990 utáni időszakban. Önként vállalta a tordatúri katolikusok lelkipásztori szolgálatát, ahol minden vasár- és ünnepnapon szentmisét celebrált. Építő ember volt, a szó közösségi értelmében is.
Temetését Buzásbesenyőn tartják, halottak napján, november 2-án, csütörtötökön délelőtt tizenegy órától.
Imádkozzunk az elhunyt lelkipásztorokért, adjon az Úr örök nyugodalmat nekik, az örök világosság fényeskedjék nekik!

„Együtt az élő vízforrás felé”
Ezzel a mottóval szerveznek alapképzést hétköznapok lelkigyakorlatának kísérésére a Pro Educatione hálózati tagszervezeteinek közös megvalósításában zajló projekt keretén belül. Olyan a hitüket a mindennapokban megélni vágyó és az egyház életébe aktívan bekapcsolódó felnőttek jelentkezését várják Erdély különböző helységeiből, akik magukénak érzik a szentignáci lelkiséget és szívesen segítenének másoknak is az abba való belekóstolásba. A képzés bevezető hétvégéje november 17-19 között lesz megtartva Csíkszentdomokoson, a Szent Margit lelkigyakorlatos házban, Darvas Piroska és Bereczki Silvia segítőnővérek, valamint Demeter Zsuzsa, Caritas-munkatárs vezetésével. Jelentkezni október 31-éig lehetséges Darvas Piroskánál a 0743-753494-es telefonszámon. A programon résztvevőknek oklevelet vagy igény szerint részvételi igazolást adnak.

Engesztelő imavirrasztás Székelyudvarhelyen
Az erdélyi Mária Rádió székelyudvarhelyi stúdiójának kápolnájában minden hónap első szerdáján egész éjjel virrasztást tartanak. Mindenszentek ünnepe miatt éjjel tizenegy órától nem lesz szentmise. Szerdán, november 1-jén hívnak együtt imádkozni mindenkit, aki Jézussal szeretne időt tölteni. A virrasztást városukért, egyházközségeikért, a fiatalok testi-lelki tisztaságáért, a családokért, egyedülállókért, a jegyesekért, gyermeket vágyó és váró szülőkért, betegekért, elhunyt szeretteikért, saját magukért és egyéni szándékokra ajánlják.

Csoport vezető képzés Csíksomlyón
Kezdő és tapasztalt keresztény csoportvezetők számára rendeznek képzést, amelynek megszervezésére és megvalósítására a Caritas Szociális Ágazat és az Erdélyi Háló Egyesület munkatársai vállalkoztak. Céljuk a plébániai csoportok vezetőinek (egyházi alkalmazottaknak, önkéntesekeknek, egyházközeli munkatársaknak) olyan gyakorlatias felkészítést nyújtani, amely által csoportjaikban és csoportjaikkal hatékonyabban tevékenykedhetnek.
Az első képzést, amely a kezdő csoportvezetőknek szól, november 10-12 között tartják Csíksomlyón, a Jakab Antal Tanulmányi Házban. Azok jelentkezését várják, akik most szeretnének a csoportvezetés gyakorlatával megismerkedni, csoportvezetést vállalni, és ebben szeretnének szakszerű segítséget, alapozást kapni. Jelentkezni október 31-ig lehetséges a következő telefonszámok egyikén: 0751-140067 vagy 0749-059459.

Időjárás: A tegnapihoz hasonlóan, az elvonult frontnak köszönhetően szeles napra készülhetünk. A napos időszakok mellett szórványosan egy-egy zápor, a hegyekben esetleg hózápor is előfordulhat. Délután 4-11 fok közötti hőmérséklet várható.

MRE – Hírszolgálat, 2017. október 30.


H Í R E K   R E G G E L

Örökös szentségimádási nap
A Gyulafehérvári Főegyházmegyében a mai nap folyamán Bánffyhunyadon tartják az örökös szentségimádási napot. Járuljunk az Oltáriszentségben jelen levő Krisztus elé, imádjuk Őt és engedjük, hogy jelenléte betöltse szívünket, egész lényünket.

