2018.április 6. – Hírek és programajánló

H Í R E K   D É L B E N

Jótékonysági koncert Kolozsváron
Böjte Csaba testvér és a sérült énekesekből álló Nem adom fel együttes ismét együtt indul az erdélyi körútra. Április 8-án a vasárnap déli tizenkét órás szentmisén a kolozsvári ferences templomban Csaba testvér prédikál, a zenei szolgálatot a Nem adom fel együttes és a Szent Klára Kollégium lakói látják el. A koncert a szentmise után veszi kezdetét. Szeretettel várják a kolozsváriakat!

Gyümölcsoltó Boldogasszony-napi búcsúk
A gyulafehérvári Papnevelő Intézet kápolnájának búcsús szentmiséjét április 9-én, hétfőn délelőtt 11:45 órától ünneplik. Ebből az alkalomból az erdélyi egyházmegyék római katolikus főpásztorai Gyulafehérvárra látogatnak, ahol április 8-9-én lehetőségük lesz a papképzéssel kapcsolatos tárgyalásokat folytatni az intézmény elöljáróival és növendékeivel.
A temesvári egyházmegyében Máriaradnán a kegytemplom búcsús szentmiséje április 9-én, hétfőn délelőtt tizenegy órakor kezdődik.
Nagyváradon, rádiónk stúdiójának kápolnája is Gyümölcsoltó Boldogasszony tiszteletére van felszentelve. Az ünnepi búcsús szentmise, melyet élő adásban közvetítünk, szintén április 9-én, hétfőn délután három órától kezdődik. Várjuk mindazokat, akik szívesen csatlakoznának hálaadásunkhoz, ünneplésünkhöz.

Eljött az Énidő(m)! – I. Női Konferencia Csíksomlyón
Április 14-én, szombaton 9 órai kezdettel szervezik meg az I. Női Konferenciát Eljött az Énidő(m)! címmel a csíksomlyói Jakab Antal Házban, hagyományteremtő jelleggel és szándékkal, Simó Irma pszichológus és Gergely-Menyhárt Katalin rendezvényszervező kezdeményezésével, valamint az Áradat Egyesület társszervezésével. A bevétel nagy részét az Áradat Egyesület a Bántalmazott nők egyéni és csoportban zajló támogató programjaira fordítják. Jegyeket a Jakab Antal Házban hétköznapokon, 9-16 óra között lehet vásárolni, további információkért a 0754 872 640-es
telefonszámot tárcsázzák az érdeklődők!

Erdélyi Nőszövetségek lelkigyakorlata Kolozsváron
Az Erdélyi Római Katolikus Nőszövetségek Egyesülete április 16–18. között Kolozsváron tartja a lelkigyakorlatos napokat, a Szent Mihály Római Katolikus Nőszövetség szervezésében. A Szent Mihály templomban celebrált nyitó szentmisét elhunyt Kovács Sándor főesperes-plébános lelki üdvéért ajánlják fel, aki a Nőszövetség országos lelki vezetője is volt. Április 17-én, kedden este 7 órától a Szent Cecília Kórus és Zenekar koncertjére kerül sor Potyó István karnagy  vezénylésével. A záró szentmise szintén a Szent Mihály templomban lesz szerdán, déli 12 órakor, amelyen Excellenciás és Ft. Msgr. dr. Jakubinyi György érsek a főcelebráns, illetve a szónok. A rendezvényre a tagszervezetek elnökeit és 2-3 képviselőjét, valamint a lelki vezetőket várják.

A megszentelő szeretet útján
A húsvéti idő a megkereszteltek örömének és a feltámadt Krisztussal való találkozásoknak a kiemelt ideje, a növekedésé a világosságban, ezért „járjunk az igazság szerint szeretetben, és mindenben nőjünk fel őhozzá, Krisztushoz, aki a fej” (Ef 4,15) mottóval a szociális testvérek szeretettel hívják a Kísért imádság hetére április 16–22. között mindazokat, akik szeretnének megtanulni imádkozni a Szentírással, vagy már tudnak, de mélyebb Isten-kapcsolatra vágynak, akik szeretnék felnőtt és tudatos módon alakítani imaéletüket, akik szívesen elmennének egy lelkigyakorlatra, de most éppen nincs rá módjuk. A programra Kolozsváron kerül sor. Az együtt ünnepelt kezdő és záró szentmise között a hét folyamán a résztvevőknek naponta egy órát kell szentelniük imádságra, illetve minden nap megoszthatják tapasztalataikat személyes kísérőjükkel. A program iránt érdeklődők számára a testvérek részletes ismertető levelet és jelentkezési lapot küldenek. Jelentkezni április 13-ig lehet Farmati Anna testvérnél a 0740 430 666-os telefonszámon, vagy a szocialis.testverek@gmail.com címen. Kísérők: Farmati Anna, Fülöp Magdolna, Homa Ildikó és Imre Edit testvérek.

