2017. szeptember 8. – Hírek és programajánló

H Í R E K   E S T E

Örökös szentségimádási nap
A gyulafehérvári főegyházmegyében a holnapi nap folyamán a gyulafehérvári zárdatemplomban tartják az örökös szentségimádási napot. Szánjunk időt a szentséglátogatásra és használjuk az egyház által felkínált lehetőségeket, melyek erősítik és elmélyítik Krisztussal való személyes kapcsolatunkat. 

Marad az iskola, ideiglenesen más intézmény keretében működik
Liviu Pop román oktatási miniszter szerint ideiglenesen egy másik iskola ernyője alá kerülnek, de a saját épületükben maradhatnak a marosvásárhelyi Római Katolikus Teológiai Líceum diákjai és tanárai. Elmondta olyan utasítást bocsátott ki a Maros Megyei Tanfelügyelőség számára, hogy írassák be a diákokat az osztályokba, és hétfőn a tanárok kezdjék el a tanítást. Nem fogják őket elköltöztetni a Római Katolikus Teológiai Líceum jelenlegi épületéből. A tanításhoz a jogi keretet egy másik oktatási intézmény, valószínűleg a Bolyai Farkas Elméleti Líceum biztosítja majd. Liviu Pop elmondta: a megoldást a minisztérium jogi osztálya találta meg azt követően, hogy szerdán a marosvásárhelyi táblabíróság kikézbesítette az iskolaalapításra vonatkozó tanfelügyelőségi határozat felfüggesztésére vonatkozó jogerős ítéletet. A miniszter hangsúlyozta: ez egy ideiglenes megoldás, amelyet arra az időre érvényesítenek, ameddig jogerős ítélet születik az iskolával kapcsolatos másik perben is, és le nem zárul a romániai korrupcióellenes ügyészségnek (DNA) az iskolaalapítással kapcsolatos vizsgálata. - tudtuk meg a romkat.ro oldalról. 
Az az üggyel kapcsolatban az Erdélyi Római Katolikus Státus Alapítvány szeptember 7-i sajtónyilatkozatát pedig az ersekseg.ro oldalon olvashatják.

Egyházmegyei Zarándoklat Szentjobbra
Szeptember 10-én, vasárnap Szentjobbra zarándokolnak a Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegye papjai és hívei, ahol a délelőtt tizenegy órakor kezdődő szentmisén a Boldogságos Szűzanya közbenjárását, Szent István és Szent László király oltalmát kérik közösségeink, családjaink megújulásáért. A szentmise főcelebránsa és szónoka Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti metropolita érsek lesz. Az áldást követően Szentjobb utcáin körmenetet tartanak a zarándokok a Brünn-i Fekete Madonna felújított kegyképével. Böcskei László megyés püspök 2016-ban kiemelkedő szentéllyé nyilvánította a szentjobbi plébániatemplomot és meghívta az egyházmegye híveit, hogy minden évben közösen üljék meg a Boldogságos Szűz születésnapját, a templom búcsúünnepét. Az ünnepi szentmisét rádiónk élő adásban közvetíti!

Mária út – kiállítás Székelyudvarhelyen
Szeptember 5.-én nyílt- és szeptember 15.-ig tekinthető meg László Dániel festőművész Mária út című kiállítása. A helyszín a székelyudvarhelyi Művelődési Ház oszlopos terme. Várnak minden érdeklődőt szeptember 15.-ig!

Időjárás: Szombaton hűvös hajnal után már 26-30 fokra van kilátás a délutáni órákban. Ekkor a déli, délnyugati szél is sokfelé feltámad, nyugaton, északnyugaton erős, viharos lökések is lehetnek. Egy-egy zápor, zivatar csak a nyugati határ közelében alakulhat ki. 

MRE - Hírszolgálat, 2017. szeptember 8.


H Í R E K   D É L B E N

Örökös szentségimádási nap
A gyulafehérvári főegyházmegyében a mai nap folyamán Tövisen tartják az örökös szentségimádási napot. Szánjunk időt a szentséglátogatásra és használjuk az egyház által felkínált lehetőségeket, melyek erősítik és elmélyítik Krisztussal való személyes kapcsolatunkat.

