2018. május 7. – Hírek és programajánló

H Í R E K   D É L B E N 

Hálaadás a kilencven évért Csákován
Túry László ny. nagyprépost, ny. plébános 90-ik életévét tölti a mai napon. Ez alkalommal a csákovai Caritas szervezet idősek otthonának kápolnájában délután hat órakor hálaadó szentmisét mutat be. Szeretettel várják a lelkipásztorokat és a híveket.

Szent Antal ereklyéje az egyházmegyék templomaiban
A romániai Szent József ferences minorita tartomány szervezésében május 7 és június 13. között országszerte zarándoklatot szervez Páduai Szent Antal ereklyéivel. A zarándoklat jelmondata: „Páduai Szent Antal a keresztény családok védelmezője és közbenjárója”.
A mai napon az aradi Kisboldogasszony görög katolikus templomban lesz a zarándoklat nyitó szentmiséje. Május 8-án holnap a temesvári, Magyarok Nagyasszonya templomban az ereklye ünnepélyes fogadása reggel fél kilenckor lesz. Ezt követően ájtatosságokat és imaórákat tartanak az ünnepélyes szentmiséig, amely délután 6 órakor kezdődik. A templom egész éjszaka nyitva marad, így a Szent tisztelőinek és a híveknek lehetőségük lesz az ereklyét megtekinteni, imát mondani. Május 9-én, szerdán a zarándoklat első állomása a lugosi Szentlélek eljövetele görög katolikus székesegyház, délután pedig, fél őt órakor a Szent ereklyéjét a resicabányai Havas Boldogasszony templomban fogadják a lelkipásztorok és a hívek. A szentmise este hét órakor kezdődik, ezt követően a templom késő éjszakáig nyitva marad. A zarándoklat következő két állomása május 10-én, csütörtökön a dományi görög katolikus templom, ezt követően pedig a karánsebesi Szeplőtelen Fogantatás római katolikus templom. Itt az ereklye ünnepélyes fogadása délután három órakor lesz, a szentmisét délután hat órakor celebrálják, és a templom ugyancsak késő estig nyitva marad a hívek számára. A további helyszínekről hírműsorainkban értesítjük hallgatóinkat.

Szent Antal nagykilenced
Folytatódnak a nagykilencedek egyházmegyékszerte.
A csíksomlyói kegytemplomban keddenként reggel 8-kor, délelőtt fél 11-kor és este 7 órakor lesznek a szentmisék. A reggel 8-kor kezdődő szentmiséken felváltva a helyi ferencesek prédikálnak. A fél 11-es szentmisén Bakó Ferenc sepsibükszádi plébános a szónok. Az este 7-kor kezdődő szentmisén pedig, melyet rádiónk is élő adásban közvetít, Gegő Julianus ferences atya mond szentbeszédet.
A kolozsvári ferences templomban a szentmisék délelőtt 10 és délután 6 órától kezdődnek, délután 5 órától szentségimádást tartanak. A 10 órakor kezdődő szentmisék keretében vendégpapok prédikálnak.
Székelyudvarhelyen a ferences templomban a szentmiséket délelőtt 10 órakor a környék papjai végzik. A negyedik alkalom témája: hit a fiatalok életében. A szentmisét és prédikációt Tamás Barna, a Kis Szent Teréz egyházközség plébánosa, főegyházmegyei ifjúsági lelkész tartja.
A nagyszebeni ferences templomban a Szent Antal kilencedet kedden délután 5 órakor tartják. Előtte félórával rózsafüzért imádkoznak.
A szárhegyi ferences templomban a szentmisék délelőtt fél 11-től és délután 5 órától kezdődnek. A negyedik kedd elmélkedési témája „Ez a világ a túlvilág, vagy a túlvilág ez a világ?” Aki szeretné jobban megismerni Istent és a hitét, éljen a lehetőséggel és vegyen részt ezeken a rövid kis - szentmisébe foglalt - felnőtt katekéziseken.
A szatmárnémeti Szent Antal-templomban keddenként, reggel 9 órától gyónásra nyílik lehetőség, 10 órától kezdődik a szentmise, amelynek főcelebránsa és szónoka Kinczel István, a szatmárnémeti Kis Szent Teréz egyházközösség plébánosa.
Az arad-belvárosi minorita templomban kedden délután 5 órakor a szentmiséken az elmélkedéseket Matieș Marin lovrini plébános tartja.

