2018. február 23. – Hírek és programajánló

H Í R E K   D É L B E N

Toborzás passiójátékra Kolozsváron
A kolozsvári fiatalok passiójátékot hirdetnek virágvasárnapi, március 25-ei bemutatóval. Ha bárki úgy gondolja, hogy szívesen részt vállalna ebben a misztériumjátékban, várják jelentkezését a 0753-081195-ös vagy a 0720-037564-es telefonszámon.

Állandó szentségimádás Marosvásárhelyen
A marosvásárhelyi keresztelő Szent János plébánián hamvazószerdától kezdődően egész Nagyböjt folyamán állandó szentségimádást tartanak. A beosztásért a sekrestyében lehet jelentkezni. Ajándékozzunk a heti 168 órából egyet a Szentségi Jézusnak!

Nagyböjti ifjúsági imaórák Szatmárnémetiben
A szatmárnémeti római katolikus plébániák fiataljai a hagyománynak megfelelően nagyböjtben, vasárnap esténként hét órai kezdéssel megszervezik az imaórákat, melyek tematikája idén az ellentétek kontrasztjában fejlődik.
A második imaórát február 25-én, a Szentlélek templomban tartják „ítélet-irgalom” témában. Március 4-én a Kis Szent Teréz templomban találkoznak és „botrány-bölcsesség” cím alatt elmélkednek. Március 11-én a Szent Család templomban a „bűn-kegyelem”, 18-án pedig a Szent Antal templomban a „szenvedés-alázat” lesz az imaóra témája. A nagyböjti imaórákat idén is keresztúti ájtatossággal zárják a Kálvária templom udvarán, március 25-én, de már este nyolc órai kezdési időponttal. A találkozás, ima és elmélkedés alkalmaira korosztálytól függetlenül várják a híveket.

Nők ökumenikus világimanapja
Március 2-án, pénteken tartják világszerte a Nők ökumenikus világimanapját, amelybe Erdélyben is egyre több nőszövetség kapcsolódik be. A „Mindaz, amit Isten alkotott, nagyon jó!” hívó gondolatú ökumenikus világimanapi liturgiát idén a Suriname-i nők állították össze. A segédanyagokat a vilagimanap.hu oldalról lehet letölteni.
A temesvári egyházmegyében ennek kapcsán március 1-jén, csütörtökön délután öt órától tartják az ökumenikus imanapot a temesvár-józsefvárosi plébánia régi hittantermében.
Kolozsváron is csatlakoznak az imanaphoz március 2-án pénteken délelőtt tizenegy órai kezdettel a Szent Mihály Nőszővetség dísztermében tartandó találkozó keretében.

Rövid lelkigyakorlat testgyakorlatokkal Csíkszentdomokoson
Istenhez vezető utunk nem kerülheti ki a testünket. Loyolai szent Ignác meggyőződése, hogy amit testünk jelez és kifejez, meghatározóan hatással van lelki és szellemi életünkre. Testünk lehetőségeivel és határaival ismerkedve szeretnénk tanulni imádkozni azzal, ami most aktuális az életünkben. Március 2-4. között rövid lelkigyakorlat testgyakorlatokkal lesz Csíkszentdomokoson a Szent Margit Lelkigyakorlatos Házban. Vezetők: Vormair Emese segítőnővér és Somorai Jerne. Jelentkezés és további infó: vormairemese@gmail.com e-mail címen. Jelentkezni február 27-ig lehet.

Nagyböjti triduum Tasnádszántón
A tasnádszántói egyházközségben március 2-4. között nagyböjti lelkigyakorlatot tart Szinovácz György, mezőpetri plébános. A szentmisék pénteken és szombaton délután öt órától kezdődnek, vasárnap pedig délelőtt tíz órától.

FITT – Ferences Ifjúsági Tavaszi Találkozó
A ferences rendtartomány az Assisi Szent Ferenc szellemét megismerni vagy elmélyíteni akaró fiatalok és gyerekek számára programsorozatot szervez, amelyet március 2–4. között Désen tartott Fitt, azaz a Ferences Ifjúsági Tavaszi Találkozó nyitja. Jelentkezni a RomKat.ro honlapon található űrlap kitöltésével lehet.

