2018. augusztus 7. – Hírek és programajánló

H Í R E K   D É L B E N

Kezdődik a kolozsvári Szent Mihály-templom felújítása
Augusztus 5-én a délután 6 órai szentmisén iktatták be hivatalosan és ünnepélyesen a kolozs-dobokai kerület új főesperesét, a Szent Mihály-templom új plébánosát, Kémenes Lóránt-Zoltánt. Miután bemutatkozott a plébánia híveinek, Kémenes Lóránt plébános máris a munka sűrűjébe került: augusztus 6-án kezdődtek el a Szent Mihály-templom restaurálásának munkálatai. Ahogy azt korábban Veres Stelian akkori plébániai kormányzó (ma az új főesperes-plébános mellett plébánoshelyettes) meghirdette, augusztus 6-án szentmisével kezdődtek a munkálatok, amelyre minden, a munkálatokhoz valamilyen formában hozzájáruló szervezet és személy meghívást kapott.
Színeváltozás ünnepén a hívek, a plébániai munkatársak és a restaurálásban részt vevő különféle szakmák képviselői Istenhez fordultak a munkálatok megkezdése, a templom felállványozása előtt. Kémenes Lóránt plébános homíliájában örömre hangolt, és a hosszú távú együtt dolgozás várható nehézségei mellett is az összehangoltságra hívott. Ezt a kezdeti egységet egy csoportképpel mintegy megpecsételték és megörökítették, hogy a munka során adódó esetleges súrlódások idején is emlékeztetőül szolgáljon a kezdet lelkesedésére. Így hát Isten áldásával indulhat az új korszak a Szent Mihály-plébánia és Kolozsvár katolikusainak életében-tudtuk meg a RomKat.ro honlapjáról.

Búcsú Csíkszentdomokoson
Augusztus 8.-án, holnap Szent Domonkos áldozópap emléknapján délelőtt 11 órakor tartják a csíkszentdomokosi templom búcsúját. Az ünnepi szentmise főcelebránsa és szónoka Tamás József püspök lesz.

Hazalátogat Pál József-Csaba temesvári megyés püspök
A csíkcsomortáni születésű Pál József-Csaba temesvári megyés püspök gyermekkorához, ifjúságához, hivatásához közelálló helyeken mutat be szentmisét augusztus 10-12 között. A csíksomlyói Szent Péter és Szent Pál-plébániatemplomban augusztus 10-én, pénteken este 6 órakor kezdődik az ünnepélyes szentmise. A csíksomlyói kegytemplomban augusztus 11-én, szombat este 7 órától lesz a szentmise. Szülőfalujában Csíkcsomortánban vasárnap délelőtt fél 10 órától celebrálja az ünnepi szentmisét.

Ima gyermekáldásért
Nagyboldogasszony napján, augusztus 14-ről 15-re virradó éjszaka virrasztást tartanak a csinódi Gyümölcsoltó Boldogasszony ökumenikus kápolnában olyan pároknak, akik gyermekáldásra vágynak.
Gyülekezés 20 és 21 óra között a kápolnánál. Érdemes hozni meleg ruhát, pokrócot, hideg élelmet. A virrasztás napfelkeltéig tart.
Szállást nem tudnak biztosítani, de a településen van egy panzió, ahol legtöbb 12 fő részére lehet foglalást tenni. A távolabbról érkezők Csíkszentmártonban vagy Csíkszeredában foglalhatnak szállást. Csinódba jelenleg bármilyen autóval el lehet jutni.
A résztvevők száma a kápolna befogadóképességéhez igazítva, korlátozott. Előzetes bejelentkezés szükséges augusztus 12-ig a 0760 779 835-ös telefonszámon vagy a bioversum@gmail.com e-mail-címen.

Angol nyelv- és biblia-tábor Szentegyházán
A szentegyházi Szent Gellért Alapítvány szervezésében angol nyelv- és bibliatábor lesz augusztus 20–24. között Szentegyházán, az alapítvány székhelyén. Az ötnapos augusztusi tábor angol-alapismeretek és bibliai történetek tanulásából épül fel. Ez egy egész napos tevékenység, ahol a délelőtt az angol nyelvtanulásé a terep, délután a Biblia játékos megismeréséről szól. A bejárós tábor változatos, színes és a résztvevők étkeztetéséről is gondoskodik. A táborba jelentkezni augusztus 15-ig lehet az alapítványnál a 0747-164626-os telefon számon.

