2018. április 25. – Hírek és programajánló

H Í R E K   D É L B E N

Búzaszentelés a székesegyházban
A nagyváradi római katolikus egyházban Szent Márk ünnepéhez kapcsolódik a búzaszentelés szertartása, amikor a pap és a hívek Isten segítségét kérik a vetésekre. A nagyváradi római katolikus székesegyházban ma a délután hat órakor kezdődő szentmise keretében végzi el ezt a szertartást Fodor József általános helynök.

32. Gyergyó kerületi kórustalálkozó
A gyergyói főesperesi kerület egyházi énekkarainak 32. találkozóját tartják április 28-án, szombaton Gyergyószentmiklóson. A Kájoni János nevét viselő kórustalálkozó szombaton délelőtt 10 órakor szentmisével kezdődik a Szent István templomban.

Keresztény Agora Szatmárnémetiben
A Keresztény Agora Kulturális Kör a szatmárnémeti székesegyházi plébánia szervezésében előadásra hívja az érdeklődőket április 28-án a plébánia dísztermében (Főtér, Scheffler János Lelkipásztori Központ, második emelet). Szombaton délelőtt 11 órától Frigy Szabolcs szociológus, egyetemi oktató A vallásgyakorlás jelene és jövője címmel tartja előadását, a vallásszociológia területére kalauzolva a hallgatóságot. Mennyire vagyunk vallásosak és hogyan lehet egyáltalán mérni a vallásgyakorlást? Milyen hatással van a vallás a társadalomra vagy épp a fogyasztói társadalom az, ami befolyásolja a mi vallásosságunkat? Ezekre a kérdésekre próbál majd reflektálni, válaszolni. Az előadás az erdélyi magyarok kőrében végzett kutatás néhány érdekes eredményét is bemutatja, ami segít, hogy átgondoljuk a saját hitrendszerűnket is ebből a szempontból.

Kiégés és rekreáció az orvos életében
Május 4-én este hét órától a Szent Pio Lelkigyakorlatos Házban orvosok találkozójára kerül sor Kiégés és rekreáció az orvos életében címmel. Töltekezési lehetőség a szakmabelieknek, ahol szupervíziós módszerrel tekintik át, hogyan lehet felismerni az orvosi hivatásban a kiégés jeleit és megelőzni azt. Előzetes bejelentkezés szükséges május 2-ig. Bővebb információ a 0266-210537-es és a 0755-489743-as telefonszámokon, illetve a hazpio@gmail.com e-mail címen.

Hálaadás a 90 évért
Május 7-én, hétfőn, Túry László ny. nagyprépost, ny. plébános 90-ik életévét tölti. Ez alkalommal a csáki Caritas szervezet idősek otthonának kápolnájában 18 órai kezdettel hálaadó szentmisére kerül sor, amelyre szeretettel várják a lelkipásztorokat és a híveket.

Rövid terápiás program szenvedélybetegeknek
A Bonus Pastor Alapítvány május 7–18. rövid terápiás programot szervez szenvedélybetegeknek és felnőtt hozzátartozóiknak Szentkatolnán. Várják azok jelentkezését, akik változtatni szeretnének alkohol-, drog-, játék- vagy társfüggőségükkel terhelt életmódjukon. Jelentkezni, további részletek felől érdeklődni az alapítvány központi irodáján, a 0265-254460 telefonszámon lehet május 2-ig.

Szent Antal ereklyéje az egyházmegyék templomaiban
A romániai Szent József provincia minorita szerzetesei  május 7 és június 13. között országszerte zarándoklatot szerveznek Páduai Szent Antal ereklyéivel. A gyulafehérvári főegyházmegyében nyolc helyre viszik el az ismert szent ereklyéjét. Május 11-én, pénteken 15.30-tól 17.30 óráig az ereklye a dévai Szent Antal-templomban lesz.

Anya-lánya lelkinap Sepsiszentgyörgyön
A Gyulafehérvári Főegyházmegye családpasztorációs munkacsoportja édesanyáknak és lányaiknak szervez lelkinapot május 12-én Sepsiszentgyörgyön, a Szent József Plébánián. A „Kettesben – anyával" címmel meghirdetett rendezvény jó lehetőség lehet az anya-lánya kapcsolat elmélyítésére. Olyan anya-lánya párosokat várnak, akiknél a lányok már megkezdték a középiskolát, de nem idősebbek 23 évesnél. A szervezők változatos, színes programmal készülnek, további részleteket a www.csalad.ro oldalon találnak, ugyanott lehet bejelentkezni a lelkinapra. Szükség esetén információ a kertesz.maria@csalad.ro e-mail címen, vagy a 0743 152 008-as telefonszámon kapható.

Ferences ösvény 2018
Idén is megszervezik a ferences ösvényt, amely egy három hétvégéből álló kaland, ahol megismerkedhetnek a fiatalok Szent Ferenccel, az ő evangéliumi lelkiségével és a ferencességgel. Az első hétvége május 11-13 között lesz megtartva a szárhegyi kolostorba. Várják a 17-35 év közötti fiatalok jelentkezését Tibor testvérnél a 0746-774701-es telefonszámon, vagy a www.ferencesprogramok.ro oldalon.

Szent Antal sírjától a Szent Péter térig
Olaszország szent helyeire szervez zarándokutat a Szatmári Püspökség június 12. és 19-e között.
Bővebb információt a www.szatmariegyhazmegye.ro/ zarandoklatok oldalon találhatnak, vagy személyesen a Szatmári Római Katolikus Püspökség, az 1 Decembrie 1918 (Széchenyi) utca 2. szám alatt - Mekker Enikőnél. Telefonon a 0261-714955-ös illetve a 0744-483444-es számon lehet, május 14-ig.
Május 23-án indul a Püspökség Mariazell-i zarándoklata, amelyre még van pár szabad hely, szintén lehet jelentkezni.

