2018. február 1. – Hírek és programajánló

H Í R E K   D É L B E N

Mária Rádiós önkéntestalálkozók
Elkezdődtek az idei év első önkéntes-találkozói. Ma délután fél öt órától Kolozsváron várjuk önkénteseinket a Szent Mihály Nőszövetség dísztermében. Szombaton, elsőszombat, délután négy órától a csíksomlyói ferences kolostorban lesz az önkéntestalálkozó. Február 4-én, vasárnap Maroshévízen, a délelőtti szentmisék végén hallhatnak a Mária Rádióról. Február 5-én, hétfőn Székelyudvarhelyen, a Szent Pió lelkigyakorlatos házban délután három órától lesz a találkozó. A további helyszínekről és időpontokról hírműsorainkban tájékoztatjuk hallgatóinkat.

Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepe és a megszentelt élet világnapja
Holnap, február 2-án Gyertyaszentelő Boldogasszony, vagyis Urunk bemutatásának ünnepe lesz, mely egyben a megszentelt élet világnapja is.
A csíksomlyói kegytemplomban a gyertyaszenteléssel egybekötött szentmisék holnap reggel 8, fél 11 és este 6 órától lesznek.
A kolozsvári Szent Mihály-plébániatemplomban holnap délután fél hatkor együtt imádkozzák a zsolozsma esti dicséretét a városban tevékenykedő szerzetesrendek tagjai. A vesperást követően szentmisén vesznek részt, és a hívekkel együtt adnak hálát hivatásukért, valamint kérik Isten áldását apostoli munkájukhoz.
A szatmárnémeti székesegyházban Schönberger Jenő püspök holnap délelőtt tizenegy órától mutat be gyertyaszenteléssel egybekötött ünnepi szentmisét.
Február 3-án, szombaton a temesvári egyházmegye papsága, valamint a különböző egyházközségekben tevékenykedő férfi és női szerzetesrendek tagjai elzarándokolnak a Szent György dómhoz, ahol délelőtt tizenegy órakor ünnepi szentmisét mutat be Roos Márton megyés püspök.
Szintén február 3-án, szombaton a Nagyváradi Római- és Görögkatolikus Egyházmegyék területén élő szerzetesek és szerzetesnők Nagyváradra zarándokolnak. Ebben az évben a római katolikus püspökség által szervezett találkozó keretében déli tizenkét órakor Virgil Bercea görögkatolikus és Böcskei László római katolikus püspök a jelenlévő papokkal és szerzetesekkel közösen szentmisét mutatnak be a székesegyházban, ahova várják a híveket is.

Alcsíki kórustalálkozó Csíkszentkirályon
Február 3-án a csíkszentkirályi Szent István templomban tartják a XXIII. alcsíki kórustalálkozót. Szombaton délelőtt tíz órakor szentmisét mutatnak be, utána két-két kórusművet hallhatnak a jelenlevők. Várnak minden zenekedvelőt!

Előadás Csíkszeredában
A honfoglalás előttől, az Európai Unió utánig előadássorozat keretében, február 2-án, holnap délután hat órától Péter Imelda mallersdorfi ferences nővér Vízgyógyászat címmel tart előadást a csíkszeredai Polgármesteri Hivatal gyűléstermében. Várnak minden érdeklődőt.

Lourdes-i kilenced
Az oroszhegyi templomban Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepén Lourdes -i kilenced kezdődik. Minden esti mise előtt fél órával imádkoznak a betegekért, orvosokért, ápolókért. A Betegek Világnapján február 11-én Csíksomlyón zárják az imakilencedet.

Lelkigyakorlat felnőtteknek Kézdivásárhelyen
A Mária Iskola Lelki Család szervezésében lelkigyakorlat lesz felnőtteknek február 5-8. között a kézdivásárhelyi Boldog Özséb plébánián. Moderátor: Hajlák Attila-István segédlelkész. Érdeklődni és jelentkezni a 0742-698166-os telefonszámon lehet.

Himnuszpályázat
Szatmárnémetiben szervezik idén július 25-29 között az Országos Katolikus Ifjúsági Találkozót (OKIT), melynek házigazdája a Szatmári Római Katolikus Egyházmegye lesz. Mivel a himnusz hagyománynak számít a találkozók történetében, most pályázatot írnak ki rá, melyen bármely 16-35 év közötti román állampolgár, illetve jogszerűen, engedéllyel Románia területén tartózkodó személy vehet részt. Az ének az OKIT mottójával kell összhangban legyen, mely a Lukács evangéliumából származik: „Ne félj Mária kegyelmet találtál Istennél". A himnusz teljességében eredeti és saját alkotás kell legyen, egy- vagy akár többszerzős.
A pályaművek beérkezését április 1-ig várják. A nyertes nettó díja 1500 lej lesz, valamint ingyenes részvétel az OKIT programjaira. Egyéb információkat, valamint a jelentkezési űrlapot az intc.ro oldalon találják.

Időjárás: A hét végére újabb lehűlés érkezik, holnaptól ismét havazhat, az ország délnyugati felén akár zivatar is kialakulhat.
Ma északon borongós, főként délutántól esős idő várható, délebbre változóan-erősen felhős lesz az ég, több-kevesebb napsütéssel. A sokfelé élénk, helyenként erős délnyugati szélben délután 3-11 fok valószínű. 

MRE - Hírszolgálat, 2018. február 1.