Gyógyító lelkigyakorlat felnőtteknek
„…akit szeretsz, beteg” mottóval gyógyító lelkigyakorlatot szerveznek április 17. és július 10. között a kézdivásárhelyi Boldog Özséb plébániatemplomban. Az alkalmakat keddenként este hét órai kezdettel Hajlák Attila segédlelkész tartja. Várnak minden érdeklődőt.

Elváltak hétvégéje
„Íme, tenyeremre rajzoltalak téged.” mottóval idén is megszervezi a Gyulafehérvári Főegyházmegye Családpasztorációs Központjának munkacsoportja az elváltak lelki hétvégéjét április 20-án és 21-én a csíkszentdomokosi Szent Margit Lelkigyakorlatos Házban. A programban előadás, tanúságtételek, műhelymunkák szerepelnek, de lesznek kiscsoportos beszélgetések, közös ima és szentmise is. A részvételi díj 25 lej/fő/hétvége, ez az összeg nem tartalmazza a szállás, illetve az étkezés költségeit. A teljes ellátást igénylők számára az összköltség 90 lej. A programra a csalad.ro honlapon, az Eseménytárban az „Elváltak lelki hétvégéje” eseménynél lehet bejelentkezni.

Zarándoklat Medjugorjéba
Az erdélyi Mária Rádió zarándoklatot szervez Medjugorjéba június 10–16. között nagyváradi indulással. A zarándoklatot Karácson Tibor, rádiónk műsorigazgatója vezeti. Várják elsősorban a Nagyvárad, Szatmár, Arad, Temesvár környéki hívek jelentkezését a 0743-782461 telefonszámon.

Időjárás: A hidegfront hatására, mely térségünkbe érkezett, sokfelé ered el az eső, visszaesik a hőmérséklet. Ma eleinte az ország keleti részén még eshet kevés eső, délután pedig délen, délkeleten és keleten lehet még kevés csapadék. Nyugaton lesz szakadozottabb a felhőzet, délután azonban több-kevesebb napsütésre mindenütt lehet számítani. Az erős északias szelet helyenként viharos lökések kísérhetik. Az enyhe hajnalt követően 11-16 fokig emelkedik a hőmérséklet.

MRE – Hírszolgálat, 2018. április 6.


H Í R E K   R E G G E L

Örökös szentségimádási nap
A Gyulafehérvári Főegyházmegyében a mai nap folyamán Mikóújfalun tartják az örökös szentségimádási napot. Használjuk ki ezeket az alkalmakat, időzzünk az Oltáriszentség jelenlétében, engeszteljük és imádjuk Őt, kérve kegyelmét, hogy töltse el szívünket, lényünket az Ő szeretetével és békéjével.

Mária Rádiós önkéntes találkozók
Elkezdődtek az áprilisi önkéntes találkozók, így ma délelőtt tíz órától Gyergyószentmiklóson, a Szent Miklós plébánián, majd délután fél három órakor Sepsiszentgyörgyön, a Krisztus Király templom hittantermében lesz találkozó. Április 7-én, a hónap első szombatján Csíksomlyón az önkéntes találkozó délután fél öt órakor kezdődik a ferences kolostorban. A következő helyszínekről hírműsorainkban tájékoztatjuk hallgatóinkat.

Első pénteki keresztút a Székely Kálvárián
Ma délután öt órától keresztúti ájtatosságot tartanak a szejkefürdői Ugron-kápolna felé vezető Székely Kálvárián. Várják a székelyudvarhelyieket és környékbelieket, akik családjainkért felajánlanak egy keresztútjárásnyi időt és imát. Időjárástól függetlenül minden alkalommal megtartják a szabadtéri ájtatosságot – ajánlatos ennek megfelelő lábbelit és öltözéket viselni.

Előadás Csíkszeredában
A Honfoglalás előttől az Európai Unió utánig előadássorozat keretében ma délután hat órától Albert Ildikó: Öreg ember, nem vén ember (Az időskor szépsége és értéke) címmel tart előadást a városháza gyűléstermében Csíkszeredában. Minden érdeklődőt várnak, de különösen az időseket.

