2018. május 15. – Hírek és programajánló

H Í R E K   D É L B E N

Felvételi a nagyváradi Szent László Gimnáziumba
A Szent László Római Katolikus Gimnázium felvételit hirdet teológia-intenzív angol szakra. A jelentkezők nem szükséges részt vegyenek a számítógépes elosztásban, viszont hittanból kell vizsgázzanak. A felvételi időpontja május 18., péntek, reggel kilenc órakor szóbeli, tizenegy órától pedig írásbeli vizsga a megadott tételek alapján. Eredmény hirdetés május 22-én. Beiratkozni még a mai napon lehet délután 4 óráig az iskola titkárságán. A IX. osztályba bejutott diákok szállást igényelhetnek a Caritas Catolica bentlakásában. A kérvényt az intézmény titkárságán lehet benyújtani.

Nepomuki Szent János-búcsúk
Május 16-án Nepomuki Szent Jánost, gyónási titok vértanúját ünnepli a világegyház.
A gyulafehérvári főegyházmegyében, a gelencei egyházközség filiájában, a haralyi templom búcsúünnepén holnap délelőtt 10 órakor bérmálás lesz.  A farkaslaki plébániatemplomban holnap délelőtt 11 órakor kezdődik a búcsús szentmise. Az ünnepi szentbeszédet Baróti Csaba székelyszentkirályi plébános tartja.
A Szatmári egyházmegyében a gilvácsi, lajosvölgyi, rónaszéki, szigetkamarai templomok, a mezőpetri és aknasugatagi kápolnák titulusa Nepomuki Szent János. A mezőpetri kápolna búcsúját holnap reggel 7 órakor kezdődő szentmisén ünneplik. Lajosvölgyihután holnap délelőtt 11 órától tartják a búcsús szentmisét. Szónoka Iulian Budău SJ, a Kálvária román közösségének plébánosa. A szigetkamarai Nepomuki Szent János tiszteletére szentelt templomom búcsúünnepét holnap délután 5 órakor tartják.

Előadás Gyergyószentmiklóson
Az Arbor szövetség és a gyergyószentmiklósi Szent István plébánia Védjük, amíg van előadássorozat keretén belül hív mindenkit dr. Lukács Zoltán „Az urológiai betegségek megelőzése” című előadására. Az előadás holnap este 7 órától lesz a Szent István plébánia nagytermében.

Zarándokvonatok fogadása Kolozsváron
A Boldogasszony zarándokvonat és a Csíksomlyó Express – Székely Gyors vonat utasait idén a Kolozs Megyei Ifjúsági Fórum – KIFOR üdvözli. A Boldogasszony zarándokvonat csütörtökön a kolozsvári állomásra 14:13-ra érkezik meg, illetve 14:38-kor indul tovább. A zarándokokat Oláh Emese, Kolozsvár alpolgármestere, Veres Stelian, plébániai kormányzó, valamint Magyarország kolozsvári főkonzulátusának képviselője üdvözli. A Csíksomlyó Express – Székely Gyors pénteken, május 18-án 13:55-re érkezik meg a kincses városba és 14:13-kor indul tovább. A zarándokokat a Kalotaszentkirályi Néptánccsoport előadásával örvendeztetjük majd, illetve Antal Géza, az RMDSZ Kolozs Megyei Szervezetének ügyvezető elnöke, Veres Stelian, plébániai kormányzó és Magyarország kolozsvári főkonzulátusának képviselője köszönti majd az utasokat.
Gyalogos zarándoklat Székelyudvarhelyről Csíksomlyóra
Idén is megszervezik Székelyudvarhelyről a pünkösdi gyalogos zarándoklatot Csíksomlyóra. Arra kérik mindazokat, akik szeretnének részt venni a zarándoklaton, hogy előzetesen jelentkezzenek be a Kis Szent Teréz-egyházközség honlapján. A Székelyudvarhelyről induló pünkösdi gyalogos csíksomlyói zarándoklat szándékára május 17-én, csütörtökön délután 6 órától ifjúsági szentségimádás lesz a Kis Szent Teréz-plébániatemplomban.
A zarándoklatindító szentmise, amelyet rádiónk élő adásban közvetít pénteken reggel 6 órakor kezdődik. Idén is a főút mentén halad a zarándokoszlop. Útközben az éneklés, imádság mellett lehetőség lesz szentgyónásra vagy lelki beszélgetésre.
Pünkösdvasárnap este fél 7-től a zarándoklatot záró ifjúsági szentmise a Rákóczi Centerben lesz megtartva melyet rádiónk szintén közvetít.
Pünkösdhétfőn délelőtt 9 órától keresztutat tartanak a Székely Kálvárián, 10 órakor mutatják be az ünnepzáró szentmisét az Ugron-kápolnánál.

