2018. május 11. – Hírek és programajánló

H Í R E K   D É L B E N

Jótékonysági koncert Brassóban
A Szent József Kolping család és az Egyházzene-Kolozsvár Egyesület szervezésében ma este nyolc órakor a Brassó-belvárosi Szent Péter és Pál-templomban közös hangversenyt tart a kolozsvári Báthory István Elméleti líceum kórusa és az Insono vonósnégyes. A koncert bevételét a szervezők a Gyermeknapok 2018 rendezvényre fordítják.

Egyházmegyei ifjúsági találkozó Temesváron
A temesvári egyházmegye katolikus fiataljait tömörítő rendezvény huszonkettedik évfordulójához érkezett. Az első találkozót 1997-ben Kapor János plébános, akkori ifjúsági lelkész kezdeményezte. Az idei, május 11–13. között megtartandó találkozó változatos programmal várja a fiatalokat. Május 11-én, pénteken 18.30 órakor ünnepélyes megnyitó a Gerhardinum Római Katolikus Líceum udvarán, 20 órától csoportos tevékenységek, ismerkedés. Május 12-én, szombaton 9.30 órakor román nyelvű katekézis a székesegyházban. A katekézist követően kiscsoportos beszélgetés. Az ebéd után kezdődő szabad foglalkozás keretében a fiatalok különböző szórakoztató tevékenységeken vehetnek részt, szentgyónásra a székesegyházban lesz lehetőség. Délután 6 órakor szentmise a székesegyházban, 20 órától kulturális program a Gerhardinum Római Katolikus Líceum udvarán. Május 13-án, vasárnap 9.15 órakor a fiatalok menetben vonulnak a Gerhardinum Római Katolikus Líceum udvaráról a székesegyházhoz, a találkozót záró ünnepi szentmise 10 órakor kezdődik. A szervezők szeretettel várják az ifjúságot!

Boldog Gizella-búcsúk
Szentkeresztbánya filiájában, Lövétebányán május 12-én, szombaton délelőtt 11 órakor kezdődik a búcsús szentmise. A lövétebányai iskolában kialakított Boldog Gizella védelmébe ajánlott kápolnához a szentkeresztbányai és lövétei hívek évenként elzarándokolnak.
Május 13-án, vasárnap déli 12 órától tartják a Boldog Gizella tiszteletére felszentelt arad-gáji templom búcsúünnepségét, amelynek ünnepi szónoka Szabó Péter kanonok, zimándújfalui plébános.

Fatimai Boldogságos Szűz Mária ünnepe
A fatimai Boldogságos Szűz Mária tiszteletére Székelyszentlélek filiájában, Bogárfalván a templom búcsúját május 13-án, vasárnap délután fél 1 órától ünneplik. A szentbeszédet Tamás Barna, a székelyudvarhelyi Kis Szent Teréz egyházközség plébánosa tartja.
A nagykárolyi Fatimai Szűz Mária-templom búcsúját május 13-án, vasárnap déli 12 órától tartják. Előző nap szombaton délután hat órakor májusi ájtatosságot végeznek, hét órától szentmise lesz, majd gyertyás körmenet és engesztelő szentségimádás. A búcsú meghívott szónoka Simon Attila, a Kalazanci Szent József Római Katolikus Teológiai Líceum spirituálisa.

Főegyházmegyei gyűjtés a katolikus sajtó javára
A társadalmi kommunikáció világnapján, május 13-án, vasárnap a gyulafehérvári főegyházmegye templomaiban gyűjtés lesz az erdélyi egyházi média támogatására. A gyűjtésről Jakubinyi György érsek körlevélben tájékoztatta az egyházmegye papságát, kérve a hívek segítségét, hogy adományaikkal támogassák a világosságot hozó SZÓ útját a mai világban, hogy a katolikus média eszközein keresztül épülhessen a közösség, összefonódva az imádságban és a testvéri szeretet gyakorlásában.

