2018. július 25. – Hírek és programajánló

H Í R E K   D É L B E N

Szent Jakab-búcsú Homoródremetében
Homoródremetében július 28-án, szombaton délelőtt fél 11 órától kezdődik Szent Jakab búcsúünnepe. A szentmise szónoka Kovács Csaba Antal OFM lesz. Székelyudvarhelyről reggel 6 órakor keresztalja indul a Kis Szent Teréz-templom elől.

Templombúcsú Varjason
A perjámosi római katolikus közösséghez tartozó Varjason július 28-án, szombaton ünneplik a templombúcsút. A szentmisét 12 órai kezdettel Kozovits Attila perjámosi plébános mutatja be. Az ünnepségen részt vesz a németországi Banatschwäbische Blasmusik.

Könyvbemutató Gyimesközéplokon
Kalányos Ottó, erdélyi egyházmegyés kispap „Fiatalként fiataloknak, mindenkinek” című könyvét mutatják be július 29-én, déli tiznekét órától Gyimesközéplokon, a plébánia udvarán található hittanteremben. Minden érdeklődőt várnak.

Zarándoklat Máriaradnára
Augusztus 2-án, a Porciunkula ünnepén a temesvári egyházmegye területén élő, valamint az időközben külföldre települt német nemzetiségű hívek és leszármazottaik zarándokolnak a máriaradnai bazilikához. Ez alkalomból augusztus 1-jén, szerdán a temesvári Szent György székesegyházban 19.30 órai kezdettel koncertet tartanak, fellép Wilfried Milch, Alexandra Guțu, dr. Franz Metz.
Augusztus 2-án a máriaradnai bazilikában az ünnepi szentmisét 11 órakor Ex. Roos Márton temesvári püspök, apostoli kormányzó celebrálja. A szentmise zenei szolgálatát az augsburgi Musikkapelle Banater Schwaben végzi Werner Zippel vezényletével, orgonán közreműködik Dr. Franz Metz bánsági származású, jelenleg Németországban élő orgonaművész. Ezt követően keresztúti ájtatosság lesz, és a résztvevőknek alkalmuk nyílik megtekinteni a radnai kolostormúzeumot. Délután 4 órakor orgonakoncert a bazilikában Wilfried Milch, Alexandra Guțu, dr. Franz Metz közreműködésével.
Ugyancsak a zarándoklat alkalmából augusztus 3-án, pénteken a niczkyfalvi római katolikus templomban 20 órai kezdettel koncertezik Wilfried Milch, Alexandra Guțu, dr. Franz Metz és Johann Fernbach. Műsoron Bach, Mendelssohn, Liszt, Pogatschnigg, Heller, Ranftl, Gounod, Guilmant zeneszerzők művei szerepelnek. A belépés díjtalan, a résztvevők adományaikkal támogathatják a helyi közösséget.
A koncertet megelőzően, a délutáni kulturális és lelki program keretében a résztvevők felkeresik a temetőt, ahol sor kerül a felújított temetőkápolna megáldására. Augusztus 4-én, szombaton, a templombúcsú alkalmából  Barazsuly István SDS celebrál szentmisét.

Lelkigyakorlat Csíkszentdomokoson
Személyesen kísért Szent Ignác-i lelkigyakorlat lesz Darvas Piroska segítőnővér vezetésével Csíkszentdomokoson, a Szent Margit lelkigyakorlatos házban augusztus 2-7 között. Elemei: teljes csend a lelkigyakorlat alatt, napi impulzus, közös elmélkedés, személyes kíséret. Érdeklődni és jelentkezni a 0743-753494-es telefonszámon lehet.

Házaspárok lelkigyakorlata-Medjugorjeban
Hívnak és várnak minden házaspárt augusztus 27.-szeptember 1. között Medjugorjeba egy lelkigyakorlattal egybekötött zarándokútra. A zarándoklat, melynek mottója, „Szeretlek téged!” segítséget nyújt az újbóli elköteleződésben Isten és a házastárs mellett. Az indulás Kézdivásárhelyről lesz, de az autóbusz Csíkszeredában, Gyergyószentmiklóson, Székelyudvarhelyen is megáll, hogy a környékbeli zarándokokat felvegye. A zarándoklat anyagi fedezete 270 euró házaspáronként. Iratkozni és jelentkezni lehet a 0742-698166-os telefonszámon Hajlák Attila-István kézdivásárhelyi segédlelkésznél.