Kisboldogasszony-napi búcsús szentmisék
A csíkrákosi templom búcsús szentmiséje szintén délelőtt tizenegy órakor kezdődik, szónoka Málnási Demeter kosteleki plébános.
Székelyudvarhelyen, az Ugron kápolna búcsúját ma délután öt órakor ünneplik. A szentmisén Biró Károly újmisés, baróti segédlelkész prédikál.
A csíksomlyói kegytemplomban a szentmisék reggel nyolc, délelőtt fél tizenegy és este hét órától lesznek.
Jobbágytelkén szintén ma délután egy órakor ünneplik a templom búcsúját. A szentmise szónoka Balla Imre, masorvásárhelyi segédlelkész.
A szászrégeni plébániatemplomban délután hat órakor kezdődik a Kisboldogasszony napi ünnepi szentmise.
Jegenye filiájában, Egeresen a templom búcsúját szintén ma délután hat órakor tartják. A szentmisén Szőcs Csaba szászfenesi plébános, a Verbum Egyesület igazgatója prédikál.
Gyergyószentmiklóson az örmény templom Kisboldogasszony búcsúját ma délelőtt tíz órakor tartják.
A Temesvári Egyházmegyében, Máriaradnán ma reggel fél nyolctól horvát nyelven, fél tíztől magyar nyelven mutatnak be szentmisét. Tíz órától görög katolikus liturgia a bazilika mögötti Mária parkban. Délelőtt tizenegy órától pontifikális szentmise magyar, román és német nyelven, bemutatja Böcskei László nagyváradi megyés püspök és Roos Márton temesvári főpásztor. A szentmisét követően körmenetet tartanak az Oltáriszentséggel. Délután egy és este hét órától román nyelven tartanak ünnepi szentmisét.
A temesvár-józsefvárosi közösség is szeptember 8-án, Kisboldogasszony napján ünnepli a templombúcsút. A szentmisét délután hat órakor Szabó Péter kanonok, zimándújfalui plébános mutatja be.
Ma a krassócsörgői plébániához tartozó Dognácska közössége a templom felszentelésének 276. évfordulóját ünnepli. A szentmise délelőtt tizenegy órakor kezdődik.

Élő rózsafüzér zarándoklat Székelyudvarhelyen
A Mária-tisztelő imacsoportok élő rózsafüzér zarándoklatot szerveznek hitük megerősödéséért, a város és a környék lakóiért, a családok megmaradásáért ma, szeptember 8-án.
Reggel kilenc órakor indultak a Jézus-kápolnától, ezekben a percekben pedig, az előrejelzett program szerint a   bethlenfalvi Mária neve templohoz érkeztek. Itt is, a  délután folyamán a tervezett útvonalon csatlakozhatnak az élő rózsafüzér zarándoklathoz.
13.20–14.30: kadicsfalvi Szent Anna-templom
15.20–15.30: szombatfalvi Szent György-templom
16.00–16.50: keresztút a székely kálvárián
A zarándoklat az Ugron-kápolnánál délután öt órakor ünnepi szentmisével zárul.

Könyvbemutató Gyergyóremetén
Ma este hét órakor a gyergyóremetei Községháza tanácstermében bemutatják Frigyesy Ágnes Az Úr csodásan működik – Erdélyi nagy tanúságtevők – Ferencz Béla Ervin OFM, Tőkés István, Bíró János Antal OFM című könyvét. Az est házigazdája: Portik Bakai Ádám kulturális főszervező.

Kiállítás Resicabányán
A dr. Franz Metz bánsági származású, jelenleg Németországban élő orgonista, zenetudós kezdeményezésére szervezett, Bánsági orgonák és orgonaépítők című kiállítás 2017. szeptember 11.-től, hétfőtől a resicabányai Hegyvidéki Múzeumban tekinthető meg. Az ünnepélyes megnyitó délután hat órakor kezdődik. Ugyanaznap este fél nyolc órakor a resicabányai Havas Boldogasszony templomban dr. Franz Metz közreműködésével orgonahangverseny lesz.

Úton Isten felé - Ökumenikus családépítő hétvége
A reformáció 500. évében a gyulafehérvári Családpasztorációs Központ munkacsoportja figyelmét a vegyes házasságokban élőkre irányítja azért, hogy megerősítsék őket hitük gyakorlásában, a keresztény élet kiteljesedésében, és abban, hogy hogyan tudnak identitásuk gazdagságával jelen lenni a házasságban. Szeptember 22-23 között ökumenikus kapcsolatépítő hétvégére hívják a házaspárokat, a házasságra készülőket, az együttjárókat és azokat is, akik a házaspárok életét segíteni szeretnék. A találkozó helyszíne a sepsiszentgyörgyi Szent József plébánia közösségi terme. A részvételi díj 20 lej, páronként. A hétvége meghívottjai Szénégető István atya, Incze Zsolt, református esperes, Pál Tünde unitárius pasztorálpszichológus és Fokolare Mozgalom -az egység lelkisége képviselői Mihály Magdi és Csaba. Bejelentkezési határidő szeptember 17. Bővebb információk és jelentkezés a www.csalad.ro oldalon, a megfelelő esemény alatt.

Időjárás: Ma napközben egyre inkább csökken a felhőzet, naposra fordul az idő. Északnyugaton megélénkül a szél. Délután 21-27 fok körül alakul a levegő hőmérséklete. 

MRE - Hírszolgálat, 2017. szeptember 8.


