2018. január 10. – Hírek és programajánló

H Í R E K   D É L B E N

Szerdai párbeszédek Marosvásárhelyen
A Családpasztorációs Központ és a Familia Centrum szervezésében ma tartják Marosvásárhelyen a Szerdai párbeszédek idei első találkozóját, megújulás, új kezdet mottóval.
Meghívottak: Balla Imre, a Házas Hétvége mozgalom tagja, marosvásárhelyi segédlelkész és Bakó Mária lelkigondozó a Családpasztorációs Központ részéről. Kivételesen nem az Ama Deus cukrászdában, hanem Deus Providebit Tanulmányi Ház Márton Áron termében várják az érdeklődőket ma este hat órakor.

Előadás Csíkszeredában
 A  honfoglalás előttől az Európai Unió utánig előadássorozat keretében január  12 -én, pénteken hat órától Sógor Csaba: A kisebbségi érdekérvényesítés  új útjai az Európai Unióban  címmel tart előadást a városháza  gyűléstermében Csíkszeredában. Az előadás nyitott, minden érdeklődőt várnak.

Alkotó kezek – alkotás, kreativitás, szépség
A liturgikus terek szépítése, a saját erőforrások, értékek felelősségteljes felhasználása fontos annak érdekében, hogy a liturgikus terek atmoszférája és hangulata még meghívóbb legyen minden krisztushívő számára.
Célcsoport: olyan egyházi munkatársak, akik a templom és a liturgia tereit szépítgetik, rendezik. Hívják és várják a papokat, a sekrestyéseket, nőszövetségi tagokat, egyháztanácsosokat, önkénteseket, akik a díszítés, a hirdetőtáblák esztétikai kivitelezéséért felelnek.
A résztvevők egyszerű, könnyen kivitelezhető ötleteket kapnak díszítés és szépítés terén, nem kell különösebb művészi tehetséggel rendelkezni.
A képzés Szentegyházán, a Szent Gellért Alapítvány székhelyén lesz megtartva 2018. január 13-án, szombaton délelőtt tíz és délután négy óra között.
Érdeklődni és jelentkezni január 12-ig az alábbi elérhetőségen lehet: György Ida: 0740-799581 telefonszámon vagy a gyorgyida@gmail.com e-mail címen.

Gyermekek megáldása Hargitafürdőn
Január 15-én, hétfőn a délután hat órakor kezdődő szentmise keretében emlékeznek meg a pálosok Hargitafürdőn, a Szent István templomban Első Remete Szent Pálról, a Pálos Rend Patrónusáról. Az ünnep alkalmával a három pálos szerzetes megerősíti fogadalmát, majd ősi, középkori pálos hagyomány szerint, a szentmise végén megáldják a gyermekeket, Remete Szent Pál közbenjárását kérve. Az ünnepi szentmisét rádiónk élő adásban közvetíti.

Csoportvezető-képzés Csíksomlyón
Tapasztalt keresztény csoportvezetők részére képzést tartanak Csíksomlyón a Caritas szociális ágazata és az Erdélyi Háló Egyesület munkatársai 2018. január 26–28. között a Jakab Antal tanulmányi házban.
A haladó csoportba azok jelentkezését várják, akik már rendelkeznek alapvető csoportvezetési ismeretekkel és tapasztalatokkal, de szeretnék ismereteiket bővíteni, csoportvezetésben továbbfejlődni.
Részvételi díj: 50 lej/fő (ami egyéni hozzájárulás egy közös ebéd költségeihez, valamint a programban biztosított segédanyagok előállításához).
Érdeklődni és jelentkezni a 0749 059 459-es vagy a 0751 140 067-es telefonszámon lehet.

Fiúkat nevelő édesanyák lelkinapja
Fiúkat nevelő édesanyák részére lelkinapot tartanak 2018. február 3-án, szombaton Gyergyóremetén a Gyulafehérvári Családpasztorációs Központ szervezésében. Bővebben az eseményről a Gyulafehérvári Családpasztorációs Központ facebook oldalán olvashatnak.