Gyászjelentések
A nagyváradi megyés püspök és az egyházmegye papsága Isten akaratában megnyugodva, szomorú szívvel tudatja, hogy 2017. október 27-én, pénteken Ft. Farkas Imre Sándor nyugalmazott plébános, életének 74., papságának 45. évében,szentségekkel ellátva elhunyt.
Farkas Imre 1944. október 9-én született Nagyváradon. Boldog emlékű Márton Áron püspök szentelte pappá 1973. április 29-én Gyulafehérváron. Segédlelkész volt Nagyvárad-Olasziban, plébános Fugyivásárhelyen, Mezőtelegden, illetve Nagyvárad-Olasziban, nyugdíjasként pedig a nagyváradi Katalin-telepen szolgált. Az utóbbi hetekben, betegségére való tekintettel a nagyváradi Szent Erzsébet Szociális Gondozó Központban ápolták.
Az elhunyt lelkipásztor lelki üdvéért október 31-én, holnap délelőtt tizenegy órakor mutatnak be szentmisét a nagyvárad-olaszi plébániatemplomban, majd földi maradványait a Rulikowski temetőbe kísérik és ott helyezik örök nyugalomra.
A kincses város Monostor lakónegyedének plébánosa 2017. október 28-án este hirtelen elhunyt Szászfenesen, közvetlenül a búcsús szentmise után.
Kádár István c. esperes 1953. július 25-én született a Maros megyei Búzásbesenyőn. 1978. június 18-án szentelték pappá Gyulafehérváron, első szolgálati helye segédlelkészként Kézdivásárhely volt, ahonnan Brassóba került káplánnak. Ezt követően első plébánosi helye Csicsókeresztúr volt, ahonnan püspöke Kolozsvárra, a Monostor negyedi plébániára helyezte, ahol haláláig szolgált.
Nevéhez és személyes elköteleződéséhez, harcaihoz fűződik a kolozsmonostori apátsági templom visszaszerzése az 1990 utáni időszakban. Önként vállalta a tordatúri katolikusok lelkipásztori szolgálatát, ahol minden vasár- és ünnepnapon szentmisét celebrált. Építő ember volt, a szó közösségi értelmében is.
Temetéséről, amelyre szülőfalujában kerül sor, a későbbiekben intézkednek.
Imádkozzunk az elhunyt lelkipásztorokért, adjon az Úr örök nyugodalmat nekik, az örök világosság fényeskedjék nekik!

Rendhagyó Őrangyal-szüret Szentegyházán
A szentegyházi Szent Gellért Alapítvány szervezésében ma délután négy órakor kezdődik az Őrangyal szüreti bál a helyi Gábor Áron Művelődési Házban. Az idei bál rendhagyó lesz, mivel tíz éves az Örangyal program, amely értelmükben és/vagy mozgásukban korlátozott és egészséges fiatalok programja. Várnak minden érdeklődöt, azokat is, akik szívesen vennének részt önkéntesként a programban.

Bibliaolvasó maraton Kolozsváron
Négy nap alatt olvasnák fel a Bibliát magyar nyelven a Reformáció 500. évfordulója alkalmából szervezett programsorozat keretében október 31-től kezdődően a Diákművelődési Házban. A szervezők célja, hogy a hangzó szentírás minél több emberhez eljusson. Az évfordulóhoz igazodva a szöveget 500 részre osztják, a felolvasók pedig egymásnak adnák a stafétát. Jelentkezhetnek szervezetek, gyülekezetek, közösségek, iskolák 1-3 órás időtartamú felolvasásra. A délutáni, munkaidő utáni órákat lefedetlenül hagyják, így bárki bejelentkezhet online, vagy betérhet az utcáról, ha kedvet kap a felolvasáshoz. A partnerlista továbbra is nyitott az új jelentkezők előtt, a www.szolaszkriptura.ro honlapon, valamint a szolaszkriptura facebook oldalon lehet jelentkezni.

Engesztelő imavirrasztás Székelyudvarhelyen
Az erdélyi Mária Rádió székelyudvarhelyi stúdiójának kápolnájában minden hónap első szerdáján egész éjjel virrasztást tartanak. Mindenszentek ünnepe miatt éjjel tizenegy órától nem lesz szentmise. Szerdán, november 1-jén hívnak együtt imádkozni mindenkit, aki Jézussal szeretne időt tölteni. A virrasztást városukért, egyházközségeikért, a fiatalok testi-lelki tisztaságáért, a családokért, egyedülállókért, a jegyesekért, gyermeket vágyó és váró szülőkért, betegekért, elhunyt szeretteikért, saját magukért és egyéni szándékokra ajánlják.

Plébániai munkatársak továbbképzése
Plébániai munkatársak részére továbbképzés lesz november 7- én Marosvásárhelyen és november 8-án Kolozsváron. Jelentkezni október 31-ig Molnár Izabellánál lehet a 0753-869706-as telefonszámon vagy a molnarizabella@yahoo.com e-mail címen. A továbbképzésen résztvevők oklevelet vagy igény szerint részvételi igazolást igényelhetnek.

Időjárás: A vasárnapihoz hasonlóan, az elvonult frontnak köszönhetően szeles napra készülhetünk. Ma a napos időszakok mellett szórványosan egy-egy zápor, ahegyekben esetleg hózápor is előfordulhat. Hajnalban -6, +4, délután 4-11fok várható.

MRE – Hírszolgálat, 2017. október 30.

About the author

maradmin

Leave a Comment