2018. május 9. – Hírek és programajánló

H Í R E K   D É L B E N

Belső iránytű Gyergyószentmiklóson
A Belső iránytű programsorozat keretében május 11-én, pénteken este hét órától Sisak Imola klinikai főpszichológus, pszichoterapeuta tart előadást a gyergyószentmiklósi Szent István-plébánia nagytermében A szégyen megannyi arca – Útvesztők és kiutak! Címmel.

Kilenced a Szentlélek tiszteletére Temesváron
Pünkösd ünnepére készülve május 11-től kezdődően minden este nyolc órától igeliturgiával egybekötött kilencedet tartanak a temesvár-józsefvárosi zárdatemplomban. Az igeliturgiát Wonerth László kanonok, temesvár-szabadfalui plébános vezeti.
Kilenceddel készülünk mi is Pünkösd szent ünnepére. Az imát május 11-én, pénteken kezdjük, délben, a napközi imaóra után. Várjuk és hívjuk hallgatóinkat, készüljünk együtt a Szentlélek befogadására.

Önsegítő csoport indul kismamáknak Székelyudvarhelyen
Szülési traumát feldolgozó önsegítő csoportot indít május 15-én Szalay Zsuzsanna pszichológus és Tófalvi Beáta pszichoterapeuta. Ide olyan anyukákat várnak, akik nem tudták feldolgozni a szülés alatt vagy után szerzett negatív élményeiket. Az elképzelés szerint az első tíz érdeklődővel be is zárul a kör. A találkozóra hetente egyszer kerülne sor, hat-nyolc alkalommal, és két órát szánnának rá. Jelentkezni május 12-ig lehet a 0743-315-012 (Szalay Zsuzsanna), illetve a 0746-552-211-es (Tófalvi Beáta) telefonszámon.

Főegyházmegyei gyűjtés a katolikus sajtó javára
A társadalmi kommunikáció világnapján, május 13-án, vasárnap a gyulafehérvári főegyházmegye templomaiban gyűjtés lesz az erdélyi egyházi média támogatására. A gyűjtésről Jakubinyi György érsek körlevélben tájékoztatta az egyházmegye papságát, kérve a hívek segítségét, hogy adományaikkal támogassák a világosságot hozó SZÓ útját a mai világban, hogy a katolikus média eszközein keresztül épülhessen a közösséget, összefonódva az imádságban és a testvéri szeretet gyakorlásában.

Elsőáldozás Temesváron
Május 13-án, vasárnap, a temesvár-belvárosi Szent Katalin plébániatemplomban a délelőtt tizenegy órakor kezdődő szentmise keretében 5 gyermek részesül első alkalommal a szentáldozásban. A szentmise főcelebránsa Toman Zoltán segédlelkész, egyházmegyei bírósági titkár.

Előadás Székelyudvarhelyen
Május 16-án délután hat órától a Szent Pio Lelkigyakorlatos Házban Dr.Csókay András budapesti idegsebész főorvos vetitéses előadást tart „Misszió és Idegsebészet!” címmel. Előzetes bejelentkezés nem szükséges. Várnak minden érdeklődőt.

Zarándoklat Csíksomlyóra
Különleges zarándoklatot hírdetnek az idei csíksomlyói pünkösdi búcsúra a Mária Út utolsó 100 km-én. A Parajdtól Csíksomlyóig vezető útszakaszt gyalog, kerékpárral vagy lovon lehet végigjárni. A zarándoklat végén a résztvevők zarándokútlevelet is kapnak. Az érdeklődők a www.100km.mariaut.ro oldalon találnak részletes információt. Bővebben a zarándoklatról a mai Déli magazinban hallhatnak.

MRE – Hírszolgálat, 2018. május 9.


H Í R E K   R E G G E L

 

Örökös szentségimádási nap
A gyulafehérvári főegyházmegyében a mai nap folyamán Nagykászonban tartják az örökös szentségimádási napot. A húsvéti szent időben járuljunk örömmel az Oltáriszentségben jelen levő Krisztus elé, kifejezve hálánkat a megváltás ajándékáért.

