2018. február 28. – Hírek és programajánló

H Í R E K   D É L B E N

Tanácskozás Csíkszentdomokoson
A Pro Educatione Egyesület – az Ifjúság Éve nevében – felnőttképző szervezetek és szakemberek részére tanácskozást tart a korszerű ifjúság segítésért 2018. február 28–március 1. között Csíkszentdomokoson, a Szent Margit Lelkigyakorlatos Házban.

Szentségimádás a családokért Temesváron
A temesvár-józsefvárosi plébánián minden hónap első csütörtökén este fél nyolc órától találkoznak az édesanyák, édesapák, férjek, feleségek, gyerekek, nagymamák, hogy együtt imádkozzanak gyermekeikért, férjükért, feleségükért, szüleikért, unokáikért, elhunyt családtagjaikért, a családokért, a plébániaközösségért, a lelkipásztorokért, a betegekért és egymásért.

Előadás Szovátán
A szovátai Szent József Gyermekotthonban március 1-jén, csütörtökön délután fél hat órakor vetített képes előadást tart Nagy Zoltán székelyudvarhelyi tanár. Egyben bemutatja a kolozsvári Verbum Kiadónál megjelent A Hegy című, háromlemezes DVD-összeállítást Márton Áron püspök életéről és az Imádkozzunk Áron püspökkel! című imafüzetet.

Szentségimádás az alsódobói Isteni irgalmasság kápolnában
Minden hónap első csütörtökén szentségimádást tartanak a vágási egyházközség filiájában található alsódobói Isteni Irgalmasság kápolnában. Délután három órakor elimádkozzák az isteni irgalmasság rózsafüzért, majd az örvendetes-, a világosság-, a fájdalmas- és a dicsőséges rózsafüzért. Este hat órakor szentmisét mutatnak be, amely szentségi áldással fejeződik be. Az imaalkalom alatt gyónási lehetőség van.

Előadás Csíkszeredában
A Honfoglalás előttől az Európai Unió utánig előadássorozat keretében, március 2-án, pénteken délután hat órától  Ilyés Zsolt: Két csodabogár: a misztikus és az aszkéta című előadására kerül sor a városháza gyűléstermében Csíkszeredában. Várnak minden érdeklődőt.

Elsőpénteki keresztút a Székely Kálvárián
Minden hónap elsőpéntekén délután öt órától keresztúti ájtatosságot tartanak a szejkefürdői Ugron-kápolna felé vezető Székely Kálvárián. Várják a székelyudvarhelyieket és környékbelieket, akik családjainkért felajánlanak egy keresztútjárásnyi időt és imát. Időjárástól függetlenül minden alkalommal megtartják a szabadtéri ájtatosságot – ajánlatos ennek megfelelő lábbelit és öltözéket viselni.

Nagyböjti lelkigyakorlat a nyárádremetei egyházközségben
Március 5-7. között nagyböjti lelkigyakorlat lesz a nyárádremetei egyházközségben. A szentmisék a remetei templomban délután öt órakor kezdődnek, Vármezőn pedig délután hat órakor. A lelkigyakorlatos szentbeszédeket Balázs Imre nyugdíjas plébános tartja.

A gyógyító fényt keresni
A Gyulafehérvári Caritas Ki-Út Programja és a magyarországi Katolikus Alkoholistamentő Szolgálat (KASZ) lelkigyakorlatos programot szervez szenvedélybetegeknek és hozzátartozóiknak Székelyudvarhelyen a Szent Pió Lelkigyakorlatos Házban, a Dózsa György utca 15. szám alatt. A program március 8., csütörtök délután hat órától – március 11., vasárnap délután egy óráig tart. Érdeklődni és jelentkezni Márton Orsolyánál, a Gyulafehérvári Caritas Ki-Út Programjának munkatársánál lehet 2018. március 5-e déli 12 óráig, a 0733-773.577-es telefonszámon vagy az orsolya.marton@caritas-ab.ro e-mail címen.