Felvételi a gyulafehérvári kisszemináriumba
A gyulafehérvári Gróf Majláth Gusztáv Károly Római Katolikus Teológiai Líceum (kisszeminárium) beiratkozásból és képességvizsgából álló felvételit hirdet a 2018/2019-es iskolai évben induló IX. osztályának 28 helyére, azok számára akik sikerrel elvégezték a VIII. osztályt, magaviseletük 10-es, és 2018. szeptember 15-ig nem töltik be a 18. életévüket. Május 14-én és 15-én történik a beiratkozás a képességvizsgára, valamint szükség esetén az anyanyelvi próbára, amelyek május 16-18 között zajlanak. Az eredményeket május 18-án függesztik ki. Egyébb részletekért érdeklődhetnek az iskola titkárságán a 0258-819869-es telefonszámon.

Önsegítő csoport indul kismamáknak Székelyudvarhelyen
Szülési traumát feldolgozó önsegítő csoportot indít május 15-én Szalay Zsuzsanna pszichológus és Tófalvi Beáta pszichoterapeuta. Ide olyan anyukákat várnak, akik nem tudták feldolgozni a szülés alatt vagy után szerzett negatív élményeiket. Május 12-éig lehet jelentkezni, és az elképzelés szerint az első tíz érdeklődővel be is zárul a kör. A találkozóra hetente egyszer kerülne sor, hat-nyolc alkalommal, és két órát szánnának rá. Bővebben a csoportról a Székelyhon.ro oldalon lehet olvasni. Jelentkezni a 0743-315-012 (Szalay Zsuzsanna), illetve a 0746-552-211-es (Tófalvi Beáta) telefonszámon lehet.

Tükörkép tábor Szelterszen
A Szent Gellért alapítvány idén is szervez keresztény szellemiségű táborokat 7-12 év közötti gyermekek számára a szelterszi Szent Gellért Rehabilitációs és Rekreációs házban. A táborok időpontjai: június 17-23, valamint június 24-29. Érdeklődni és jelentkezni a 0747-164626-os telefonszámon lehet.

Időjárás: Ma sok napsütésre, többfelé egész nap derült időre számíthatunk, száraz májusi időben lesz részünk kevés csapadékkal. Élénk, erős lökések kísérhetik az északi-északkeleti szelet. Hajnalban 8-12 fok volt, napközben 21-27 fok között alakul a hőmérséklet.

MRE - Hírszolgálat, 2018. május 7.


H Í R E K   R E G G E L

Örökös szentségimádási nap
A gyulafehérvári főegyházmegyében a mai nap folyamán Kászonjakabfalván tartják az örökös szentségimádási napot. A húsvéti szent időben járuljunk örömmel az Oltáriszentségben jelen levő Krisztus elé, kifejezve hálánkat a megváltás ajándékáért.

Bérmálás Szentkatolnán és Hatolykán
Ma délelőtt 10 órakor a szentkatolnai plébániatemplomban, délután 5 órakor pedig a hatolykai templomban lesznek bérmálási szentmisék, amelyekett Jakubinyi György érsek mutat be.

Hálaadás a kilencven évért Csákován
A mai napon Túry László ny. nagyprépost, ny. plébános 90-ik életévét tölti. Ez alkalommal a csákovai Caritas szervezet idősek otthonának kápolnájában délután 6 órakor hálaadó szentmisét mutat be. Szeretettel várják a lelkipásztorokat és a híveket.

Szent Antal ereklyéje az egyházmegyék templomaiban
A romániai Szent József ferences minorita tartomány szervezésében május 7 és június 13. között országszerte zarándoklatot szervez Páduai Szent Antal ereklyéivel. A zarándoklat jelmondata: „Páduai Szent Antal a keresztény családok védelmezője és közbenjárója”.
Május 7-én hétfőn az aradi Kisboldogasszony görög katolikus templomban kerül sor a zarándoklat nyitó szentmiséjére. Május 8-án kedden a temesvári, Magyarok Nagyasszonya templomban az ereklye ünnepélyes fogadása reggel fél kilenckor lesz. Ezt követően ájtatosságokat és imaórákat tartanak az ünnepélyes szentmiséig, amely délután 6 órakor kezdődik. A templom egész éjszaka nyitva marad, így a Szent tisztelőinek és a híveknek lehetőségük lesz az ereklyét megtekinteni, imát mondani. Május 9-én, szerdán a zarándoklat első állomása a lugosi Szentlélek eljövetele görög katolikus székesegyház, délután pedig, fél őt órakor a Szent ereklyéjét a resicabányai Havas Boldogasszony templomban fogadják a lelkipásztorok és a hívek. A szentmise este hét órakor kezdődik, ezt követően a templom késő éjszakáig nyitva marad. A zarándoklat következő két állomása május 10-én, csütörtökön a dományi görög katolikus templom, ezt követően pedig a karánsebesi Szeplőtelen Fogantatás római katolikus templom. Itt az ereklye ünnepélyes fogadására 15 órakor kerül sor, a szentmisét 18 órakor celebrálják, és a templom ugyancsak késő estig nyitva marad a hívek számára. A további helyszínekről hírműsorainkban értesítjük önöket.