Zarándoklat Csíksomlyóra
Különleges zarándoklatot hírdetnek az idei csíksomlyói pünkösdi búcsúra a Mária Út utolsó 100 km-én. A Parajdtól Csíksomlyóig vezető útszakaszt gyalog, kerékpárral vagy lovon lehet végigjárni. A zarándokokhoz lehet csatlakozni különböző útszakaszokon. A gyalogosok vasárnap indulnak. Erre az alkalomra vasárnap reggel Csíkszeredából autóbuszt indítanak Parajdra, amely este vissza is hozná azon érdeklődőket, akik csak egy napon kapcsolódnának a zarándoklathoz. Akik végig járják az egész útszakaszt, zarándokútlevelet is kapnak. Az érdeklődők a www.100km.mariaut.ro oldalon találnak részletes információkatt.

Örök titok – Előadás Gyimesközéplokon
A hidegségi fiatalok egy lelkes csoportja szeretettel hív és vár minden érdeklődőt május 13-án az este fél 8 órakor kezdődő előadásra a gyimesközéploki kultúrotthonba, melynek címe: Örök titok – A gyónási titok áldozata. A belépés díjtalan; a szervezők számítanak a falubeliek és az érdeklődők jelenlétére.

Közöttük élek – Boér Ferenc színművész műsora Kolozsváron
A kolozsvári Szent Mihály Plébánia szervezésében a Nőszövetség Szentegyház utcai dísztermében május 14-én, hétfőn délután 5 órakor kezdődik Közöttük élek címmel Boér Ferenc színművész pódiumműsora Dsida Jenő életművéből. Köszöntőt Veres Stelian plébániai kormányzó mond. Szeretettel várják az érdeklődőket!

Bérmálás Esztelneken és Kézidcsomortánban
Május 14-én, hétfőn az esztelneki plébániatemplomban délelőtt 10 órakor, a kézdicsomortáni templomban pedig délután 5 órakor kezdődik a bérmálási szentmise, amelyet Tamás József püspök mutat be.

Rendkívüli hangverseny Kolozsváron
A Farkas utcai templomban május 19-én, 18.30 órai kezdettel  a Magyar Rádió Gyermekkórusának kolozsvári kórushangversenyére kerül sor. A hangversenyen közreműködik a kolozsvári Sigismund Toduță Zenei Főgimnázium magyar-tagozatának kórusa Kállay-Miklós Tünde vezénylésével. Várják a muzsika kedvelőit!

Időjárás: Ma a napsütéses időszakok mellett felhők takarhatják el a napot, melyekből záporok, zivatarok alakulhatnak ki. A hűvös hajnalt követően napközben 21–28 fokra kell számítani.

MRE - Hírszolgálat, 2018. május 11.


H Í R E K   R E G G E L

Örökös szentségimádási nap
A gyulafehérvári főegyházmegyében a mai nap folyamán Csíkszépvízen a latin templom tartják az örökös szentségimádási napot. A húsvéti szent időben járuljunk örömmel az Oltáriszentségben jelen levő Krisztus elé, kifejezve hálánkat a megváltás ajándékáért.

Előadás Csíkszeredában
A Honfoglalás előttől az Európai Unió utánig előadássorozat  ma este hat órától  Nagy Antal: Megérkeztek a ,,marslakók" címmel tart előadást a városháza gyűléstermében Csíkszeredában. Minden érdeklődőt várnak.    

Előadás fiataloknak Szatmárnémetiben
Ma este fél hét órától a szatmárnémeti Székesegyház plébánia dísztermében Fleisz Kinga pszichológus tart előadást a serdülőkorú fiatalok és a párkapcsolat témájáról. Várják az érdeklődőket.

Belső iránytű Gyergyószentmiklóson
A Belső iránytű programsorozat keretében ma este hét órától Sisak Imola klinikai főpszichológus, pszichoterapeuta tart előadást a gyergyószentmiklósi Szent István-plébánia nagytermében A szégyen megannyi arca – Útvesztők és kiutak! címmel. Szeretettel várnak minden érdeklődőt.

Jótékonysági koncert Brassóban
A Szent József Kolping család és az Egyházzene-Kolozsvár Egyesület szervezésében ma este nyolc órakor a Brassó-belvárosi Szent Péter és Pál-templomban közös hangversenyt tart a kolozsvári Báthory István Elméleti líceum kórusa és az Insono vonósnégyes. A koncert bevételét a szervezők a Gyermeknapok 2018 rendezvényre fordítják.

