2017. október 6. – Hírek és programajánló

H Í R E K   D É L B E N

Búcsúk Magyarok Nagyasszonya ünnepén
– A gyulafehérvári főegyházmegyében Erdőszentgyörgyön október 7-én, szombaton délelőtt 11 órakor kezdődik a búcsús szentmise. A szentbeszédet Both László szovátai segédlelkész tartja. A szentmisét rádiónk élőben közvetíti.
– Galócáson a búcsús szentmise szintén október 7-én, szombaton délelőtt 11 órakor kezdődik, Szűz Mária, Magyarok Nagyasszonya tiszteletére. Szentbeszédet mond Márton István gyergyótölgyesi plébános.
– Marosludason a templom búcsúját szintén szombaton délelőtt 11 órától ünneplik. A szentmise szónoka Szőcs Béla sinfalvi plébános.
– A csíkcsomortáni templomban október 8-án, vasárnap délután fél egy órakor kezdődik a búcsú. Az ünnepi szentmise főcelebránsa és szónoka Tamás József segédpüspök. Közreműködik a csíksomlyói kegytemplom kórusa Biró János karnagy vezetésével. A szentmisét rádiónk élőben közvetíti
– A Baricz-kanyarban található Magyarok Nagyasszonya-kápolnánál október 8-án, vasárnap délután fél 1 órakor tartják az ünnepi szentmisét. A búcsú szónoka Gál Hunor gyergyószentmiklósi örmény katolikus plébános.
A temesvári egyházmegyében Szűz Mária, a Magyarok Nagyasszonya ünnepe alkalmából, október 7-én, szombaton a magyar nemzetiségű búcsújárók keresik fel a máriaradnai kegytemplomot. A délelőtt 11 órakor kezdődő ünnepi szentmisét bemutatja és szentbeszédet mond Veres András győri megyés püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke.
– A temesvár-gyárvárosi plébániatemplomot szintén Ma-gyarok Nagyasszonya tiszteletére szentelték fel 1901. október 13-án. A Millenniumi templom konszekrálásának idei évfordulóját október 8-án, vasárnap ünnepli az egyházközség. A délelőtt fél 12 órakor kezdődő szentmisét Böjte Csaba OFM celebrálja.
– A temesvár-szabadfalui plébániához tartozó Gyülvész templomának védőszentje Szűz Mária, a Magyarok Nagyasszonya. A búcsút október 15-én, vasárnap 10 órakor ünneplik. A szentmisét bemutatja és szentbeszédet mond Wonerth László kanonok, temesvár-szabadfalui plébános.

Lelki délután pedagógusoknak Gyergyószentmiklóson
Keresztény önazonosságom címmel lelki délutánra várják a pedagógusokat a gyergyószentmiklósi Szent István plébánián ma délután négy órától egészen este nyolc óráig. Lesz előadás, élménymegosztás, játék, agapé. Várnak minden érdeklődő pedagógust.

Rózsafüzér-társulatok főegyházmegyei találkozója
A fatimai jelenések 100., valamint a csíksomlyói búcsú 450. évfordulóján „A Szűzanya átöleli életünk útját” címmel október 7-én a csíksomlyói kegytemplomban tartják az idei rózsafüzér-társulatok főegyházmegyei találkozóját. A program délelőtt tizenegy órától imaórával kezdődik, majd elmélkedéseket tartanak Bilibók Géza, tusnádfürdői plébános, László Attila, székelyudvarhelyi plébános, Karácson Tibor, rádiónk műsorigazgatója és Hajlák Attila, kézdivásárhelyi segédlelkész. Az előadások után a társulatok bekapcsolódnak az elsőszombati ünnepélyes Mária-köszöntőbe.

Csere-bere börze Marosvásárhelyen
A remeteszegi Szent Család plébánián csere-bere bőrzét rendeznek a hétvégén. A börzére fel lehet ajánlani még jó állapotban lévő téli gyermekruhákat és gyermekcipőket, iskolaszereket, torna- és sportszereket, illetve bármit, ami iskolával kapcsolatos. Ezeket naponta le lehet adni a Szent Család templom sekrestyéjében. A felajánlott dolgokból október 7-én, szombaton délután, a hittanos évkezdő találkozót követően, illetve másnap, október 8-án, a délelőtt tizenegy órától kezdődő Veni Sancte szentmise után lehet majd válogatni. A megmaradt adományokból a szorványokban és a Pál atya otthonaiban élő gyermekeket segítik majd.

