2018. június 29. – Hírek és programajánló

H Í R E K   D É L B E N

Hangverseny Székelyudvarhelyen
A keszthelyi Salve Regina Kórus hangversenyt tart a székelyudvarhelyi Szent Miklós-Plébániatemplomban, június 30-án, holnap este 7 órától. Vezényel C. Tóth Zoltán, orgonán kísér Kósz Gyöngyi. Közreműködik a szombatfalvi Szent György Egyházközség Psallite Kamarakórusa. Szeretettel várják a muzsika kedvelőit!

Primícia Petrozsényben
Popesc Mihăiță Cristian újmisés június 30-án, holnap délelőtt 11 órakor a petrozsényi Szent Borbála-plébániatemplomban mutatja be első ünnepélyes szentmiséjét.
 
Búcsú Szent Tamás apostol ünnepén
A gyulafehérvári egyházmegyében a székelyszenttamási búcsút július 1-én tartják. A szentmise délután fél 1 órakor kezdődik a plébániatemplomban. Ünnepi szónoka Jánosi Imre zetelaki segédlelkész.

Sarlós Boldogasszony-napi búcsúk
A gyulafehérvári egyházmegyében Székelyszenttamás leányegyházközségében, a Sarlós Boldogasszony titulusú tibódi kápolnában június 30-án, holnap délelőtt 11 órakor kezdődik a búcsús szentmise. A szentbeszédet Bajkó Norbert, a székelyudvarhelyi Szent Miklós-plébánia segédlelkésze tartja.
Zeteváralja filiájában, Ivóban vasárnap déli 12 órakor kezdődik a búcsús szentmise.
Gyergyóújfaluban a plébániatemplom búcsús szentmiséjén, július 2-án, hétfőn délelőtt 11 órától a zeteváraljai plébános, Mátyás Gábor prédikál.
Homoródkarácsonyfalván a búcsú vasárnap délután fél 1 órától lesz. A szentmisén Diósi Dávid, a gyulafehérvári Hittudományi Főiskola és Papnevelő Intézet vicerektora lesz a szónok.
A csíksomlyói kegytemplomban hétfőn a szentmisék reggel 8, fél 11 és este 7 órakor lesznek. A fél 11-es szentmise főcelebránsa Kovács József újmisés lesz, a szentbeszédet György Mihály-Levente csíkszentmiklósi plébános tartja.
Futásfalván a Szent András tiszteletére felszentelt templomban a fogadalmi búcsú délelőtt 11 órakor kezdődik. A búcsú előtti napon, július 1-jén, vasárnap este 8 órakor szentmisét mutatnak be a papi és szerzetesi hivatásokért, ugyanakkor megemlékeznek Bálint Lajos érsekről és Jáki Sándor Teodóz győri bencés pap-tanárról. A szentmise után gyertyás körmenet lesz és éjszakai virrasztás. Sarlós Boldogasszony napján, hétfőn reggel 8 órakor is lesz szentmise, utána keresztalják fogadása. Az ünnepi búcsús szentmisét a szabadtéri oltárnál mutatja be a környék papsága. A szentbeszédet Berszán Lajos kanonok, a gyimesfelsőloki Árpád-házi Szent Erzsébet Római Katolikus Teológiai Líceum alapítója és jelenlegi lelki igazgatója tartja.
A temesvári egyházmegyében a horvát nemzetiségű közösségeinek hagyományos zarándoknapja a máriacsiklovai kegytemplomhoz. Az ünnepi program már július 1-én este megkezdődik, amikor a zarándokok este fél 8 órai kezdettel szentmisén vesznek részt. Július 2-án, hétfőn, a kegytemplomban reggel fel 9 órai kezdettel horvát nyelven mutatnak be szentmisét. Az ünnepi liturgiát 11 órakor celebrálják. Ezt követően fél 1 órakor bolgár nyelven mutatnak be szentmisét.

Lelkinap a Szűzanya völgyében
Július 2-án, Sarlós Boldogasszony ünnepén a Szállást Kereső Szűzanya Misszió II. találkozóját tartják lelkinap keretében Székelyszálláson. A program délelőtt tíz órakor kezdődik elmélkedéssel a helyi templomban, majd Magyarzsákodra mennek, ahol részt vesznek a déli tizenkét órakor kezdődő búcsús szentmisén. Délután fél négytől keresztút és elmélkedés lesz a székelyvéckei kálvárián, majd szentségimádás és hálaadás az Irgalmasság kápolnájában. Az eseményre autóbusz indul Székelyudvarhelyről. Jelentkezni Máyai Erzsébetnél lehet a 0740-617687-es telefonszámon.