Szent Antal ereklyéje az egyházmegyék templomaiban
A romániai Szent József ferences minorita tartomány szervezésében május 7 és június 13. között országszerte zarándoklatot szervez Páduai Szent Antal ereklyéivel. A zarándoklat jelmondata: „Páduai Szent Antal a keresztény családok védelmezője és közbenjárója”.
A mai napon az első állomás a lugosi Szentlélek eljövetele görög katolikus székesegyház, délután pedig fél őt órakor a resicabányai Havas Boldogasszony templomban fogadják a Szent ereklyéjét. A szentmise este hét órakor kezdődik, ezt követően a templom késő éjszakáig nyitva marad. A következő állomás május 10-én, holnap a dományi görög katolikus templom, ezt követően pedig a karánsebesi Szeplőtelen Fogantatás római katolikus templom. Itt az ereklye ünnepélyes fogadása délután három órakor lesz, a szentmisét délután hat órakor celebrálják, és a templom ugyancsak késő estig nyitva marad a hívek számára. Május 11-én pénteken, a vajdahunyadi plébániatemplomban 8 – 14 óra között, 15.30-tól 19.30 óráig pedig a dévai Szent Antal-templomban viszik az ereklyét. A további helyszínekről hírműsorainkban értesítjük hallgatóinkat.

Felix Terra – könyvbemutató a Püspöki Palotában
Ma délután öt órakor a Püspöki Palota dísztermében mutatják be a Felix Terra – Történelem és Egyházművészet a Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegyében című albumot, amely a Nagyváradi Római Katolikus Püspökség és Románia Nemzeti Történeti Múzeumának együttműködéséből született, és a 2017 decembere és 2018 áprilisa között, Bukarestben tartott kiállítás anyagát mutatja be. Várnak minden érdeklődőt.

Búcsúk Urunk mennybemenetelének ünnepén
Holnap, május 10-én, negyven nappal húsvét után Urunk mennybemenetelét, áldozócsütörtököt ünnepeljük.
A mócsi templomban az ünnepi búcsús szentmisét holnap délelőtt tizenegy órakor mutatják be.
Kézdialmáson a búcsús szentmise holnap déli tizenkét órakor kezdődik. Az ünnepi szentbeszédet Bátor Botond pálos mondja, Hargitafürdőről.
A farkaslaki egyházközség filiájában, Kecsetkisfaluban a templom búcsúját holnap délután négy órától tartják. A szentmisén Major Sándor kápolnásfalvi plébános prédikál.
Kiskapuson szintén áldozócsütörtökön ünneplik az egyházközség búcsúját. A szentmise, melynek szónoka Biró Nándor-Alfonz, a Szeben-külvárosi egyházközség lelkésze, holnap délután hat órakor kezdődik.
Ugyancsak holnap délután hat órakor templombúcsút tartanak Jedden is. Az ünnepi szónok Kovács Péter-Pál nyárádtői plébános.
Uzonban holnap este hét órakor kezdődik a búcsús szentmise.
A magyarfenesi templom búcsúját május 12-én, szombaton délután négy órakor ünneplik. A szentmisén Székely Dénes teológiai tanár, kolozsmonostori plébános tartja a szentbeszédet.
A szatmári egyházmegyében Krasznaterebesen holnap délelőtt tizenegy órától kezdődik a búcsús szentmise, a szentbeszédet Husztig Róbert királydaróci plébános tartja.

Belső iránytű Gyergyószentmiklóson
A Belső iránytű programsorozat keretében május 11-én, pénteken este hét órától Sisak Imola klinikai főpszichológus, pszichoterapeuta tart előadást a gyergyószentmiklósi Szent István-plébánia nagytermében A szégyen megannyi arca – Útvesztők és kiutak! címmel.

Koncert Brassóban
A Szent József Kolping család és az Egyházzene-Kolozsvár Egyesület szervezésében május 11-én, péntek este nyolc órakor a Brassó-belvárosi Szent Péter és Pál- templomban közös hangversenyt tart a kolozsvári Báthory István Elméleti líceum kórusa és az Insono vonósnégyes. A koncert bevételét a szervezők a Gyermeknapok 2018 rendezvényre fordítják.

Főegyházmegyei gyűjtés a katolikus sajtó javára
A társadalmi kommunikáció világnapján, május 13-án, vasárnap a gyulafehérvári főegyházmegye templomaiban gyűjtés lesz az erdélyi egyházi média támogatására. A gyűjtésről Jakubinyi György érsek körlevélben tájékoztatta az egyházmegye papságát, kérve a hívek segítségét, hogy adományaikkal támogassák a világosságot hozó SZÓ útját a mai világban, hogy a katolikus média eszközein keresztül épülhessen a közösséget, összefonódva az imádságban és a testvéri szeretet gyakorlásában.

MRE – Hírszolgálat, 2018. május 9.

About the author

maradmin

Leave a Comment