Kóruskoncert a Kolozsvári Rádióban
Vasárnap délután hat órától különleges kórushangversenyre kerül sor a kolozsvári rádió koncerttermében. Legkedvesebb kórusműveit énekli el a székelyudvarhelyi Musica Sacra kamarakórus Rózsa Imre karnagy vezetésével és a kolozsvári Szent Cecília kórus, élén Potyó István karnaggyal. A Kodály-év alkalmából felcsendül Kodály Zoltán: Missa Brevis című műve, orgonán közreműködik Kostyák Csengeri Zsuzsa. A műsorban szerepelnek még további Kodály-alkotások mellett Akathisztosz, Arcadelt, Marcello, Mozart, Ola Gjeilo, Birtalan József és Szigeti Gyula művek a Musica Sacra kórus előadásában. A belépés díjtalan. Várnak minden érdeklődőt. Akik nem tudnak eljutni a koncertre azok élőben meghallgathatják a kolozsvári rádióban.

Sportnap fogyatékkal élőknek Székelyudvarhelyen
A szentegyházi Szent Gellért Alapítvány ötödik alkalommal szervezi meg a sportnapot fogyatékkal élőknek. Idén október 9-én, hétfőn délelőtt tíz órától várják a székelyudvarhelyi sportcsarnokba a kívülállókat is, akik megtapasztalhatják a sportrendezvény által a kölcsönös bizalmat, és az elfogadást.  Bővebb információ a www.szentgellert.ro honlapon található.

Fotópályázatot indít a szatmári Caritas
A Szatmári Egyházmegyei Caritas Szervezet az Idősek Világnapja alkalmából fotópályázatot hirdet Ezüst hajjal arany korban címmel. Minden pályázó három fotót küldhet be 2017. október 8-ig, az office@caritas-sm.ro e-mail címre.
A beküldött fotók a Caritas Facebook-oldalán lesznek megtekinthetők, valamint kiállítás keretében, az Idősek Világnapja alkalmából, október 12-én, a Szatmári Egyházmegyei Caritas Szervezet által a szatmárnémeti Rotary Klub támogatásával megszervezett ünnepi esemény helyszínén. A pályázatról bővebben a www.caritas-satumare.ro honlapján találhatnak.

Időjárás: Egy hidegfront hatására több helyen készülhetünk esőre, záporra, de jelentősebb mennyiségű csapadék csak délen eshet. Feltámad, északon meg is erősödik a nyugatias szél. Napközben mindössze 11-16 fokos maximumokra készülhetünk.

MRE – Hírszolgálat, 2017. október 6.


H Í R E K   R E G G E L

Örökös szentségimádási nap
A gyulafehérvári főegyházmegyében a mai nap folyamán Gyergyócsomafalván tartják az örökös szentségimádási napot. Szánjunk időt a szentséglátogatásra, fejezzük ki ily módon is Krisztushoz való hűségünket és ragaszkodásunkat.

Mária Rádiós önkéntes találkozók
Elkezdődtek az októberi önkéntes találkozók. Ma délelőtt tíz órától kezdődik a találkozó Gyergyószentmiklóson, a Szent Miklós plébánia hittantermében, majd október 7-én, elsőszombaton, délután négy órakor lesz a találkozó Csíksomlyón, a régi nyomda épületébe, ahol több munkatárs is jelen lesz. A további helyszínekről és időpontokról hírműsorainkban tájékoztatjuk hallgatóinkat.

Lelki délután pedagógusoknak Gyergyószentmiklóson
Keresztény önazonosságom címmel lelki délutánra várják a pedagógusokat a gyergyószentmiklósi Szent István plébánián ma délután négy órától egészen este nyolc óráig. Lesz előadás, élménymegosztás, játék, agapé. Várnak minden érdeklődő pedagógust.

Rózsafüzér-társulatok főegyházmegyei találkozója
A fatimai jelenések 100., valamint a csíksomlyói búcsú 450. évfordulóján „A Szűzanya átöleli életünk útját” címmel október 7-én a csíksomlyói kegytemplomban tartják az idei rózsafüzér-társulatok főegyházmegyei találkozóját. A program délelőtt tizenegy órától imaórával kezdődik, majd elmélkedéseket tartanak Bilibók Géza, tusnádfürdői plébános, László Attila, székelyudvarhelyi plébános, Karácson Tibor, rádiónk műsorigazgatója és Hajlák Attila, kézdivásárhelyi segédlelkész. Az előadások után a társulatok bekapcsolódnak az elsőszombati ünnepélyes Mária-köszöntőbe.