Csoportkísérők képzése Erdődhegyen
A Szatmári Római Katolikus Püspökség világiak irodájának képviselői csoportok kísérése témában szerveznek négynapos képzést július 3-tól 7-ig. A Erdődhegyen megvalósuló program olyan kérdéseket tár fel majd, mint: melyek egy csoport kialakulásának feltételei, melyek a funkciók és a pozíciók egy csoportban, mit jelent kísérni egy csoportot? A meghívott előadó Ingeborg Grafenstein, a Keresztény Élet Közössége nemzetközi lelkiségi mozgalom tagja, aki Németországból érkezik majd. Érdeklődni és a jelentkezni a 0261 715 011-es vagy a 0757 050 923-as telefonszámon lehet.

Koncert Kolozsváron
A kolozsvári Szent Mihály templom restaurálásának elkezdése alkalmával ünnepi koncert lesz július 5-én este hét órai kezdettel a kolozsvári Szent Mihály templomban, amelyen Georg Friedrich Händel Messiás című alkotását hallgathatják meg az érdeklődők. A koncerten fellép a Hittfeldi vegyeskar, valamint a Szent Cecília kórus és kamarazenekar. Szólót énekelnek Gebe-Fügi Renáta; Molnár Mária; Gheorghe Vlad és Ádám Máriusz. Vezényel: Potyó István. Várnak minden zenekedvelőt.

Ezer székely leány napja Csíksomlyón
Július 7-én Csíkszereda főterén felvonulnak a székely falvak népviseletbe öltözött leányai és legényei, népi játékok bemutatásával, körtánccal szórakoztatják az összesereglett közönséget. Csíkszeredából együtt vonulnak ki a csíksomlyói nyeregbe Csík különböző vidékeiről és a Székelyföld távolabbi tájairól sajátos népviseletükben érkező, néptáncukat, népzenéjüket és népdalaikat magukkal hozó hagyományőrző csoportok. A 11 órától kezdődő szentmisét követi a népviselet, a népdal és a néptánc többórás ünnepe, a hagyományos népviseletbe öltözött csoportok bemutatkozása a nyeregben épült Hármashalom-oltár színpadon. Idén a rendezvény tiszteletbeli házigazdája Csíkpálfalva. Azok számára, akik székelyruhában jönnének, a gyülekező reggel 8:30 és 9 óra között lesz a csíkszeredai Taps téren. Minden érdeklődőt szeretettel várnak.

Időjárás: Ma már több napsütés ígérkezik, de a gyakran  megnövekvő gomolyfelhőzetből sokfelé kell készülni záporokra, zivatarokra. Marad a szeles idő, délután 20-28 fokot mérhetünk.

MRE - Hírszolgálat, 2018. június 29.


H Í R E K   R E G G E L

Örökös szentségimádási nap
A gyulafehérvári főegyházmegyében a mai nap folyamán a nagyszebeni ferences templomban tartják az örökös szentségimádási napot. Szánjunk időt a szentséglátogatásra és használjuk az egyház által felkínált lehetőségeket, melyek erősítik és elmélyítik Krisztussal való személyes kapcsolatunkat.

Papszentelés Gyulafehérváron
A gyulafehérvári Szent Mihály-székesegyházban ma a délelőtt 10 órakor kezdődő szentmise keretében Jakubinyi György érsek pappá szenteli a csíkszépvízi Antal Zoltánt, a galócási Fülöp Zsombort, a borzonti Kovács Józsefet, a kézdivásárhelyi Pasca Szilárdot és a petrozsényi Popesc Mihăiță Cristiant diakónusokat. A papszentelési misét rádiónk élő adásban közvetíti.

