2018. január 12. – Hírek és programajánló

H Í R E K   D É L B E N

Előadás Csíkszeredában
A honfoglalás előttől az Európai Unió utánig előadássorozat keretében ma este hat órától Sógor Csaba: A kisebbségi érdekérvényesítés új útjai az Európai Unióban címmel tart előadást a városháza gyűléstermében Csíkszeredában. Az előadás  nyitott, minden érdeklődőt várnak.

Alkotó kezek – alkotás, kreativitás, szépség
A liturgikus terek szépítése, a saját erőforrások, értékek felelősségteljes felhasználása fontos annak érdekében, hogy a liturgikus terek atmoszférája és hangulata még meghívóbb legyen minden krisztushívő számára. Olyan egyházi munkatársakat várnak, akik a templom és a liturgia tereit szépítgetik, rendezik. Hívják és várják a papokat, a sekrestyéseket, nőszövetségi tagokat, egyháztanácsosokat, önkénteseket, akik a díszítés, a hirdetőtáblák esztétikai kivitelezéséért felelnek. A résztvevők egyszerű, könnyen kivitelezhető ötleteket kapnak díszítés és szépítés terén, nem kell különösebb művészi tehetséggel rendelkezni. A képzés Szentegyházán, a Szent Gellért Alapítvány székhelyén lesz megtartva január 13-án, szombaton délelőtt tíz és délután négy óra között. Érdeklődni és jelentkezni még a mai nap folyamán lehet György Idánál a 0740-799581 telefonszámon vagy a gyorgyida@gmail.com e-mail címen.

Gyermekek megáldása Hargitafürdőn
Január 15-én, hétfőn a délután hat órakor kezdődő szentmise keretében emlékeznek meg a pálosok Hargitafürdőn, a Szent István templomban Első Remete Szent Pálról, a Pálos Rend Patrónusáról. Az ünnep alkalmával a három pálos szerzetes megerősíti fogadalmát, majd ősi, középkori pálos hagyomány szerint, a szentmise végén megáldják a gyermekeket, Remete Szent Pál közbenjárását kérve. Az ünnepi szentmisét rádiónk élő adásban közvetíti.

Élet a Lélekben szeminárium Csíkszenttamáson
Január 18-án este hat órakor kezdődik a csíkszenttamási kultúrotthonban az Élet a Lélekben szeminárium. A szemináriumon a fő munkát Isten Lelke végzi, de elvégzéséhez szükséges a kitartás, az őszinteség, a bátorság, és a hajlandóság a közösségi életre. A szeminárium segítséget tud nyújtani, hogy teljes szívvel éljük az evangéliumot, segít az Istennel való bensőséges kapcsolatban és a hitben való növekedésben. Az evangéliumi hit az egyetlen orvosság a mai kor betegségeire: szorongásokra, reménytelenségre, erőtlenségre és közömbösségre. Mindenkit várnak aki meg akarja tapasztalni a hit elevenségét, a Jézussal való élet örömét és Isten közelségét, szeretetét.

Fülöp-kurzus Csíkszeredában
Január 19-21. között Fülöp-kurzust szerveznek Csíkszeredában a Szent Imre ifjúsági központban, a Petőfi Sándor utca 39. szám alatt. Sok embernek nincs személyes tapasztalata az Istenről. Túl távolinak tűnik ahhoz, hogy saját gyarlóságát tapasztalva Őt elérhesse. Még a benne hívők is sokszor kételkedőre vonják az Ő feltétel nélküli szeretetét. A kurzus nem ismereteket akar átadni, hanem a résztvevőket segíti, hogy egy személyes találkozásuk legyen az élő Istennel. Nem új dolgokra törekszik, hiszen az Örömhír 2000 éve ugyanaz, hanem a régit új formában próbálja feltárni. Azok jelentkezését várják, akiknek nyitott a szívük az Isten személyes szeretetére és akarnak Vele találkozni. Jelentkezni január 15-ig lehet a következő elérhetőségeken: 0742-679082-es telefonszámon, Dánél Józsefnél vagy a buzamag@gmail.com e-mail címen.

Együtt az imában-Székelykeresztúron
A székelykeresztúri Élet a lélekben plébániai imacsoport megalakulásának kilencedik évfordulójára imanapot szerveznek január 27-én, szombaton, „Jöjjetek hozzám mindnyájan”- mottóval. Az imanap reggel tíz órakor kezdődik és délután öt órakor hálaadó szentmisével zárul. Várnak mindenkit a közös ünneplésre!

Pálos hálaadás Hargitafürdőn
A hargitafürdői Szent István templomban január 20-án Remete Szent Pál és Boldog Özséb atyákat ünneplik, illetve a négy évvel ezelőtti kolostoralapításra emlékeznek a pálos szerzetesek. A szombaton délután hat órakor kezdődő szentmise főcelebránsa és szónoka Tamás József püspök lesz. A szentmisét rádiónk élő adásban közvetíti.

Előadás Kolozsváron
Január 23-án kedden délután öt órai kezdettel Látjátok feleim… címmel Albert Júlia színművész irodalmi összeállítására kerül sor a kolozsvári Szent Mihály Nőszövetség dísztermében. Köszöntőt mond Veres Stelian plébániai kormányzó. Szeretettel várnak minden érdeklődőt.  

Időjárás: Hétvégére visszatér a tél. Ma is erősen felhős, borongós, szürke idő lesz jellemző. Esőre, havas esőre, havazásra is kell készülni. A nyugati határ közelében és északkeleten megélénkülhet a szél. Napközben 4-8 fokra  számíthatunk.