Kilenced a Szentlélek tiszteletére Temesváron
Pünkösd ünnepére készülve ma estétől kezdődően minden este nyolc órától igeliturgiával egybekötött kilencedet tartanak a temesvár-józsefvárosi zárdatemplomban. Az igeliturgiát Wonerth László kanonok, temesvár-szabadfalui plébános vezeti.

Templom megáldása Dólyán
Vasárnap, május 13-án, délelőtt tíz órakor Böcskei László megyés püspök ünnepélyes hálaadó szentmise keretében áldja meg a belsőleg felújított dólyai templomot.

Bérmálás Kovásznán és Komandón
Május 13-án, vasárnap délelőtt tíz órakor a kovásznai templomban 120 fiatal, Komandón a délután 5 órakor kezdődő szentmise keretében 22 fiatal részesül a bérmálás szentségében Tamás József püspök kézfeltétele által.

Fatimai Boldogságos Szűz Mária ünnepe
A fatimai Boldogságos Szűz Mária tiszteletére Székelyszentlélek filiájában, Bogárfalván a templom búcsúját május 13-án, vasárnap délután fél 1 órától ünneplik. A szentbeszédet Tamás Barna, a székelyudvarhelyi Kis Szent Teréz egyházközség plébánosa tartja.
A nagykárolyi Fatimai Szűz Mária-templom búcsúját május 13-án, vasárnap déli 12 órától tartják. Előző nap szombaton délután hat órakor májusi ájtatosságot végeznek, hét órától szentmise lesz, majd gyertyás körmenet és engesztelő szentségimádás. A búcsú meghívott szónoka Simon Attila, a Kalazanci Szent József Római Katolikus Teológiai Líceum spirituálisa.

Főegyházmegyei gyűjtés a katolikus sajtó javára
A társadalmi kommunikáció világnapján, május 13-án, vasárnap a gyulafehérvári főegyházmegye templomaiban gyűjtés lesz az erdélyi egyházi média támogatására. A gyűjtésről Jakubinyi György érsek körlevélben tájékoztatta az egyházmegye papságát, kérve a hívek segítségét, hogy adományaikkal támogassák a világosságot hozó SZÓ útját a mai világban, hogy a katolikus média eszközein keresztül épülhessen a közösség, összefonódva az imádságban és a testvéri szeretet gyakorlásában.

Zarándoklat Csíksomlyóra
Különleges zarándoklatot hírdetnek az idei csíksomlyói pünkösdi búcsúra a Mária Út utolsó 100 km-én. A Parajdtól Csíksomlyóig vezető útszakaszt gyalog, kerékpárral vagy lovon lehet végigjárni. A zarándokokhoz lehet csatlakozni különböző útszakaszokon. A gyalogosok vasárnap indulnak. Erre az alkalomra vasárnap reggel Csíkszeredából autóbuszt indítanak Parajdra, amely este vissza is hozná azon érdeklődőket, akik csak egy napon kapcsolódnának a zarándoklathoz. Akik végig járják az egész útszakaszt, zarándokútlevelet is kapnak. Az érdeklődők a www.100km.mariaut.ro oldalon találnak részletes információkatt.

CSIT 2018
Tavaly decemberben kezdődött el az idei csíksomlyói ifjúsági találkozónak a szervezése, mely augusztus 14-18 között lesz megtartva. A különböző feladatkörök ellátására önkéntesek jelentkezését várják. A feladatkörök: étkeztetés, gondnokság, technikus, animáció, dekoráció, kellékes, protokoll, regisztráció, kávézó, felügyelet, kiscsoportvezetés. A felsorolt feladatkörök mindegyikéhez különböző létszámú csapat szükséges. Így ennek függvényében, ha egy adott feladatkörre elegendő önkéntes jelentkezett, kikerül a választható opciók közül. Jelentkezni a CSIT honlapján, a www.csitinfo.ro oldalon lehet, bővebb információk pedig a rendezvény facebook oldalán találhatóak.

Időjárás: Ma a napsütésesé időszakok mellett felhők takarhatják el a napot, melyekből záporok, zivatarok alakulhatnak ki. A hűvös hajnalt követően napközben 21-28 fokra kell számítani.

MRE - Hírszolgálat, 2018. május 11.

About the author

maradmin

Leave a Comment