2017. október 31. – Hírek és programajánló

H Í R E K   D É L B E N

Csoport vezető képzés Csíksomlyón
Kezdő és tapasztalt keresztény csoportvezetők számára rendeznek képzést, amelynek megszervezésére és megvalósítására a Caritas Szociális Ágazat és az Erdélyi Háló Egyesület munkatársai vállalkoztak. Céljuk a plébániai csoportok vezetőinek (egyházi alkalmazottaknak, önkéntesekeknek) olyan gyakorlatias felkészítést nyújtani, amely által csoportjaikban és csoportjaikkal hatékonyabban tevékenykedhetnek.
Az első képzést, amely a kezdő csoportvezetőknek szól, november 10-12 között tartják Csíksomlyón, a Jakab Antal Tanulmányi Házban. Azok jelentkezését várják, akik most szeretnének a csoportvezetés gyakorlatával megismerkedni, csoportvezetést vállalni, és ebben szeretnének szakszerű segítséget, alapozást kapni. Ma estig lehet jelentkezni a következő telefonszámok egyikén: 0751-140067 vagy 0749-059459.

„Együtt az élő vízforrás felé”
Ezzel a mottóval szerveznek alapképzést hétköznapok lelkigyakorlatának kísérésére a Pro Educatione hálózati tagszervezeteinek közös megvalósításában zajló projekt keretén belül. Olyan a hitüket a mindennapokban megélni vágyó és az egyház életébe aktívan bekapcsolódó felnőttek jelentkezését várják, akik magukénak érzik a szentignáci lelkiséget és szívesen segítenének másoknak is az abba való belekóstolásba. A képzés bevezető hétvégéje november 17-19 között lesz megtartva Csíkszentdomokoson, a Szent Margit lelkigyakorlatos házban, Darvas Piroska és Bereczki Silvia segítőnővérek, valamint Demeter Zsuzsa, Caritas-munkatárs vezetésével. A mai nap folyamán még lehet jelentkezni  Darvas Piroskánál a 0743-753494-es telefonszámon. A programon résztvevőknek oklevelet vagy igény szerint részvételi igazolást adnak.

Megemlékezés és ima a nagyváradi temetőkben
November 1-én, holnap Mindenszentek ünnepén délután három órakor a Rulikowski temetőben a Steinberger kápolnánál, négy órakor pedig az egykori Olaszi temetőben található Gerliczy-, illetve a Markovits kápolnánál imádkoznak elhunytjaikért Nagyvárad katolikusai, papok és hívek közösen.
 
Ravatalozó kápolna megáldása Bihardiószegen
November 1-én, szerdán délután három órakor szentmise keretében áldja meg a Szent Mihály tiszteletére emelt ravatalozó kápolnát Böcskei László megyés püspök a bihardiószegi temetőben.

Szentségimádás az alsódobói Isteni irgalmasság kápolnában
Minden hónap első csütörtökén szentségimádást tartanak a vágási egyházközség filiájában található alsódobói Isteni Irgalmasság kápolnában. Délután három órakor elimádkozzák az isteni irgalmasság rózsafüzért, majd az örvendetes-, a világosság-, a fájdalmas- és a dicsőséges rózsafüzért. Este hat órakor szentmisét mutatnak be, amely szentségi áldással fejeződik be. Az imaalkalom alatt gyónási lehetőség van.
2017. november 2-án várják mindazokat, akik mindennap elimádkozzák a rózsafüzért és idejükből tudnak Istennek ajándékozni.

Szent Imre-napi búcsúk
November 3-án, pénteken van a székelyudvarhelyi Tamási Áron Gimnázium bentlakásában levő kápolna búcsúja, amelyet Szent Imre herceg tiszteletére szenteltek fel. Az ünneplés délután hat órától szentmisével kezdődik, szentbeszédet mond Jánosi Gellért, székelyvarsági plébános. A szentmise után ünnepi megemlékezésre kerül sor Szent Imre hercegről a díszteremben.
A máréfalvi Szent Imre plébániatemplom búcsúját november 5-én, vasárnap tartják. A szentmiséken reggel kilenc órakor Bajkó Norbert, a székelyudvarhelyi Szent Miklós plébánia segédlelkésze prédikál, délben fél egy órakor pedig László Rezső pálos Hargitafürdőről.
A gyulafehérvári Hittudományi Főiskola Szent Imre-kápolnájának búcsúját november 5-én, vasárnap délután hat órától ünneplik.
Gelencén a búcsút szintén november 5-én, vasárnap déli tizenkét órakor tartják. A szentmisét rádiónk élő adásban közvetíti.