MRE - Hírszolgálat, 2018. január 12.


H ÍR E K   R E G G E L

Örökös szentségimádási nap
A Gyulafehérvári Főegyházmegyében a mai nap folyamán Marosszentgyörgyön tartják az örökös szentségimádási napot. Használjuk ki ezeket az alkalmakat, időzzünk az Oltáriszentség jelenlétében, engeszteljük és imádjuk Őt, kérve kegyelmét, hogy töltse el szívünket, lényünket az Ő szeretetével és békéjével.

Elhunyt Bodó György plébános
Gyimesközéplok plébánosa január 11-én délután hunyt el a csíkszeredai kórházban. Bodó György 1972. december 4-én született Kovásznán, gyulafehérvári teológiai tanulmányai után 1998. június 21-én szentelték pappá. Káplánként tevékenykedett Brassóban, a Szent Péter és Szent Pál-plébánián 1998–2006 között. Ezt követően, 2010-ig Kolozson teljesített szolgálatot, ahonnan utolsó állomáshelyére helyezték. Temetéséről a későbbiekben intézkednek. Az örök világosság fényeskedjék neki!

Egyetemes imahét Székelyudvarhely belvárosában
Január 14-én, vasárnap, egyetemes imahét kezdődik Székelyudvarhelyen, a belvárosi templomokban. Idén január 21–28. között kerül sor a Krisztus-hívők egységéért szervezett imahétre világszerte. Segédanyagát ez alkalommal a karibi keresztény testvérek állították össze a következő mottóval: „Uram, a jobbod kitűnik erejével…” (Kiv 15,6). Rádiónk is kapcsolódik ehhez a kezdeményezéshez, így január 21–28 között minden este hét órakor, az Úrangyala után hívjuk hallgatóinkat a közös imára.

Remete Szent Pál ünnepe Hargitafürdőn
Hargitafürdőn Remete Szent Pál napján, január 15-én a délután 6 órakor kezdődő szentmise keretében három pálos szerzetes megerősíti fogadalmát. Rendjük patrónusának ünnepén ősi, középkori pálos hagyomány szerint megáldják a gyermekeket. A szentmisét az erdélyi Mária Rádió közvetíti, valamint szeretettel várják a híveket a búcsús szentmisére!

III. Márton Áron-zarándoklat Doberdóba
Harmadik alkalommal szervez és vezet zarándoklatot a katona Márton Áron nyomdokain az egykori doberdói harctérre január 18–23. között Kovács Gergely posztulátor és Ferencz Kornélia, az erdélyi Mária Rádió önkéntes munkatársa. A részvételi díj személyenként 300 euró. Ez tartalmazza az utazás költségét, szállást, szlovéniai és máriabesnyői teljes panziós ellátást. A biztosítást mindenkinek egyénileg kell megkötnie. A csoportkísérést és idegenvezetést ingyenesen nyújtja a San Martino del Carso-i barlangkutató csoport és Kovács Gergely posztulátor. Jelentkezni és információkat kérni Ferencz Kornéliától lehet a ferenczk@yahoo.com e-mail címen, vagy a 0726-107.002-es telefonszámon.

Fülöp-kurzus Csíkszeredában
Január 19–21. között Fülöp-kurzust szerveznek Csíkszeredában. Jelentkezni január 15-ig lehet a következő elérhetőségeken: 0742 679 082 (Dánél József) vagy a buzamag@gmail.com e-mail címen.

Csoportvezető-képzés Csíksomlyón
Tapasztalt keresztény csoportvezetők részére képzést tartanak Csíksomlyón a Caritas szociális ágazata és az Erdélyi Háló Egyesület munkatársai január 26–28. között a Jakab Antal tanulmányi házban. A haladó csoportba azok jelentkezését várják, akik már rendelkeznek alapvető csoportvezetési ismeretekkel és tapasztalatokkal, de szeretnék ismereteiket bővíteni, csoportvezetésben továbbfejlődni. Részvételi díj: 50 lej/fő (ami egyéni hozzájárulás egy közös ebéd költségeihez, valamint a programban biztosított segédanyagok előállításához). Érdeklődni és jelentkezni a 0749-059459-es vagy a 0751-140067-es telefonszámon lehet.

Apa-lánya lelkinap
Az apa és lánya közötti különleges kapcsolat erősítésére, mélyítésére, gyógyítására szerveződnek a Gyulafehérvári Főegyházmegyében immár negyedik éve, a Segítőnővérek Kongregációja és a Gyulafehérvári Családpasztorációs Központ összefogásával. A legközelebbi ilyen eseményre január 27-én, szombaton kerül sor Székelyudvarhelyen, a Kis Szent Teréz plébánián, „Dönts-vállald!” mottóval. A lelkinapra az édesapákat 14 és 18 év közötti lányukkal együtt várják. A lelkinapra előzetes bejelentkezés szükséges, amely a www.csalad.ro oldalon a bejelentkezési űrlap kitöltésével lehetséges.

Időjárás: Hétvégére visszatér a tél. Ma is erősen felhős, borongós, szürke idő lesz jellemző. Esőre, havas esőre, havazásra is kell készülni. A nyugati határ közelében és északkeleten megélénkülhet a szél. Hajnalban -7 és +2, napközben 4-8 fokra  számíthatunk.

MRE - Hírszolgálat, 2018. január 12.

About the author

maradmin

Leave a Comment