2018. március 28. – Hírek és programajánló

H Í R E K   D É L B E N

Nagyheti szertartások a gyulafehérvári Szent Mihály-székesegyházban
Nagycsütörtök,  2018 március 29.

A gyulafehérvári Szent Mihály-székesegyházban két ünnepélyes szentmisét mutatnak be.
– Az olajszentelési szentmise délelőtt tíz órakor kezdődik. A szentmise keretében Jakubinyi György érsek megáldja a szent olajokat és az egyházmegye papsága megújítja a szenteléskor tett ígéreteket. A szentmise végén a főegyházmegye érseke köszönti a zarándokcsoportokat, hitoktatókat és hittanosokat, azután ünnepélyes körmenetben viszik át a megszentelt olajakat az érseki palotába.
– Az utolsó vacsora emlékére este nyolc órakor celebrál szentmisét Jakubinyi György érsek a központi papsággal együtt, ekkor 12 papnövendéknek megmossa a lábát. Nagypéntek, 2018. március 30
Nagypénteken Urunk Jézus Krisztus szenvedésére és halálára emlékezünk. Délelőtt tíz órától Jeremiás siralmait lamentálják a szeminaristák. Délután fél 3-kor a székesegyházban keresztúti ájtatosság, igeliturgia lesz. A szeminárium kórusa elénekeli a passiót Szent János evangéliuma szerint. Ezt követi a hódolat a szentkereszt előtt és a szentáldozás.
Nagyszombat, 2018. március 31
Délelőtt tíz órától Jeremiás siralmait lamentálják a szeminaristák.
Húsvét vigíliája este kilenc órakor tűzszenteléssel kezdődik a székesegyház előtti téren. Az ünnepi szentmisét, amelynek fontos része a vízszentelés és a keresztségi ígéretek megújítása, Jakubinyi György érsek celebrálja a központi papsággal együtt. A szentmise után a szent sírnál végzett rövid szertartás után indul a feltámadási körmenet. Te Deummal, szentségi áldással fejeződik be a szertartás.
Húsvétvasárnap, 2018. április 1
A székesegyházban a szentmisét délelőtt tíz órakor Jakubinyi György érsek celebrálja a központi papsággal együtt.
A kedves hallgatók a rádiónk hullámhosszán bekapcsolódhatnak a szertartásokba.

Nagypénteki keresztutak
Nagypénteken, délelőtt tíz órakor keresztutat végeznek a Pálos testvérek a Hargitán, a Kossuth sziklánál. Gyülekezés fél tíztől Hargitafürdőn, a Csipike sípályánál.
A szejkefürdői Ugron-kápolna felé vezető Székely Kálvárián délután három órakor kezdődik a keresztúti ájtatosság. Várják a székelyudvarhelyieket és környékbelieket, akik családjainkért felajánlanak egy keresztútjárásnyi időt és imát. A nagyváradi székesegyház előtt szintén délután három órakor tartanak közös keresztutat a város plébániái.
A csíkszeredai Szent Ágoston-plébániatemplom udvarán délután három órától a keresztutat Tamás József püspök vezeti.
Délután hat órától szabadtéri keresztút imádságra hívják és várják a tusnádfürdőieket az Apor bástya felé vezető úton. Mivel az útszakasz nehéz terepnek számít és medveveszély is aktuális, ezért a diákok csak nyolcadik osztályosoktól kezdődően vehetnek részt. A kisebbek kizárólag szülőkkel/ nevelőkkel együtt mehetnek. A gyülekezés helyszíne a 3-s / 4-s (Apor és Mikes) forrásoknál lesz. A szervezők kérik, hogy a résztvevők vigyenek magukkal villanylámpákat. Nyílt lángú lámpák használata tilos!

Húsvétvasárnapi határkerülés
Székelyudvarhelyen a szokásos határkerülésre április 1-jén, vasárnap reggel hat órakor áldással indulnak az egybegyűltek a Szent Miklós-plébániatemplom előtti térről. A határkerülők a délelőtt tizenegy órakor kezdődő szentmisére érnek vissza és vonulnak be a templomba.

Lelki Adoptálás
Április 2-án, Húsvéthétfőn a hargitafürdői Szent István templomban, a fél tíz órakor kezdődő szentmise keretében lelki adoptálás lesz. A Lelki Adoptálás imádságos elköteleződés, egy ismeretlen édesanya méhében megfogant és abortusszal fenyegetett magzat védelmében, kilenc hónapon keresztül. Részletes tájékoztatás a www.lelkiadoptalas.hu oldalon található. Kérjük azok jelentkezését az alábbi telefonszámon, akik már a Lelki Adoptálás szervezésében korábban részt vettek Erdélyben: 0742 599 559.

Gyász Hétvége
Május 4.-6. között Kézdivásárhelyen a Boldog Özséb plébánián lelkigyakorlat lesz gyászolóknak „Rendben van, hogy nem vagy rendben…”mottóval. Lelkivezető: T. Hajlák Attila-István. Érdeklődni és jelentkezni a 0742698166-os telefonszámon lehet.

Időjárás: A párás reggel után, többfelé készülhetünk esőre, záporokra is, a legtöbb napsütésre nyugaton, délnyugaton van esély. A hajnal még csípős volt, de délutánra 9-13 fokig melegszik a levegő. A délnyugati szél napközben feltámad.
Több hullámban érkezik a csapadék, nem lesz teljesen felhőtlen az ünnep. Szombaton és vasárnap elszórtan számíthatunk esőre, záporokra, majd hétfőn napközben már szárazabb, naposabb idő ígérkezik. A hő- és komfortérzetünkön viszont sokat ronthat a szeles idő.

MRE - Hírszolgálat, 2018. március 28.