Első szombat Csíksomlyón
A csíksomlyói kegytemplomban minden első szombat este hét órától szentmisét tartanak, ezt megelőzően, délután hat órától pedig engesztelő imaórát. A szentmise után rózsafüzér-imádkozás van, és gyertyás körmenetben viszik a Szűzanya kegyszobrának a másolatát a templom előtti téren. Mindazok, akik nem tudnak elzarándokolni a kegyhelyre, a szentmisébe bekapcsolódhatnak a csiksomlyo.ro honlapon követhető élő közvetítés révén vagy rádiónk hullámhosszán.

Felcsíki kórustalálkozó
Holnap tartják a Csíknagyboldogasszony egyházközségben a XXIV. felcsíki kórustalálkozót. Az esemény a plébániatemplomban szombaton délelőtt tíz órától ünnepi szentmisével kezdődik, amelyen részt vesznek az énekkarok tagjai, illetve a hívek.

Kápolnaszentelés Petrozsényben
Irgalmasság vasárnapja előtti szombaton, holnap, délelőtt tizenegy órától Jakubinyi György érsek felszenteli Petrozsényban az egykori egyházi iskola felújított, Jézus Szentséges Szívének ajánlott kápolnát és a szintén felújított dísztermet. Szeretettel várják a helybelieket!

Isteni irgalmasság napi búcsúk
Erzsébetbányán, az Isteni irgalmasság titulusú plébániatemplom búcsúünnepe április 8-án, vasárnap fél egykor kezdődik. A szentmise szónoka Ambrus István, kapnikbányai plébános. A vágási egyházközség filiájában található alsódobói Isteni irgalmasság kápolnában a búcsús szentmisén, április 8-án, vasárnap délután négy órakor Baróti Csaba, székelyszentkirályi plébános prédikál. A szatmárhegyi templom titulusa Isteni Irgalmasság, búcsúját április 8-án, délután fél egytől ünneplik. A szentmise szónoka Molnár Eduárd Gábor szamosdarai lelkész.

Jótékonysági koncert Kolozsváron
Böjte Csaba testvér és a sérült énekesekből álló Nem adom fel együttes ismét együtt indul az erdélyi körútra. Április 8-án a vasárnap déli tizenkét órás szentmisén a kolozsvári ferences templomban Csaba testvér prédikál, a zenei szolgálatot a Nem adom fel együttes és a Szent Klára Kollégium lakói látják el. A koncert a szentmise után veszi kezdetét. Szeretettel várják a kolozsváriakat!

A megszentelő szeretet útján
A húsvéti idő a megkereszteltek örömének és a feltámadt Krisztussal való találkozásoknak a kiemelt ideje, a növekedésé a világosságban, ezért „járjunk az igazság szerint szeretetben, és mindenben nőjünk fel őhozzá, Krisztushoz, aki a fej” (Ef 4,15) mottóval a szociális testvérek szeretettel hívják a Kísért imádság hetére április 16–22. között mindazokat, akik szeretnének megtanulni imádkozni a Szentírással, vagy már tudnak, de mélyebb Isten-kapcsolatra vágynak, akik szeretnék felnőtt és tudatos módon alakítani imaéletüket, akik szívesen elmennének egy lelkigyakorlatra, de most éppen nincs rá módjuk. A programra Kolozsváron kerül sor. Az együtt ünnepelt kezdő és záró szentmise között a hét folyamán a résztvevőknek naponta egy órát kell szentelniük imádságra, illetve minden nap megoszthatják tapasztalataikat személyes kísérőjükkel. A program iránt érdeklődők számára a testvérek részletes ismertető levelet és jelentkezési lapot küldenek. Jelentkezni április 13-ig lehet Farmati Anna testvérnél a 0740 430 666-os telefonszámon, vagy a szocialis.testverek@gmail.com címen. Kísérők: Farmati Anna, Fülöp Magdolna, Homa Ildikó és Imre Edit testvérek.

Időjárás: A hidegfront hatására, mely térségünkbe érkezett, sokfelé ered el az eső, visszaesik a hőmérséklet. Ma eleinte az ország keleti részén még eshet kevés eső, délután pedig délen, délkeleten és keleten lehet még kevés csapadék. Nyugaton lesz szakadozottabb a felhőzet, délután azonban több-kevesebb napsütésre mindenütt lehet számítani. Az erős északias szelet helyenként viharos lökések kísérhetik. Az enyhe hajnalt követően 11-16 fokig emelkedik a hőmérséklet.

MRE – Hírszolgálat, 2018. április 6.

About the author

maradmin

Leave a Comment