Szent Péter- és Szent Pál-búcsúk
A gyulafehérvári egyházmegyében Székelyvarságon ma déli 12 órától a búcsús szentmise szónoka Baróti Csaba székelyszentkirályi plébános.
Gyergyócsomafalván a búcsús szentmise szintén ma délben 12 órakor kezdődik.
A pálpataki egyházközség búcsúján ma délután fél egy órakor Szabó Gyula nyugalmazott plébános prédikál.
A csíksomlyói Szent Péter és Szent Pál-plébániatemplom búcsúját szintén ma délután fél egy órakor ünneplik, szónoka Gál István-Attila fogarasi plébános lesz.
Ma délután fél egy órakor ünneplik a csíkmadarasi plébániatemplom búcsúját is. Itt a szentmise szónoka Málnás Demeter kosteleki plébnos lesz.
A kerelőszentpáli templom búcsúját ma délután egy órától mutatják be. A szentmisén a marosvásárhelyi főesperes-plébános Oláh Dénes lesz a főcelebráns és az ünnepi szónok. Az erzsébetvárosi latin szertartású templomban a szentmise ma délután öt órakor lesz. A búcsú szónoka Simon Imre segesvári segédlelkész.
A brassó-belvárosi templomban ma délután öt órától mutatják be a búcsús szentmisét. Az ünnep szónoka Drócsa László nyárádszeredai plébános lesz.
A székelyudvarhelyi ferences templom búcsús szentmiséjét ma délután hat órától ünneplik. A homiliát Urbán Erik OFM, a csíksomlyói kegytemplom igazgatója tartja.
Kolozsváron a szentpéteri plébániatemplom búcsúja is ma délután hat órakor kezdődik. A szentmise főcelebránsa és szónoka Veres Stelian plébániai kormányzó.
Kápolnásfaluban június 30-án, holnap délelőtt 11 órakor kezdődik az ünnep. A főcelebráns és szónok Tamás József püspök a szentmise keretében megáldja a felújított templomot.
A homoródszentpáli templom búcsúját június 30-án, holnap déli 12 órakor tartják. A szentmise főcelebránsa és szónoka Gábos Zoltán málnásfürdői plébános.
A temesvári egyházmegyében a Szent Péter és Pál apostolok tiszteletére felszentelt nagylaki templomban ma délután öt órakor kezdődik az ünnepélyes búcsúi szentmise.
A gáji templomban este hét órakor kezdődő szentmisét György Zoltán nagyiratosi plébános celebrálja.
Július 1-jén, vasárnap Szentpálon déli 12 órától tartják az ünnepélyes búcsús szentmisét.
A szatmári egyházmegyében Aknasugatagon ma délelőtt 11 órától lesz a búcsús szentmise.
A nagyváradi egyházmegyében is ma tartják a tótitanyai templom búcsúját. A déli 12 órakor kezdődő szentmise szónoka Ozsváth József székelyhídi plébános.

XXIX. Szent László-napi kórustalálkozó
A tordaszentlászlói Thamó Gyula Közművelődési Egyesület, ebben az évben is megszervezi a hagyományos, immár XXIX. Szent László-napi kórustalálkozót, a helyi Művelődési Házban, június 30-án. A program reggel kilenc órakor istentisztelettel kezdődik a helyi református templomban, majd a templomkertben megkoszorúzzák Szent László király és Guttman Mihály, az egykori Romániai Magyar Dalosszövetség egykori elnőkének szobrát. Ezt követően a 17 bejelentkezett kórus és egy citerazenekar levonul a helyi Művelődési Házban, ahol kezdetét veszi a kórusok fellépése. Szeretettel várnak minden zenekedvelőt.

Primícia Sepsiszentgyörgyön
A kalocsai Nagyboldogasszony-székesegyházban ma Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti érsek pappá szenteli Tuzson Attila diakónust. Első ünnepélyes szentmiséjét szülővárosában, a sepsiszentgyörgyi Krisztus Király- plébániatemplomban mutatja be, július 1-jén, vasárnap délelőtt fél tizenegytől.

Előadás Nagybányán
Július 1-én vasárnap délután öt órai kezdettel Dr. Papp Lajos szívsebész professzor A hit szerepe a gyógyulásban címmel tart előadást a nagybányai Krisztus király plébánián, melyre minden érdeklődőt szeretettel várnak.

Lelkinap a Szűzanya völgyében
Július 2-án, Sarlós Boldogasszony ünnepén a Szállást Kereső Szűzanya Misszió II. találkozóját tartják lelkinap keretében Székelyszálláson. A program délelőtt tíz órakor kezdődik elmélkedéssel a helyi templomban, majd Magyarzsákodra mennek, ahol részt vesznek a déli tizenkét órakor kezdődő búcsús szentmisén. Délután fél négytől keresztút és elmélkedés lesz a székelyvéckei kálvárián, majd szentségimádás és hálaadás az Irgalmasság kápolnájában. Az eseményre autóbusz indul Székelyudvarhelyről. Jelentkezni Máyai Erzsébetnél lehet a 0740-617687-es telefonszámon.

Időjárás: Ma már több napsütés ígérkezik, de a gyakran  megnövekvő gomolyfelhőzetből sokfelé kell készülni záporokra, zivatarokra. Marad a szeles idő. Hajnalban 13-17, délután 20-28 fokot  mérhetünk.

MRE - Hírszolgálat, 2018. június 29.

About the author

maradmin

Leave a Comment