III. Márton Áron zarándoklat Doberdóba
Harmadik alkalommal szervez és vezet zarándoklatot a katona Márton Áron nyomdokain az egykori doberdói harctérre január 18-23. között Kovács Gergely posztulátor és Ferencz Kornélia, az erdélyi Mária Rádió önkéntes munkatársa. Egyébb információ és jelentkezés Ferencz Kornéliánál a 0726-107.002-es telefonszámon.

Lelkigyakorlatos továbbképző kántoroknak
Kántorok számára lesz lelkigyakorlatos továbbképző február 5–8. között Csíksomlyón, a Jakab Antal Tanulmányi Házban. A továbbképző február 5-én délután háromkor kezdődik, de a résztvevők kettőig meg kell érkezzenek, hogy a szállásukat tudják elfoglalni. Részvételi díj a támogatok jóvoltából 200 lej. Jelentkezni a Jakab Antal Tanulmányi Ház recepcióján lehet, a 0741-258156-os telefonszámon, január 31-ig.

Időjárás: Folytatódik az évszakhoz képest enyhe idő. Ma ismét sokfelé szürke, borongós, párás időre készülhetünk. Esőre elsősorban a déli tájakon számíthatunk. A légmozgás általában gyenge, mérsékelt lesz. Hajnalban -3 és +6, napközben 4 és 12 fok között alakul a hőmérséklet.

MRE – Hírszolgálat, 2018. január 10.


H Í R E K   R E G G E L

Örökös szentségimádási nap
A gyulafehérvári főegyházmegyében a mai nap folyamán Nagybaconban tartják az örökös szentségimádási napot.  Töltsünk időt Krisztus jelenlétében, csendesedjünk el, készítsük elő a szívünket és fogadjuk be Őt!

Szerdai párbeszédek Marosvásárhelyen
A Családpasztorációs Központ és a Familia Centrum szervezésében ma tartják Marosvásárhelyen a Szerdai párbeszédek idei első találkozóját, megújulás, új kezdet mottóval.
Meghívottak: Balla Imre, a Házas Hétvége mozgalom tagja, marosvásárhelyi segédlelkész és Bakó Mária lelkigondozó a Családpasztorációs Központ részéről. Kivételesen nem az Ama Deus cukrászdában, hanem Deus Providebit Tanulmányi Ház Márton Áron termében várják az érdeklődőket ma este hat órakor.

Elhunyt Vas László plébános
2018. január 7-én, vasárnap este Ft. Vas László plébános, életének 53., papságának 20. évében, gyors leforgású betegség következtében, szentségekkel ellátva elhunyt.
Vas László 1965. április 27-én született Nagyváradon. Teológiai tanulmányait a budapesti Pázmány Péter Katolikus Egyetemen végezte. Tempfli József püspök szentelte pappá 1998. április 26-án Nagyváradon. Segédlelkész volt Nagyvárad-Olasziban, plébános Hegyközcsatárban, római tanulmányait követően pedig az Amerikai Egyesült Államokban előbb a chicagói Szent István plébánián, majd a passaic-i Szent István plébánián teljesített szolgálatot, biztosítva a helyi magyar közösségek lelkipásztori ellátását. Az elhunyt lelkipásztor földi maradványait holnap reggel nyolc órakor a nagyváradi székesegyházban ravatalozzák fel, tizenegy órakor szentmisét mutatunk be a lelki üdvéért, majd délután egy órakor a nagyváradi Rulikovszky temetőben helyezik örök nyugalomra.
Imádkozzunk, hogy a Jóisten fogadja be országába, az örök világosság fényeskedjék neki.