H Í R E K   R E G G E L

Örökös szentségimádási nap

A gyulafehérvári főegyházmegyében a mai nap folyamán Tövisen tartják az örökös szentségimádási napot. Szánjunk időt a szentséglátogatásra és használjuk az egyház által felkínált lehetőségeket, melyek erősítik és elmélyítik Krisztussal való személyes kapcsolatunkat.

Kisboldogasszony-napi búcsús szentmisék
A felújított zágoni plébániatemplomban ma déli tizenkét órától ünneplik Kisboldogasszony napját. A szentmisét Tamás József püspök celebrálja a kerület papságával. A liturgia keretében a püspök megáldja a három hónap alatt felújított templomot. A búcsús szentmisén közreműködik a búzásbesenyői vegyeskar.
Zetelakán a Kisboldogasszony kápolnában ma délelőtt kilenc órakor, a plébániatemplomban pedig déli tizenkét órakor kezdődik a szentmise. A búcsú szónoka Ferenczi Sándor, a Gyulafehérvári Hittudományi Főiskola és Papnevelő Intézet tanára, borbándi plébános.
A lövétei egyházközség búcsúünnepén, ma déli tizenkét órakor Csala László csíkmenasági plébános prédikál.
A csíkrákosi templom búcsús szentmiséje szintén délelőtt tizenegy órakor kezdődik, szónoka Málnási Demeter kosteleki plébános.
Székelyudvarhelyen, az Ugron kápolna búcsúját ma délután öt órakor ünneplik. A szentmisén Biró Károly újmisés, baróti segédlelkész prédikál.
A csíksomlyói kegytemplomban a szentmisék reggel nyolc, délelőtt fél tizenegy és este hét órától lesznek.
Jobbágytelkén szintén ma délután egy órakor ünneplik a templom búcsúját. A szentmise szónoka Balla Imre, masorvásárhelyi segédlelkész.
A szászrégeni plébániatemplomban délután hat órakor kezdődik a Kisboldogasszony napi ünnepi szentmise.
Jegenye filiájában, Egeresen a templom búcsúját szintén ma délután hat órakor tartják. A szentmisén Szőcs Csaba szászfenesi plébános, a Verbum Egyesület igazgatója prédikál.
Gyergyószentmiklóson az örmény templom Kisboldogasszony búcsúját ma délelőtt tíz órakor tartják.
A Temesvári Egyházmegyében, Máriaradnán ma reggel fél nyolctól horvát nyelven, fél tíztől magyar nyelven mutatnak be szentmisét. Tíz órától görög katolikus liturgia a bazilika mögötti Mária parkban. Délelőtt tizenegy órától pontifikális szentmise magyar, román és német nyelven, bemutatja Böcskei László nagyváradi megyés püspök és Roos Márton temesvári főpásztor. A szentmisét követően körmenetet tartanak az Oltáriszentséggel. Délután egy és este hét órától román nyelven tartanak ünnepi szentmisét.
A temesvár-józsefvárosi közösség is szeptember 8-án, Kisboldogasszony napján ünnepli a templombúcsút. A szentmisét délután hat órakor Szabó Péter kanonok, zimándújfalui plébános mutatja be.
Ma a krassócsörgői plébániához tartozó Dognácska közössége a templom felszentelésének 276. évfordulóját ünnepli. A szentmise délelőtt tizenegy órakor kezdődik.

Élő rózsafüzér zarándoklat Székelyudvarhelyen
A Mária-tisztelő imacsoportok élő rózsafüzér zarándoklatot szerveznek hitük megerősödéséért, a város és a környék lakóiért, a családok megmaradásáért ma, szeptember 8-án. Az indulás reggel kilenc órakor a Jézus-kápolnától lesz. Érintik a város valamennyi katolikus templomát, délután négy órakor a székely kálváriát járják végig, majd az Ugron-kápolnánál öt órakor búcsús szentmisével fejezik be a zarándoklatot. A Kisboldogasszony-napi élő rózsafüzér zarándoklatba bármelyik ponton be lehet kapcsolódni. A zarándoklat szakaszai a következő képpen alakulnak:
8.30–9.00: Gyülekezés a Jézus-kápolnánál
9.50–10.05: Barátok temploma
10.20–10.40: Szent Miklós-templom
11.30–11.50: Kis Szent Teréz-templom
12.20–12.40: bethlenfalvi Mária neve templom
13.20–14.30: kadicsfalvi Szent Anna-templom
15.20–15.30: szombatfalvi Szent György-templom
16.00–16.50: keresztút a székely kálvárián
A zarándoklat az Ugron-kápolnánál délután öt órakor szentmisével zárul.

Időjárás: Ma reggel még délen, délnyugaton lesz több felhő, helyenként eső is kialakulhat. Napközben egyre inkább csökken a felhőzet, naposra fordul az idő. Északnyugaton megélénkül a szél. Hajnalban 8-13, délután 21-27 fok körül alakul a levegő hőmérséklete. 

MRE - Hírszolgálat, 2017. szeptember 8.

About the author

maradmin

Leave a Comment