H Í R E K   R E G G E L

Örökös szentségimádási nap
A gyulafehérvári főegyházmegyében a mai nap folyamán Lövétén tartják az örökös szentségimádási napot. A nagyhét folyamán járuljunk az Oltáriszentségben jelen levő Krisztus elé, engeszteljük Őt bűneinkért és engedjük, hogy jelenléte formáljon, alakítson bennünket.

Nagyszerdai keresztút a csobothegyi kápolnához
Ma délután hat órától keresztutat végeznek Gyergyószentmiklóson. Indulás az örmény katolikus templomból, érkezés a Szent Anna kápolnához.

Passió Kolozsváron
Ma a kolozsvári Gheorghe Dima Zeneakadémia szervezésében Werner Schulze Passió-ja kerül előadásra este hét órától az épület dísztermében. Szeretettel várnak minden érdeklődőt és muzsikakedvelőt!

Szabadtéri passiójáték Kápolnásfaluban
A szentegyházi Szent Gellért Alapítvány keretében működő Szent Imre Társulat 2010 óta húsvéti időben szabadtéri passiót játszik. A negyven perces misztériumjáték zenére és pantomimre épülő produkció, mely a megváltás történetét mutatja be Jézus szenvedésétől a Szentlélek eljöveteléig, ezért a teljes Húsvéti időben aktuális. Ebben az évben a passiójátékot ma délután hat órakor mutatják be Kápolnásfaluban.

Résztvevők a hittanolimpián
Április 3.-5. között Nagyváradon kerül sor a magyar nyelvű országos hittanolimpiára. A megmérettetésen a temesvári Bartók Béla Elméleti Líceumból három, a Gerhardinum Római Katolikus Teológiai Líceumból pedig két fiatal vesz részt. A román nyelvű országos hittanolimpiát április 2.-4. között Bukarestben tartják, itt a Gerhardinum Líceumot három tanuló képviseli.

Feleségek, édesanyák lelkigyakorlata Székelyudvarhelyen
Április 6–8. között a Szent Pio Lelkigyakorlatos Ház a Főegyházmegyei Családpasztorációs Iroda munkatársaival együtt lelkigyakorlatot tart feleségek és édesanyák számára Értékes vagy! címmel.
Feleségek/édesanyák jelentkezését várják április 3-ig Székelyudvarhelyről és környékéről, illetve azokat, akik valamilyen oknál fogva nem tudtak részt venni a Csíksomlyón tartott lelkigyakorlaton.
Bővebb információ a 0266 210 537-es és a 0755 489 743-as telefonszámokon, illetve a hazpio@gmail.com e-mail-címen kapható.

Élet a lélekben plébániai imacsoportok találkozója
„Reménységgel teli jövőt szánok nektek” mottóval 2018. április 7-én, szombaton a csíkszeredai új sportcsarnokban találkoznak az Élet a lélekben plébániai imacsoportok. Az imanap reggel kilenc órakor rózsafüzér imádsággal kezdődik. A köszöntés és a bevezető gondolatok után az elmélkedéseket Sajgó Balázs a gyulafehérvári főegyházmegyei Caritas lelki igazgatója, a gyergyószentmiklósi Szent István-plébánia kisegítő lelkésze és Csont Ede tusnádi plébános,  a Romániai Magyar Bibliatársulat elnöke tartja. Az irgalmasság rózsafüzére, a tanúságtételek és dicsőítések után szentségimádás következik. A zárószentmisét, melyet délután öt órakor Tamás József püspök mutat be, rádiónk élő adásban közvetíti. Bővebben az eseményről a www.eletalelekben.ro honlapon olvashatnak.

Tavaszi jegyeskurzus Marosvásárhelyen
Április 10-én, kedden újabb jegyeskurzus indul Marosvásárhelyen. A jegyeskurzus egyházi és szakmai segítség fiataloknak, akik házasságra készülnek,  lehetőség a párkapcsolat elmélyítésére, egyben ismerkedési lehetőség más párokkal, közösségben való felkészülés a szentségi házasságra és a keresztény családi életre.
A kurzus nyolc hétig tart és június 5-én ér véget.
A találkozók kedd esténként vannak este 7-9 óra között. Lelkész, orvos, pszichológus szakemberek és keresztény házaspárok a meghívottak. Az együttlétek formája interaktív, nemcsak előadások meghallgatásából áll, hanem beszélgetésekből, csoportmunkából.
Elsősorban mindazok jelentkezését várják, akik a 2018-as év folyamán szeretnének összeházasodni, de jelentkezhetnek olyan párok is, akik szeretnék jobban megismerni önmagukat és kapcsolatukat.
A kurzus házigazdái: Sófalvi Szabolcs és Adél valamint Csiby-Kilyén Zoltán és Csilla.
Jelentkezni április 9-ig lehet Szénégető István plébánosnál az alábbi elérhetőségeken: szenegetoi@gmail.com, 0743-138.784 vagy a Sófalvi házaspárnál: adelasofalvi@yahoo.com, 0744-799055.

Időjárás: Ma helyenként párásan indulhat a reggel, és többfelé készülhetünk záporokra is, a legtöbb napsütésre nyugaton, déldélnyugaton van esély.
A hajnal még csípős, de délutánra 9-13 fokig melegszik a levegő. A délnyugati szél napközben feltámad, északkeleten erős lökések is kísérhetik.
Több hullámban érkezik viszont a csapadék, nem lesz teljesen felhőtlen az ünnep. Szombaton és vasárnap elszórtan számíthatunk esőre, záporokra, majd hétfőn napközben már szárazabb, naposabb idő ígérkezik. A hő- és komfortérzetünkön viszont sokat ronthat a szeles idő.

MRE - Hírszolgálat, 2018. március 28.

About the author

maradmin

Leave a Comment