Nagyböjti triduum és lelkinap a kolozsvári ferenceseknél
Március 9–11. között a kolozsvári Ferences templomban nagyböjti lelkigyakorlatot tart Miklós Claudiu Ioan jezsuita. A szentmisék időpontjai pénteken, szombaton délután hat óra, vasárnap reggel kilenc és déli tizenkét óra. Március 10-én, szombaton reggel kilenc órakor egész napos lelkinap kezdődik.

Teljes szívvel 2018
Harmadik alkalommal lesz ifi csoport vezető képzés március 16-18 között, Csíksomlyón, a Jakab Antal Tanulmányi Házban. Várják a 15-22 év közötti fiatalok jelentkezését, akik szeretnének növekedni a hitben, formálódni személyiségben és karakterben, valamint elsajátítani az ifi csoport vezetésének a fortélyait. Bővebb információ a 0755 901 899-es telefonszámon kapható. Jelentkezési határidő: március 4. Bővebben a mai Déli magazinban hallanak.

Zarándoklat és lelkigyakorlat
Medjugorjeba szerveznek lelkigyakorlattal egybekötött zarándoklatot 2018. április 9-14 között.
Mottója: Lelki emmausz a kenyérruhás Jézusommal…
Lelkivezető: T. Hajlák Attila-István
Útvonal: Kézdivásárhely, (Sepsiszentgyörgy) Csíkszereda – Csíksomlyó, Székelyudvarhely, Marosvásárhely – Szőkefalva, Gyulafehérvár, Déva, Temesvár…
Érdeklődni lehet a 0742698166-os telefonszámon. A zarándoklat költsége 160 euró, amely mindent tartalmaz.

Időjárás: A mai nap folyamán szakadozottabbá válik a felhőzet. Országszerte kisebb havazás, hószállingózás lehet, délután már csak elvétve. Napközben péntekig fagypont alatt marad a hőmérséklet. Nyugaton és északkeleten lesz élénk a szél, hófúvásra továbbra is számítani kell. Reggel -20, -8, nappal -10, -3 fok várható. 

MRE – Hírszolgálat, 2018. február 28.


H Í R E K   R E G G E L

Örökös szentségimádási nap
A gyulafehérvári főegyházmegyében a mai nap folyamán Székelyszálláson tartják az örökös szentségimádási napot. Nagyböjt folyamán járuljunk gyakrabban az Oltáriszentségben jelen levő Krisztus elé, engeszteljük Őt bűneinkért és engedjük, hogy jelenléte formáljon, megtisztítson bennünket.

Szent József-nagykilenced Szatmárnémetiben
Szent József, Szűz Mária jegyesének ünnepe március 19-én van. A szatmárnémeti a sugárúti Szent József-templomban minden évben nagykilenced előzi meg az ünnepet. Január 17-től szerdánként, reggel kilenc órától szentmisét tartanak, melynek meghívott szónoka Gríz László, a szatmárnémeti Lisieux-i Szent Teréz-plébánia segédlelkésze. A szentmisék előtt félórával gyónásra nyílik lehetőség.

Ifjúsági keresztút Kolozsváron
Március 2.-ka és 23.-ka között péntek esténként öt órai kezdettel ifjúsági keresztút lesz a kolozsvári Római Katolikus Teológia Kar kápolnájába. Várják mindazokat akik együtt szeretnének tölteni egy kis időt az Úr Jézus jelenlétében és elkísérni őt szenvedésének útján.

Nők ökumenikus világimanapja
Március 2-án, pénteken tartják világszerte a Nők ökumenikus világimanapját, amelybe Erdélyben is egyre több nőszövetség kapcsolódik be. A „Mindaz, amit Isten alkotott, nagyon jó!” hívó gondolatú ökumenikus világimanapi liturgiát idén a Suriname-i nők állították össze. A segédanyagokat a vilagimanap.hu oldalról lehet letölteni.
A temesvári egyházmegyében ennek kapcsán március 1-jén, csütörtökön délután öt órától tartják az ökumenikus imanapot a temesvár-józsefvárosi plébánia régi hittantermében.
Kolozsváron is csatlakoznak az imanaphoz március 2-án pénteken délelőtt tizenegy órai kezdettel a Szent Mihály Nőszővetség dísztermében tartandó találkozó keretében.
Székelyudvarhelyen a belvárosi unitárius templomban, Sepsiszentgyörgyön az evangélikus templomban szintén március 2-án, pénteken délután öt órakor kezdődik a nők ökumenikus imaórája.