H Í R E K   R E G G E L

Örökös szentségimádási nap
A Gyulafehérvári Főegyházmegyében a mai nap folyamán Tordán tartják az örökös szentségimádási napot. Szánjunk időt a szentséglátogatásra, fejezzük ki ily módon is Krisztushoz való hűségünket és ragaszkodásunkat.

Elhunyt Knecht Béla nyugalmazott plébános
A Szatmári Római Katolikus Püspökség megrendülve, de Isten akaratában megnyugodva tudatja, hogy Ft. Knecht Béla tiszteletbeli kanonok, címzetes esperes, nyugalmazott plébános életének 80., papságának 57. évében, a végső szentségekkel megerősítve, Istenben megnyugodva, január 31-én, csendben elhunyt.
Knecht Béla 1938. március 20-án született Mezőfényen. Az elemi osztályokat szülőfalujában, a középiskolát Szatmárnémetiben, teológiai tanulmányait pedig a Gyulafehérvári Hittudományi Főiskolán és Papnevelő Intézetben végezte. 1961. december 8-án Isten Szolgája Márton Áron püspök szentelte pappá Gyulafehérváron. Segédlelkész volt Nagymajtényban, majd plébánosként szolgált Nagyszokondon, Batizon, a szatmárnémeti Kis Szent Teréz plébánián és Kálmándon. 2008-ban nyugállományba vonult. Papi szolgálatát egész életében hűen, imádságos lélekkel és nagy odaadással végezte.
Földi maradványait a szatmárnémeti székesegyházban ravatalozzák fel, ahol ma délelőtt tizenegy órakor közös szentmisét mutatnak be érte, majd délután kettőtől a mezőfényi római katolikus temetőben helyezik örök nyugalomra. Imádkozzunk lelke üdvéért, adjon az Úr örök nyugodalmat neki, és az örök világosság fényeskedjék neki.

Elsőcsütörtöki szentségimádások
Minden hónap első csütörtökén, így ma is, csendes szentségimádást tartunk Nagyváradon, rádiónk stúdiójának kápolnájában. Reggel fél kilenctől szentmise lesz, majd délután három óráig várjuk mindazokat, akik szivesen áldoznak időt az imára, engesztelésre.
Szentségimádást tartanak a vágási egyházközség filiájában található alsódobói Isteni Irgalmasság kápolnában is. Délután három órakor elimádkozzák az isteni irgalmasság rózsafüzért, majd a többi rózsafüzéreket is. Este hat órakor szentmisét mutatnak be, amely szentségi áldással fejeződik be. Az imaalkalom alatt gyónási lehetőség lesz.
A temesvár-józsefvárosi plébánián minden hónap első csütörtökén este fél nyolc órától találkoznak a férjek, feleségek, gyerekek, nagymamák, hogy együtt imádkozzanak élő és elhunyt családtagjaikért, a plébániaközösségért, a lelkipásztorokért, a betegekért és egymásért. Várnak mindenkit a közös imádságra.

Mária Rádiós önkéntestalálkozók
Elkezdődtek az idei év első önkéntes-találkozói. Ma délután fél öt órától Kolozsváron várjuk önkénteseinket a Szent Mihály Nőszövetség dísztermében. Szombaton, elsőszombat, délután négy órától a csíksomlyói ferences kolostorban lesz az önkéntestalálkozó. Február 4-én, vasárnap Maroshévízen, a délelőtti szentmisék végén hallhatnak a Mária Rádióról. Február 5-én, hétfőn Székelyudvarhelyen, a Szent Pió lelkigyakorlatos házban délután három órától lesz a találkozó. A további helyszínekről és időpontokról hírműsorainkban tájékoztatjuk hallgatóinkat.

Előadás Csíkszeredában
A honfoglalás előttől, az Európai Unió utánig előadássorozat keretében, február 2-án, holnap délután hat órától Péter Imelda mallersdorfi ferences nővér Vízgyógyászat címmel tart előadást a csíkszeredai Polgármesteri Hivatal gyűléstermében. Várnak minden érdeklődőt.

Fiúkat nevelő édesanyák lelkinapja
Fiúkat nevelő édesanyák részére lelkinapot tartanak február 3-án, Gyergyóremetén, a Gyulafehérvári Családpasztorációs Központ szervezésében. A nap folyamán változatos programok lesznek: előadás, édesanyák tanúságtétele, tapasztalataik megosztása fiaik neveléséről, műhelymunka, kiscsoportos beszélgetés, édesanyák imája. A program szombaton reggel kilenc órakor kezdődik, tartalmazza az ebédet és este hét órakor ér véget. Részvételi díj 35 lej. Jelentkezni a www.csalad.ro honlapon lehet.

Orgonakoncert Bethlenfalván
A bethlenfalvi templomban február 3-án, szombaton délután az öt órakor kezdődő szentmise keretében Pálmai Árpád karnagy, egyházzenész orgonakoncertet tart.

Időjárás: A hét végére újabb lehűlés érkezik, holnaptól ismét havazhat, az ország délnyugati felén akár zivatar is kialakulhat.
Ma északon borongós, főként délutántól esős idő várható, délebbre változóan-erősen felhős lesz az ég, több-kevesebb napsütéssel. A sokfelé élénk, helyenként erős délnyugati szélben délután 3-11 fok valószínű.

MRE - Hírszolgálat, 2018. február 1.

About the author

maradmin

Leave a Comment