Ferences fiúcsapat-tábor Assisi 2018
Az öröm és a remény embere címet viseli a fiúcsapat tábor, amely augusztus 26 – szeptember 2. között Assisiben (Olaszország) kerül megszervezésre. Egy bő hetes programról van szó, amelynek keretében elzarándokolnak Assisibe, és azon helyekre, ahol Szent Ferenc, ez a csodálatos ember felnőtt és rátalált az igazi öröm és boldogság Forrására – ennek köszönhető, hogy úgy kezdtek rá tekinteni, mint az öröm és remény emberére. A cél Szent Ferenc életén keresztül megérteni, hogy mekkora fejlődésre képes az ember, felfedezve saját feladatát az Egyházban és a világban, embertársai javára. 17-35 év közöttiek jelentkezését várják, részvételi díj: 100 euró. A helyek száma: 14 – tehát korlátozott! Érdeklődni a 0746-774701-es számon Tibor testvérnél, vagy a frtibi@gmail.com e-mail címen.

Rövid terápiás program szenvedélybetegeknek
A Bonus Pastor Alapítvány augusztus 27. – szeptember 7. között kéthetes rövid terápiás programot szervez szenvedélybetegeknek és felnőtt hozzátartozóiknak Magyarózdon, a Terápiás Otthonban. Várják azok jelentkezését, akik változtatni szeretnének alkohol-, drog-, játék- vagy társfüggőségükkel terhelt életmódjukon. Jelentkezni augusztus 21-ig lehet a 0265-254460-as telefonszámon.

Időjárás: Ma estig tart az árvízriadó. Többfelé várható eső, zápor, zivatar, néhol felhőszakadás. Az északias szél sokfelé megélénkül. Hajnalban 13-18, délután 22-30 fok között alakul a hőmérséklet. 

MRE - Hírszolgálat, 2018. július 25.


H Í R E K   R E G G E L

Örökös szentségimádási nap
A gyulafehérvári főegyházmegyében a mai nap folyamán a brádi templomban tartják az örökös szentségimádási napot. Szánjunk időt a szentséglátogatásra, időzzünk az Oltáriszentség jelenlétében engesztelve bűneinkért és hálát adva mindazért, amivel az Úr megajándékozott minket.

Szent Anna-napi búcsúk
A Gyulafehérvári egyházmegyében a csobothegyi Szent Anna-kápolnában a szentmise július 26-án, csütörtökön déli 12 órakor lesz. A búcsúra keresztalja indul a gyergyószentmiklósi Szent Miklós-plébániától délelőtt 9 órakor.
Kőhalomban július 26-án, csütörtökön délután 5 órakor a búcsús szentmise szónoka Gál István Attila, fogarasi plébános.
Madéfalván, a tavaly felszentelt Szent Anna templomban szintén csütörtök délután öt órakor kezdődik az ünnepi búcsús szentmise.
Kézdimartonoson a templom búcsúját július 29-én, vasárnap déli 12 órakor tartják.
Szintén vasárnap déli 12 órától tartják a Szent Anna búcsú Zsögödfürdőn is. Az ünnepi szónok Urbán Erik ferences atya lesz.  
Kadicsfalván július 29-én, vasárnap fél 1-kor kezdődik az idei Szent Anna-napi búcsús szentmise. Főcelebránsa és szónoka Tamás József püspök, aki a szentmise keretében megáldja a közösségi összefogásból kívül-belül megújult 250 éves plébániatemplomot. A búcsúra és a templommegáldás ünnepére három napos lelkigyakorlattal készül az egyházközség. A triduumos szentmisék este 7 órakor kezdődnek.
Július 26-án, csütörtökön család témában Tamás Huba főegyházmegyei ministránslelkész, a székelyudvarhelyi Kis Szent Teréz egyházközség kisegítő lelkésze prédikál, a szentmisén a Jubilate kórus énekel.
Július 27-én, pénteken Jánosi Gellért székelyvarsági plébános a fiatalokról tart szentbeszédet. A zenei szolgálatot a Hálaluja zenekar fogja végezni.
Július 28-án, szombaton pedig Daniel Ernő-András nyikómalomfalvi plébános szól az idősekhez. A szombat esti szentmise után ünnepélyes köszönetnyilvánításra és emlékplakett átadásra kerül sor mindazok részére akik anyagi támogatásukkal vagy munkájukkal hozzájárultak a negyedévszázados templom felújításához. A szentmiséket rádiónk élő adásban közvetíti.
A Temesvári egyházmegyében a dettai közösség július 26-án, csütörtökön Szent Anna és Szent Joachim napján ünnepli a templombúcsút. Az ünnepi szentmisét délelőtt 11 órakor Opra István szentkatolnai lelkész mutatja be. Román és német nyelven Bartos Károly kézdisárfalvi plébános prédikál.
A Szatmári egyházmegyében a kálmándi templomban szintén csütörtökön délelőtt 11 órakor kezdődik a Szent Anna-napi búcsús szentmise.