Nők lelkinapja Gyergyószentmiklóson
November 4-én, szombaton délelőtt fél tíz órától lelkinapot tartanak nők részére a gyergyószentmiklósi Szent Miklós plébánián.

Lelkigyakorlat Nagyszokondon
2017. november 10-12. között kontemplatív lelkigyakorlatos hétvégét szervez a Szatmári Püspökség Világiak Irodája a nagyszokondi Szent Ignác Lelkigyakorlatos házban.
A kontemplatív ima lépésről-lépésre akarja vezetni végzőit úgy, hogy ők Isten jelenlétében és vele közösségben időt töltsenek el. Aki vállalkozik a programon való részvételre, napi nyolcszori, huszonöt perces meditációs ülésekre, rövid impulzusokra, tapasztalatok megosztására és teljes csendre számíthat.
A résztvevőket Kujbus Márta, a Püspökség világiak irodája referense és önkéntes munkatársai kísérik. Jelentkezni a 0757 050 923-as illetve a 0261 715 011-es telefonszámon lehet november 3-ig.

Időjárás: Az Agerpres tudósítása szerint, az elmúlt napokban a vihar tizenhét megye negyven településén okozott kárt. Ma már szárazabb időre készülhetünk, mérséklődik a légmozgás, de az ország északi felében és a hegyvidéken még előfordulhatnak élénk széllökések. A hajnali fagyok után, holnaptól viszont napközben több fokos enyhülés indul. 

MRE - Hírszolgálat, 2017. október 31.


H Í R E K   R E G G E L

Örökös szentségimádási nap
A Gyulafehérvári Főegyházmegyében a mai nap folyamán Szamosújváron tartják az örökös szentségimádási napot. Járuljunk az Oltáriszentségben jelen levő Krisztus elé, imádjuk Őt és engedjük, hogy jelenléte betöltse szívünket, egész lényünket.

Engesztelő imavirrasztás Székelyudvarhelyen
Az erdélyi Mária Rádió székelyudvarhelyi stúdiójának kápolnájában minden hónap első szerdáján egész éjjel virrasztást tartanak. Mindenszentek ünnepe miatt éjjel tizenegy órától nem lesz szentmise. Szerdán, november 1-jén hívnak együtt imádkozni mindenkit, aki Jézussal szeretne időt tölteni. A virrasztást városukért, egyházközségeikért, a fiatalok testi-lelki tisztaságáért, a családokért, egyedülállókért, a jegyesekért, gyermeket vágyó és váró szülőkért, betegekért, elhunyt szeretteikért, saját magukért és egyéni szándékokra ajánlják.

Megemlékezés és ima a nagyváradi temetőkben
November 1-én, holnap Mindenszentek ünnepén délután három órakor a Rulikowski temetőben a Steinberger kápolnánál, négy órakor pedig az egykori Olaszi temetőben található Gerliczy-, illetve a Markovits kápolnánál imádkoznak elhunytjaikért Nagyvárad katolikusai, papok és hívek közösen.
 
Ravatalozó kápolna megáldása Bihardiószegen
November 1-én, szerdán délután három órakor szentmise keretében áldja meg a Szent Mihály tiszteletére emelt ravatalozó kápolnát Böcskei László megyés püspök a bihardiószegi temetőben.

Szentmise az elhunyt püspökökért és kanonokokért a székesegyházban
Halottak Napját követően november 3-án, pénteken délután hat órakor az egyházmegye elhunyt püspökeiért és kanonokjaiért mutat be szentmisét Böcskei László megyés püspök a székesegyház kriptájában.