Csíksomlyói búcsú
A pünkösdi zarándoklat liturgikus programja: május 18-án, pénteken az este 7 órakor kezdődő szentmise nyitja meg a csíksomlyói pünkösdi zarándoklatot. A szentmisét követően a kegytemplomban egész éjszakán át tartó virrasztás kezdődik. Május 19-én, szombaton reggel 7-kor és 8-kor, valamint este 7 órakor lesznek szentmisék a kegytemplomban.
A papságot, a búcsú szimbólumának tekintett labarumot és a pápai kisbazilika-jelvényt kísérő kordon délelőtt fél 11-kor indul a kegytemplom előtti térről az ünnepi szentmise helyszínére, a Kissomlyó- és a Nagysomlyó-hegy közötti nyeregbe, a Hármashalom oltárhoz, ahol a búcsús szentmise délután fél 1-kor kezdődik. Az ünnepi szónok Marian Adam Waligóra OFSPPE pálos szerzetes, a Częstochowában lévő Jasna Góra-i pálos kolostor házfőnöke.
A kegytemplomban az este 7 órakor kezdődő pünkösdelőesti szentmisét követően, 8 órától reggelig tartó virrasztás lesz. Pünkösd ünnepén, május 20-án, vasárnap a szentmisék a kegytemplomban reggel 7-kor, 8-kor, délelőtt fél 11-kor és este 7 órakor lesznek. Pünkösd másodnapján május 21-én, hétfőn a szentmisék a kegytemplomban szintén ünnepi sorrendben lesznek: reggel 8-kor, délelőtt fél 11-kor és este 7 órakor.

Rövid terápiás program szenvedélybetegeknek
A Bonus Pastor Alapítvány június 4-14. rövid terápiás programot szervez szenvedélybetegeknek és felnőtt hozzátartozóiknak Szentkatolnán. Várják azok jelentkezését, akik változtatni szeretnének alkohol-, drog-, játék- vagy társfüggőségükkel terhelt életmódjukon. Jelentkezni, további részletek felől érdeklődni az Alapítvány központi irodáján, a 0265 254 460 telefonszámon lehet.

Időjárás: Ma sokfelé várható csapadék délnyugaton valószínű záporok, zivatarok lesznek. Élénk, időnként a középső és déli tájakon erős lesz a déli, délnyugati szél. Hajnalban 5-11, délután 14-23 fokot mérhetünk.

MRE - Hírszolgálat, 2018. május 15.


H Í R E K   R E G G E L

Örökös szentségimádási nap
A gyulafehérvári főegyházmegyében a mai nap folyamán  Karcfalván tartják az örökös szentségimádási napot. Húsvét vasárnapjától pünkösdvasárnapig tartó ötven napot ujjongó örömmel üljük meg: egyetlen ünnepnapként. Járuljunk az Oltáriszentségben jelen levő Krisztus elé, fejezzük ki örömünket, imádatunkat.

Bérmálás Futásfalván és Zágonban
Ma délelőtt 10 órakor a futásfalvi templomban 20 fiatal, a zágoni templomban pedig a délután 5 órakor kezdődő szentmise keretében 15 fiatal és 1 felnőtt részesül a bérmálás szentségében Tamás József püspök kézfeltétele által.

Felvételi a nagyváradi Szent László Gimnáziumba
A Szent László Római Katolikus Gimnázium felvételit hirdet teológia-intenzív angol szakra. A jelentkezők nem szükséges részt vegyenek a számítógépes elosztásban, viszont hittanból kell vizsgázzanak. A felvételi időpontja május 18., péntek, reggel kilenc órakor szóbeli, tizenegy órától pedig írásbeli vizsga a megadott tételek alapján. Eredmény hirdetés május 22-én. Beiratkozni még a mai napon lehet reggel 8 és délután 16 óra között az iskola titkárságán. A IX. osztályba bejutott diákok szállást igényelhetnek a Caritas Catolica bentlakásában. A kérvényt az intézmény titkárságán lehet benyújtani.