Gyergyói kerületi Háló-találkozó
A gyergyószentmiklósi Fogarassy Mihály Műszaki Líceumban március 3-án gyergyói kerületi Háló-találkozót tartanak. A programban, mely reggel fél kilenckor kezdődik, lesz előadás, kiscsoportos beszélgetés, műhelymunka, közös étkezés. A találkozó a délután hat órától kezdődő szentmisével zárul. A program ideje alatt a Búzakalász közösség jóvoltából gyermekfoglalkozás lesz külön teremben az óvódások és kisiskolások részére. Bejelentkezni február 28-ig lehet a apazman@yahoo.com e-mail címen, valamint SMS-ben a 0744-590960-as telefonszámon.

Nők iskolája Csíksomlyón
Március 5.-től a KALOT Egyesület szeretettel várja a lányokat, nőket, asszonyokat a hagyományos Nők Iskolájába, ahol közösség-élménnyel és a mindennapi életet megkönnyítő ismeretekkel gazdagodnak. A képzés 12 héten át minden hétfőn délután 6 órától kezdődően két órás interaktív foglalkozást tartalmaz a lelki élet, egészséges életmód, nevelés, gondozás, külső és belső megújulás, háziasszonyi teendők, lakberendezés, kertészkedés és egyéb témakörökben. Érdeklődni és jelentkezni március 2.-áig lehet az iroda@kalot.ro email címen vagy a 0758.840.279-es telefonszámon minden hétköznap  8 és 12 óra között.

Ifjúsági keresztút Kolozsváron
Március 2.-ka és 23.-ka között péntek esténként öt órai kezdettel ifjúsági keresztút lesz a kolozsvári Római Katolikus Teológia Kar kápolnájába. Várják mindazokat akik együtt szeretnének tölteni egy kis időt az Úr Jézus jelenlétében és elkisérni őt szenvedésének útján.

Időjárás: Ma országszerte számíthatunk többfelé hószállingózásra, kisebb havazásra. Délutántól észak-északkelet felől szakadozni kezd a felhőzet. Továbbra is élénk, északkeleten néhol erős lehet a szél, délután -1, +7 fok valószínű.

MRE - Hírszolgálat, 2018. február 23.


H Í R E K   R E G G E L

Örökös szentségimádási nap
A gyulafehérvári főegyházmegyében a mai nap folyamán Székelyvéckén tartják az örökös szentségimádási napot. Nagyböjt folyamán járuljunk gyakrabban az Oltáriszentségben jelen levő Krisztus elé, engeszteljük Őt bűneinkért és engedjük, hogy jelenléte formáljon, megtisztítson bennünket.

Ima- és böjti nap a békéért
Ferenc pápa felhívására nagyböjt első hetének péntekén, azaz ma ima- és böjti nap van a békéért. A szentatya felhívása február 4-én hangzott el a déli Angelus elimádkozása után. Arra hívja úgy a világegyház tagjait, mint minden jóakartú embert, vallástól függetlenül, hogy kapcsolódjon ezen kezdeményezéshez, hangsúlyozva „a lényeg, hogy együtt cselekedjünk, mindnyájan”. Beszédét teljes terjedelmében a Vatikáni rádió honlapján olvashatják.

Előadás Csíkszeredában
A Honfoglalás előttől az Európai Unió utánig előadássorozat keretében ma délután hat órától Botár István: Középkori kápolnák Csíkban címmel tart előadást a városháza gyűléstermében Csíkszeredában. Minden érdeklődőt várnak.

Belső iránytű Gyergyószentmiklóson
A Belső iránytű programsorozat keretében ma este hét órától Péter Mária Imelda mallersdorfi ferences nővér tart előadást a gyergyószentmiklósi Szent István-plébánia nagytermében A vízben rejlő erő címmel. Minden érdeklődőt várnak.

Önkéntes találkozók
A végéhez közelednek a februári önkéntes találkozók. Nagykárolyban ma délután négy órától a Szent László közösségi házban találkozunk az önkéntesekkel. Szatmárnémetiben holnap délelőtt tizenegy órától a székesegyház plébániájának emeleti termében várjuk önkénteseinket. Február 25-én, vasárnap a szatmári Hildegárda templomban hallhatnak a Mária Rádióról a délelőtti szentmisék végén. Végül Érmihályfalván február 25-én, vasárnap délután három órától a plébánia hittantermében lesz önkéntes-találkozó.

