2018. április 24. – Hírek és programajánló

H Í R E K   D É L B E N

Szent György-búcsúk
Marosszentgyörgyön április 28-án ünneplik az egyházközség védőszentjét. A szombaton délelőtt 11 órakor kezdődő búcsús szentmisén Baróti Csaba székelyszentkirályi plébános prédikál.
Györgyfalván szintén április 28-án tartják a búcsúünnepet. A szentmise, melynek szónoka Szőcs Béla sinfalvi plébános, szombaton déli 12 órakor kezdődik. A sepsiszentgyörgyi Krisztus Király-plébániatemplomban április 29-én, vasárnap délelőtti fél 11 órától ünneplik a Szent György búcsút. A szentbeszédet Bilibók Géza tusnádfürdői plébános tartja.

Búzaszentelés a székesegyházban
A nagyváradi római katolikus egyházban Szent Márk ünnepéhez kapcsolódik a búzaszentelés szertartása, amikor a pap és a hívek Isten segítségét kérik a vetésekre. A nagyváradi római katolikus székesegyházban április 25-én, szerdán a délután hat órakor kezdődő szentmise keretében végzi el ezt a szertartást Fodor József általános helynök.

Szent László nyomában a Szászföldön
A medgyesi plébánia meghívására április 25–28. között a Hargita Megyei Kulturális Központ tíz fényképésze indul Szent László nyomait a Szászföldön felfedezni és megörökíteni. A HMKK fotótábor már harmadszorra tér vissza a Szászföldre, ahol a szórvány magyarság hétköznapi életét, néprajzi és építészeti értékeit örökíti meg, ez alkalommal kiemelt figyelemmel a Szent Lászlóhoz kötődő emlékek feltárásával. A fotótáborok anyagát kiállításokon mutatják be, illetve kiadványokban jelentetik meg. Meghívottak: Szigeti Vajk István, Török Raffael, Szőcs Lehel (Csíkszereda), Kiss Szilárd (Balánbánya), Fülöp Lóránd (Agyagfalva), Kovács László (Sepsiszentgyörgy), Erdély Bálint Előd, Magyari Hunor, Balázs Attila (Székelyudvarhely). A tábor művészeti vezetője Ádám Gyula fotográfus. Bővebben az eseményről a facebook oldalon olvashatnak.

Csendkóstoló Székelyudvarhelyen
A székelyudvarhelyi Szent Pio Lelkigyakorlatos Házban április 27-29. között Csendkóstoló címmel szerveznek programot. Péntek este egy rövid interaktív előadás keretében bemutatásra kerül a csendmeditáció módszere és szellemisége. Ez lesz az elméleti bevezetés a másnapi gyakorlatokhoz. A pénteki előadás nyitott és ingyenes. Az ezen való részvétel nem jelent részvételi kötelezettséget a program folytatására. A szombati programon való részvétel személyes jelentkezés után lehetséges. Jelentkezni lehet a http://csendtanfolyam.blogspot.ro/ honlapon. A szombat-vasárnapi programhoz a hozzájárulás adományalapon történik. További részletek a péntek esti előadás után.

Egyházmegyei Zarándoklati Nap
A Nagyváradi Római Katolikus Püspökség zarándoklatra hívja az egyházmegye híveit, papjait és különösképpen a fiatalokat, a bérmálkozásra készülőket április 29-én, Húsvét 5. Vasárnapján a nagyváradi székesegyházba, hiszen a helyi hagyomány szerint ezen a napon az egyházmegye alapítóját, Szent László királyt ünnepeljük. Egyházmegyénk legnagyobb ünnepének programja 10 órakor kezdődik a zarándokok fogadásával és az ünnepi ráhangolódással. A főpapi szentmise 11 órakor kezdődik, amelyre az egyházmegye papsága, szerzetessége és hívei mellett a szomszédos egyházmegyékből is érkeznek vendégek. A szentmise főcelebránsa és szónoka Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyés püspök lesz. A szentmise után Szent László ereklyéjével végzett hagyományos körmeneten nyilvánosan is megvalljuk hitünket. Egyházmegyénk védőszentjének és városunk alapítójának ünnepén nagy szeretettel várjuk kedves híveinket és mindazokat, akik égi közbenjárónk pártfogását kérik.