Ünnepség a kolozsvári Szent Kamill Otthonban
Kolozsváron, a Magyar Mozgáskorlátozottak Társulatának keretében működő Szent Kamill Szociális Otthonban október 7-én, holnap délután egy órakor szentmisét mutat be Vencser László morálteológus és Kovács Sándor kolozsvári főesperes-plébános. Ezt követően Kovács Sándor főesperes megszenteli az intézet udvarán elhelyezett Márton Áron és Jakab Antal püspökök mellszobrait.

Elsőszombat Csíksomlyón
A csíksomlyói kegytemplomban október 7-én, elsőszombaton a szentmise délután hat órakor kezdődik. Ezt megelőzően, délután öt órától az engesztelő imaórát az erdélyi Mária Rádió munkatársai és önkéntesei végzik. A szentmise után szintén ők vezetik a rózsafüzér imádkozását és ők viszik a Szűzanya kegyszobrának a másolatát a templom előtti téren. Mindazok, akik nem tudnak elzarándokolni a kegyhelyre, a szentmisébe bekapcsolódhatnak a csiksomlyo.ro honlapon követhető élő, képes közvetítés révén vagy rádiónk hullámhosszán.

Kóruskoncert a Kolozsvári Rádióban
Vasárnap délután hat órától különleges kórushangversenyre kerül sor a kolozsvári rádió koncerttermében. Legkedvesebb kórusműveit énekli el a székelyudvarhelyi Musica Sacra kamarakórus Rózsa Imre karnagy vezetésével és a kolozsvári Szent Cecília kórus, élén Potyó István karnaggyal. A Kodály-év alkalmából felcsendül Kodály Zoltán: Missa Brevis című műve, orgonán közreműködik Kostyák Csengeri Zsuzsa. A műsorban szerepelnek még további Kodály-alkotások mellett Akathisztosz, Arcadelt, Marcello, Mozart, Ola Gjeilo, Birtalan József és Szigeti Gyula művek a Musica Sacra kórus előadásában. A belépés díjtalan. Várnak minden érdeklődőt. Akik nem tudnak eljutni a koncertre azok élőben meghallgathatják a kolozsvári rádióban.

Veni Sancte Kolozsváron
Október 8-án vasárnap este hét órától Veni Sancte szentmisével nyitja meg az egyetemi évet a Kolozsvári Egyetemi Lelkészség a Piarista templomban. A szentmise főcelebránsa Kovács Sándor kolozsvári főesperes-plébános, a szentbeszédben Takó István egyetemi lelkész szól a diákokhoz. Szeretettel várnak mindenkit.

„Boldogabb családokért” önkéntesképzés Csíkszentdomokoson
A Gyulafehérvári Főegyházmegye Családpasztorációs Központja képzést szervez a Boldogabb családokért iskolai programba bekapcsolódni vágyó önkéntesek számára  október 13–14. között a csíkszentdomokosi Szent Margit Lelkigyakorlatos Házban. A képzés vezetője: Kertész Mária pszichológus, mentálhigiénés szakember, a Boldogabb családokért iskolai program koordinátora. Részvételi díj: 40 lej. Olyan szentségi házasságban élő házaspárok, illetve szakemberek jelentkezhetnek erre a képzésre, akik vállalják, hogy a 2017/2018-as tanévtől kezdődően legalább egy osztályban, hároméves ciklusban, évi 6-10 foglalkozást tartanak az osztályfőnöki vagy vallásórák keretében. Jelentkezhetnek olyan fiatalok is, akik keresztény értékrend szerint készülnek a házasságra.
Jelentkezni még a mai nap folyamán lehet. További információk a 0743 152 008-as telefonszámon vagy a kertesz.maria@csalad.ro e-mail címen kaphatók.

Időjárás: Egy hidegfront hatására több helyen készülhetünk esőre, záporra, de jelentősebb mennyiségű csapadék csak délen eshet. Feltámad, északon meg is erősödik a nyugatias szél. Napközben mindössze 11-16 fokos maximumokra készülhetünk.

MRE – Hírszolgálat, 2017. október 6.

About the author

maradmin

Leave a Comment