2018. március 27. – Hírek és programajánló

H Í R E K   D É L B E N

Szent József, a munkás kilenced
Gyergyószentmiklóson, a Szent József, a munkás tiszteletére épített felszegi templom búcsúünnepét nagykilenced előzi meg. 2018. március 6-tól keddenként, délután hat órától szentmisét tartanak.

Szabadtéri passiójáték Kápolnásfaluban
A szentegyházi Szent Gellért Alapítvány keretében működő Szent Imre Társulat 2010 óta húsvéti időben szabadtéri passiót játszik. A negyven perces misztériumjáték zenére és pantomimre épülő produkció, mely a megváltás történetét mutatja be Jézus szenvedésétől a Szentlélek eljöveteléig, ezért a teljes Húsvéti időben aktuális. Ebben az évben a passiójátékot szerdán délután hat órakor mutatják be Kápolnásfaluban.  

Nagyheti szertartások a gyulafehérvári Szent Mihály-székesegyházban
Nagycsütörtök, 2018. március 29.
A gyulafehérvári Szent Mihály-székesegyházban két ünnepélyes szentmisét mutatnak be.
– Az olajszentelési szentmise délelőtt tíz órakor kezdődik. A szentmise keretében Jakubinyi György érsek megáldja a szent olajokat és az egyházmegye papsága megújítja a szenteléskor tett ígéreteket. A szentmise végén a főegyházmegye érseke köszönti a zarándokcsoportokat, hitoktatókat és hittanosokat, azután ünnepélyes körmenetben viszik át a megszentelt olajakat az érseki palotába. 
– Az utolsó vacsora emlékére este nyolc órakor celebrál szentmisét Jakubinyi György érsek a központi papsággal együtt, ekkor 12 papnövendéknek megmossa a lábát. Nagypéntek, 2018. március 30
Nagypénteken Urunk Jézus Krisztus szenvedésére és halálára emlékezünk. Délelőtt tíz órától Jeremiás siralmait lamentálják a szeminaristák. Délután fél 3-kor a székesegyházban keresztúti ájtatosság, igeliturgia lesz. A szeminárium kórusa elénekeli a passiót Szent János evangéliuma szerint. Ezt követi a hódolat a szentkereszt előtt és a szentáldozás.
Nagyszombat, 2018. március 31
Délelőtt tíz órától Jeremiás siralmait lamentálják a szeminaristák.
Húsvét vigíliája este kilenc órakor tűzszenteléssel kezdődik a székesegyház előtti téren. Az ünnepi szentmisét, amelynek fontos része a vízszentelés és a keresztségi ígéretek megújítása, Jakubinyi György érsek celebrálja a központi papsággal együtt. A szentmise után a szent sírnál végzett rövid szertartás után indul a feltámadási körmenet. Te Deummal, szentségi áldással fejeződik be a szertartás.
Húsvétvasárnap, 2018. április 1
A székesegyházban a szentmisét délelőtt tíz órakor Jakubinyi György érsek celebrálja a központi papsággal együtt.
A kedves hallgatók a rádiónk hullámhosszán bekapcsolódhatnak a szertartásokba.

Lelki Adoptálás
Április 2-án, Húsvéthétfőn a hargitafürdői Szent István templomban, a fél tíz órakor kezdődő szentmise keretében lelki adoptálás lesz. A Lelki Adoptálás imádságos elköteleződés, egy ismeretlen édesanya méhében megfogant és abortusszal fenyegetett magzat védelmében, kilenc hónapon keresztül. Részletes tájékoztatás a www.lelkiadoptalas.hu oldalon található. Kérjük azok jelentkezését az alábbi telefonszámon, akik már a Lelki Adoptálás szervezésében korábban részt vettek Erdélyben: 0742 599 559.