Szent Imre-napi búcsúk
November 3-án, pénteken van a székelyudvarhelyi Tamási Áron Gimnázium bentlakásában levő kápolna búcsúja, amelyet Szent Imre herceg tiszteletére szenteltek fel. Az ünneplés délután hat órától szentmisével kezdődik, szentbeszédet mond Jánosi Gellért, székelyvarsági plébános. A szentmise után ünnepi megemlékezésre kerül sor Szent Imre hercegről a díszteremben.
A máréfalvi Szent Imre plébániatemplom búcsúját november 5-én, vasárnap tartják. A szentmiséken reggel kilenc órakor Bajkó Norbert, a székelyudvarhelyi Szent Miklós plébánia segédlelkésze prédikál, délben fél egy órakor pedig László Rezső pálos Hargitafürdőről.
A gyulafehérvári Hittudományi Főiskola Szent Imre-kápolnájának búcsúját november 5-én, vasárnap délután hat órától ünneplik.
Gelencén a búcsút szintén november 5-én, vasárnap déli tizenkét órakor tartják. A szentmisét rádiónk élő adásban közvetíti.

Nők lelkinapja Gyergyószentmiklóson
November 4-én, szombaton délelőtt fél tíz órától lelkinapot tartanak nők részére a gyergyószentmiklósi Szent Miklós plébánián.

A Püspöki Palota kápolnájának búcsúja
November 6-án, hétfőn tartják a Püspöki Palota kápolnájának búcsúját. A délelőtt tizenegy órakor kezdődő főpapi szentmise szónoka Tóth Attila Levente tasnádszántói plébános.

Plébániai munkatársak továbbképzése
Plébániai munkatársak részére továbbképzés lesz november 7- én Marosvásárhelyen és november 8-án Kolozsváron. Jelentkezni október 31-ig Molnár Izabellánál lehet a 0753-869706-as telefonszámon vagy a molnarizabella@yahoo.com e-mail címen. A továbbképzésen résztvevők oklevelet vagy igény szerint részvételi igazolást igényelhetnek.

Szent Ignác-i lelkigyakorlat Csíkszentdomokoson
Személyesen kísért Szent Ignác-i lelkigyakorlat lesz Csíkszentdomokoson, a Szent Margit Lelkigyakorlatos Házban 2017. november 6–11. között Vormair Emese segítőnővér vezetésével. Jelentkezni és érdeklődni a vormairemese@gmail.com cimen lehet november 1-ig.

TSZ-FORTE zenecsoport vezetőképző
A Főegyházmegyei Ifjúsági Főlelkészség (FIF) a Teljes Szívvel képzések részeként zenecsoportvezető-képzést indít a gyulafehérvári főegyházmegyében szolgáló zenecsoportok számára. A képzéssorozat négy, nem egymást követő hétvégén lesz megtartva és vizsgával zárul.
Az első találkozó 2017. november 17–19. között lesz Csíksomlyón.
Témák: Motivációk, utódok nevelése, önismeret, az egyház szentmisével kapcsolatos tanítása, hangok, hangnemek és más zenei érdekességek, dalírás, a szolgálat öröme, imádság, továbbá vezetés, konfliktuskezelés.
A jelentkezéshez egy online kérdőívet kell kitölteni, amely a fif.resurrexit@gmail.com e-mail címen igényelhető. Jelentkezési határidő: november 6.
Várnak minden gyulafehérvári főegyházmegyében szolgáló zenecsoport-vezetőt, valamint további két személyt a csoportokból.

Időjárás: Az Agerpres tudósítása szerint, az elmúlt napokban a vihar tizenhét megye negyven településén okozott kárt. Ma már szárazabb időre készülhetünk, mérséklődik a légmozgás, de az ország északi felében és a hegyvidéken még előfordulhatnak élénk széllökések. A hajnali fagyok után, holnaptól viszont napközben több fokos enyhülés indul.  

MRE - Hírszolgálat, 2017. október 31.

About the author

maradmin

Leave a Comment