Egyetemes imahét Székelyudvarhely belvárosában
Január 14-én, vasárnap egyetemes imahét kezdődik Székelyudvarhelyen, a belvárosi templomokban. Az ökumenikus imahét gyökerei több mint két és fél évszázadra nyúlnak vissza a múltba. A kezdetben helyi, vagy kisebb-nagyobb térségek közösségeinek ima-összejövetelei, kezdeményezései fejlődtek az idők során egyre tágabbá és egyetemesebbé. Az igazi áttörést azonban a 2. Vatikáni Zsinat ökumenizmusról szóló határozata jelentette, ahol megfogalmazták, hogy a Krisztusban való egység lelke az imádság, s ezért szorgalmazzák az ökumenikus imahét rendszeres megtartását. 1968-ban az Egyházak Világtanácsa Hit- és Egyházszervezeti Bizottsága, valamint a vatikáni Keresztény Egység Pápai Tanácsa közösen kezdte meg az imahét szövegének előkészítését, azóta egységes imafüzeteket adnak ki.

Élet a Lélekben szeminárium Csíkszenttamáson
Január 18-án este hat órakor kezdődik a csíkszenttamási kultúrotthonban az Élet a Lélekben szeminárium. A szemináriumon a fő munkát Isten Lelke végzi, de elvégzéséhez szükséges a kitartás, az őszinteség, a bátorság, és a hajlandóság a közösségi életre.
A szeminárium segítséget tud nyújtani, hogy teljes szívvel éljük az evangéliumot, segít az Istennel való bensőséges kapcsolatban és a hitben való növekedésben. Az evangéliumi hit az egyetlen orvosság a mai kor betegségeire: szorongásokra, reménytelenségre, erőtlenségre és közömbösségre. Mindenkit várnak aki meg akarja tapasztalni a hit elevenségét, a Jézussal való élet örömét és Isten közelségét, szeretetét.

Fülöp-kurzus Csíkszeredában
Január 19-21. között Fülöp-kurzust szerveznek Csíkszeredában a Szent Imre ifjúsági központban, a Petőfi Sándor utca 39. szám alatt. Sok embernek nincs személyes tapasztalata az Istenről. Túl távolinak tűnik ahhoz, hogy saját gyarlóságát tapasztalva Őt elérhesse. Még a benne hívők is sokszor kételkedőre vonják az Ő feltétel nélküli szeretetét. A kurzus nem ismereteket akar átadni, hanem a résztvevőket segíti, hogy egy személyes találkozásuk legyen az élő Istennel. Nem új dolgokra törekszik, hiszen az Örömhír 2000 éve ugyanaz, hanem a régit új formában próbálja feltárni. Azok jelentkezését várják, akiknek nyitott a szívük az Isten személyes szeretetére és akarnak Vele találkozni. Jelentkezni január 15-ig lehet a következő elérhetőségeken: 0742-679082-es telefonszámon, Dánél Józsefnél vagy a buzamag@gmail.com e-mail címen.

Lelkigyakorlatos továbbképző kántoroknak
Kántorok számára lesz lelkigyakorlatos továbbképző február 5–8. között Csíksomlyón, a Jakab Antal Tanulmányi Házban. A továbbképző február 5-én délután háromkor kezdődik, de a résztvevők kettőig meg kell érkezzenek, hogy a szállásukat tudják elfoglalni. Részvételi díj a támogatok jóvoltából 200 lej. Jelentkezni a Jakab Antal Tanulmányi Ház recepcióján lehet, a 0741-258156-os telefonszámon, január 31-ig.

Időjárás: Folytatódik az évszakhoz képest enyhe idő. Ma ismét sokfelé szürke, borongós, párás időre készülhetünk. Esőre elsősorban a déli tájakon számíthatunk. A légmozgás általában gyenge, mérsékelt lesz. Hajnalban -3 és +6, napközben 4 és 12 fok között alakul a hőmérséklet. 

MRE - Hírszolgálat, 2018. január 10.

About the author

maradmin

Leave a Comment