Feleségek, édesanyák lelkigyakorlata Székelyudvarhelyen
Április 6–8. között a Szent Pio Lelkigyakorlatos Ház a Főegyházmegyei Családpasztorációs Iroda munkatársaival együtt lelkigyakorlatot tart feleségek és édesanyák számára Értékes vagy! címmel.
Feleségek/édesanyák jelentkezését várják április 3-ig Székelyudvarhelyről és környékéről, illetve azokat, akik valamilyen oknál fogva nem tudtak részt venni a Csíksomlyón tartott lelkigyakorlaton. Bővebb információ a 0266 210 537-es és a 0755 489 743-as telefonszámokon, illetve a hazpio@gmail.com e-mail-címen kapható.

Élet a lélekben plébániai imacsoportok találkozója
„Reménységgel teli jövőt szánok nektek” mottóval 2018. április 7-én, szombaton a csíkszeredai új sportcsarnokban találkoznak az Élet a lélekben plébániai imacsoportok. Az imanap reggel kilenc órakor rózsafüzér imádsággal kezdődik. A köszöntés és a bevezető gondolatok után az elmélkedéseket Sajgó Balázs a gyulafehérvári főegyházmegyei Caritas lelki igazgatója, a gyergyószentmiklósi Szent István-plébánia kisegítő lelkésze és Csont Ede tusnádi plébános,  a Romániai Magyar Bibliatársulat elnöke tartja. Az irgalmasság rózsafüzére, a tanúságtételek és dicsőítések után szentségimádás következik. A zárószentmisét, melyet délután öt órakor Tamás József püspök mutat be, rádiónk élő adásban közvetíti. Bővebben az eseményről a www.eletalelekben.ro honlapon olvashatnak.

Időjárás: Egyre erősödik a nappali felmelegedés, a húsvéti hétvégén a 20 fokot is elérheti a csúcshőmérséklet. Több hullámban érkezik viszont a csapadék, nem lesz teljesen felhőtlen az ünnep. Ma a hosszabb-rövidebb napos időszakok mellett alapvetően még felhős időre készülhetünk. Többfelé alakulhat ki eső, záporeső. Megélénkül az északnyugati szél. A legmagasabb hőmérséklet 6 és 12 fok között alakul.  

MRE – Hírszolgálat, 2018. március 27.


H Í R E K   R E G G E L

Ministránsok “szomszédoltak”
Templomlátogató zarándoknapokat szerveztek ministránsok számára március 17-én és 24-én. Összesen mintegy kétszáznegyven ministráns vett részt az Egyházmegyei Ifjúsági Iroda által szervezett ministránszarándoklatokon, amelyeket idén is esperességeknek megfelelően szerveztek meg: 17-én a két nagykárolyi esperesség ministránsainak, 24-én pedig a szatmár-erdőd-ugocsai esperességek ministránsainak.
A rendezvénnyel, amelynek a “magával akarta vinni útitársul” (ApCsel 16,3) mottót adták, a szervezők célja az volt, hogy megismertessék a fiatalokkal más templomok szépségeit, más közösségek történetét is, találkozásra adjanak alkalmat a közeli-távoli társaikkal. De a ministráns-zarándoklat mindig szórakozás is, hiszen a különböző templomokba betérve nem csak imádkoznak és elbeszélgetnek az őket fogadó plébánosokkal, de egy játékon is részt vesznek, amelynek során, a nap végén megfejthetnek egy rejtvényt. Mindkét szombaton öt-öt templomot látogattak meg a fiatalok, de míg a szatmáriak a város templomaiban jártak, a nagykárolyiak kimozdultak a falvakba is. A zarándoknapok végén szentmisében adtak hálát az együtt töltött időért és a hivatásukért, majd szeretetvendégségen vettek részt.
Az Egyházmegyei Ifjúsági Iroda következő, ministránsoknak szánt programja a június 2-i ministránstalálkozó lesz, amelynek házigazdája idén a nagykárolyi Kalazanci Szent József plébánia-tudósított Józsa János sajtóreferens.

Örökös szentségimádási nap
A gyulafehérvári főegyházmegyében a mai nap folyamán Kápolnásfaluban tartják az örökös szentségimádási napot. A nagyhét folyamán járuljunk az Oltáriszentségben jelen levő Krisztus elé, engeszteljük Őt bűneinkért és engedjük, hogy jelenléte formáljon, alakítson bennünket.