Rövid terápiás program szenvedélybetegeknek
A Bonus Pastor Alapítvány augusztus 27. – szeptember 7. között kéthetes rövid terápiás programot szervez szenvedélybetegeknek és felnőtt hozzátartozóiknak Magyarózdon, a Terápiás Otthonban. Várják azok jelentkezését, akik változtatni szeretnének alkohol-, drog-, játék- vagy társfüggőségükkel terhelt életmódjukon. Jelentkezni augusztus 21-ig lehet a 0265-254460-as telefonszámon.

Kántorképző Szatmáron
Több sikeres képzésciklust valósított már meg a Szatmári Római Katolikus Püspökség a kántorok képzésében, sokan szereztek így képesítést és kezdték meg valamelyik plébánián a működésüket, vagy szereztek oklevelet arról a tudásukról, amit már régóta kamatoztattak. Most újabb, négy éves kántorképző indul, amelyre várják a jelentkezőket. Hittan, liturgika, gregorián ének, népének, zeneelmélet, szolfézs, karének és karvezetés tantárgyakat oktatnak majd, illetve zongorán, harmóniumon, orgonán tanítják meg a növendékeket játszani.
A kántorképzőbe bárki jelentkezhet, aki befejezte a nyolc általánost, különösen ajánlják azoknak, akik már aktív kántorok, de nem rendelkeznek megfelelő képesítéssel, illetve mindazoknak, akik egyházi zenével foglalkoznak és szeretnék elmélyíteni tudásukat, kántori oklevelet szerezni. A beiratkozáshoz szükséges a plébánosi ajánlás, keresztlevél másolat, személyazonossági igazolvány másolata, a legmagasabb iskolai végzettséget igazoló diploma másolata. Érdeklődni és jelentkezni személyesen lehet a Szatmári Római Katolikus Püspökségen, az 1 Decembrie 1918 (Széchenyi) utca 2 szám alatti Püspöki Palotában vagy a 0261-714955, 0744-483444 telefonszámokon.

Időjárás: Az augusztus 6-a és 19-e közötti időszakban a hőmérsékleti értékek gyakran meghaladják a 30 Celsius-fokot, csapadékra főleg augusztus 14-e után kell számítani – derült ki az Országos Meteorológiai Igazgatóság hétfőn közzétett előrejelzéséből.  Ma nyugaton lehet zavartalanabb a napsütés, keleten és délen napközben erőteljesebb lehet a gomolyfelhő-képződés, itt helyenként egy-egy zápor, zivatar is kialakulhat. Délután 26-33 fokot mérhetünk.

MRE – Hírszolgálat, 2018. augusztus 7.


H Í R E K   R E G G E L

Örökös szentségimádási nap
A gyulafehérvári főegyházmegyében a mai nap folyamán a  homoródfürdői templomban tartják az örökös szentségimádási napot. Szánjunk időt a szentséglátogatásra, imádkozzunk örömmel és hálával a kenyér színe alatt rejtőző Üdvözítő jelenlétében.

Búcsú Csíkszentdomokoson
Augusztus 8.-án, szerdán Szent Domonkos áldozópap emléknapján délelőtt 11 órakor tartják a csíkszentdomokosi templom búcsúját. Az ünnepi szentmise főcelebránsa és szónoka Tamás József püspök lesz.

Ünnepel az Élet a Lélekben imacsoport Sepsiszentgyörgyön
Sepsiszentgyörgyön az Élet a Lélekben imacsoport fennállásának 24-ik évét ünnepli. Az évforduló alkalmából hálaadó találkozót tartanak a Krisztus Király-plébániatemplomban augusztus 8.-án, szerdán, melynek keretében délután 5 órától szentségimádás, 6 órától szentmise, ezt követően pedig tanúságtételek lesznek. Az ünnepi szentmise szónoka  Dávid György plébános lesz, aki idén ünnepli pappá szentelésének 25. évfordulóját.

Szent Klára ünnepe Csíksomlyón
A Csíksomlyó ágacskája klarissza monostorban élő nővérek szentmisében ünneplik Assisi Szent Klára anyát, rendalapítójukat augusztus 10.-én, pénteken délután 6 órától. A nővérek mindenkit szeretettel várnak, akik velük szeretnének ünnepelni.