32. Gyergyó kerületi kórustalálkozó
A gyergyói főesperesi kerület egyházi énekkarainak 32. találkozóját tartják április 28-án, szombaton Gyergyószentmiklóson. A Kájoni János nevét viselő kórustalálkozó szombaton délelőtt 10 órakor szentmisével kezdődik a Szent István templomban.

Keresztény Agora Szatmárnémetiben
A Keresztény Agora Kulturális Kör a szatmárnémeti székesegyházi plébánia szervezésében előadásra hívja az érdeklődőket április 28-án a plébánia dísztermében (Főtér, Scheffler János Lelkipásztori Központ, második emelet). Szombaton délelőtt 11 órától Frigy Szabolcs szociológus, egyetemi oktató A vallásgyakorlás jelene és jövője címmel tartja előadását, a vallásszociológia területére kalauzolva a hallgatóságot. Mennyire vagyunk vallásosak és hogyan lehet egyáltalán mérni a vallásgyakorlást? Milyen hatással van a vallás a társadalomra vagy épp a fogyasztói társadalom az, ami befolyásolja a mi vallásosságunkat? Ezekre a kérdésekre próbál majd reflektálni, válaszolni. Az előadás az erdélyi magyarok kőrében végzett kutatás néhány érdekes eredményét is bemutatja, ami segít, hogy átgondoljuk a saját hitrendszerűnket is ebből a szempontból.

Egyházzenei koncert a székesegyházban
Április 30-án hétfőn, este hét órakor egyházzenei koncertet tartanak a székesegyházban. Fellép a kecskeméti Kodály Intézet vegyeskara Tóth Árpád vezetésével és a nagyváradi Partiumi Keresztény Egyetem vegyeskara Kovács Gábor vezetésével. A belépés díjtalan.

Időjárás: Ma hajnalban esővel, záporokkal hidegfront érkezett. Feltámad a szél. Napközben északnyugat felől csökken a felhőzet, de keleten, északkeleten továbbra is kialakulhat egy-egy zápor,  zivatar. Enyhe volt a hajnal, a csúcshőmérséklet viszont pár fokkal visszaesik, délután 19-24 fokra van kilátás.

MRE - Hírszolgálat, 2018. április 24.


H Í R E K   R E G G E L

Roma fiatalok találkoztak
Második alkalommal szerveztek egyházmegyei szintű találkozót roma fiataloknak, a hit és az identitás erősítése céljával. "Engedjétek hozzám jönni a gyermekeket" (Mk 10,13-16) mottóval. A túrterebesi Nagyboldogasszony plébánián tartották az egyházmegyei szintű találkozót április 21-én roma fiataloknak. Ők részt vesznek az évente megszervezésre kerülő ifjúsági találkozókon, ministránstalálkozókon is, ez az alkalom azonban az identitásra, annak felvállalására fektet hangsúlyt. Így már a szombati találkozó elején szóba került, értékként tekintsenek a kultúrájukra és annak keretében kincsként római katolikus hitükre, amit őseik, nagyszüleik, szüleik hagyományoztak rájuk.

Örökös szentségimádási nap
A gyulafehérvári főegyházmegyében a mai nap folyamán a  csíksomlyói plébániatemplomban tartják az örökös szentségimádási napot. Húsvét vasárnapjától pünkösdvasárnapig tartó ötven napot ujjongó örömmel üljük meg: egyetlen ünnepnapként. Járuljunk az Oltáriszentségben jelen levő Krisztus elé, fejezzük ki örömünket, imádatunkat.

Bérmálások a gyulafehérvári egyházmegyében
Ma Tamás József püspök a kézdimartonosi plébániatemplomban délelőtt tíz órakor, az ojtozi templomban pedig a délután öt órakor kezdődő szentmise keretében szolgáltatja ki a bérmálás szentségét.