Áldozócsütörtök-napi búcsúk
Május 10-én, Urunk mennybemenetelének ünnepén, áldozócsütörtökön több templomnak és kápolnának búcsúja lesz. Az ünnepi szentmisék sorrendje a következő: a mócsi templomban délelőtt 11 órakor; Kézdialmáson déli 12 órakor; a farkaslaki egyházközség filiájában, Kecsetkisfaluban délután 4 órakor; Kiskapuson  és  Jedden  délután 6 órakor; Uzonban  este 7 órakor.  A magyarfenesi templom búcsúját május 12-én, szombaton délután 4 órakor ünneplik.

Belső iránytű Gyergyószentmiklóson
A Belső iránytű programsorozat keretében május 11-én, pénteken este 7 órától Sisak Imola klinikai főpszichológus, pszichoterapeuta tart előadást a gyergyószentmiklósi Szent István-plébánia nagytermében A szégyen megannyi arca – Útvesztők és kiutak! címmel.

Jótékonysági koncert Brassóban
A Szent József Kolping család és az Egyházzene-Kolozsvár Egyesület szervezésében május 11-én, péntek este 8 órakor a Brassó-belvárosi Szent Péter és Pál- templomban közös hangversenyt tart a kolozsvári Báthory István Elméleti líceum kórusa és az Insono vonósnégyes. A koncert bevételét a szervezők a Gyermeknapok 2018 rendezvényre fordítják. Várják szeretettel a muzsika kedvelőit és azokat, akik ily módon szeretnék segíteni a kitűzött célt.

Fatimai Boldogságos Szűz Mária ünnepe
A fatimai Boldogságos Szűz Mária tiszteletére Székelyszentlélek filiájában, Bogárfalván  szenteltek templomot. A búcsús szentmise május 13-án, vasárnap délután fél 1 órakor kezdődik.
 A szatmári egyházmegyében nagykárolyi Fatimai Szűz Mária-templom búcsúját május 13-án, vasárnap déli 12 órától  tartják. Szombaton délután 6 órakor májusi ájtatosságot végeznek, 7 órától szentmise lesz, majd körmenet és engesztelő szentségimádás.
 
Csíksomlyói pünkösdi búcsú az ifjúság évében
Az idei pünkösdi búcsú mottója „Legyen nekem a Te igéd szerint” (Lk 1,38), egyetlen meghívottja a szentmise szónoka, Marian Adam Waligóra OFSPPE pálos szerzetes, a częstochowai Jasna Góra páloskegyhely és kolostor házfőnöke lesz.
A csíksomlyói pünkösdi zarándoklatot a május 18-án, pénteken este 7 órakor kezdődő szentmise nyitja meg. A szentmisét követően a kegytemplomban egész éjszakán át tartó virrasztás kezdődik. Május 19-én, szombaton reggel 7-kor és 8-kor, valamint este 7órakor lesznek szentmisék a kegytemplomban. A  papság a labarummal délelőtt fél 11-kor indul a kegytemplom előtti térről a Hármashalom oltárhoz, ahol az ünnepi búcsús szentmise délután fél 1-kor kezdődik.
A csángómise a Szent Péter és Szent Pál tiszteletére szentelt csíksomlyói plébániatemplomban délután 5 órakor kezdődik.
A kegytemplomban az este 7 órakor kezdődő pünkösdelőesti szentmisét követően, 8 órától reggelig tartó virrasztás lesz.
Május 20-án, pünkösdvasárnap és május 21-én, pünkösd hétfőn a szentmisék a kegytemplomban reggel 7-kor, 8-kor, délelőtt fél 11-kor és este 7 órakor lesznek.

Időjárás: Ma sok napsütésre, többfelé egész nap derült időre számíthatunk, száraz májusi időben lesz részünk kevés csapadékkal. Élénk, erős lökések kísérhetik az északi-északkeleti szelet.  Hajnalban 8-12 fok volt, napközben 21-27 fok között alakul a hőmérséklet.

MRE - Hírszolgálat, 2018. május 7.

About the author

maradmin

Leave a Comment