Hazalátogat Pál József-Csaba temesvári megyés püspök
A csíkcsomortáni születésű Pál József-Csaba temesvári megyés püspök gyermekkorához, ifjúságához, hivatásához közelálló helyeken mutat be szentmisét augusztus 10-12 között. A csíksomlyói Szent Péter és Szent Pál-plébániatemplomban augusztus 10-én, pénteken este 6 órakor kezdődik az ünnepélyes szentmise. A csíksomlyói kegytemplomban augusztus 11-én, szombat este 7 órától lesz a szentmise. Szülőfalujában Csíkcsomortánban vasárnap délelőtt fél 10 órától celebrálja az ünnepi szentmisét.

Orbán Laci emléknap Görbe-patakon
Az emléknappal Orbán László, néhai kolozsvári egyetemi lelkész égi születésének 10-ik évfordulójára emlékeznek augusztus 11-én délelőtt 10 és este 7 óra között.
Az esemény célja, az együttlét, találkozás, lelki töltekezés, régi emlékek felelevenítése, megosztása. Mindenkire számítanak, akit bármilyen emlék, élmény fűzött Laci tisztihez, Gyimes völgyétől Csíkszentgyörgyön, Rómán, Gödemesterházán át Kolozsvárig. Bővebben a találkozóról a facebook oldalon olvashatnak.

Ima gyermekáldásért
Nagyboldogasszony napján, augusztus 14-ről 15-re virradó éjszaka virrasztást tartanak a csinódi Gyümölcsoltó Boldogasszony ökumenikus kápolnában olyan pároknak, akik gyermekáldásra vágynak.
Gyülekezés 20 és 21 óra között a kápolnánál. Érdemes hozni meleg ruhát, pokrócot, hideg élelmet. A virrasztás napfelkeltéig tart.
Szállást nem tudnak biztosítani, de a településen van egy panzió, ahol legtöbb 12 fő részére lehet foglalást tenni. A távolabbról érkezők Csíkszentmártonban vagy Csíkszeredában foglalhatnak szállást. Csinódba jelenleg bármilyen autóval el lehet jutni.
A résztvevők száma a kápolna befogadóképességéhez igazítva, korlátozott. Előzetes bejelentkezés szükséges augusztus 12-ig a 0760 779 835-ös telefonszámon vagy a bioversum@gmail.com e-mail-címen.

Angol nyelv- és biblia-tábor Szentegyházán
A szentegyházi Szent Gellért Alapítvány szervezésében angol nyelv- és bibliatábor lesz augusztus 20–24. között Szentegyházán, az alapítvány székhelyén. Az ötnapos augusztusi tábor angol-alapismeretek és bibliai történetek tanulásából épül fel. Ez egy egész napos tevékenység, ahol a délelőtt az angol nyelvtanulásé a terep, délután a Biblia játékos megismeréséről szól. A bejárós tábor változatos, színes és a résztvevők étkeztetéséről is gondoskodik. A táborba jelentkezni augusztus 15-ig lehet az alapítványnál a 0747-164626-os telefon számon.

Ingyenes gyermektábor
A Telefonos Szeretetszolgálat tizedik alkalommal hívja „ingyenes” táborba azokat a 7 és 14 év közötti városi (Kolozsvár és Marosvásárhely) gyermekeket, akik egész nyáron egyetlen táborba se jutottak el! Az öt napos színes és tartalmas programra augusztus 22 és 26. között kerül sor a Bihar megyei Sólyomkőváron. Jelentkezési határidő augusztus 13, hétfő. Bővebb információk és jelentkezésért hívják a Telefonos Szeretetszolgálatot a 0741-555555-ös telefonszámon.

Rövid terápiás program szenvedélybetegeknek
A Bonus Pastor Alapítvány augusztus 27. – szeptember 7. között kéthetes rövid terápiás programot szervez szenvedélybetegeknek és felnőtt hozzátartozóiknak Magyarózdon, a Terápiás Otthonban. Várják azok jelentkezését, akik változtatni szeretnének alkohol-, drog-, játék- vagy társfüggőségükkel terhelt életmódjukon. Jelentkezni augusztus 21-ig lehet a 0265-254460-as telefonszámon.

Időjárás: Ma nyugaton lehet zavartalanabb a napsütés, keleten és délen napközben erőteljesebb lehet a gomolyfelhő-képződés, itt helyenként egy-egy zápor, zivatar is kialakulhat. Északnyugaton megélénkülhet a délkeleti szél. Délután 26-33 fokot mérhetünk.

MRE – Hírszolgálat, 2018. augusztus 7.

About the author

maradmin

Leave a Comment