Szent Antal nagykilencedek
Folytatódik a Szent Antal nagykilenced. A csíksomlyói kegytemplomban ma reggel 8-kor, délelőtt fél 11-kor és este 7 órakor lesznek a szentmisék. A reggel 8-kor kezdődő szentmise szónoka felváltva a helyi ferencesek. A fél 11-es szentmisén Bakó Ferenc sepsibükszádi plébános prédikál. Az este 7-kor kezdődő szentmisén, melyet rádiónk élő adásban közvetít, Gegő Julianus ferences atya mond szentbeszédet.
A szárhegyi Ferences Templomban a szentmisék ma délelőtt fél tizenegykor és délután öt órakor lesznek. A második kedd elmélkedési témája: „Mi a bőség törvénye?” Aki szeretné jobban megismerni Istent és a hitét, éljen a lehetőséggel és vegyen részt ezeken a rövid kis - szentmisébe foglalt - felnőtt katekéziseken.
A kolozsvári ferences templomban a szentmisék délelőtt 10 és délután 6 órától kezdődnek, délután 5 órától szentségimádást tartanak. A tíz órakor kezdődő szentmisék keretében vendégpapok prédikálnak.
Székelyudvarhelyen a ferences templomban a szentmiséket délelőtt tíz órakor a környék papjai végzik. A második alkalommal Bajkó Norbert a Szent Miklós plébánia segédlelkésze prédikál.
A nagyszebeni ferences templomban a Szent Antal kilencedet keddenként délután öt órakor tartják. Előtte félórával rózsafüzért imádkoznak.
A szatmárnémeti Szent Antal-templomban keddenként, reggel 9 órától gyónásra nyílik lehetőség, 10 órától kezdődik a szentmise, amelynek főcelebránsa és szónoka Kinczel István, a szatmárnémeti Kis Szent Teréz egyházközösség plébánosa.
Az arad-belvárosi minorita templomban keddenként délután öt órakor a szentmiséken az elmélkedéseket Matieș Marin lovrini plébános tartja.

Búzaszentelés a székesegyházban
A nagyváradi római katolikus egyházban Szent Márk ünnepéhez kapcsolódik a búzaszentelés szertartása, amikor a pap és a hívek Isten segítségét kérik a vetésekre. A nagyváradi római katolikus székesegyházban április 25-én, szerdán a délután hat órakor kezdődő szentmise keretében végzi el ezt a szertartást Fodor József általános helynök.

Csoportdinamikai képzés
Csoportdinamikai képzést szervez a szatmári püspökség világiak irodája április 27. és 29-e között, a nagyszokondi Szent Ignác lelkigyakorlatos központban. A képzésen szó esik majd a csoportélet fázisainak lelki folyamatairól is, a csoportban zajló történéseknek négyes összefüggéséről: téma - én - mi - minket körülvevő környezet. Az érdeklődők a 0261-715011-es vagy a 0757-050923-mas telefonszámokon jelentkezhetnek ma délutánig.

Egyházzenei koncert a székesegyházban
Április 30-án hétfőn, este hét órakor egyházzenei koncertet tartanak a székesegyházban. Fellép a kecskeméti Kodály Intézet vegyeskara Tóth Árpád vezetésével és a nagyváradi Partiumi Keresztény Egyetem vegyeskara Kovács Gábor vezetésével. A belépés díjtalan.

Anya-lánya lelkinap Sepsiszentgyörgyön
A Gyulafehérvári Főegyházmegye családpasztorációs munkacsoportja édesanyáknak és lányaiknak szervez lelkinapot május 12-én Sepsiszentgyörgyön, a Szent József Plébánián. A „Kettesben – anyával" címmel meghirdetett rendezvény jó lehetőség lehet az anya-lánya kapcsolat elmélyítésére. Olyan anya-lánya párosokat várnak, akiknél a lányok már megkezdték a középiskolát, de nem idősebbek 23 évesnél. A szervezők változatos, színes programmal készülnek, további részleteket a www.csalad.ro oldalon találnak, ugyanott lehet bejelentkezni a lelkinapra. Szükség esetén információ a kertesz.maria@csalad.ro e-mail címen, vagy a 0743 152 008-as telefonszámon kapható.

Időjárás: Ma hajnalban esővel, záporokkal hidegfront érkezik. Feltámad a szél. Napközben északnyugat felől csökken a felhőzet, de keleten, északkeleten továbbra is kialakulhat egy-egy zápor,  zivatar. Enyhe lesz a hajnal, a csúcshőmérséklet viszont pár fokkal visszaesik, délután 19-24 fokra van kilátás.

MRE - Hírszolgálat, 2018. április 24.

About the author

maradmin

Leave a Comment