Szent Antal nagykilencedek
Egyházmegyékszerte folytatódnak a nagykilencedek Szent Antal ünnepére készülve.
A csíksomlyói kegytemplomban keddenként reggel 8-kor, délelőtt fél 11-kor és este 7 órakor vannak a szentmisék. A reggel 8-kor kezdődő szentmise szónoka felváltva a helyi ferencesek. A fél 11-es szentmisén Bakó Ferenc sepsibükszádi plébános prédikál. Az este 7-kor kezdődő szentmisén Gegő Julianus ferences atya mond szentbeszédet. Ma hallgatóink is bekapcsolódhatnak a reggel 8 és az este 7 órás szentmisékbe.
A kolozsvári ferences templomban a szentmisék délelőtt 10 és délután 6 órától kezdődnek, délután 5 órától szentségimádást tartanak. A délelőtti szentmisék keretében vendégpapok prédikálnak.
Székelyudvarhelyen a ferences templomban a szentmiséket délelőtt 10 órakor a környék papjai végzik. Az ötödik alkalom témája: hit és tudomány kapcsolata. A szentmisét és prédikációt László Attila, a Széklyudvarhely-szombatfalvi egyházközség plébánosa tartja.
A nagyszebeni ferences templomban a Szent Antal kilencedet kedden délután 5 órakor tartják. Előtte félórával rózsafüzért imádkoznak.
A szárhegyi ferences templomban a szentmisék délelőtt fél 11-től és délután 5 órától kezdődnek. A délelőtti szentmise előtt rózsafüzért imádkoznak. Az ötödik kedd témája: „Valóban a jelen a biztos, a jövő pedig bizonytalan?” Várják a híveket, vegyenek részt minél többen ezeken a rövid kis - szentmisébe foglalt - felnőtt katekéziseken.
A szatmárnémeti Szent Antal-templomban keddenként, reggel 9 órától gyónásra nyílik lehetőség, 10 órától kezdődik a szentmise, amelynek főcelebránsa és szónoka Kinczel István, a szatmárnémeti Kis Szent Teréz egyházközösség plébánosa.
Az arad-belvárosi minorita templomban kedden délután 5 órakor vannak a szentmisék. Az elmélkedéseket Matieș Marin lovrini plébános tartja.

Nepomuki Szent János-búcsúk
Május 16-án Nepomuki Szent Jánost, gyónási titok vértanúját ünnepli a világegyház.
A gyulafehérvári főegyházmegyében, a gelencei egyházközség filiájában, a haralyi templom búcsúünnepén holnap délelőtt 10 órakor bérmálás lesz.  A farkaslaki plébániatemplomban május 16-án, holnap délelőtt 11 órakor kezdődik a búcsús szentmise. Az ünnepi szentbeszédet Baróti Csaba székelyszentkirályi plébános tartja.
A Szatmári egyházmegyében a gilvácsi, lajosvölgyi, rónaszéki, szigetkamarai templomok, a mezőpetri és aknasugatagi kápolnák titulusa Nepomuki Szent János. A mezőpetri kápolna búcsúját holnap reggel 7 órakor kezdődő szentmisén ünneplik. Lajosvölgyihután holnap délelőtt 11 órától tartják a búcsús szentmisét. Szónoka Iulian Budău SJ, a Kálvária román közösségének plébánosa. A szigetkamarai Nepomuki Szent János tiszteletére szentelt templomom búcsúünnepét holnap délután 5 órakor tartják.

Múzeumok Éjszakája 2018
Május 19-én, szombaton a Nagyváradi Római Katolikus Püspökség újra csatlakozik a Múzeumok Éjszakája rendezvénysorozathoz. Az érdeklődőket változatos programok várják a felújítás alatt álló Püspöki Palota pincéjében: filmvetítések, klasszikus-, illetve jazz koncertek, kiállítások. A tavalyi évhez hasonlóan a Székesegyházban is nyitott kapukkal várják a látogatókat: a kivilágításnak köszönhetően jobban szemügyre vehetik a templomot, lesétálhatnak a kriptába, a kincstárban pedig megtekinthetik az egyházművészeti gyűjtemény legszebb darabjait. A rendezvény teljes ideje alatt, 19 és hajnali 2 óra között a látogatás ingyenes.

Időjárás: Ma sokfelé várható csapadék délnyugaton valószínű záporok, zivatarok lesznek.
Élénk, időnként a középső és déli tájakon erős lesz a déli, délnyugati szél. Hajnalban 5-11, délután 14-23 fokot mérhetünk. 

MRE - Hírszolgálat, 2018. május 15.

About the author

maradmin

Leave a Comment