Szent József, a munkás kilenced
Gyergyószentmiklóson, a Szent József, a munkás tiszteletére épített felszegi templom búcsúünnepét nagykilenced előzi meg. 2018. március 6-tól keddenként, délután hat órától szentmisét tartanak.

Állandó szentségimádás Marosvásárhelyen
A marosvásárhelyi keresztelő Szent János plébánián hamvazószerdától kezdődően egész Nagyböjt folyamán állandó szentségimádást tartanak. A beosztásért a sekrestyében lehet jelentkezni. Ajándékozzunk a heti 168 órából egyet a Szentségi Jézusnak!

Nagyszerdai keresztút a csobothegyi kápolnához
Március 28-án délután hat órától keresztutat végeznek Gyergyószentmiklóson. Indulás az örmény katolikus templomból, érkezés a Szent Anna kápolnához.

Passió Kolozsváron
Március 28-án a kolozsvári Gheorghe Dima Zeneakadémia szervezésében Werner Schulze Passió-ja kerül előadásra este hét órától az épület dísztermében. Szeretettel várnak minden érdeklődőt és muzsikakedvelőt!

Nagypénteki keresztutak
Nagypénteken, délelőtt tíz órakor keresztutat végeznek a Pálos testvérek a Hargitán, a Kossuth sziklánál. Gyülekezés fél tíztől Hargitafürdőn, a Csipike sípályánál.
A szejkefürdői Ugron-kápolna felé vezető Székely Kálvárián délután három órakor kezdődik a keresztúti ájtatosság. Várják a székelyudvarhelyieket és környékbelieket, akik családjainkért felajánlanak egy keresztútjárásnyi időt és imát. A nagyváradi székesegyház előtt szintén délután három órakor tartanak közös keresztutat a város plébániái. A csíkszeredai Szent Ágoston-plébániatemplom udvarán délután három órától a keresztutat Tamás József püspök vezeti.
Délután hat órától szabadtéri keresztút imádságra hívják és várják a tusnádfürdőieket az Apor bástya felé vezető úton. Mivel az útszakasz nehéz terepnek számít és medveveszély is aktuális, ezért a diákok csak nyolcadik osztályosoktól kezdődően vehetnek részt. A kisebbek kizárólag szülőkkel/ nevelőkkel együtt mehetnek. A gyülekezés helyszíne a 3-s / 4-s (Apor és Mikes) forrásoknál lesz. A szervezők kérik, hogy a résztvevők vigyenek magukkal villanylámpákat. Nyílt lángú lámpák használata tilos!

Húsvétvasárnapi határkerülés
Székelyudvarhelyen a szokásos határkerülésre április 1-jén, vasárnap reggel hat órakor áldással indulnak az egybegyűltek a Szent Miklós-plébániatemplom előtti térről. A határkerülők a délelőtt tizenegy órakor kezdődő szentmisére érnek vissza és vonulnak be a templomba.

Lelki Adoptálás
Április 2-án, Húsvéthétfőn a hargitafürdői Szent István templomban, a fél tíz órakor kezdődő szentmise keretében lelki adoptálás lesz. A Lelki Adoptálás imádságos elköteleződés, egy ismeretlen édesanya méhében megfogant és abortusszal fenyegetett magzat védelmében, kilenc hónapon keresztül. Részletes tájékoztatás a www.lelkiadoptalas.hu oldalon található. Kérjük azok jelentkezését az alábbi telefonszámon, akik már a Lelki Adoptálás szervezésében korábban részt vettek Erdélyben : 0742 599 559.

Időjárás: Egyre erősödik a nappali felmelegedés, a húsvéti  hétvégén a 20 fokot is elérheti a csúcshőmérséklet. Több hullámban érkezik viszont a csapadék, nem lesz teljesen felhőtlen az ünnep. Ma a hosszabb-rövidebb napos időszakok mellett alapvetően még felhős időre készülhetünk. Többfelé alakulhat ki eső, záporeső. Megélénkül az északnyugati szél. A legmagasabb hőmérséklet 6 és 12 fok között alakul. 

MRE - Hírszolgálat, 2018. március 27.

About the author

maradmin

Leave a Comment