Apokalipszis, mint kinyilatkoztatás
A szatmárnémeti Szentlélek templom Merk Mihály termében találkoznak különböző bibliakör tagjai, holnap délelőtt tíz órától, ahol a Jelenések könyvét olvassák. A könyv szövegeit feldolgozva a program résztvevői képzeletben útra kelhetnek, hogy saját benső képeiket felszínre hozzák, melyek a mindennapi életükben reményt, vigaszt és bátorítást adhatnak. A program nyitott bárki számára, várnak minden érdeklődőt.

Nagyböjti lelkinap Csíkszeredában
A Búzamag közösség szervezésében nagyböjti lelkinap lesz holnap a csíkszeredai Szent Kereszt plébánián „Ne félj! Menj!” mottóval. A program délelőtt tíz órakor dicsőítéssel kezdődik, majd György Imre segédlelkész tart elmélkedést, amit szentségimádás követ, közben pedig gyónási lehetőség is lesz. A lelkinap szentmisével zárul.

Ünnepi vesperás a temesvári székesegyházban
Holnap a temesvári egyházmegye templomaiban Szent Gellért első vértanú püspökünk oltárra emeléséről emlékeznek meg. A székesegyházban a délután fél hat órakor kezdődő ünnepi vesperást a székeskáptalan tagjainak jelenlétében Roos Márton megyés püspök celebrálja.

Jegyeskurzus Karcfalván
A Főegyházmegyei pasztorációs iroda szervezésében újabb jegyeskurzus indul Karcfalván. A jegyeskurzus egyházi és szakmai segítség a házasságra készülő fiataloknak, lehetőség a párkapcsolat elmélyítésére, közösségben való felkészülés a szentségi házasságra és a keresztény családi életre. A kurzus február 27-én, kedden kezdődik. A találkozók esténként lesznek 19-21 óra között a karcfalvi plébánia udvarán levő kápolnában. Az együttlétek formája interaktív, rövid előadásokból és beszélgetésekből, csoportmunkákból állnak.
Felcsíkon élő, elsősorban jegyben levő, a közeljövőben összeházasodni szándékozó párok jelentkezését várjuk, de jelentkezhetnek együttjáró fiatal párok is, akik szeretnék jobban megismerni önmagukat és mélyíteni kapcsolatukat.
Jelentkezni február 26-ig lehet a következő telefonszámokon 0744-548.585,  0748-997.956

Nők ökumenikus világimanapja
Március 2-án, pénteken tartják világszerte a Nők ökumenikus világimanapját, amelybe Erdélyben is egyre több nőszövetség kapcsolódik be. A „Mindaz, amit Isten alkotott, nagyon jó!” hívó gondolatú ökumenikus világimanapi liturgiát idén a Suriname-i nők állították össze. A segédanyagokat a vilagimanap.hu oldalról lehet letölteni.
A temesvári egyházmegyében ennek kapcsán március 1-jén, csütörtökön délután öt órától tartják az ökumenikus imanapot a temesvár-józsefvárosi plébánia régi hittantermében.
Kolozsváron is csatlakoznak az imanaphoz március 2-án pénteken délelőtt tizenegy órai kezdettel a Szent Mihály Nőszővetség dísztermében tartandó találkozó keretében.

Ifjúsági keresztút Kolozsváron
Március 2.-ka és 23.-ka között péntek esténként délután öt órai kezdettel ifjúsági keresztút lesz a kolozsvári Római Katolikus Teológia Kar kápolnájába. Várják mindazokat akik együtt szeretnének tölteni egy kis időt az Úr Jézus jelenlétében és elkisérni őt szenvedésének útján.

Időjárás: Ma országszerte számíthatunk többfelé hószállingózásra, kisebb havazásra. Délutántól észak-északkelet felől szakadozni kezd a felhőzet. Továbbra is élénk, északkeleten néhol erős  lehet a szél. A fagyos reggel után, délután -1, +7 fok valószínű. 

MRE - Hírszolgálat, 2018. február 23.

About the author

maradmin

Leave a Comment