2018. június 30. – Hírek és programajánló

H Í R E K   D É L B E N

Hangverseny Székelyudvarhelyen
A keszthelyi Salve Regina Kórus hangversenyt tart a székelyudvarhelyi Szent Miklós-Plébániatemplomban, ma este 7 órától. Vezényel C. Tóth Zoltán, orgonán kísér Kósz Gyöngyi. Közreműködik a szombatfalvi Szent György Egyházközség Psallite Kamarakórusa. Szeretettel várják a muzsika kedvelőit!

Sarlós Boldogasszony-napi búcsúk
Július 2-án anyaszentegyházunk Mária Erzsébetnél tett látogatására emlékezik.
A gyulafehérvári egyházmegyében Zeteváralja filiájában, Ivóban holnap déli 12 órakor kezdődik a búcsús szentmise.
Homoródkarácsonyfalván a búcsú holnap délben fél 1 órától lesz. A szentmisén Diósi Dávid, a gyulafehérvári Hittudományi Főiskola és Papnevelő Intézet vicerektora lesz a szónok.
Gyergyóújfaluban a plébániatemplom búcsús szentmiséjén, július 2-án, hétfőn délelőtt 11 órától a zeteváraljai plébános, Mátyás Gábor prédikál.
Hétfőn ünneplik a búcsút a csíksomlyói kegytemplomban is. A szentmisék reggel 8, fél 11 és este 7 órakor lesznek. A fél 11-es szentmise főcelebránsa Kovács József újmisés lesz, a szentbeszédet György Mihály-Levente csíkszentmiklósi plébános tartja.
Futásfalván a Szent András tiszteletére felszentelt templomban a fogadalmi búcsút hétfőn tartják. A búcsú előtti napon, július 1-jén, holnap este 8 órakor szentmisét mutatnak be a papi és szerzetesi hivatásokért, ugyanakkor megemlékeznek Bálint Lajos érsekről és Jáki Sándor Teodóz győri bencés pap-tanárról. A szentmise után gyertyás körmenet lesz és éjszakai virrasztás. Hétfőn reggel 8 órakor is lesz szentmise, utána keresztalják fogadása. Az ünnepi búcsús szentmisét a szabadtéri oltárnál délelőtt 11 órakor mutatja be a környék papsága. A szentbeszédet Berszán Lajos kanonok, a gyimesfelsőloki Árpád-házi Szent Erzsébet Római Katolikus Teológiai Líceum alapítója és jelenlegi lelki igazgatója tartja.
A temesvári egyházmegyében Sarlós Boldogasszony ünnepe a horvát nemzetiségű közösségek hagyományos zarándoknapja a máriacsiklovai kegytemplomhoz. Az ünnepi program már július 1-jén, azaz holnap megkezdődik, amikor a zarándokok este fél 8 órai kezdettel szentmisén vesznek részt. Július 2-án, hétfőn, a kegytemplomban reggel fel 9 órai kezdettel horvát nyelven mutatnak be szentmisét. Az ünnepi liturgiát 11 órakor celebrálják. Ezt követően fél 1 órakor bolgár nyelven mutatnak be szentmisét.

Örökös szentségimádási nap
A gyulafehérvári főegyházmegyében a mai nap folyamán a feketehalmi templomban, holnap pedig Aninószán tartják az örökös szentségimádási napot. A nagyváradi egyházmegyében holnap Mezőbikácson és Csanáloson lesz a híveknek az egyházmegye örökös szentségimádásába bekapcsolódni.
Szánjunk időt a szentséglátogatásra és használjuk az egyház által felkínált lehetőségeket, melyek erősítik és elmélyítik Krisztussal való személyes kapcsolatunkat.

Búcsú Szent Tamás apostol ünnepén
A gyulafehérvári egyházmegyében a székelyszenttamási búcsút július 1-én tartják. A szentmise holnap délután fél 1 órakor kezdődik a plébániatemplomban. Ünnepi szónoka Jánosi Imre zetelaki segédlelkész.

Kápolnamegáldás és búcsú Piricskén
Holnap déli fél egy rától Tamás József püspök ünnepi búcsús szentmise keretében megáldja Piricskén a Gonzága Szent Alajos tiszteletére épült kápolnát. Várják a híveket a közös ünneplésre és hálaadásra.

Bérmálás Aradon és Margittán
Dirschl Johann általános helynök július 1-jén, holnap délelőtt fél tizenegykor az arad-belvárosi plébániatemplomban 15 román és 10 magyar nemzetiségű fiatalnak szolgáltatja ki a bérmálás szentségét. A fiatalok felkészítését P. Blénesi Róbert plébános és Pápai Elisabeta hitoktató irányította.
Szintén holnap délelőtt tizenegy órakor Böcskei László nagyváradi megyés püspök szentmisét mutat be a margittai plébániatemplomban, melynek keretében 27 fiatalnak és 3 felnőttnek szolgáltatja ki a bérmálás szentségét.

Primícia Sepsiszentgyörgyön
A kalocsai Nagyboldogasszony-székesegyházban a tegnapi nap folyamán Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti érsek pappá szentelte Tuzson Attila diakónust, aki első ünnepélyes szentmiséjét szülővárosában, a sepsiszentgyörgyi Krisztus Király – plébániatemplomban mutatja be, holnap délelőtt fél tizenegytől.

Gitártábor Tasnádszántón
Minden lehetséges annak, aki hisz! mottóval rendezik meg idén az immár hagyományossá vált gitártábort Tasnádszántón július 18-22 között. Részvételi díj: 50 lej. Jelentkezni július 1-ig, azaz holnapig lehet a 0747-931349 telefonszámon, illetve a csuucsii@gmail.com emailcímen.

Lelkinap a Szűzanya völgyében
Július 2-án, Sarlós Boldogasszony ünnepén a Szállást Kereső Szűzanya Misszió II. találkozóját tartják lelkinap keretében Székelyszálláson. A program délelőtt tíz órakor kezdődik elmélkedéssel a helyi templomban, majd Magyarzsákodra mennek, ahol részt vesznek a déli tizenkét órakor kezdődő búcsús szentmisén. Délután fél négytől keresztút és elmélkedés lesz a székelyvéckei kálvárián, majd szentségimádás és hálaadás az Irgalmasság kápolnájában. Az eseményre autóbusz indul Székelyudvarhelyről. Jelentkezni Máyai Erzsébetnél lehet a 0740-617687-es telefonszámon.

Hétvégi szentmiseközvetítés
Holnap a szentmisét délelőtt tizenegy órától közvetítjük a hét plébániatemplomából, Kisbácsból.

Időjárás: Az ország 19 megyéjének több folyójára másodfokú, 30 megye néhány folyóvizére elsőfokú árvízkészültséget rendelt el az Országos Hidrológiai és Vízgazdálkodási Intézet (INHGA).
A ma délután hat óráig érvényben levő narancssárga árvízriasztás többek között az Olt (Hargita, Kovászna, Brassó, Szeben, Vâlcea, Argeş és Olt megye), a Bodza (Brassó, Kovászna és Buzău megye), a Tatros (Hargita, Kovászna, Bákó és Neamţ megye) és a Moldva (Hargita, Suceava és Neamţ megye) vízgyűjtő medencéjére vonatkozik.

MRE – Hírszolgálat, 2018. június 30.

About the author

maradmin

Leave a Comment