Előadás Kolozsváron
Ugyancsak a Szent Mihály Nőszövetség dísztermében lesz, szintén pénteken délután öt órakor Arany János születésének 200. évfordulójára Marosán Csaba színművész műsor- összeállítása. Úgy mutatja be Arany János életútját, hogy az eddig ismeretlenebb, derűsebb, humorosabb arcát mutatja be a költőnek.

Előadássorozat Gyergyószentmiklóson
A Gyulafehérvári Caritas Vidékfejlesztés szervezésében Vidéken, egészségesen, itthon címmel előadássorozat indul Gyergyószentmiklóson március 2-án, a Szent Benedek Tanulmányi Házban, ahol külföldi és belföldi meghívottak vezetik be a juhtenyésztés, talajművelés, növénynemesítés, tönkölybúza termesztés világába az érdeklődőket. Jelentkezni március 1-ig lehet a 0730-015195-ös vagy a 0745-171829-es telefonszámokon, illetve az agrocar@caritas-ab.ro e-mail címen.

Gyergyói kerületi Háló-találkozó
A gyergyószentmiklósi Fogarassy Mihály Műszaki Líceumban március 3-án gyergyói kerületi Háló-találkozót tartanak. A programban, mely reggel fél kilenckor kezdődik, lesz előadás, kiscsoportos beszélgetés, műhelymunka, közös étkezés. A találkozó a délután hat órától kezdődő szentmisével zárul. A program ideje alatt a Búzakalász közösség jóvoltából gyermekfoglalkozás lesz külön teremben az óvódások és kisiskolások részére. Még a mai nap folyamán lehet jelentkezni a apazman@yahoo.com e-mail címen, valamint SMS-ben a 0744-590960-as telefonszámon.

Nők iskolája Csíksomlyón
Március 5.-től a KALOT Egyesület szeretettel várja a lányokat, nőket, asszonyokat a hagyományos Nők Iskolájába, ahol közösség-élménnyel és a mindennapi életet megkönnyítő ismeretekkel gazdagodnak. A képzés 12 héten át minden hétfőn délután hat órától kezdődően két órás interaktív foglalkozást tartalmaz a lelki élet, egészséges életmód, nevelés, gondozás, külső és belső megújulás, háziasszonyi teendők, lakberendezés, kertészkedés és egyéb témakörökben. Érdeklődni és jelentkezni március 2.-áig lehet az iroda@kalot.ro email címen vagy a 0758-840279-es telefonszámon minden hétköznap  8 és 12 óra között.

24 óra az Úrért
Ferenc pápa nagyböjti üzenetében felhívást tett arra, hogy folyó év március 9-én és 10-én minden egyházmegyében tartsanak huszonnégy órás szentségimádást. A „24 óra az Úrért” kezdeményezés arra hív mindenkit, hogy a kiengesztelődés szentségét a szentségimádás keretében ünnepeljük meg, a 130. zsoltár 4. verséből merítve ihletet: „nálad bocsánatot nyer a vétek”.

Teljes szívvel 2018
Harmadik alkalommal lesz ifi csoport vezető képzés március 16-18 között, Csíksomlyón, a Jakab Antal Tanulmányi Házban. Várják a 15-22 év közötti fiatalok jelentkezését, akik szeretnének növekedni a hitben, formálódni személyiségben és karakterben, valamint elsajátítani az ifi csoport vezetésének a fortélyait. Bővebb információ a 0755 901 899-es telefonszámon kapható. Jelentkezési határidő: március 4.

Időjárás: A mai nap folyamán szakadozottabbá válik a felhőzet. Országszerte kisebb havazás, hószállingózás lehet, délután már csak elvétve. Napközben péntekig fagypont alatt marad a hőmérséklet. Nyugaton és északkeleten lesz élénk a szél, hófúvásra továbbra is számítani kell. Reggel -20, -8, nappal -10, -3 fok várható. 

MRE - Hírszolgálat, 2018. február 28.

About the author

maradmin

Leave a Comment