Főegyházmegyei gyűjtés az árvízkárosultak megsegítésére
A június végi és július eleji esőzések nagy károkat okoztak az egész országban. Az áradás által legsúlyosabban érintett Kovászna megyei Bácstelek és Márkosréten közel 60 háztartást, iskolát és kultúrotthont árasztott el a víz, közel száz személyt kellett kimenekíteni, állatokat védett helyre terelni. Sokan mások az előbbiekhez hasonló helyzetben vannak szerte az országban. Ezért a főegyházmegyei Caritas gyűjtést kezdeményezett az árvízkárosultak megsegítése, az épületek felújítása érdekében. Az árvízkárosultakkal való együttérzésünk kifejezése képpen július 29-én, vasárnap ajánljuk fel templomi adományaikat erre a célra. Bővebben a mai Déli magazinban hallhatnak.

Nyári tábor Gyergyószentmiklóson
Július 30 és augusztus 3 között nyári tábort szerveznek 1-4 osztályos gyermekek részére Gyergyószentmiklóson a plébánia nagytermében naponta tíz és délután hat óra között. A tábor témája: egymásra hangolva, ismerjük meg a szeretetnyelveket mozgásos játékok, történetek, alkotás, festés által. A részvételi díj 150 lej ami tartalmazza az ebéd árát is. Jelentkezni július 26.-ig lehet a 0735 735 177-es telefon számon hétköznapokon reggel 8 és délután 3 óra között. Várnak minden gyereket!

Kántori vizsga új helyszínen
Az Egyházzenei Bizottság szervezésében folyó év augusztus 27-én kántorvizsgát tartanak. A korábban meghirdetett helyszín helyett a vizsgáztatás Csíksomlyón lesz megtartva, délelőtt tíz órától a ferences templomban. Jelentkezni a 0740-898667-es telefonszámon vagy a jozsef.tamas@romkat.ro email címen lehetséges.

Házaspárok lelkigyakorlata-Medjugorjeban
Hívnak és várnak minden házaspárt augusztus 27.-szeptember 1. között Medjugorjeba egy lelkigyakorlattal egybekötött zarándokútra. A zarándoklat, melynek mottója, „Szeretlek téged!” segítséget nyújt az újbóli elköteleződésben Isten és a házastárs mellett. Az indulás Kézdivásárhelyről lesz, de az autóbusz Csíkszeredában, Gyergyószentmiklóson, Székelyudvarhelyen is megáll, hogy a környékbeli zarándokokat felvegye. A zarándoklat anyagi fedezete 270 euró házaspáronként. Iratkozni és jelentkezni lehet a 0742-698166-os telefonszámon Hajlák Attila-István kézdivásárhelyi segédlelkésznél.

Időjárás: Ma estig tart az árvízriadó. Többfelé várható eső, zápor, zivatar, néhol felhőszakadás. Az északias szél sokfelé megélénkül. Hajnalban 13-18, délután 22-30 fok között alakul a hőmérséklet.

MRE - Hírszolgálat, 2018. július 25.

About the author

maradmin

Leave a Comment