Időjárás: Ma a megélénkülő délnyugati áramlással ismét melegebb levegő érkezik térségünkbe, 24-28 fokos csúcshőmérséklet várható. A túlnyomóan napos időben csak délkeleten alakulhat ki egy-egy zápor, zivatar.

MRE - Hírszolgálat, 2018. április 25.


H Í R E K   R E G G E L

Örökös szentségimádási nap
A gyulafehérvári főegyházmegyében a mai nap folyamán  Csíktaplocán tartják az örökös szentségimádási napot. Húsvét vasárnapjától pünkösdvasárnapig tartó ötven napot ujjongó örömmel üljük meg: egyetlen ünnepnapként. Járuljunk az Oltáriszentségben jelen levő Krisztus elé, fejezzük ki örömünket, imádatunkat.

Előadás Brassóban
A brassó-belvárosi plébánia és a Pax Romana szervezésében április 26-án, holnap délután hat órától Hol kezdődik a mennyország? címmel előadást tart Bakó Hajnalka pasztorálasszisztens az Áprily Lajos Főgimnázium dísztermében. Várnak minden érdeklődőt.

Szent György-búcsúk
Marosszentgyörgyön április 28-án ünneplik az egyházközség védőszentjét. A szombaton délelőtt 11 órakor kezdődő búcsús szentmisén Baróti Csaba székelyszentkirályi plébános prédikál.
Györgyfalván szintén április 28-án tartják a búcsúünnepet. A szentmise, melynek szónoka Szőcs Béla sinfalvi plébános, szombaton déli 12 órakor kezdődik. A sepsiszentgyörgyi Krisztus Király-plébániatemplomban április 29-én, vasárnap délelőtti fél 11 órától ünneplik a Szent György búcsút. A szentbeszédet Bilibók Géza tusnádfürdői plébános tartja.

Zarándoklat Medjugorjéba
Csíkszeredából indul zarándoklat Medjugorjéba április 28-május 4 között. Jelentkezni Kádár Gizellánál lehet a 0748-620291-es telefonszámon.

Kiégés és rekreáció az orvos életében
Május 4-én este hét órától a Szent Pio Lelkigyakorlatos Házban orvosok találkozójára kerül sor Kiégés és rekreáció az orvos életében címmel.
Töltekezési lehetőség a szakmabelieknek, ahol szupervíziós módszerrel tekintik át, hogyan lehet felismerni az orvosi hivatásban a kiégés jeleit és megelőzni azt.
Előzetes bejelentkezés szükséges május 2-ig. Bővebb információ a 0266-210537-es és a 0755-489743-as telefonszámokon, illetve a hazpio@gmail.com e-mail címen.

Lelkigyakorlat gyászolóknak Kézdivásárhelyen
A kézdivásárhelyi Boldog Özséb-plébánián május 4-6. között lelkigyakorlatot tartanak gyászolók számára Hajlák Attila-István segédlelkész vezetésével. Érdeklődni és jelentkezni a 0742-698166-os telefonszámon lehet.

Rövid terápiás program szenvedélybetegeknek
A Bonus Pastor Alapítvány május 7–18. rövid terápiás programot szervez szenvedélybetegeknek és felnőtt hozzátartozóiknak Szentkatolnán. Várják azok jelentkezését, akik változtatni szeretnének alkohol-, drog-, játék- vagy társfüggőségükkel terhelt életmódjukon. Jelentkezni, további részletek felől érdeklődni az alapítvány központi irodáján, a 0265-254460 telefonszámon lehet május 2-ig.

Anya-lánya lelkinap Sepsiszentgyörgyön
A Gyulafehérvári Főegyházmegye családpasztorációs munkacsoportja édesanyáknak és lányaiknak szervez lelkinapot május 12-én Sepsiszentgyörgyön, a Szent József Plébánián. A „Kettesben – anyával" címmel meghirdetett rendezvény jó lehetőség lehet az anya-lánya kapcsolat elmélyítésére. Olyan anya-lánya párosokat várnak, akiknél a lányok már megkezdték a középiskolát, de nem idősebbek 23 évesnél. A szervezők változatos, színes programmal készülnek, további részleteket a www.csalad.ro oldalon találnak, ugyanott lehet bejelentkezni a lelkinapra. Szükség esetén információ a kertesz.maria@csalad.ro e-mail címen, vagy a 0743 152 008-as telefonszámon kapható.

Ferences ösvény 2018
Idén is megszervezik a ferences ösvényt, amely egy három hétvégéből álló kaland, ahol megismerkedhetnek a fiatalok Szent Ferenccel, az ő evangéliumi lelkiségével és a ferencességgel. Az első hétvége május 11-13 között lesz megtartva a szárhegyi kolostorba. Várják a 17-35 év közötti fiatalok jelentkezését Tibor testvérnél a 0746-774701-es telefonszámon, vagy a www.ferencesprogramok.ro oldalon.

Tükörkép tábor Szelterszen
A Szent Gellért alapítvány idén is szervez keresztény szellemiségű táborokat 7-12 év közötti gyermekek számára a szelterszi Szent Gellért Rehabilitációs és Rekreációs házban. A táborok időpontjai: június 17-23, valamint június 24-29. Érdeklődni és jelentkezni a 0747-164626-os telefonszámon lehet.

Időjárás: Ma a megélénkülő délnyugati áramlással ismét melegebb levegő érkezik térségünkbe, 24-28 fokos csúcshőmérséklet várható. A túlnyomóan napos időben csak délkeleten alakulhat ki egy-egy zápor, zivatar.

MRE - Hírszolgálat, 2018. április 25.

About the author

maradmin

Leave a Comment